Dicționar

Vorbitorii de armână se definesc ca aparţinând unui grup etno-lingvistic unitar. În mod tradiţional se diferenţiază în armân şi râmân. Remarcabila unitate a limbii armâne se poate explica prin istoria comună tuturor grupurilor de armâni. Şi după prima dislocare importantă de după anul 1760, după arderea Moscopolei şi a Gramostei, limba a rezistat influenţelor inerente ale altor limbi de contact.Acum acest nucleu comun există şi facilitează pentru bunii cunoscători ai limbii, comunicarea dintre grămosteni, pindeni şi fârşeroţi. În vocabularul limbii există cuvinte moştenite din latină, intrate din greacă şi împrumutate din turcă, slavă ,albaneză. Această structură constituie o istorie prescurtată a limbii armâne. Dicţionarul aromân al lui Tache Papahaghi, constituie un studiu amplu şi a rămas principala lucrare ce furnizează date de referinţă, multe nevalorificate.

Dicționar AROMÂN-ROMÂN

ArmaneashtiRomana
ade-a
ala
a cădeşi
a!măi...
abâaba - stofă groasă
abagiuabagiu - comerciant de aba
abanoziabanos
abatuabate, v
abelupietricea la jocul copiilor
abitirirău, mai
abrashcuimpertinent
abrashcuobraznic
abrashugalben deschis
a-bre...măi...
absithiabsint
aburariaburare
aburedzuabura ,v
aburedzuaburi a scoate, v
aburedzuşopti, v
aburieavere
aburosuvaporos
aburuabur
aburuvapor de apă
abushealaabuşilea
abushilaabuşilea
abushilarimers în 4 labe
abushilatucu 4 picioare
abushiledzumerge de-abuşilea
acanu
acabetifine, în
acâkisescuînţelege, v
acâlisescuinvita, v
acâmatuleneş
acaretiimobil
acaricine
acârideal golaş
acâriloc pleşuv
acârsaturoşietic
acasâacasă
acatastasidezordine
acâtâstâsiidezordine
acatsâsta, v bine
acatsâ loculua în considerare, v
acatsâ locupică bine, v
acatsâ locuprinde bine, v
acatsâ mânaindemânatec a fi, v
acatsâ minteapricepe, v
acatsâ tetaapuca frigurile, v
acatsâ, loclu nu l...neliniştit, a fi
acâtsariacroşare
acâtsariagăţare
acâtsariatârnare
acâtsariparalizie
acâtsatuamărât
acâtsatuconceput
acâtsatuconceput
acâtsatucucerit
acâtsatuocupat
acâtsatuparalizat
acâtsatuprins
acâtsatutreabă care are
acâtsâturâagăţătură
acâtsâturâcauză
acâtsâturâmotiv
acâtsâturâpretext
acatsuagăţa , v
acatsuapuca, a
acatsuconcepe pui, v
acatsuîncepe, v
acatsuînchiria, v
acatsuocupa, v
acatsuprinde, v
acatsusta bine, v
acatsu, di peruîncăiera
acâzânsescucâştiga, v
acljeamâ, siinsemna, v
acljemchema, v
acljeminvita, v
acloacolo
acloacolo
acloiaacolo
aclotsiacolo
acloţiacolo
acmageaişoim
acmotsiacum
acoacolo
acoalâcoală de hârtie
acoapiruacoperi, v
acoapiruascunde, v
acoapiruingropa
aconicute
acrâturâacritură
acrearcuacru
acreashtiricreştere
acredzuacri, v
acrescuacri, v
acrescucreşte, v
acridhâlăcustă
acrifafuriş, pe
acrifosecret
acrimibulion
acrinâbaniţă
acrinâladă
acrinâstup
acririacrire
acrişoruacrişor
acrişuacreală
acrituacrit
acroarifrig
acruacru
acruyealjeauâlitoral
acruyealjeauâţărm
acsescuatinge, v
acshaliimbold
acshaliimpuls
acshaliimpulsionare
acshaliîmboldire
acshaliîndemn
acshaliîndemnare
acshalipornire
acshalistimul
acshalistimulare
acshalistimulent
acshiaşa
acshiaaşa
acshitsiaşa
acshucapabil
acshuvrednic să...
actsuîncepe, v
acuac
acu di fluriisalbă de flurii
aculâcastel
aculâculă
aculeacolea
aculotsiacolo
aculsesculipsi, v
aculuthiiserviciu religios
acumbârcumpăra, v
acumbusescu, mirezema, v a se
acumpârasculta, v
acumpârcumpăra, v
acumpârpricepe, v
acumpratâcumpărătură
acumprucumpăra, v
acumsescurezema, v a se
acumtinadăposti, v
acumtincontenire
acumtinînceta, v
acumtinodihni, v
acumtinopri, v
acumtinpotoli, v, a se
acumtinreazem
acumtinariîncetare
acumtinarirezemare
acumtinatupotolit
acumtinescu, miopri, v
acundinuatinge, v
acundisescuopri, v
acuntinuopri, v
acupirâminduacoperământ
acupirituacoperit
acupirituipocrit
acupiriturâacoperitură
acupsituînţărcat
acushiacum
acutotaluitotal
acuvândedzucuvânta, v
adalagualerga. V
adâlagualerga, v
adancâadânc
adâncaadânc
adâncariadâncire
adâncosuadânc
adâncuadânc
adâncuprofund
adâpariadăpare
adâpatuadăpat
adaptuadaus
adapuadăpa, v
adârâmintuedificiu
adârâmintulucrare
adârâmintuoperă
adârariconstruire
adâraricreere
adâraridurare
adârarifacere
adârariformare
adâratudurat
adâratufăcut
adâratuîmpodobit, v
adârâturâlucrătură
adaruconstrui, v
adarucreea, v
adarudrege, v
adaruface, v
adaruforma, v
adaruîmpodobi, v
adaru capluîmbăta, v
adâstariadăstare
adâstariaşteptare
adastuadăsta, v -astepta
adastuaştepta, v
adâvgâmintuadaus
adâvgariadăugire
adâvgatuadăugat
adâvgâturâadaus
adavguadăuga, v
adavguamplifica -v
adavgumări, v
adeaneavraadineaori
adecanedrept
adetiobicei
adhicinjust
adhicnedrept
adhicainjust
adhicanedrept
adhiepermisiune
adhikiiinechitate
adhikiinedreptate
adhikipsescunedreptăţi, v
adhikipsirinedreptăţire
adhikisescunedreptăţi, v
adhimtupostav din lână
adhinâmiislăbiciune
adhinatonimposibil
adhinâtsescuslăbi, v
adhinatudebil
adhinatudebil
adhinatuslab
adhinatuslab
adhixescuprimi, v
adhulupiatră la arşice
adhyeaforitinutil
adhyeafurindiferent
adhyeafureauâdiferenţă
adhyeafuririindiferenţă
adhyeafurisescuindiferent, a fi
adhyeafurisiriindiferenţă
adhyeafurisituinutil
adhyisesculiber, a fi
adhyisescutermina treaba, v
adhyisescutimp, a avea
adiljearirespiraţie
adiljeaticurăsuflare
adiljeaturespiraţie
adiljiosuduios
adiljiosutandru
adiljiosu, vârtosuîndurător, pre
adiljiurespira, v
adineavraadineaori
adioadio
adiyii,cuabia
adoaraîn zori
adoarâîn zori
a-doauraa doua oară
adormuadormi, v
adrâmintucostum
adrariconstruire
adrariconstruire
adraricreere
adraridurare
adraridurare
adrarifacere
adrarifacere
adrariformare
adrariformare
adratubeat
adratudurat
adratufăcut
adratufăcut
adratuîmpodobit
aducâasemănare
aducâturâconduită
aducâturâmanieră
aducuaduce, v
aducu - reflsemăna, v
aducu amintiaduce, v , aminte
adukeariînţelegere
adukearipricepere
adukescuînţeleg, v
adukescusimt, v
adukiriînţelegere
adukiripricepere
adukitoruînţelegător
adukitujudicios
adukiturezonabil
adukitusimţ, cu bun
adukiturâpricepere
adunâ, gârnâtslucoace, v buba
adunariadunare
adunâtoruadunător
adunâtorueconom
adunatu, omucalculat, om
adunâ-vimtugură-cască
adună, siasocia, v
aduncosuadâncos
adunuaduna, v
adunuconcentra, v
adunuculege, v
adunuîntâlni, v
adunuîntruni, v
adunustrânge, v
adun-usterge-o
adunu coadapleca, v
adunu, liîncasa, v lovituri
adunu, minteareculege
adurnjiriadormire
adurnjituadormit
adusuadus
adusuîncovoiat
adusu, di pâltăriîncovoiat
adutseariaducere
adutsiriaducere
adyisescutimp, a avea
adzâazi
adzâmâazimă
aerâaer
aerâvăzduh
aeriieri
aestuacest
aeveareal
aevearealitate, în
afandispărut
afânâsitudistrus
afânâsitunimicit
afandudispărut
afânisescunimici, v
afânisirinimicire
afânizmodistrugere
afcumazăre
afendipărinte
afendipreot
afenditată
afendicostăpân
afendiljidomnia ta
afendustăpân
aferimbravo
afetufăta, v
afhionopiu
afhioniopiu
afierumâsacrificiu
afierusescujertfi, v
afierusescusacrifica, v
afindadzbogătaşi
afindadzdomni
afindicostăpân
afindiljidomnia ta
afingâafină
afingeafină
afingebăţ
afionopiu
afioniopiu
afirescuapăra, v
afirescuferi, v
afirescuferi, v
afirescuocroti, v
afirescupăzi, v
afirescuproteja, v
afiririferire
afirisescureduce, v
afirisescuscădea, v
afiritâpază
afirituferit
afishcuperfid
afishcurău
afisicrău extrem
afitarifătare
afladhâbroşură
afladhâcărticică
aflaiuîntâlni, v
aflaiu, minaşte, a se
aflariaflare
aflarigăsire
aflari cu calicuviinţă, de
aflari, căinformare
aflâtoruaflător
aflatuaflat
afluafla, v
afludescoperi, v
aflugăsi, v
aflugăsi, v
afluîntâlni, v
aflu cu calicădea de acord, v
aflu cu caliconveni, v
aflu, reflexivnaşte, a se
afoarâafară
afondutfund, fără
afondutinsondabil
afondutprofund
afrangâfragă
afratuarsenic
afratuproaspăt
afratuşoricioaică
afreatsâturtă
aftariastfel de
aftariatare
afugualerga, v
afugufugi, v
afugupleca, v
afulescucaştiga, v - tot
afuliricâştigare
afulitfalit
afulitmofluz
afulitruinat, lajoc
afumâ ugeacluurmaş, a avea
afumaiu, miîmbăta, v
afumariafumare
afumatuafumat
afumâturâafumătură
afumâturâpoleială
afumitosînfometat
afumuafuma, v
afumufumega, v
afumupolei, v
afumu , ufura, v
afumu , utuli, v
afundaadânc
afundedzuînfunda, v
afundosadânc
afunduadânc
afunduînfunda, v
afunducosuadânc
afundusescuînfunda, v
afurarifurt
afuratufurat
afurisescuafurisi, v
afurishaluifuriş, pe
afurishaluisecret, în
afurisiriafurisenie
afurisirianatema
afurisituafurisit
afurizmoanatema
afurnjiicauză
afurnjiimotiv
afurnjiipretext
afurnjisescuirita, v
afurubrigand
afurufur
afurufura, v
afuruhoţ
afuruhoţ
agâagă
agaleaagale
agaleadomol
agalealent
agâlescuîncetini, v
agâlisescuîncetini, v
agâlisescupotoli, v, a se
agâlisituliniştit
agâljisescuepuiza, v
agâljisescuistovi, v
agalmâstatuie
agâreauâmerişor
agârshariuitare
agârshescudormi, v
agârshescuuita, v
agârshitoruuită, care
agârshituuitat
agăayâ
ageabaoare?
ageamineexperimentat
ageami naiv
ageamitunecrescut
ageamitunovice
ageamiunaiv
ageamiuneexperimentat
aghemifrâu
a-ghinealuide-a-binelea
aghiuager
aghiuagil
agimitisescuageamiu, de
agiocujoc
agiocujuca, v
agiucâreauâjucărie
agiucâriijucărie
agiucâtorujucător
agiumsuajuns
agiumtâsosire
agiumtucopt
agiumtudevenit
agiumtusosit
agiunflămând
agiunflămânzi, v
agiunamiflămânzie
agiunariflămânzire
agiunariflămânzire
agiunaticufoame
agiunatuflămânzit
agiundzeariajungere
agiundzearidevenire
agiundzidestul !
agiundziriajungere
agiundziridevenire
agiuneatsâflămânzire
agiunedzuflămânzi, v
agiunedzuflămânzi, v
agiunguajunge, v
agiungucoace,v
agiungudeveni, v
agiunguegala, v
agiungusosi, v
agiuratujurământ
agiurujura, v
agiutariajutare
agiutatuajutat
agiutoruajutor
agiutuajuta, v
agoneacurând
agrâshescudormi, v
agrâshescuuita, v
agrimifiară
agrominmăr pădureţ
agrucâmp cultivat
agruţarină
agudearilovire
agudescufura, v
agudesculovi, v
agudescuprocura, v
agudescurăni, v
agudescuşterpeli
agudescu tu semnunimeri la ţintă
agudescu, fluiaracânta, v
agudirilovire
aguditulovit
aguditunebun
aguditurănit de glonţ
agudituţicnit
agudituuluit
aguditurâlovitură
aguneacurând
agunescugoni, v
agunosudezgust
agunosuscârbă
agurcâmp cultivat
agurţarină
agurliuaugur, bun
AgustuAugust
agzotipraf de puşcă
agzotiputere
agzutosufocos
ahah
ahada
ahaincădivertisment
ahaincăpetrecere
ahandaadânc
ahândamiadâncime
ahântuatât
ahântuatât, atâta
ahar, aharădrag, dragă
ahar, aharăsarman
aharădragă
aharistisiremulţumire
aharistisitmulţumit
aharistuingrat
aharistunerecunoscător
ahârzescu, hârzescudărui, v
ahârzescu, hârzescuestima, v
ahârzescu, hârzescupreţui, v
ahârzescu, hârzescuvalora, v
ahâtuatât
ahâtuatât, atâta
ahazeaglumă, în
ahăda
ahcilâkiartă culinară
ahciubucătar
ahindusescuînfunda, v
ahiursescuîncepe, v
ahmacuprost
ahmageaişoim
ahmageaieşoim
ahmăclikineghiobie
ahniiiahnie
ahnoaburind, în aburi
ahnoatârespiraţie
ahoreaseparat
ahoryeaseparat
ahristuinutil
ahtânduatât
ahtântuatât
ahtariastfel de
ahtariatare
ahtâtatât
ahtea, iaurăzbuna, v
ahtipasiune
ahtirăzbunare
ahulescufura, v
ahulescupipăi, v
ahulescusufla, v
ahuliripipăire
ahulitpipăit
ahuljisescu, nereflexivsupăra, v reflexiv
ahundosuprofund
ahundusescuînfunda, înghiţi, v
ahundusiriînfundare
ahundusitînfundat
ahurhescuîncepe, v
ahurhescuîncepe, v
ahurhescuîncepe, v
ahurhiriîncepere
ahurhitînceput
ahurhitâîncepere
ahurhitâînceput
ahurigrajd
ahuzuburlan
aihai
aivai
aiadesigur
aiasigur
aiar, tufire, în
aiarea, luashietalona, v
aiarietalon
aiarimăsură
aicâsmântână
aidehaide
aidhonâprivighetoare
aidihaide
aieriieri
aipiruşine
airaer
airariarare
airatarat
airatirentă
airnedzuierna, v
aistuacest
aitovultur
ajiundziriajungere
ajiundziridevenire
ajunariflămânzire
ajunatuflămânzit
ajunguajunge, v
akeryiuinoportun
akicâsescuânţeleg
akicâshonjiunăzdrăvan
akicazmoînţelegere
akikâsescuînţelege, v
akikâsiriînţelegere
akikâsiriînţelegere
akikâsitînţelegător
akikâsituînţelegător
akiraprematur
aladar
alahei
a-la- frangafranţuzeşte, maniera
alabaciubăieţandru
alabaciucopilandru
alâcescutulbura, v
alâcimimocirlă
alâciretulburare
alâcittulbure
alâcit di mintismintit
alâciturâbăltoacă
alagâfugă
alaga, alagarepede
alâgarialergare
alâgâtoruumblător
alâgatualergat
alâgatucunoscător
alâgatuumblat
alâgâturâalergătură
alâgâturâalergătură
alâghescuiubi, v
alaghistofă indiană
alagualerga, v
alagucăuta, v
alagucutreiera, v
alaguumbla, v
alâhâescuîntâmpla, v
alaihuiduială
alai-beicolonel
ala-Kerimslavă Domnului
alâkesculipi, v
alâkescuplezni o palmă
alakigaură la arşice
alâkitulipit
alâkitutuberculoză la oi
alâkiturâlipitură
alâkiushurualuneca, v
alâmakiramură
alâncescuapărea, v
alânciriapariţie
alâncitapărut
alandalaalandala
alândârishiiarba rândunicii
alanducelălalt
alândurârândunică
alantucelălalt
alâptâtoaridoică
alâptedzualăpta, v
alargudeparte
alarispălare
alâsaridivorţ
alâsariindiferenţă
alâsarilăsare
alâsatuabandonat
alâsatudivorţat
alâsatulăsat
alâsatuneglijat
alâsâturâlăsătură
alâstornurăsturna, v
alasulăsa, v
alasu, mirenunţa, v
alâthipsescugreşi, v
alathugreşeală
alathusigreşeală
alâtrarilătrat
alatrulătra, v
alatsucursă
alatsu încheietură
alatsu laţ
alatsu ştreang
alatsu, la împletitochi
alatuspălat
a-la-turcaturceşte
alatureaalături
alaturialături
alâturialături
alauspăla, v
alavdâlaudă
alâvdâciunilaudă
alâvdarilăudare
alâvdarilăudărăşenie
alâvdosulăudăros
alavdulăuda, v
alâxescuîmbrăca, v
alâxescuschimba, v
alâximintucostum
alâxirischimbare
alâxituîmbrăcat
alâxituschimbat
alazpumnal
albavariolă
albârachiu
albânsescunăvăli, v
albanupotcovar
albastrualbastru
albastrubleu
albâstruescualbăstri, v
albatualb
albeatsâalbeaţă
albeatsâalbuş de C5218
albeatsâfard alb
alberblond
albilicostume albe
albiliielele
albualb
albucandid
albucurat
albunevinovat
albushualbuş de ou
albushublond
alcâsmântână
alcekibaniţă
alciplacheu la pantof
alcustocojiu
a-lea
aleadziridiscernământ
aleapidu, refllepăda, v
aleapidu, reflrepezi, v refl
alegualege, v
aleguciti, v
alegudistinge, v
alepsuales
aleptuales
aleptudeosebit
aleptudistinct
aleptufrumos
aletrâplug
alfavitaruabecedar
alfiialifie
algeroib
alghescualbi, v
alghescuîmpăienjeni, v - ochii
alghibani albi
alghinâalbină
alghinaruapicultor
alghitualbit
alghiturâalbitură
alicuroşu roşietic
alicustocojiu
alidzearidiscernământ
alifiialifie
aliheaadevăr
alihinosuveritabil
alihiosuadevărat
alihiraadevăr
alihireaadevăr
alihiuriadevăr
alikesculipi, v
alikescu, reflexivprinde, v refl
alikirilipire
alikitulipit
alikiturâlipitură
alikiushurualuneca, v
alikiushuruluneca, v
alil-hisapuacont
alimiubeat
alimsubeat
alimsufrumos
alimsulins
alimtubeat
alimtufrumos
alimtulins
alimunu !vai !
alimurâjaf
alinîncânta, v
alinscumpi, v
alinurca, v
alinariurcare
alinaturcat
alincescufixa, v
alincescu, miapărea, v
alinciriapariţie
alincitoruînşelător
alincituapărut
alindzearilingere
alindzirilingere
alingulinge, v
alipidarilepădare
alipidatucurajos
alipidatuîndrăzneţ
alishvirishialişveriş - negoţ
alisidhâlanţ
alisivâleşie
alisulanţ
alitheaadevăr
alithinaadevărat
alithinosuveritabil
alithiosuadevărat
alithkeaadevărat
aljiuusturoi
aljiu kisatumujdei
aljiumtreaaltminteri
aljiumtreaaltminteri
aljiumtrealuialtminteri
aljiureaaiurea
aljiuredzuaiura, v
âlj-u amutrage una, v
alneauâramură
aloatualoat
alobudâlobodă
alocutudezordonat
aloniarie
alorulor
alsarusări, v
alsidhâlanţ
alsivâleşie
altâoarâaltădată
altarialtar
altarualtar
althipsescugreşi, v
altilâcumonedă de 6 piaştri
altipatlarurevolver
altsariînălţare
altsuînălţa, v
altsulanţ
altsulăuda, v
altualt
aluatualuat
aluatumoale, om
alucotudezordonat
aludzâmifleşcăire
aludzârialterare
aludzâscualtera, v
aludzâscuofili, v
aludzâtualterat
alughescuiubi, v
alughiriiubire
alughituiubit
alumâ ichiu - os la arşice
alumakiramură
alumâkiosrămuros
alumilume
alumtâluptă
alumtariluptă
alumtaticuluptă
alumtâtoruluptător
alumtucutreiera, v
alumtulupta, v
alumtumunci, v
alunâalună
alunamialunet
AlunaruIulie
aluneauârămurea
alunicualuneca, v
alunizmânămol
alunsescutreiera, v
alunsittreierat
alunualun
aluptariluptă
aluptulupta, v
alusturnarirăsturnare
alusturnatrăsturnat
alutu lut
alutusescugreşi, v
amavea, v
amdar
amadacă
amadar
amadhâpiatră la joc
amadiriplantă erbacee
amagicuichiu mic la arşice
amagrumacru
amahiduşmănie
amaifarmece
amâlai+B902iarbă multă
amalamâaur
amâlâyiiiarbă multă
amalomâaur
amalumâaur
amâmatutârziu
amanaman, graţie
amânariamânare
amânâtoruîntârzietor
amânatuîntârziat
amaneciom de încredere
amanetiamanet
amanetigaj
amanetigaranţie
amanitrăsură
amâniiură
amânuîntârzia, v
amârâciuniamărăciune
amâramiamărăciune
amârariamărâre
amârâriamărâre
amârăscuamărâ, v
amâreatsâamărăciune
amarimare
amârosuamar
amârtiipăcat
amârtiosupăcătos
amârtipsescupăcătui, v
amaruamar
amaxâcăruţaş
amayifarmece
amâyipsescuvrăji, v
ambâiraripornire în şir
ambâiratînşirat
ambairuapare, v
ambairuîmpunge, v
ambairuînşira, v
ambairuînşira, v
ambairumerge, v
ambairuregula, v
ambarbine, cu
ambarîndemână, la
ambarnorocos
ambarplin, din
ambâreatsânoroc bun
ambarihambar
ambârtuescuînvălmăşi, v
ambârusescuhambar, a pune în..., v
ambâtrularigalopare
ambatruleagalop, în
ambâtruledzugalopa, v
ambaturgalopa, v
ambaturrăvăşi, v
ambetuîmbăta, v
ambinâodaie
ambirigicârciumar
ambitaribeţie
ambitâtsâljibeţie
ambitatubeat
ambladeapieziş
ambodhyiupiedică
ambogru, amboagrâneisprăvit
amboljiualtoi
ambrâtsariîmbrăţişare
ambrâtsâtedzuîmbrăţişa, v
ambrâtsatuîmbrăţişat
ambratsuîmbrăţişa, v
ambrunăciucur
ambucuîmbuca, v
ambudhyiseariîmpiedicare
ambudhyisescuîmpiedica, v
ambudhyisescuîncurca, v
ambudhyisitîmpiedicat
ambuiruîmpunge, v
ambulisesculapida, v
ambulisirilapidare
ambulisitulapidat
ambuljisescualtoi, v
ambunariconciliere
ambunariîmbunare
ambunatuîmbunat
ambunedzuconcilia, v
ambunedzuîmbuna, v
ambunuîmbuna, v
ambushuledzumerge de-abuşilea
ambutoariputoare
ambutseascuîmpiedica, v
ambutseascuîncurca, v
ambutsosuputuros, ca miros
ambutsuîmpunge, v
ambutsustânjeni, v
ambutuîmpuţi, v
amea dar, deci+C2253
ameasticâamestecătură
ameasticuamesteca, v
ameasticuîngâna, v - amesteca
ameasticumesteca, v
amfirescuferi, v
amidar, deci
amiliileşin
amin amin - adevarat, aşa să fie
aminariaruncare
aminaridescărcare de armă
aminatuaruncat
aminciunedzuminţi, v
amindaricâştigare
amindarinaştere
amindoauliamândouă
amindoiljiiamândoi
aminducâştiga ,v
aminshushitsâlindină - ou de păduche
amintaricâştigare
amintarinaştere
amintaticucâştig
amintatunăscut
amintiaminte
amintreilitoate trei
amintreiljitoţi trei
amintu câştiga ,v
amintu, minaşte, a se
amintu, minaşte, v
aminuarunca, v
aminuarunca, v
aminumâna, v
aminutrage cu, v
aminu tufekeatrage, v , cu puşca
amiralaiuamiral
amirâlikiîmpărăţie
amirârescuîmpărătesc
amirâriljiîmpărăţie
amirâripsescuîmpărăţi, v
amirâroanjiîmpărăteasă
amirârushuîmpărătuş, fiu de împărat
amirăîmpărat
amirăîmpărat
amirăuîmpărat
amirescuîmpărătesc
amiricancâpânză de america
amiridzarimerizare-repaosul oilor după prânz pana pe la ora
amiridzuodihni la prânz, v
amiridzurepaosul de prânz
amiroanjiîmpărăteasă
amisticariamestecare
amisticaricontactare
amisticatuamestecat
amisticatuîmbinat
amisticâturâamestecătură
amisticâturâconfuzie
amnariamnar
amnatutârziu
amnearuamnar
amoacum
a-mo!fă femeie
amoljiuud leoarcă
amoninicovală
ampârariîmpungere
amparuîmpunge, v
ampâturarigalopare
ampâturedzugalopa, v
ampâturlarigalopare
ampâturledzugalopa, v
ampaturugalopa, v
ampihiurarestrăpungere
ampihiuruînfira, v
ampihiururegula, v
ampiltescuîmpleti, v
ampladeapieziş
amplateapieziş
amplâtescuîmpleti, v
amplâtescuînota, v
amplâtescupluti, v
ampulimsescurăzboi, v
ampulimsirirăzboire
ampulimsiturăzboit
ampulisesculupta, v
amputsâripuţire
amputsâtuîmpuţit
amputsăscuîmpuţi, v
amputsosuputuros
amputuîmpuţi, v
amuacum
amultsăscuînmulţi, v
amurâac de păr
amurâmură
amurârânză
amurdzishuamurg
amurdzitâamurg
amurguamurg
amurgumurg
amurtariamorţire
amurtuamorţi, v
amurţâtu amorţit
amurţâtu junghi
amurţâtu pleurezie
amurţâturâamorţitură
amurţăscuamorţi, v
amushiacum
amutsaljiumuţenie
amutsăscuamuţi, v
amutuamuţi, v
amutumut
amvâlescuînveli, v
amvârlighedzuînconjura, v
amvârliguînconjura, v
amvârtescuînvârti, v
amvârtikedzuînconjura, v
amvoniamvon
amvunâamvon
amvunuamvon
anâbârescutrezi îngrozit, v
anâcâtusescuamesteca
anacrâcuraj
anacrâpermisie
anacrâtărie
anâcrescucerta, v
anâcriciuacreală
anâcrimiacreală
anacshiuincapabil
anadulishuoriental
anafalzadarnic
anâfâtescu, misătura, v
anâfirsescumenţiona, v
anâfirsescureaminti, v
anâfirsescurelua, v
anafurâanafură
anafurauâpetiţie
anaghioriconform
anagnostidascal la biserică
anahimatuanatemizat
anâhimedzublestema, v
analipsiascensiune
analipsiînălţare
analisâanaliză
anâlisescudescompune, v
anâlsescudescompune, v
anâlsiridescompunere
anâlsitdescompus
anâltsariînălţare
anâltsariridicare
analtsuînălţa , v
analtsuridica, v
analtudeasupra
analtuexact
analtuîn plus
analtuînalt
analtupeste
analtusus
analutucotă
analutuproporţie
analuyiianalogie
anamâglorie
anamârenume
anamâvin pentru biserică
anâmâcadână - femeie turcă
anameraseparat
anamiglorie
anamirenume
anamirsescusta deoparte, v
anamisaîntre
anamisamijloc, în
anamisaprin
anamisaprintre
anâmuzidemnitate
ananducelălalt
anângâsâescuconstrânge, v
anângâsâescuincita, v
anângâsâescuîndemna, v
anângâsâescustimula, v
ananghinecesitate
ananghinevoie
ananghiosnecesar
ananghiurilipsuri
an-antsărtsuacum 3 ani
anantucelălalt
anâpâdescuinvada, v
anâpâdescuîncercui, v
anâpâdescuînconjura, v
anâpâdescuîntâlni, v
anâpâdescunăpădi, v
anâpâdirinăvălire
anâpâdirinăvălire
anâpâdituinvadat
anapartidincolo
anaprocupnetrebnic
anapudhaanapoda
anapudhadeandoaselea
anâpudhiljistrâmbătate
anâpudhiljisucire
anapudhusucit
anapudhuturbulent
anapudzâljiîndărătnicie
anapudzâtuîndărătnic
anapudzăscuîndărătnici, v
anargaagale
anargadomol
anargaîncet
anargalin
anargaluidomol
anargaluinonşalant
anariadunare
anariadunare
anaryaagale
anaryadomol
anaryaîncet
anaryalin
anasârăsuflare
anasârespiraţie
anasâsuflu
anasânâ !măta ! - înjurătură
anaskilados, pe
anaskilaspate, pe
anâskirsescuderetica, v
anastâsescuînvia, v
anastasiînviere
AnastasiÎnviere
AnastasiÎnvierea Domnului
anasturunasture
anathemaanatemă
anathimablestem
anâthimariblestemare
anâthimatublestemat
anathimedzublestema, v
anathumublestema, v
anatolitlevantin
anatolitoriental
anatredzâtreiazi la mort
anatuadunat
anâvâdescunevedi, v
anaxiuincapabil
anaynostidascal la biserică
anăltsariînălţare
anăltsatuînălţat
ancâciariceartă
ancâciatscertaţi
ancâcitoricertăreţi
ancaciucerta, v
ancaciuîncâlci, v
ancâlarucălare
ancâlicariîncălicare
ancalicuîncăleca, v
ancaltsuîncălţa, v
ancânescugeme, v
ancânescuofta, v
ancânirigemere
ancânirioftare
ancârcatuîncărcat
ancârligatuîncârligat
ancâtileaîn câte
ânciupprinde, v, de păr
anciupatuînhăţat
anciupuîncăiera, v
anciupuînhăţa, v
ancljeguînchega, v
âncotudegeaba
ancruntuîncrunta, v
anculeacolea
ancunjiuatenţie a da cuiva, v
ancunjiucârpi una, v
ancunjiuînteţi, v,
ancunjiutrage una, v
ancupâraricumpărare
ancupâratucumpărat
ancupratâcumpărătură
ancupuruasculta, v
ancupurucumpăra, v
ancupurupricepe, v
andacând
andâcâadânc
andâmusescuîntâlni, v
andamusiîntâlnire
andâmusiriîntâlnire
andâmusitîntâlnit
andarâalarmă
andarâtulbureală
andarâvacarm
andarâvârtej
andârlisituameţit
andârlusescuameţi, v
andârsiirebeliune
andârsiirebeliune
andartikescuandart, de
andartucomitagiu
andarturebel
andarturevoltat
an-dauleaîn doi
an-dauleaînconvoiat
an-dauleaîndoielnic
an-dauleanedecis
andâvâlescutăvăli, v
andâvâliturâtăvălitură
andesuîndesa, v
andesutasa, v
andiîn loc de
andicraîn faţă
andicravis a vis
andicritaîn faţă
andicritavis a vis
andicutată
andihristuanticrist
andihristurău
andipirinâantipirină - medicament pt febră
andirianteriu
andirisijenă
andirisitimiditate
andirsescujena, v
andirsijenă
andirsitimiditate
andirsiritimiditate
andirsitujenat
andirsitutimid
andisarusări, v
andisescunimeri rău, v
ando nâintipeste doi ani
andoaliamândoi, amândouă
andoapirrezema, v a se
andoapirsusţine, v
andoapirureazem
andopuîndopa, v
andornicurăzleţ
andralâameţeală
andrâlâsescuameţi, v
andrâlâsescuameţi, v
andrâlisescuameţi, v
andrâlisiriameţire
andreadziriaranjare
andreadziridregere
andreaptadreapta, la
andreauandrea
andreguaranja, v
andregupregăti, v
andreptudirect
andreptudreptaci
Andreudecembrie
andrisarusări, v
andropicâhidropizie - ciroză hidrică
andrupârirezemare
andrupâturezemat
andrupâturâreazem
andrupăscurezema, v a se
andrupăscususţine
andukilescutăvăli, v
andukilirităvălitură
andukilitutăvălit
andukuliturâtăvălitură
andultseascuîndulci
andupârarirezemare
andupirarirezemare
anduplicariîndoire
anduplicâturâîndoitură
anduplicuconvinge, v
anduplicucurba, v
anduplicuîndoi, v
anduplicuplia, v
andupurarirezemare
andzâastăzi
andzâpulpă
andzâmedzuapare, v - fig
andzâmedzuivi, v - a se , - fig
andzâmedzuţâşni, v (lent)
andzârescuîntrevedea, v
andzârescuzări, v
andzarizare
andzarizori, în
andzâririzărire
andzârituzărit
andzărtsuanţărţ, acum 2 ani
ândzeanâsus
aneaprocupunetrebnic
aneauâzăpadă
anemivârtelniţă
anesustuincapabil
anfluirituînflorit
angâisescudenunţa
angâisescuraporta
angâisescureclama
angâlisescudenunţa
angâlisescuraporta
angâlisescureclama
angâlisiridenunţare
angâlisiriraportare
angâlisirireclamare
angâlisitudenunţat
angâlisituraportat
angâlisitureclamat
angâljisescuîmbrăţişa
angâljisiriîmbrăţişare
angâljisituîmbrăţişat
angânarichemare de căine, cai etc
angânescugeme, v
angânescurespira gemând, v
anganuchema, v - cai, câini
anganu câtsuafugi, v
anganu câtsuamuri, v
anganu câtsuapleca, v
anganu câtsuaşterge, v - a o ...
anganu câtsuatuli, v
angâriiangara -sarcină, necaz, belea
angâriigreutate
angâriiproblemă -necaz
angâriisarcină
angârlimaricăţărare
angârlimatucăţăratu
angârlimucăţăra, v ref
angârsescurage, v - măgarul
angârsescuzbiera, v
angârsirizbierare
ângâsâescuincita, v
ângâsâescuîndemna, v
ângâsâescustimula, v
ângâsâiriîndemnare
ângâsâituîndemnat
angâtanugrijă
angâtanugrijă
angâtanugrijuliu
angărmaribani, gologani
angeacîn fine
angheariînviere
angheariresuscitare
angheauâcreştet
angheauâvârf
anghidhâintrigă
anghidhâun pic
anghidhâvrabie
anghilescuangelic
anghilescuîngeresc
anghilu înger
anghilushuîngeraş
anghinarâanghinare
anghistrucârlig
anghiuiute
anghiudhâpitic
angicâcinteză
angiupuîncăiera, v
angiupuînhăţa, v
angiurariînjurătură
angiuratuînjurat
angiuruinsulta, v
angiuruînjura, v
angljeguînche+C1488ga, v
angljicescughici, v
angljicitoarighicitoare
angljiciughici, v
angljimeaglumă, în
angljitariînghiţire
angljitatuînghiţit
angljituînghiţi, v
angrânjdezacord
angrânjeari discordie
angrânjeari mârâială
angrânjeari sâcâire
angrânjearicumârâitor
angrânjearicusâcâitor
angrânjescubombăni, v
angrânjescumârâi, v
angrânjescusâcâi, v
angrecugreu, a atârna, a fi
angrecu, refllene, v a fi
angrecu, reflruga stăruitor, v
angricarigreutate
angricaristăruinţă
angricatuleneş
angricatusupraâncărcat
angricosugreoi
angropuîngropa, v
angucescughici, v
angucescuînţeleg, v
angucescusimt, v
angucirighicitoare
angucitoarighicitoare
angucitughicitoare
angulcescuderanja, v
angulicibăluşcă - specie de floare
angunâcorn
angunaripiatra unghiulară
angunjeariînteţi focul, v
angunjiuatenţie a da cuiva, v
angunjiucârpi una, v
angunjiuînteţi, v,
angunjiutrage una, v
angunucorn
angurâancoră
angurucastravete
angusâapăsare
angusâgreaţă
angusâmăhnire
angusâoprimare
angusâstrâmtorare
angusâsuferinţă
angusedzusătura cu greaţă, v
angustariîngustare
angustatuîngustat
angusteatsâîngustime
angustedzuîngusta, v
angustugusta, v
angustuîngust
anicanuincapabil
anifuramiurcuş mare
anifurariurcare în pantă
anifuratuurcător în pantă
anifuredzuurca panta, v
anifurupantă
anifuruurcuş
anikisescuînvinge, v
anileaasemenea
anileachiar
anileaexact
aninarin - copac
aniorihtaneaşteptat, pe neaşteptate
aniorihtaneaşteptat, pe neaşteptate
aniorihtasubit
anipandihaneaşteptat, pe neaşteptate
anipandihasubit
aniskirsescuderetica, v
anitiriuanteriu
anivoljinevoie
anixescuînvinge, v
anixiriînvingere
anixituînvins
ânj ini eryupresimţi, v
anjilâjale
anjilâmilă
anjilâmilă
anjirlâmierlă
anjirlâmierlă
anjirumira, v
anjirumira, v
anjurdzescumirosi, v
anjurdzescusimţi, v - fig
anjurdzirimirosire
anjurdzitumirosit
anjurizmâmireasmă
anjurizmâmiros
anjurzescumirosi, v
anjurzescusimţi, v - fig
ankeadicuîmpiedica, v
ankeadicuîmpiedica, v
ankidicariîmpiedicare
ankidicatuîmpiedicat
ânkisescuîncepe, v
ânkisescuporni la drum, v
ânkizmâpizmuire
anodhinanodin
anodhinneimportant
anodhinnevaloros
anoduînnoda, v
anoisiiprostie
anoituprost
anomuvinovat
anotirumai bun
anotirumai bun
anotirusuperior
anotuînota, v
anoyimansardă
an-patruleaîn galop
ansâraribătaie, fig
ansârarisărare
ansâratusărat
ansârâturâsărătură
ansârearisărire
ansâririsărire
ansâritoanjiminge
ansâritusărit
ansâritusărit
ansâriturâsăritură
ansarubate, v- măr - fig
ansarusăra, v
ansarusări, v
antânjiuîntâi
antartuantart
antâvâlescurostogoli, v
antâvâlescutăvăli, v
anthifloare
anticâ antică
anticagianticar
antihristuanticrist
antihristurău
antinsuîntins
antirisijenă
antirisitimiditate
antreatsiriîntrecere
antrebuîntreba, v
antrecudepăşi, v
antrecudevansa, v
antrecuîntrece, v
an-treileaîn trei
antreiljitoţi trei
antrisarusări, v
antsapuânţepa, v
antsărtsuacum 2 ani
antsărtsuanţărţ, acum 2 ani
antsertucerta, c
anturtsescuturcesc
anturtsescuturci, v
anuan
anuan
anuanul trecut
anuanul trecut
anudariînnodare
anudatuînnodat
anumâichiu - os la arşice
anumireaumăr, pe
anumirunumăra, v
anumiruumăr
anusteatsâdezgust
anustsâtuanostit
anustsărianostire
anustsăscuanosti, v
anustuanost - fără gust
anustugreţos
anvâlescuacoperi, v
anvâlescuînveli, v
anvâlescuşterpeli, v, fig
anvâliriînvelire
anvâlitoariînvelitoare
anvâlituînvelit
anvâriguîncercui, v
anvârligaîmprejur
anvârligaîn jur
anvârligariînconjurare
anvârligatuînconjurat
anvârlighedzuîncercui, v
anvârlighedzuînconjoura, v
anvârligosurotund
anvârliguîncercui, v
anvârliguînconjoura, v
anvârluameţit
anvârlucapiu
anvârlunebun
anvârtescuînvârti, v
anvârtescuşterpeli, v - fig
anvârtiriînvârtire
anvârtituînvârtit
anverligaîmprejur
anverligaîn jur
anvescuacoperi, v
anvescuîmbrăca, v
anvetsuînvăţ
anvetsuînvăţa, v
anvicljedzuînvechi, v
anvilescuînveli, v
anvirinedzuîntrista, v
anvirinedzumâhni, v
anviscutuîmbrăcat
anvitsariînvăţare
anxilicitustrălucit
anyedzuînvia, v
anyiirepede
anyilicescustrăluci, v
anyiliciosustrălucitor
anyiliciristrălucire
anyiliciustrălucire
anyisedzuvisa, v
aoaaici
aoa shi ...ahâtu kiroacum şi.....atâta timp
aoaltarialaltăieri
aoaltazalaltăieri
aoarfanuorfan
aoartaraalaltăieri
aoartarialaltăieri
aoatsiaici
aoruura, v
apâapă
apâapucături
apârîu
apâurină
apadhikiiinjust
apadhikiinedreptate
apadhikiistrâmbâtati
apaimiză
apalapalâ, de vânt
apalasabie
apândâxescuaştepta,a se - v
apandihape neaşteptate
apândisescurăspunde, v
apandisirăspuns
apandisirăspuns
apândisirirăspundere
apândixituaşteptat
apândiyiriaşteptare
apândoahâajutor
apanghisalvare
apanghiuadăpost
apansâzinopinant
apansâzinopinant
apansâzneaşteptat, pe neaşteptate
apârâapăra, v
aparalactuidentic
apârariapărare
apârâsescuabandona, v
apârâsescupărăsi, v
apârâtoruapărător
apârâtsescupărăsi, v
apâratuapărat
apârâturâadăpost
apârnâsescupărăsi, v
apârnjescuîncepe, v
apârnjiriîncepere
apârnjisescupărăsi, v
apârnjituînceput
apârnjiturâîncepătură
aparupărea, v
aparupărea, v
apâryisescupărăsi, v
apâryisescupărăsi, v
apâryisiripărăsire
apâryisitpărăsit
apatiiînşelăciune
apationuînşelător
apâtosuapos
apâtusescuapos a deveni, v
apcuinferior
apcumai prost, slab
apeanâaripă
apeanâcondei
apeanâgeană
apeanâpană
apelâscândură subţire
apicâshonjiunăzdrăvan
apicundututore
apidhyiuperete
apidhyiuzid
apilpisescudescuraja, v
apilpisescudispera, v
apilpisiidisperare
apilpisiridisperare
apirâflacără
apiririrăsărit
apiritâzori de zi
apirucrăpa de zi, v
apirurăsări, v - soarele
apiruzi a se face, v
apistiinecredinţă
apistisescucred, v - nu
apistuinfidel
apistunecredincios
apistuperfid
apitrusescucopleşi, v
apitrusescunăpădi, v
apitrusescupresa, v
apitrusescusufoca, v
apitrusiripresare
apitrusitpresat
apladhâfarfurie de aramă
aplanînşelăciune
aplanşiretenie
aplânâsiriînşelătorie
aplânisescuînşela, v
aplecualăpta, v
aplecuapleca, v
aplecuinclina, v
aplicarialăptare
aplicariaplecare
aplicâtoariaplecătoare
aplicâtoaricare dă lapte
aplicatualăptat
aplicatuaplecat
aplo, aplodznaiv
aplo, aplodzsimplu
aplucusescunăpădi, v
aplucusescupresa, v
aplucusiripresare
aplucusitpresat
apocrisescurăspunde, v
apocrisirăspuns
apodhixescuaccepta, v
apodhixichitanţă
apodhixidovadă
apodixiriaccept
apodixituacceptat
apofasidecizie
apofasihotărâre
apoiapoi
apoiaapoi
aportupurta, v
apostaluapostol
apostimâabces
apostoluapostol
aposuapos
apractupierde vară
aprahtupierde vară
apreadunarirestrângere
apreadunatughemuit
apreadunatulimitat
apreadunâturâlimitare
apreadunâturârestricţie
apreadunuîmpăca, v
apreadunuocroti, v
apreadunuprimi, v
apreadunurestrânge, v
apreadunuscurta, v
apreasârăsărit
apreavegljupăzi prea, v
apresaprins
apresarzător
apresfocos
apresinfierbântat
apresinflamat
apresîncins
apresturburatu
ApriirAprilie
ApriirAprilie
AprilAprilie
ApriljiuAprilie
ApriljiuAprilie
ApriluAprilie
aprimsuaprins
aprimtuaprins
aprindeariaprindere
aprindiriaprindere
aprinduapare, v
aprinduaprinde, v
aprindudospi, v
aprindufermenta, v
aprinduincendia, v
aprinduîn ajun
aprinduînfuria, v
aprindunaşte, v
Aprir
aproapeaaproape
aproapeacam
aprokiuaccepta, v
aprokiuadmite, v
aprokiuajunge, v
aprokiuapropia
aprokiuprimi, v
aprokiuprimi, v
aprokiuprimi, v
aprukeariapropiere
aprukeatuapropiat
aprukeatuprimit
apshoarâapă puţină
apsithiabsint
apsunprovizie
apu - ...aproape - ....
apu-aducuaduce aproape integral, v
apu-aducuconverti, v
apu-aducuconvinge, v
apu-arucuarunca aproape în totalitate, v
apu-aspargustrica aproape integral, v
apu-beaubea aproape integral, v
apucariapucare
apucatuapucat
apucuapuca, v
apucufura, v
apucupescuînţelege, v
apucupsescuînţărca, v
apucupsiriînţărcare
apu-dauda aproape integral, v
apudhixescudovedi, v
apudidescuîndestula, v
apudidescupodidi, v
apudidescusatisface, v
apu-dormuadormi aproape de tot, v
apu-facuface aproape integral, v
apufâsescudecide, v
apufâsescuhotărâ , v
apufâsiridecizie
apufâsirihotărâre
apufâsitudecis
apufâsituhotărât
apufirsescuîndura, v
apu-fugupleca până la urmă, v
apu-gârshescuadormi aproape de tot, v
apu-gârshescuuita aproape integral
apugudescuîntâmpla, v - caz fericit
apugudescunimeri, v
apu-gudescuîntâmpla, v - caz fericit
apu-gudescunimeri, v
apugudiriîntâmplare fericită
apugudirinimereală
apuguditatins
apuhiimoment propice
apuhiiocazie
apuhiioportunitate
apuhreusiangajament
apuhreusiobligaţie
apukirusescuconfirma
apukiusemn
apulimsescurăzboi, v
apulimsituluptat, care a luptat
apulitiimulţime de oameni
apulitiioraş
apulsescutermina, v
apu-mblatescuîmpleti aproape integral
apumoarâsminteală
apunuapune, v
apunuaşeza, v refl
apunucalma, v
apunuculca, v refl
apunudiminua, v refl
apunudispare, v
apunupotoli, v
apunupune, v
apunureduce, refl
apuplixiiapoplexie
apurapăra, v
apuriimirare
apuriisurpriză
apurisescumira, v
apurisitumirat
apustusescuobosi, v
apustusirioboseală
apustusituobosit
apusuapus
apusuculcat
apusujos, joasă
apususcund
apususmerit
aputrusescucopleşi, v
aputrusescunăpădi, v
aputrusescupresa, v
aputrusescusufoca, v
apu-urfânipsescuorfan a deveni aproape, v
apu-vindearivinde aproape tot, v
arabamorcov mare
arâbâtiicocioabă
arâbdâsescuboci, v
arâbdâsiribocire
arâbdâsitubocit
arâbojurăboj
arâbojusocoteală
arâbojusocotire
arâbojusocotit
arâbudzinarierupţie la buze
arâbushurăboj
arâcescuatinge uşor, v
arâcinirăşină
arâciriatinger euşoară
arâcituatins uşor
araciuplugar
arâciusescuzbârli, v
arâcoarifrig
arâcoatâroată
aracurac
arâdâpsescuaranja, v
arâdâsescuboci, v
arâdâtsinârădăcină
arâdearibatjocură
arâdeariînşelare
arâdeariînşelătorie
arâdearirâdere
arâdearirâs
arâdeari, cu râzând
aradhaîn şir
aradhape rând
aradhâmenstruaţie
aradhâobicei
aradhâorânduială
aradhârang
aradhâstrat
aradhâ, tuordine
arâdhâpsescuaranja, v
arâdhârikisalbă
arâdhârikişir
arâdhâtsinârădăcină
arâdhyipsirialiniere
arâdhyipsiriaranjare
arâdhyipsitaliniat
arâdhyipsitaranjat
arâditoruînşelător
aradurade, v
arâdubatjocori
arâduînşela, v
arâduminţi, v
arâdupăcăli, v
arâdurâde, v
arâdzciclu menstrual
aradzârază
aradzâmuplai
aradzâmureazem
aradzâmurezema, v a se
aradzimureazem
aradzimurezema, v a se
arâescurări, v
arafâraft
arafiraft
arâfteasâcroitoreasă
arâftoanjcroitoreasă
araftucroitor
arafturaft
arâgâescurâgâi, v
arâgociualuneca, v
arâgozurogoz
arâguescurâgâi, v
arâguredzurâgâi, v
arâhatilinişte
arâhătipsesculinişti, v
arahicolină
arahicreastă de munte
arâhnjisescuofili, v
arâhnjisiriofilire
arâhnjisituofilit
arâirâie
arâiatâdezordine
arâiatiarmăsar
arâiatsânenorocire
arâiatsârăutate
arâie raia
arâiescudispersa, v
arâiescuîmprăştia, v
arâiescurări, v
arâiescurăspândi, v
arâiridispersare
arâiriîmprăştiere
arâirirărire
arâirirăspândire
arâiturărit
arâjeirugăminte
arâkescurăpi, v
arâkii rachiu
arâkiiuînfuria, v
arâkiiulua, v
arâkiiurăpi, v
arâkiiurepezi, v
arâkirirăpire
arâkishualuneca, v
arâkishualunecuş
arâkitâgrabă, în
arâkitorurăpitor
arâkituiute
arâkitupripit
arâkiturăpit
arâkiturepezit
arâkiturepezit
arâkiturârăpitură
arâkiushurarialunecare
arâkiushuratualunecat
arâkiushurualuneca, v
arâlâkirărire
arâlâkispaţiu larg
aralizulufi
arâlikirărire
arâlikispaţiu larg
arâmânurămâne, v
arâmarirâmare
arâmâsâturârămăsătură
arâmâsâturârest
arâmâtheauâlegătură, de ceapă
arâmâtorurâmător
arâmaturâmat
arâmatuzgrâmatu
arâmâturârâmătură
arâmâzaniramazan
arâmurâma, v
arâmuscobi, v
arâmuzgâria, v
aranârană
arândisescurindelui, v
arândurârândunea
arânduricârândunică
arândzâosânză
arânescurăni, v
arânjescurâios a deveni, v
arânjirâie
arânjiosuîncrezut
arânjiosuorgolios
arânjiosurâios
arânjiturâie, cu
aranu, aranâdrag, dragă
araorău
arâpârâpă
arapan ciorchine
arapanuciorkine
arâpasîncetare
arâpasodihnă
arâpasrepaos
arâpasrepauza, v
arâpâsariodihnă
arâpâsarirepaos
arâpâsarirepauzare
arâpâsedzuodihni, v
arâpâsedzurepauza, v
arâpasuodihni, v
arâpasurepauza, v
arâpescuarăpesc
arapitâaripă
arâpoidarămite
arapositiporumb
arâposurâpos
arapsânegresă
araptusmuls
ArapuArab
arapuarab
arapunegru
arapunegru
arapunegru , rasă
Arapunume dat cailor sau câinilor negri
arapurăpi, v
arapusmulge, v
arapuurcuş
arâpunedzuerupţie pe obraz, a avea, v
arapunuciorchine
arâpushuharap mic
arâpusituporumb
arariairare
ararurar
arasârasă călugărească
arâsâciucur
arâsâfranjuri
arâsarusări, v
arâsboruzbura, v
arâsbunariîmpăcare
arâsbunatuîmpăcat
arâsbunuîmpăca, v
arâsescuplăcea, v
arâsgânârădăcină
arâsgânâurmă
arâsgânâurmă
arâshcljitorurăşchitor
arâshiraturăsfirat
arâshkirarirăsfirare
arâsiriplăcere
arâsituplăcut
arâskiredzurăsfira, v
arâspândeirirăspândire
arâspândescudisipa, v
arâspândescurăspândi, v
arâspânditudisipat
arâspânditurăspândit
arâspândzăscudisipa, v
arâspândzăscurăspândi, v
arâspeasiintermitente
arâspeasiperiodice
arastimoment propice
arastiocazie
arâstoacâstrâmtoare -fig
arâstoacâstrungă
arâstornurăsturna, v
arâsturnarirăsturnare
arâsturnaturăsturnat
arasuras
arâsuînşelat
arâsuminţit
arâsupăcălit
arâsurâs
arâsurâs - animal
arâsunrăsuna, v
arâsunarirăsunare
arâsunaturăsunat
arâsvuescusurpa, v
arâtoruplugar
aratruplug
arâtsescurăci, v
aratsirece
AratsiliCrivăţul
arâtsimifrig
arâtsimirăcoare
arâtsimirăşină
arâtsimitemniţă
arâtsirirăcire
arâtsiturăcit
aratuplug
arâturâarătură
arâturâarătură
araurea
arâumult, mulţi
arâurâu
arauasoarta rea
arauâfavoriţi
arauâperciune
arauârouă
arauâzuluf
arauleacu răutate
arâuredzuroura, v
arâvâescunăvăli, v
arâvanibuestru, în
arâvdâciunirăbdare
arâvdarirăbdare
arâvdâsescuboci, v
arâvdatrăbdat
arâvdâtorurăbdător
arâvdosdurabil
arâvdossolid
aravdurăbda, v
aravdusuferi, v
aravdusuporta, v
arâvinedzustropi, v
arâvinedzuuda, v
arâvoanâarvună
arâvoanâlogodnă, semn de
arâvolirevolver
arâvuescunăvăli, v
arâvuirinăruire
arâvuituaplecat
arâvuituînclinat
arâvulsescunărui, v
arâvulsescuscufunda, v
arâvunjisescuarvuni, v
arâvunjisiriarvunire
arâvunjisirilogodire
arâvunjisitulogodit
arâzboiurăzboi de ţesut
arâzbunedzubucura, v
arâzbunedzuconsola, v
arâzbunedzuînveseli, v
arâzbunubucura, v
arâzbunuconsola, v
arâzbunuînveseli, v
arâzgâorigine
arâzganrăzbunare
arâzgânâurmă
arâzgânarirăzbunare
arâzgânaturăzbunat
arâzganu, mirăzbuna, v
arâzmârinurozmarin
arădzmenstruaţie- fig
arădzâmplai
arădzâmishude la poalele muntelui
arădzâmuplai
arădzimarirezemare
arădzimaturezemat
arădzimishulocuitor la poalele muntelui
arăsbunuconsola, v
arăumult, mulţi
arăunenorocire
arăurău
arăurău
arăurău
arăulunenorocire
arbiivargă de aramă
arbinâmasat - unealtă de ascuţit cuţite
ArbinesAlbanez
arbinesrău foarte
arbinshamialbănezime
arbinsheashtialbanezeşte
arbinshescualbanezesc
arburetarboret
arburetuarboret
arburi arbore
arburicarborel
arburuarbore
arcariaruncare
arcariaruncare
arcatuaruncat
arcatuaruncat
arcâturâaruncătură
arceatcuirascibil
arceatcuiute la mânie
arcedzuinfuria, v
arcicioruulcior
arcioruulcior
arciuitufurios
arco acolo
arcoarifrig
arcoatâroată
arcuarc
arcucotirupăhărel de rachiu - ţoi
arcuramifrig
arcurarirăcire
arcuraturăcit
arcuredzurăci, v
arcurosufriguros
arcurosuglacial
arcutescubea, v -fig
arcutescurostogoli, v
arcutirirostogolire
arcutiturostogolit
ardeariardere
ardiljiboală de gât -
ardiriardere
arduarde, v
ardupălmui, v
arduriiusturime
ardzinariruginire
arearar
areadzimishuplăieş - locuitor la poalele muntelui
areahâcreastă
areapiduvale, la
areapiniciorchine
areapitâaripă
areapiturâpă
areapuniciorchine
areatiarmăsar
areatietalon
arebilurebel
arehavrar - spaţiu
aremâguturai
arendârăzuitoare
arendzârăzuitoare
arendzârindea
arepitaripă
aresturest
aretcuarareori
aretcurar - în timp
aretiivirtute
areualior, plantă
areuapucături
areumaniere
areuobicei
argâvanliustacojiu
argavanuliliac - plantă
argâvanuliliac - plantă
argeanduargint, de
argeanduargintiu
argeandunerod
argheandâiele
argheandâzână
arghiiarie
argiuhalipetiţie
argodisponibil
argosuspendat
argoşomer
argo facudisponibiliza, v
argo facususpenda, v
argo faptuindisponibilizat
argo fâtseariindisponibilizare
arguvanliliac - plantă
arguvanuliliac - plantă
arhanghiluarhanghel
arhiereuarhiereu
arhiereuprelat
arhiidebut
arhiiînceput
arhilistinhoţ şef
arhinitâînceput
arhinsescuîncepe, v
arhinsescuîncepe, v
arhiologarheolog
arhistratiyogeneralisim
arhitectuarhitect
arhiusescuîncepe, v
arhizmâînceput
arhondisâbogătaşă
arhondubogat
arhundăbogat
arhundescuaristrocratic
arhundescuboieresc
arhundilikiboierie
arhundiljiboierie
arhundipsescuboieri, v
arhundoanjibogătaşă
arhundubogat
ariexista, v
arifi, v
ari zboruînţelegere
aricescuatinge uşor, v
aricionjuarici mare
ariciuarici
ariciuneg
ariciuescuînfuria, v
ariciusescuzbârli, v
aricljiurinichi
aridhâburghiu
aridhâfluierul piciorului
aridhâsfredel
aridhâtibie
ariditsinârădăcină
arieraia
arifinecotă parte
arifinecotizaţie
arigerugăminte
arihatilinişte
arihatirepaos
arihâtipsesculinişti, v
arihâtipsiriliniştire
arihâtipsiriodihnire
arihâtlâkilinişte
arihâtosuliniştit
arihinaadevărat
arihinaîntradevăr
arihitipsituliniştit
ariiiernat
arikescurăpi, v
arinânisip
arinderindea
arindisescurindelui, v
ariniipilă
arinjipace
arinjisescucalma, v
arinjisescupacifica, v
arinosunisipos
arinsescupili, v
arinuarin - copac
aripâaripă
aripâflanc
aripâ, sum protecţie
aripaniridichie
aripâsedzuodihni, v
aripasuodihni, v
aripidinâpantă
aripidinâpovârniş
aripidinedzucoborî, v - în pantă
aripidinosupantă, în
aripidinucoborî, v - în pantă
aripidinurepezi, v
aripidzinâscoboriş
aripinushuciorchinel
aripitâaripă
arisatisămânţă de tutun
arisescuagrea, v
arisescuiubi, v
arisescuplăcea, v
arisiriplăcere
arisiti anulare
arisituplăcut
aritcuarareori
aritcurar - în timp
ariteurar - spaţiu
aritsinâdril - ţesătură
ariuiernatec
arivanibuestru, în
arivaniprăjitură, fel de
arivanlâtcucal buestraş
ariyanmăghiran
arizakiprovizie
arizariroibă
arizebalama
arizilibatjocură, de
ariziliderizoriu
arizilirâs, de
ariziljibatjocură, de
ariziljiderizoriu
ariziljirâs, de
arizuorez
arizuescuînrădăcina, v
arkescurăpi, v
arkishurualuneca, v
arkishurustrecura, v-refl
arlâkiinterval
arlâkirar
arlâkirărire
armâarmă
armâlapte acru
armâpodoabă
armânamiarmânime
armânearirămânere
armânescuarmânesc
ArmânuArmân
armânurămâne, v
armânu lăsa, v
armânu rămânea, v
armâsâturârămăsătură
armâsâturârest
armasulăsat
armasuobosit
armasupărăsit
armasurămas
armatâcostum de sărbătoare
armatâîmbrăcăminte
armatâpodoabă
armâtheauâlegătură, de ceapă
armatiarme
armâtulâkiarmatol, cariera de
armâtulamiarmatoli, mulţime
armâtulăarmatol
armâtusescuîmpodobi, v
armâtusescuînarma, v
armâtusiriîmpodobire
armâtusiriînarmare
armâtusituîmpodobit
armâtusituînarmat
armâzaniramazan
armenâmuşeţel
armirâsaramură
armozmumoare, zeamă
armu sfert
armuniiarmonie
arnâpokilână de miel
arnaretuiarnă, de
arnariiernare
arnaticuprovizii de iarnă
arnatuiernat
arneadzuierna, v
arnealâmăturare
arnealâpilă
arnealâpilă de ascuşit
arnedzuierna, v
arnescumătura, v
arnicljiurinichi
arniiiernatec
arniipilă
arnirimăturare
arnisearicnegativ
arnisescunega, v
arnisescurefuza, v
arnisescurenega, v
arnisinegare
arnisirefuz
arnisiripilire
arnisitupilit
arnitumăturat
arniuiernat
arnjeacopiele de miel
arnjiuzescuadulmeca, v
arnjiuzescumirosi, v
aroaaici
aroabâcon de molid
aroabulâcon de molid
aroadiriroadere
aroaficutivi, v
aroamigumesteca, v
aroamigurumega, v
aroamiguvorbi, v - fig
aroatâroată
aroatâ, puiluîmpărătuş - pasăre
aroatâ, puilupitulice
aroauârouă
arobârobă
arobu molid
arobulumolid
arocutade a berbeleacul
arocuturâpă
arocuturoată
aroduroade, v
arofketunet
aroguangaja, v
aroiburoib
aroidhârodie
aroiuroi de albine
aromâaromă
arombucocoloş
arondusăltând
aropanububă roşie
aropanuerupţie pe piele
aropunububă roşie
aroputuropot
aroshuroşu
aroshuvin roşu
arostugură
arostuordine
arosturost
arouroi
arovulinte, sortiment
arozubătături în palmă
arozunod la lemn
arpâaripă
arpâflanc
arpâsedzuodihni, v
arpâsedzurepauza, v
arpatinupudic
arpâyiirăpire
arpayurapace
arpayurăpitor
arpăyiraze de soare
arpitâaripă
arpusituporumb
arriuiernat
arsaruapare, v
arsarurăsări, v
arsarusări, v
arshicarşic
arshinariruşinare
arshiniruşine
arshinosuruşinos
arsizuimpertinent
arsizuobraznic
arslanubrav
arslanuleu
arslanupiastru
arsliudornic
arsuars
arsuavid de...
arsuincendiat
arsuînsetat
artâcîn fine
articâpronaos - tinda bisericii
articlidaraveri
artirisescuprisosi, v
artirizmâprisosinţă
artirsescuprisosi, v
artirsiriscumpire
artirsiriurcare de preţ
artirsituprisosit
artisescudrege mancarea, v
artuartos - pâine sfiinţită pt împărtăşanie
aruara, v
arubeigalben, ducat
arubigalben, ducat
arubuescurobi, v
arubuirirobire
arubuirisclavie
arucanirindea
arucanizmărumeguş
arucatuaruncat
arucâturâaruncătură
arucotucerc
arucoturoată
arucuarunca, v
arucuavorta, v
arucuazvârli, v
arucuimpune, v
arucuinsista, v
aruculansa, v
arucurepezi, v
arucutrage, v
arucutrânti, v
arucu cruduavorta, v
arucu mirakeaplace, v
arucu nâuntrupătrunde, v
arucu petalilimuri, v
arucu tu stealighici, v
arucu vreareaîndrăgosti, v
arucucotirupăhărel de rachiu - ţoi
arucutâapă
arucutâapă
arucutescubea, v -fig
arucutescuîndopa, v
arucutescurostogoli, v
arucutetsumazăre
arucutetsumazăre
arucutirirostogolire
arucutosrotund
arudhicualuneca, v
arudicualuneca, v
arudinâgrind
arududebil
arudufraged
arudumoale
arudzinârugină
arudzinaturuginit
arudzinedzurugini, v
arudzinescurugini, v
aruedzuroura, v
aruescuroi, v
arufearicucroi, v
arufearicumânca, v
arufearicutivi, v
arufecucroi, v
arufecumânca, v
arufecutivi, v
arufeifulger
aruficaricroire
aruficarimancare,acţiunea
aruficaritivire
aruficatucroit
aruficatumâncat
aruficatutivit
aruficâturâcroială
aruficâturâtivitură
arufkeanuproxenet
arufsescusorbi zgomotos, v
arufsirisorbire
arufsitusorbit
arugâsalariu
arugâsimbrie
arugâstrungă
arugariangajare
arugatuangajat
arughedzutocmi, v
arughedzu, miangaja, v
arugiuhalipetiţie
arugoshurogoz
arugozurogoz
arugozurogoz
arugumăceş
arugu, miangaja, v
arugucearudansator mascat
aruguescurâgâi, v
aruguirirâgâitură
aruguzinârogojină
aruidheauâvârtelniţă, rodan
aruidheurodiu - arbore mediteranean
arujescunecheza, v
arujirinechezat
arujitnechezat
arujuvoscrispat
arukiushurualuneca, v
arumaniaperitiv fript
arumigarirumegare
arumigaturumegat
arumigurumega, v
aruminuronţăi, v
aruminurumen
aruncariaruncare
aruncuarunca, v
arundisescurindelui, v
arundisescustrunji, v
arundisiririndeluire
arundisitrindeluit
arungiirunc - loc defrişat
arungurunc - loc defrişat
arunicualuneca, v
arunicualuneca, v
arupasurepaos
arupâtsăscuropoti, v
arupearirupere
arupi5 cm lungime
aruptucearcăn
arupturupt
aruptusărac
aruptuzdrenţuros
arupugăuri, v
arupuizbucni, v
arupumonedă austriacă
arupunăvăli, v
arupurâpă
arupu 5 cm lungime
arupu rupe, v
arupu di auatuli, v
arupu gusheafugi, v -
arupunarierupţie pe faţă
aruseauâfăină superioară
arusfetimită
arushcuvanroşcovan
arushdiitimiditate
arushdisescujena, v
arushdisiritimiditate
arushdisitutimiditate
arusheatsâfard
arusheatsâroşeaţă
arushescuroşi, v
arushinârăşină
arushinariruşinare
arushinedzuruşina, v
arushiniruşine
arushinosuruşinos
arushiriroşire
arushitroşit
arushiturâroşeală
arushtescujena, v
arushunaturuşinat
arushutsâturăsucit
arusiigrâu galben-roşcat
aruspumonedă de aur
aruspunepreţuit
aruspunestemat
aruspuscump, drag
arusticodulciuri pt bolnavi
arustoacâstrâmtoare -fig
arustoacâstrungă
arusublond
arusuroşcat
ArusuRus
arusunrăsuna, v
aruteaucurea de cicrică
aruteluscripete
aruvenjirovine
aruversuspuzi, v
aruvescuspuzi, v
aruvinaristropire
aruvinatustropit
aruvinedzustropi, v
aruvirsarispuzire
aruvirsatuspuzat
aruvirsâturâspuzeală
aruvisarierupţie la buze
aruvisescucrăpa buzele, v
aruvoanâarvună
aruvolirevolver
aruvuescunărui, v
aruvuirinăruire
aruvuitunăruit
aruvulsescunărui, v
aruvulsescuscufunda, v
aruvulsirinăruire
aruyanilac vopsea
aruyucearudansator mascat
aruzearcunoduros
aruzosunoduros
aruzuescuînrădăcina, v
aruzusescunoduros a deveni, v
aruzusituînrădăcinat
aruzuvalipetiţie
arvalideschis total
arvanliubuiestraş cal
arveaulipitoare
arvelâlipitoare
arvunâarvună
aryâsescuapreta, v
aryâsescutăbăci, v
aryâsirităbăcire
aryâsituobişnuit
aryâsitutăbăcit
aryâstirubuoutique
aryâstiruprăvălie
aryâstiryearubăcan
aryatumuncitor
aryatuuşier
aryatuzilier
aryiarie
aryiirăgaz
aryodisponibil
aryoşomer
asaltusălta, v
asamisusan
asândzâastăzi
asboairzbura, v
asboiuruzbura, v
asboristutaciturn
asboruzbura, v
asbuirarizbor
asbuiratuzburat
asbunarimângâiere
asbunuconsola, v
asburâtoruzburător
ascâdatuscăldat
ascâldariscăldare
ascalduscălda, v
ascalinuagăţa, v
ascalinuatârna, v
ascalinucăţăra, v
ascalinuînhăţa, v
ascâlnaricăţărare
ascâlnâtorucăţărător
ascâlnatucăţărat
ascâparisalvare
ascâpariscăpare
ascâpâtorumântâitor
ascâpatusalvat
ascâpatuscăpat
ascâpirariscăpărare
ascâpiratuscăpărat
ascâpirâturâscăpărare
ascapirufulgera, v
ascapiruscăpăra, v
ascapitâscăpătatul soarelui
ascâpitariscăpătare
ascâpitatâapus
ascâpitatuapus
ascapituscăpat
ascapituscăpăta, v
ascapumântui, v
ascapusalva, v
ascapuscăpa, v
ascriatudesenat
ascriatuscris
ascriuscrie, v
ascukeariscuipare
ascukeatucastrat
ascukeatuscuipat
ascukiturâscuipătură
ascukiuscuipa, v
ascultariascultare
ascultatuascultat
ascultuasculta, v
ascumbusescusufleca, v
ascumpârurăzbuna, v
ascumsuascuns
ascumta, piascuns, pe
ascumtaluiascuns, pe
ascumtinuopri, v
ascumtishaluifuriş, pe
ascumtishaluisecret, în
ascumtishuascunzătoare
ascumtosuascuns
ascumtuascuns
ascundeariascundere
ascunduascunde, v
ascunsuascuns
ascuramiasprime
ascurariasprire
ascuratuasprit
ascuredzuaspri, v
ascuruaspru
ascutsâtucurat
ascuturariscuturare
ascuturatscuturat
ascuturatsvelt
ascuturuderetica, v
ascuturuscutura, v
asdariasudari, v
asdruntsinuzdruncina, v
asearaaseară
asearaieri
asescuajunge, v
asescusosi, v
asfâlsescuasigura, v
asfixedzuasfixia, v
asfixituasfixiat
asgânipsescusenzual, a deveni, v
asgânlâkisenzualitate
asgânusenzual
asgunescugoni, v
asgurnjearicuscormonitor
asgurnjescuscormoni, v
asgurnjescuscotoci, v
asgurnjiriscormonire
asgurnjituscormonit
ashasopiu
ashcljeatuaşchiat
ashcljedzuashcljia, v
ashcljiiaşchie
ashcolsunbravo
ashiaşa
ashifie
ashicuarşic
ashikeareiclar
ashikeareifaţă, pe
ashikeareitransparent
ashishuopiu
ashitsiaşa
ashkeriarmată
ashkirlâkimilitărie
ashkirlisoldat
ashlamaiealtoi
ashteardziriştergere
ashteptuaştepta, v
ashteptuaştepta, v
ashteptuprimi, v
ashterguşterge, v
ashterguşterge, v
ashterguşterge, v
ashteriosuar
ashternuaşeza, v
ashternuaşterne, v
ashternucuminţi, v - fig
ashternuîntinde, v - masa
ashtersuşters
ashtiptariaşteptare
ashtiptatuaşteptat
ashtirariaşternere
ashtirneariaşternere
ashtirnumintucuvertură, se pune pe cal
ashtirnutedzustrănuta, v
ashtirnutuaşternut
ashtirnutupat
âsh-u aricrede, v
âsh-u ariînchipui, v
asicmecâpâine superioară
asiguripsescuasigura, v
asimcoasimcadz
asimiargint
asimicâturâargintărie
asimicoargintărie
asimusescuarginti, v
asimusiriargintare
asimusituargintat
asirisosire
asitucopt
asiyuriftuturbulent
asiyuripsescuasigura, v
askepivoal
askeriarmată
askerlisoldat
askirlisoldat
askitaryioschit
askitifsescusihăstri, v
askitipsescusihăstri, v
askitipsirisihăstrie
askitipsitusihăstrit
askitiuskismatic
askitlâkisihăstrie
aslâveritabil
aslanuleu
aslanupiastru-monedă
asloatâzloată
asmuinamic
asnjescugoni, v
asotunesăţios
aspârdzearispargere
aspârdzirispargere
aspârearisperiere
aspâreatusperiat
aspâreatusperiat
aspârgâciunidistrugere
aspârgâtoruspărgător
aspârgâturâspargere
aspargucheltui, v
aspargudistruge, v
asparguschimba, v
aspargusparge, v
aspargustrica, v
aspargutermina, v
asparguucide, v
asparizmâfrică
asparizmâgroază
asparizmâspaimă
aspârosuînfricoşător
aspârosusperios
aspartâcorupt
aspartâterminare
aspartudepravat
aspartustricat
asparusperia, v
aspâryiualarmă
aspâryiuspaimă
aspeluspăla, v
aspilarispălare
aspilatucurat - fig
aspilatuspălat
aspindzurarispânzurare
aspindzurâtoarispânzurătoare- loc unde se spanzură obiectele
aspindzuratuapânzurat
aspindzuruagăţa, v
aspindzuruatârna, v
aspindzurudepinde, v
aspindzuruspânzura, v
aspirdiciunipierzanie
asplâmtuplâns, copleşit de
asplândzâriplânsoare grea
asplânguplânge, v - istovitor
asplindiriiritare
asplinsescuexcita, v
asplinsescuirita, v
asplinsiriexcitare
asprimtuînfierbântat
asprupiastru-monedă
asprusolz
asprucanatualbiu
asprucukescustropi, v
asprucukiristropire
asprucukitustropit
aspulbiruprăfui, v
aspumarispumare
aspumatuspumat
aspumuspuma, v
aspunuarăta, v
aspunuspune, v
astâ....iarnăastă....iarnă
astacorac de mare, langustă
astâhisescuîntâlni, v
astahorac de mare, langustă
astâljeariîntâlnire
astâljeatuîncrucişat
astâljeatuîntâlnit
astâljeatustricat
astâljeatusupărat
astâljiturâîntâlnire
astâljiturâsupărare
astaljiuîmbrânzi, v - lapte
astaljiuîntâlni, v
astaljiuîntretăia, v
astaljiuscurta, v - calea
astaljiusupăra, v
astaljiutrece, v
astâmâtiriopritor, opritoare
astâmâtsescuopri, v
astâmâtsirioprire
astâmâtsituoprit
astângastânga, la
astângustâng
astângustângaci
astarâdiseară
astaricăptuşeală
astârkescuseca, v
astârusescucăptuşi, v
astâsescufixa, v
astâsescumonta, v
astasidhâstrană
astâsirifixare, v
astâsiriînjghebare, v
astâsiriridicare, v
astâsitufixat
astesuafurisit-fig
astesunemernic
astesunenorocit
astesustins
astihisescuîntâlni întâmplător, v
astimtunepreţuit
astimtustins
astingustinge, v
astorcustoarce, v
astrâdzirizvârlitură
astraguarunca, v
astragurepezi, v
astragutrage, v
astrâkescuavorta, v
astrâkescuseca, v
astrâkirisecare
astrâkitavorton
astrâkitsecat
astrâkitsecătură
astrakiubea, v - tot
astrakiuseca, v
astrâpiifulger
astraptuazvârlit
astraptunesocotit - fig
astraptupripit - fig
astraptutrăsnit - fig
astrâxescusuporta, v
astrădziriaruncare
astreahâstreaşină
astreatsiriîntrecere
astrecîntrece, v
astricutuîntrecut
astrisâritusărit peste
astrisarusări, v - peste
astrisăririsărire peste
astronomuastronom
astrunumiiastronomie
astupariastupare
astupâtoaridop
astupatuastupat
astupatuconstipat
astupatuînfundat, nasul
astupatusufocat
astupâturâastupâtură
astupuastupa, v
astupuîndopa, v
astupuînfunda, v
asturkescuavorta, v
asturkesculepăda, v
asturusescucăptuşi, v
asturusiricăptuşire
asturusitucăptuşit
asuas
asudariadudare
asudariasudare
asudatuasudat
asudatuasudatu
asudoarisudoare
asuduasuda, v
asunarisunare
asunâtorusunător
asunatusunat
asunâturâzgomot
asunubate, v - fig
asunusuna, v
asurdzârisurzire
asurdzâtusurzit
asurdzăscuasurzi, v
asusescuscăpa, v
asvingâtoruînvingător
asvinguînvinge, v
asvinsuînvins
asxcâpitatâapus
atarmăsar
atcal
atmarş, de aici
atactadezordonat
atârdisescuscumpi, v
ataricutare
atâxiidezordine
atămamă
athanatunemuritor
atherâelită
atheuateu
atihescusărăci, v
atihiighinion
atihiinenoroc
atihirinenorocire
atihisescurău a se simţi, v
atihisescureuşi nu, v
atihunenorocos
atimiiinfamie
atimuinfam
atlazisatin
atmusferâatmosferă
atreiadzâa treia zi - de Paşte, la mort, ..
atsâaţă
atsala-matsalatârâie-brâu, dezordonat
atsalumurdar
atseaaceea
atseiaacolo
atseluacel
atsestuacesta
atsiaacolo
atsistuacesta
atumtseaatunci
atumtsealuiatunci
atumtsineaatunci
atuntseaatunci
atuntsealuiatunci
atuntsiatunci
au!aoleu!
au!oare!
auaacum
auaaici
aualtadzalaltăieri
aualtarialaltăieri
aualtatsalaltăieri
auartarialaltăieri
auatsiaici
auăstrugure
aumbrâprotecţie
aumbrâstrăin - fig
aumbrâstrigoi - fig
aumbrâumbră
aumbrâvârcolac - fig
aumbrariumbrire
aumbratumbrit
aumbratvrăjit
aumbratâumbrar
aumbrăscufermeca, v
aumbrăscuumbri, v
aumbrăscuvrăji, v
aumbredzufermeca, v
aumbredzuumbri, v
aumbredzuvrăji, v
aumbrosufermecat
aumbrosuumbros
aumbrosuvrăjit
aumtuuns
aundzeariungere
aundzescuasemăna, v
aundziriungere
aunguinsulta, v
aungumitui, v
aunguunge, v
aurâriurâre
aurâriurâre
aurâturât
aurâtuurât
aurăscuplictisi, v
aurăscuurî, v
aurăscuurî, v - plictisi, v
auredzuruga, v
aurlariintrare
aurlarislobozire
aurlariurlare
aurlariurlet
aurlâtoruhăitaş
aurlâtoruurlător
aurlatuurlat
aurlâturâurlătură
aurluarunca, v
aurludeochia, v
aurlurepezi, v
aurlustriga, v
aurluurla, v
aurluvârî, v
aurnjescunăpusti, v
aurnjirinăpustire
aursâurs
aushamibătrânet
aushaticubătrâneţe
ausheamibătrânet
ausheashtibătrâneşte
ausheaticubătrâneţe
aushescubătrânesc
aushescuîmbătrâni, v
aushiriîmbătrânire
aushituîmbătrânit
aushubătrân
autsiaici
auuâstrugure
auuâ frântseascâcoacăze
a-vâhaideţi
avaiaer
avaiclimat
avaijivâlemn colorat
avanipiuliţă
avarigujur, în
avarligajur, în
avarrigajur, în
avaruarin - copac
avâryâsescurăguşi, v
avărigajur, în
avărligajur, în
avărrigajur, în
avdaguadăuga, v
avdelâlipitoare
avdhelâlipitoare
avduasculta, v - fig
avduauzi, v
avdzâriascultare
avdzâriauzire
avdzâtârezonanţă
avdzâtuauzit
avdzâturenumit
aveariavere
avegljiupăzi, v
avegljiuveghea, v
averiavere
averigajur, în
averuadevăr
avgâtsescuadăuga, v
avgâtsescumultiplica
avgivânător
avighitorugardian
avighitorupaznic
avigljitorugardian
avigljitorupaznic
avinarigonire
avinariurmărire
avinariurmărire
avinarivânare
avinarivânătoare
avinaticuvânat
avinâtoruvânător
avinâtoruvânător
avinatuvânat
avinatuvânat
avinufugări, v
avinugoni, v
avinugrăbi, v
avinupersecuta, v
avinuurmări, v
avinuvâna. V
avlakibrazdă
avlakicanal
avlakigârlă
avlakirigolă
avlakiubrazdă
avlakiucanal
avlakiugârlă
avlakiurigolă
avlamifrate de cruce
avliicurte
avocatuavocat
avoletoposibil
avrâadiere
avrâprospeţime, aer
avrârăcoare
avragbrazdă
avrâhnisescurăguşi, v
avrâhnisirirăguşeală
avrâhnisiturăguşit
avrakigăteală
avrapaavânt
avrapaiute
avrapaiuţeală
avraparepede
avrapaviteză
avrapa, cugrabă, în
avrapa, cugrabă, în
avrapa, cuiute
avrapa, cuiute
avrarirăcoreală
avraturăcorit
a-vre!bre!
avredzurăcori, v
avritsâevantai
avrohicursă de prins...
avrosrăcoritor
avruguescubrăzda, v
avruguiribrăzdare
avruguitubrăzdat
avrusescuobosi, v
avucâtlâkiavocatură
avucatuavocat
avursescuobosi, v
avursiriobosire
avursituobosit
avutsâljiavuţie
avutsâljibogăţie
avutsâmiavuţie
avutsâmibogăţie
avutsăscuîmbogăţi, v
avutsăscuînavuţi, v
avutsescucufunda, v
avutsescuplonja, v
avutubogat
avuzescuînota, v
avuzescupluti
avuzuhavuz - arteziană
avyiulgilăutar
avyiulgilăutar
avyiulgiviolonist
avyiuliivioară
avyiuliivioară
AvyustuAugust
avzotipraf de puşcă
avzotiputere
axafnaneaşteptate, pe
axayiuuium, plată
axayurauârăsplată
axeanâstrăinătate
axenituînstrăinat
axenustrăin
axescuîmplini, v
axescuînvrednici, v
axescuvrednic a fi să, v
axifarsenic
axiivaloare
axinitorustrăin
axiriîmplinire
axitâdemnitate
axituîmplinit
axiucapabil
axiusescuînvrednici, v
axiusiriînvrednicire
axiusituînvrednicit
axizescucosta, v
axizescumerita, v
axolitusolitar
axostrâpronaos
axungislănină
ayâagă
ayâkipsescuiubi, v
ayaleadomol
ayalealent
ayâlisescuepuiza, v
ayâlisescuistovi, v
ayâlisiriistovire
ayâlisituistovit
ayalitsîncet
ayalmâstatuie
ayalmâstatuie
ayamiiburlăcie
ayamiicelibat
ayapiamor
ayapiiubire
ayâpisescuiubi, v
ayâpitcoanjibovnică
ayâpsescuiubi, v
ayea abia
ayea yramâsfânta scriptură
ayeaspiviespe
ayeazmoagheazmă
ayeazmuizmă
ayiaabia
Ayia-TriadhaSfânta Treime
ayiitoi
ayimliuevident
ayimliuvizibil
ayimtusacru
ayimtusfiinţit
ayimţâljii afendzâsfinţii părinţi
ayinjvie
ayisescusfinţi, v
ayishtearicomoară
ayisirisfinţire
ayisitugrăbit
ayisitusfinţit
ayitâviţă de vie
ayiuabia
ayiuiute
ayiusfânt
ayiudhimâaltar
ayiudhimâsanctuar
ayiukerilumânare
ayiusealâgrabă
ayiusescugrăbi, v
ayiusescusfinţi, v
ayiusirigrabă
ayiusirisfinţire
ayiusitugrăbit
ayiusitusfinţit
ayiyâzmudelapida, v
ayizmâciunicules de vie
AyizmâciunjSeptembrie
ayizmaricules de vie
ayizmaridelapidare
ayizmatcules
ayizmu via a culege
ayizmusescuaghezmui
aylisturarialunecare
aylisturualuneca, v
aynâghipsescucontempla
aynâghipsindaprivind
aynâghipsiriprivire de departe
aynâghipsituprivit, de departe
aynândipsescucontempla
aynangheavis a vis
aynangheavis-a-vis
aynanghiupanoramâ
aynanghiuprivelişte
aynanghiupunct de vedere
aynipur şi simplu
aynosudezgust
aynusedzudezgusta, v
aynusedzuscârbi, v
aynusescudezgusta, v
aynusescuscârbi, v
aynusosudesgustător
aynusosuscârbos
ayoanâtrudă
ayonâtrudă
ayonjeacurând
ayonjeaiute
ayonjearepede
ayoyichirie
ayrandzalâstrugure sălbatec
ayrandzaljeauâviţă sălbatică
ayrâpniidenie
ayrâpsescusălbătici, v
ayrâxescuînţelege, v
ayrâxiripricepere
ayrâxitupriceput
ayreadhâpir - plantă
ayrimifiară
ayrinjifiară
ayripniidenie
ayripsescusălbătici, v
ayrombalumăr pădureţ - fruct
ayrombalumăr pădureţ - pom
ayrominumăr pădureţ - pom
ayruaspru
ayrufioros
ayrunedomesticit
ayrusălbatic
ayru -omom sâlbatic
ayru-bibâraţă sălbatică
ayru-caprâcapră sălbatică
ayru-cucotucocoş de munte
ayru-cumbanutrântor
ayru-gâscâgâscă sălbatică
ayru-gortsupară de pădure
ayru-gortsupăr sălbatic
ayruljeauâmăslin sălbatic
ayru-mutrescuprivi sălbatic, v
ayru-mutririprivire sălbatică
ayru-prunâcorcoduşe
ayru-trandafileauâmăceş
ayunescugoni, v
ayunirigonire
ayunitâgoană
ayunjiigrabă
ayunjisealâgrabă
ayunjisescu grăbi, v
ayunjisirigrăbire
ayunjisitugrăbit
ayunosudezgust
ayunosuscârbă
ayunsescuagonisi, v
ayunsiritrudire
ayuridhâaguridă
ayurliuaugur, de bun
ayuyeatucărăuş
ayuyiiproces , juridic
ayuyipsescuînchiria cai, v
az+B3510bunuconsola, v
azâazi
azapi domolire
azapi, facudomoli, v
azăconsilier
azboairuzbura, v
azboruzbura, v
azbuirarizburare
azbuirâtoruzburător
azburarizburare
azburâtoruzburător
azdariasudare
azdisescuexalta, v
azdisescuvolupta, v
azdisirilascivitate
azdisitulasciv
azgânipsescusenzual a deveni, v
azgânlâkisenzualitate
azgânlâkivoluptate
azgânuexaltat
azgânusenzual
azgânuvoluptos
azgârlescuzgâi, v
azgherubehăi, v
azgheruzbiera, v - fig
azghiraribehăitură
azghiraticubehăitură
azghiratubehăitură
azgunescugoni, v
azguriirugină
azimâazimă
azmacumocirlă
azmetufirav
azmetuslăbănog
azmulgusmulge
azmutsuazmuţi
aznjiurâzmeură
azundzescugăuri, v
azunjescualunga, v
azurescunecheza, v
azvanaluitârâş
azvârlescuzvârli, v
azvârluzvârli, v
azvarnatârâş
azvârnâescutârî, v
azvarnaluitârâş
azvârnâturâtârâtură
azvârnjearutârâtor
azvârnuescutârî, v
azvarratârâş
azvestrevar
azvimtuînvins
azvimturarizvântare
azvimturatuzvântat
azvimturuzvântura, v
azvindziriînvingere
azvinguănvinge, v
azvinguînvinge
azvistâreauvarniţă
azvistaruvărar
azvistaruzugrav
azvistusescuvărui, v
azvistusirivăruire
azvistusituvăruit
azvomuţâşni, v
azvomuvoma, v
azvuviezure
azvundzescugăuri, v
azvurăscuizvorî, v
azvurnescutârî, v
azvurnuiritârâre
azvurnuituaplecat
azvurnuituînclinat
azvurnuitutârât
badar
banu
babatată
babâbătrână
babâbunică
babageanubrav
bâbâlescubolborosi, v
bâbâliribolborosire
bâbâlitubolborosit
bâbâljearuflecar
bâbâljiurugogoriţă
bâbâljiurusperietoare pt copii
babanatsâpâine de mălai
bâbârutâflacără mare
bâbârutâflacără mare
bâbârutâvăpaie
babashcuputernic
babcâumflătură
babesparşiv
bâbislikiparşivenie
babnicubuştean
bâboanjibăbăaie - babă
bâbotâlipie de mălai
babugearudansator mascat
bâcalbăcan
bâcâlăbăcan
bâcâlăubăcan
bâcâlescubăcănesc, de băcănie
bâcâlikibăcănie
bacaljearupeste afumat
bâcâloanjbăcăniţă
bâcalubăcan
bâcamibăcan
bâcârăaramă
bâcârdanumămăligă
bâcâriaramă
bâcâriaramă
bâcâryisescuarămi, v
bâcâryisiriarămire
bâcâryisituarămit
bâcâtarubucătar
baciubaci
baciubrânzar - care face brânză
bâclâvaibaclava
bâclâvăbaclava
bâclăbacă - fruct
bacrăaramă
bâcrescuarămi, v
bademimigdală
bâdrumipesteră
badzarâbădăran - fig
badzarânespălat - fig
badzarâplăcintă de mălai
bâdzarâbădăran - fig
bâdzarânespălat - fig
bâdzarâplăcintă de mălai
bâerescusta în pat, v
bafâbrotac mare
baftâbaftă
bâgaribăgare
bâgaripunere
bâgatubăgat
bâgatuculcat
bâgâturâavort la oi
bagavsur
bâgdâtaiperete despărţitor
bâgehorn
bâginacucumnat - însuraţi cu 2 surori
bagiubaci
bagiubrânză smantânită
bagremusalcâm
baguamesteca, v
baguaplica, v
bagubăga, v
baguculca, v
bagudecide, v
baguintra, v
baguplasa, v
bagupune, v
bagustărui, v
baguvârî, v
bagu - boatsistiga, v, începe a ..
bagu di caliconvinge, v
bagu eryuobserva, v
bagu eryusimţi, v
bagu lăilipurta doliu, v
bagu mânâ a curivaînvinge, v
bagu mânâ a curivapune capăt, v
bagu minti bunâmaturiza, v
bagu oarâatent a fi, v
bagu tu cornuînţelege, v
bagu tu cornureţine minte, v
bagu tu cornuţine minte, v
bagu tu mânâ pi carivaprinde, v
bagu tu mintigândi să.., v
bagu zvercâîngrăşa, v refl
bâhcegrădină
bâhcishibaciş
bahtinoroc
bahtisatisfacţie
bahtişansă
bâiatcudegradat
bâiatcuînvechit
bâiatcuuzat
bâiatcuvechi
bâildisescu, nereflexivextenua, v
bainetâbaionetă+C9882
bairahtarustegar
bairakidrapel
bairakisteag
bâiramibairam
bâireteren larg
bairuamuletă
bairubaier
bairusalbă
bairuşir
bairuşirag
bâirushudungă subţire
bâirushulinie trasată
bajancâcodobatură
bâjdaruperceptor
bâjdaruvameş
bakiţurcă
balâbalot
balâ pingea
bâlâtânjalice
balavancuenorm
bâlbâescubâlbâi, v
bâlbâtorusulul dinapoi la război
balconibalcon
bâldâsituextenuat
bâldumicurar - parte a hamului
bâldunjicurar - parte a hamului
bâlgurugrâu fiert
balibale
baliciucamelie
baligâbaligă
bâligaribăligar
bâligatu, iasti..băligat - care s-a...
baligubăliga, v
baljeaciucaraghios
baljeadosbursuc
baljiubreaz - cu semn alb
baljiucahrăpăreţ
baljiucarapace
bâlosubălos
balsamubalsam
bâlsâmusescuîmbălsăma
bâlsâmusiriîmbălsămare
bâlsâmusituîmbălsămat
baltâbaltă
bâltacu, bâltoacâbăltoacă
bâltăbaltag
bâltoacâbăltoacă
bâltocubăltoacă
bâltosubăltos
bâltsaripunerea baticulului
bâltsatâbrăţată - lungimea dintre braţe
bâltsatucu baticul pe cap
baltsotâcrăiţă
baltsotâmac
baltsubasma mare
baltumonopol
balubal
balubalot
bâmbâcosubumbăcos
bamnjibame - fructe
banâpace
banâtrai
banâviaţă
banabacusoldat turc - poreclă
bânarivieţuire
bânatâtrai
bânatutrăit
bancâbancă
bancubancă
bandâbandă
bandâfanfară
bandâgrup
banderâdrapel
banderâdrapel
banderâflamură
banderârenume - fig
banderâsteag
bandinemernic
bândicutrunchi
bandilăştrengăriţă
bandoanjnemernică
bânduraribolborosire
bândurariflecărire
bânduratflecărit
bânduratubolborosit
bânduredzubâlbâi, v
bânduredzuflecări, v
bânedzutrăi, v
bângiumerişor
bangubancă
banjibaie
barâbăltoacă
barâbăltoacă
barâlac
bara-baraalături
barangâbaracă
barbâbarbă
bârbâljiusitvoalat - cu voal
bârbâriribolborosire
barbarozâfloare - specie de..
barbarusâcăciulă
barbarusâfes alb
bârbârusâfes
bârbârushubuchet
bârbârutâflacără
bârbâtamibărbaţi în grup
bârbâteascâpartea anterioară a bisericii rezervată bărbaţilor
bârbâteashtibărbăteşte
bârbâteatsâbravură
bârbâtescubărbătesc
bârbâtescuenergic
bârbâticubărbăţel
bârbâtinuenergic
bârbâtinuviril
bârbâtoanjifemeie bărbată
bârbâtorusul la războiul de ţesut
bârbâtsiljivirilitate
bârbatubărbat
bârbatucurajos
bârbatusoţ
bârbatuviril
bârbatuvoinic
barberubărbier
bârbirisescubărbieri, v
bârbirisitubărbierit
bârbirsescubărbieri, v
bârboaljicartof
bârbosubărbos
bârbuljisescuvoala, v - pune voal de doliu
bârbuljisirivoalare
bârbuljiunăframă
bârbunimreană
bârburishuciorchine
bârbutâpraz - căpăţână
bârcacigăleată
bârcâdanumămăligă
bârcudiibagatelă
bârcudiinimicuri
bârdăbătătorul la războiul de ţesut
bârdecicâlopăţică
bârdhăbătătorul la războiul de ţesut
bârdhecicâlopăţică
bardhonscuzaţi
bardhon!pardon!
bârdhushualbiu
bârdilâbătătorul la războiul de ţesut
bârdinâperdea
bardzubarză
bardzubălan pestriţ
bardzucânatubălan pestriţ colorat
barecel puţin
bârgacigăleată
bârgâdanumămăligă
bârgânitsânegel
bârgâvitsânegel
bârghelâguşă
bârgheliuguşă
bari cel puţin
bâricuburic
barimcel puţin
barisharmonie
bârishiîmpăcare
bârishipace
bariş, barişarmonie, în
bârlivcăpiat
bârlivnebun
bârnăplanta căţărătoare
bârnubrâu
bârnugeneraţie
bârnuleat
bârnutitutun
bârnuticiuvânzător de tutun
barsamuplantă medicinală
bârsiidrojdie
bârsiisediment
bârtsatubrăţată - lungimea dintre braţe
bârtsiripietroi
bârubrâu
barunoarâniciodată
barununicio
barununiciun
barununimeni
bârutipraf de puşcă
bâryacigăleată
bâryeakistindard
bâryicivizita prima după nuntă la mama miresei
barzâbarză
basanubalsam
basareticuraj
bascâlâna toată a unei oi după tundere
bâsearicâbiserică
bashchiar
bashtaman
bashâexcedent
bashâprisos
bashâsurplus
bashacuvânzător ambulant, de fructe
bashakinâvânzător ambulant, de fructe
bâsharipupare
bâsharisărutare
bâshearipupare
bâshearisărutare
bashinghelugură-cască
bashinghelunătăfleţ
bashingheluzăpăcit
bashnâproprietate mică
bashrâ oaioaie albă cu extremităţile negre
bashupupa, v
bashusăruta, v
bashurcumurdar la faţă - copil
bashurumurdar
bâsilăurege
bâsmăbasma
bastâcută
bastâîndoitură la postav
bastipariu
bâstisescudevasta, v
bâstisiridevastare
bâstisitudevastat
bâstrâardere de brumă
bâstruescuopări, v - despre plante, ierburi
bâstruiripârlire
bâstruitars de brumă
bâstruitpârlit
bâstunibaston
bâstunubaston
batâcursă de prins...
batâdepresiune
batâpată
bata, bata!la fel
batacudelicvent
bataculibertin
batacurăufăcător
bâtacudelicvent
bâtaculibertin
bâtacurăufăcător
bâtâhciescroc
bâtâhcilâkipotlogărie
bâtâhcioanjhoaţă
bâtâkisărăcie
bâtâlâmârest de marfă
bâtalcuspătos
bâtâljearupiuar
bâtaljipiuă
bâtâljiusescuînvechi, v
bâtâljiusescupiuă, v - a da la...
bâtâniicuvertură
bâtanjipiuă
bâtanjipostav subţire
bâtanjiţesătură de lână subţire
bâtânjiusescupiuă, v - a da la...
bâtâturâbătătură
batcâla fel
bâtearibatere
bâtearicântare- fig
bathavadegeaba
bathavagratis
bâticubătălie
bâtiiluptă
bâtikiluptă
bâtinuputinei
batiribatere
batsâpalmă
batubate, v
batubătători, v
batucânta, v - păsările, instrumentele
batudeplasa, v
batuîncerca, v
batuînvinge, v
batumişca, v
batusuna, v
batuvorbi, v - fig
bâtutâ caliumblat drum
bâtutubătut
bâtutu - di soariexpus
baulâvaliză
bâzacâburtă mare
bâzâcosuburtos
bâzdrâmâpâine de rând
bâzdrâvitsânegel
bâzmâ mustrare
bâzmâtâcatalog
bâzmâtâmustrare
bâzmâtâregistru
băcâfustă de lână
băereascâsta în pat, v
bealbishufrumuşel
bealishubălan
bealubălan
bearibere, băută
beaubea, v
beausuge, v
beautopi, v
beau tâtumifuma, v
beau tsigarâfuma, v
bebu, bebiprunc
becatsâsitar
becifemeie frumoasă
becifinădragi
beciu, becialb aurii - oi
beicaboiereşte
beilikiboierie
beiubei
belberubărbier
belenitsâlapte smântânit
belitsâcovor ţesut
belkipoate
belu, bealâbălan
belu, bealâpiatră, pietricea
bertâhaină femeiască
berubehăi, v
besâfidelitate
besa-beasjurământ - formulă
besalâfidel
besbelinegreşit
BeshljiViena
besubăşi, v
betâcap
betâcăpăţână
beti, cuneplăcut
beubei
beufermier turc
bezbilenegreşit
bianicomparare
bianicomparaţie
biani facucompara, v
bibâraţă
biburăţoi
bicâburtă
bicatsâbecaţă
bicătaur
bicigă
bicimiformă
bicimsâzudeformat
bicimsâzudiform
bicimsâzuinform
bicimsâzusucit - fig
bicriubeat
bicutaur
bideliuimpozit
bidivibidiviu - cal tânăr iute şi frumos
bidivitcuaidoma
biducljeamipăduchi mulţi
biducljearidespădichire
biducljeatupăduchi, cu
biducljeauâpiedică
biducljedzudespăduchi, v
biducljiosupăduchios
biducljiupăduche
bifăcauţiune
bifăipotecă
bigârocă
bigăcoardă, de vie
bihulikiinactivitate
biiashtiboiereşte
biinâsoţia beiului
biindisescuatenţie a da, v
biindisescuprefera, v
bikearubecher
bikearucelibatar
bikearuholtei
bikireatrsăcelibatariat
bilbâescubâlbâi, v
bilberubărbier
bilbiccicomerciant de năut prăjit
bilbicenăut prăjit
bilbiliufluier de pământ
bilbiliuprivighetoare
bilbitsâscrumbie
bilcicbelciug
bildumecurar - haranşament
bileîncă
bileaibelea
bileainecaz
bileauâbelea
bileauânecaz
bilemdoar
bilescubeli, v
bilescuînălbi, v
bilescujupui, v
bilescuprăda, v
bilgekibrăţară
bilideprimărie
bilidetribunal
bilidiiceasornicul de pe clădirea...
biligekibrăţară
biligicbrăţară
biligicâbrăţară
bilikziibrăţară
bilingiucâbrăţară
bilirijupuire
bilitsâcuvertură de lână albă
bilitubelit
biliunăbilion
biljebelea
biljeaibelea
biljeauâbelea
biljiuricristal
bilushupeşte de apă dulce
bimâorigine
bimâorigine
bimbashmaior în armata turcă
bimtsâpivniţă
binaconstrucţie
binaişantier
binatsgemeni
bindercucocoş
bindiricucocoş
bindisescuatenţie a da, v
bindisescuatenţie a da, v
bindisescuprefera, v
binecucal de şa
binecucopertă colorată
binekicălărie
bioanjboiereasă
bioanjsoţie de bei
birâbere
birâriiberărie
biratifirman
biratiordin emis de sultan
birbântlâkilibertinaj
birbantuafemeiat
birbantuberbant
birbatimurdar
birbeacâvoinică
birbecuberbec
birberubărbier
birbicaruberbecar
birbicushuberbecel
birbiljicanâ
birbiljiocuprivighetoare
birbiljiuprivighetoare
birbiljiuprivighetoare
birbiljiutiv
birbiljiuulcică
birbiruprivighetoare
birbuafemeiat
birbumândru
birciubrav
birciubrav
birciufiu brav
bircudrăguţ
bircudrăguţ
bircufiu brav
bircugentil
birdeperdea
birdhipsescuîncurca
birdhipsiriîncurcătură
birdhipsituîncurcat
birdushuvagabond
birhuzurimulţumire
birikeat-virsânbogdaproste
birikeavisbogdaproste
birikeavismulţumită
biriketiberechet
biriketicereale (multe)
biringifruntaş
biringiprimul
birobade
birufiu brav
bishicâbăşică
bishikedzubăşica, v
bismăbasma
bizbiljiebolovan
bizeljiemazăre
bizeryiuplictiseală
bizilicâbrăţară
bizireulei de in
bizirsescu, nereflexivplictisi
bizirsiriplictiseală
bizirsituplictisit
biziryiuplictiseală
bizustenibazar
bladuhugorun
blanâblană - scândură
blanavufad
blâncuoblânc
blândâerupţie de bube
blânduredzucânta melancolic, v
blândurusunet plăcut
blanesuleneş
blanivunesărat
blâstemublestem
blâstimarblestemare
blâstimatblestemat
blâstimâtorublestemător
blastimublestema, v
blastrâopăreală la plante
blastruplasture
blatâbaltă
blidublid
blisnitsgemeni
blistemublestem
bljiondâleoarcă
blugurugrâu fiert
blukibuluc
bluzgâdrojdie
boashâtesticul
boatsivoce
boatsitubocet
bobâfruct - limbaj copii
bobo!văleu!
BoboatemBobotează
BoboatemBobotează
BoboteadzâBobotează
bobubob
bogrubiet
bogrunefericit
bogrusărman
boguînvelitoare
bohceboccea
boiboia
boiculoare
boifard
boieboia
boieculoare
boiefard
boiemărită - apelativ
boiestatură
boiu, boibiet - limbaj femeiesc
bojecucoană
bojibucată
bolcuabundent
bolcusuficient
bolicamplu
boliciucrizantemă
boljifurii
boljigrăunţe de porumb sau grâu fiert
bombâbombă
bondzâţăst
boradefăimare - fig
borafurtunos
boravijelios
borâvijelie
borgidatorie
boruzbura, v
boshzadarnic
boshâşold
boshcuindolent
boshcuneatent
boshifantomă
boshisperietoare pt copii
bosiljieacubusuioc
botsâsticlă
botsicartofi
boubou
bozâbragă
bozusoc
brac!lasă!
braceanmoşmol - arbust rozaceu
brâdicubrădishor
brâdicubrăduţ
bradubrad
brâgâcicâcăldărushe
brâgâcicâcăldăruşă
brâganâcoacăză
braganjeucoacăz
branlung până la pământ- părul
brandutrunchi
brândzâbrânză
brândzăbrânză
brangâlanţ
brânubrâu
brânucerc
brânugeneraţie
brashovanumucos
brâsimimătase
brâsimimătase
brâtsatâbraţ
brâtsatubraţ
bratsetâbraţ, la
bratsubraţ
bravâbroască de uşă
bravobravo!
brâyacicăldare
brazdâbrazdă
brâznjeauâiarbă lată
bre!eh!
bre!măi!
breanâmreană
brecushişalvari
bremdar
brendaînăuntru
brengâoboseală
brengâsupărare
brescuprivi, v
bricuburic
brilantubriliant
brishimifir de aţă răsucit
brisimimătase
britâprivire
broascâbroască ţestoasă
broaticubrotăcel
broshtulipan, brusture - plantă
broshturulipan, brusture - plantă
brostulipan, brusture - plantă
bruboadâbroboadă
bruescuprivi, v
bruhavubuhav
bruiriprivire
bruitâprivire
bruituprivit
brujolâfriptură la grătar
brumâbrumă
brumancâmănuşă
brumangâmănuşă
brumanicâmăcriş
brumaribrumare
brumaribrumare
BrumaruNoiembrie
brumatubrumat
brumeadzâbruma cade, v
brumosubrumos
brundzubronz
bruscamibroaştele toate
brusconjiubroscoi
brushtirulipan, brusture - plantă
brushtirusescuvopsi cu lipan-bruştur, v
brushturâlipan, brusture - plantă
bruticamibroscărie
bruticariorăcărire
bruticushubrotăcel
brutikedzuorăcăi, v
brutsâipingea - manta bărbătească
bruyacicăldare
bruzgâdrojdie
bruzgârezid, drojdie
bruzgâescuvomita, pe cale de a , v
bruzgâirivomitare
bruzgâiturâvomitură
bubâbubă
bubâgogoriţă, minciună
bubâlarva viermelui de mătase
bubairupersonaj din Liyucearii - Mutul
BuboatiBobotează
bubotâlipie de mălai
bubotâmălai
bubotughebos
bubuescuîngrozi, v
bubuescuînspăimânta, v
bubugearudansator mascat
bubuiriîngrozire
bubuituîngrozit
bubukibuchet
bubukimugur
bubukiosububos
bubukisescuînmuguri, v
bubukisiriînmugurire
bubukisituînmugurit
bubulicgânganie
bubuligâgânganie
bubunâflacără
bubunâvăpaie
bubuneadzâtuna, v
buburanâflacără mare
buburaripâlpâire
buburatpâlpâit
bubureaculiliac - animal
bubureadzâfocul, a trosni, v
buburecuciupercă
buburecurinichi
buburedzubuhăi, v
buburosubuhăit
buburunâflacără mare
bubusharudansator mascat
bubusharudansator mascat
bubutâflacără
BubuteazâBobotează
bubyalâpapară - fel de mâncare
bubzealâmăceaşă
bubzelmăceş
bucâbucată
bucâbucă
bucâcoapsă
bucâîmbucătură
bucalicarafă
bucalucarafă
bucatâbucată
bucâticibucăţică
bucicosucărnos, durduliu
bucicupătat pe faţă
bucinibuştean
buciupătat pe faţă
buciumbuştean
buclâfedeleş - butoiaş pt apă
buclarfedeleş care face
buclitsâfedeleş mic
bucurilji bucurie
bucuru - verb dispărutbucura, v -
bucusescuînghiţi, v
bucusiriînghiţire
bucuvalâpapară - fel de mâncare
budâlâ, budâloanjiprostănac
budâlacuprost
budecubaston de iarnă
budicuulcior
budilâprostănac
budinvierme de mătase
budrâpudră
budrumipesteră
buducâsharucorb, specie de
buducusharucorb, specie de
buduvaibazin
budzânarâbuzunar - clin în formă de buză
budzarubuzat
budzăbuză
budzămal
budzămargine
budzăţărm
budzosubuzos
buf, buhibufniţă
buf, buhiprostănac
bufâ, bufibufniţă
bufâ, bufiprostanacă
bufarucoteţ
bufcâmoţ
bugaciprăjitură
bugâtsâljibogăţie
bugatubogat
bugdanchipeş
bugdanmândru
bugeaiuboiangiu
bugiornâpomana mancare
bugunitsâprăjitură
bugvalâpapară - fel de mâncare
buhâbufniţă
buharehorn
buharuhorn
buhasiistofă sau pânză
buhâsiistofă sau pânză
buhavbuhav
buhcegrădină
buhtiriefort
buhtiriosteneală
buhtisescuplictisi, v
buhtisirisaturare
buhtisitdesgustat
buiagiboiangiu
buiagivopsitor
buiagilâkiboiangerie
buiagilâkivopsitorie
buiangiuboiangiu
buiangiuvopsitor
buiatâşopron
buiauâculoare
buiauâfard
buiauâvopsea
buimatcuneted
buimatcuplat
buimefular
buimevoal
buinubou, de
buisescucolora, v
buisescujeli, v
buisescunenoroci, v
buisescurâs, face de - v
buisescuvopsi, v
buisescuzugrăvi, v
buisiricolorare
buisitucolorat
buisitunenorocit
buitsâtifos
buiumifular
buiumivoal
buiurdiiordin
buiurun!poftim!
buiutsbouţ - mic bou
bujan, bujanâcarafă
bujorbujor
buketubuchet
bulcicosucărnos,
bulcicosududruliu
buldumicurar - haranşament
buldzinedzubuhăi, v
bulgurigrâu fiert
bulgurugrâu fiert
buljearuşarpe mare
bulubashucăpitan
bulubotsâdimie, stofă de lână
bulukibuluc
bulukigrup
bulvurâpraf de puşcă
bumbâcosubumbăcos
bumbacubumbac
bumbacu, figmoale
bumbâkiibumbăcărie
bumbarucârnat, fel de
bumbarutăune
bumbunaricâmăcriş
bumbunarucărăbush
bumbuneadzâtuna, v
bumbunedzutuna, v
bumbunidzaritunet
bumbunidzatutunat
bunacicubun la suflet
bunacubun
bunâoarâde exemplu
bunarupuţ
bunâtatibunătate
bunâteatsâbuneţe
bunatsâvreme bună
bundâbundă
bundâcurent umed
buneatsâbinefacere
bunelâfurculiţă
bunilicele bune
bunlukiabundenţă
bunshorubunicel
bunubine
bunubun
bunuescuface bine, v
buraniurzici fierte
burazanitrompetă
bură, buranjerou
burbufeatâarbore, specie de
burbuljiusituîndoliat
burbunacâmăcriş
burbureadzâarde cu flacără, v
burdaluzburdalnic
burdhâsac de cânepă
burdulacuplantă ierboasă
burduljeaculiliac-animal
burduvalştire rea
bureatiburete, ciupercă
burecâprăjitură răsfoiată
burecuburete, ciupercă
burekiprăjitură răsfoiată
burescuextermina, v
burescuprivi, v
burghiiburghiu
burgilipsescuîndatora, v
burgilipsiriîndatorare
burgilipsituîndatorat
burgilîdator
burhonjubătrân
buricosuburtos
buricuburic
buricucentru
buricuinimă - fig
buricumijloc
buriigoarnă
buriitrompetă
buririîmplinire
buritîmplinit
buritâsfârşit
burjolâfriptură la grătar
burlidhâochi - fig
burlidhâscoică
burluvas de lemn
burungicâborangic
burungikiborangic
buryacigăleată
buryâcicâcăldărushă
bushcubrunet
bushcuoacheş, brunet
bushtinâfagure de miere
bushtinâfuningine
bushtupumn
bushughem - fig
bushulovitură de pumn
bushupumn
bushuliicon de pin
bushurupumn
busileacubusuioc
busiljeacubusuioc
bustangibostangiu
bustanibostănărie
busuleacubusuioc
busuljeacubusuioc
busuljiocubusuioc
butarudogar
butcavupalid şi umflat
butibutoi
butiljiibutelie
butinâputină
butineluputinică
butsescuboci, v
butsescuboci, v
buturâastm
buturarisforăire, de cal
buturuguturai
butururăpcigos
buturusforăi, v
buvâliciubivol mic
buvâlitsâbivoliţă
buvalu, buvalâbivol,
buveatâ, buvetijartieră
buvulu, buvulitsâbivol
buvyalâpapară - fel de mâncare
buyâ, buyadztaur
buyaciprăjitură
buyazidefileu
buydanchipeş
buydanuchipeş
buydanumândru
buyearubouar
buygi, buygeadznuntarii ce vin la noua casă a miresii
buyuziistofă sau pânză
buzâbuză
buzagicomerciant de bozan
buzăbragă
buzbukeauâbobocel
buzduganubuzdugan
buzmâmustrare
buzukicobză
buzunarubuzunar
byealâobială de legat opinca
caca
cacam
cadacă
cade
capentru ca
ca laaproximativ
câ tsepentru că
cââtâdixituumilit
câbârdisescuumfla, v
câbârdisiriumflare
câbârdisituumflat
câbatcuvoluminos
câbatcu, omuzdrahon
câbativină, de
câbilifel
câbilisituaţie
câbilistare
câbuliacord
câbulicomplăcere
câbuliconvenire
câburipistol
cacâexcrement
câ-câ-câcucurigu
câcâciosucăcăcios
cacafinguavorton
cacafingumititel
cacafingustârpitură
câcâradzâcăcărează
câcârdacunodul gâtului
câcârdhacunodul gâtului
câcâredzucotcodăci
câcâredzucucuriga, v - cânta ca cocoş
câcâridzaricotcodăcire
câcârusescudegera, v
câcârusescudegera, v
câcâstoarelatrină
câcâstoruexcrement de şoarece
câcâstorumuc uscat
câcâtescude căcat
câcâtorucăcăstoare
câcâtosucăcăcios
câcatucăcat
câcaturigunoi
câcaturiprostii
cacavatrâsordid
cacavuarbore, specie de
cacavuavorton
cacavustârpitură
caceacudezertor
caceacufugit
caceacuhoţ
caceacutâlhar
cacealiucreştet
cacealiuvârf
cacearmaicacealma
cacfângustârpitură
câcimacumămăligă
câcimorucăpuşe mare
câciuasin - catâr masculin
câciubbuturugă
câciulâcăciulă
câciulâfes
câciulicâscufiţă
câciumacumămăligă
Câciunupindean, locuitor di Pind
câciuuâcăciulă
câciuuâfes
cacomirunenorocos
cacucăca, v
cacurizicuabominabil
cacurizicuafurisit
cacurizicudetestabil
cacurizicunenorocit
cacurizilikimeschinărie
cacurizipsescutrăi mizerabil, v
cacurizipsiristrâmtorare
cacurizipsitustrâmtorat
cacutsâmanta mică
cacu-zburâriocărâre
cacu-zburâtudenigrat
cacuzburăscucalomnia - v
cacuzburăscudefaima - v
cacuzburăscudenigra - v
cacuzburăscuocărâ - v
cacu-zburăscudefăima - v
câdâificataif - prăjitură din tăiţei însiropaţi, cu frişc
cadânâcadână
câdâriputernic
cadâruputernic
câdearicădere
cadhenâlanţ
cadhruportet
ca-di cânicaca de câine
cadi tu pâzariconvine preţul, v
cadi tu vreariplace, v
caducădea, v
caducuveni, v
caduîncepe, v
caduînvins, v - a fi
cadusurpa, v
cadu analtu năvăli, v
cadu ma nghiosulăsa mai prejos
cadu nafoarâepileptic a fi
cadu plâcâriiimplora, v
cadu rigeaiimplora, v
cadu tufekise aud focuri de armă
cadurportret
cadzâputină mare
câdzutucăzut
câfâsescupune în colivie, v
câfashicolivie
câfasicolivie
cafasupoliţist, agent
cafcâcraniu
cafcalâorbită
cafcalâţeastă
cafcâturâcerturi
cafcăcraniu
cafecafea
cafefiecare
cafebricuibric
cafebricuibric de cafea
caferengiucafeniu - culoare
câfesicuşcă
caffârticpurgativ
cafifiecare
cafigicafegiu
cafinecafenea
cafkiardoare
caftanimaramă
caftaninăframă
câftaricăutare
câftatucăutat
câftăcuvertură de pânză
câftorucuptor
caftucăuta, v
caftucerceta, v
caftucere, v
caftucere, v- în logodnă
câh - ni câh nu featsicâr - nu face câr
câhârimâhnire
câhârinefericire
câhârisupărare
cahpeivoluptos
câhtesculeşina, v - de râs
câhtescurâde cu hohote, v
câhtirileşin, de râs
câhtituleşinat, de râs
caicare
caicine
caiculuntre turcească
caicushcâpară - fruct
caicushcupăr - pom
câidâgicurajos
câidâgicurajos
câidâgiîndrăzneţ
caidevizat
caide, facuviza, v
caidigivizor - cel ce dă viza
câidisescuîndrăzni, v
câidisiriîndrăzneală
câidisituîndrăznit
caikibarcă
câiliîn stare
câiliposibil
caimacancaimacan - subprefect
câimacucaimac
câimacucremă
caimeimonedă-hârtie
caimensărman
caimenusărac, fig
caimenusărman
caimodor
caimodurere vie
caimomahnire
caimopăs
caimoregret
cainivacineva
cainivanimeni
caipedispărut
câipidispărut
câipiinvizibil
câipusescudispărea, v
câipusiridispariţie
câipusitudispărut
cairucaier
câirushuciorchine
caisâcaisă
cai-shcicine stie
caishticineştie
caisucais
caitiviză
caitsidooricare
câjoaljicoajă
cakicaki, culoare
cakisupărare
caki, tsânusupărat, a fi pe
cakinurâde cu hohote, v
cakinurâs în hohot
cakinu, cakinurihohot
câkiosusupărăcios
câkiusescusupăra, v
câkiusitusupărat
calabine
calabine că...
câlâbâlâkiaglomeraţie - fig
câlâbâlâkicalabalâc
calacandzudiavol
câlâcisabie-baionetă
calagrosuicosar
câlaicositor
câlaiînşelătorie - fig
calai că...bine că...
calai tsi...bine că...
câlâmarucălimară
câlâmbukiporumb
câlâmbukiuporumb
câlamifluierul piciorului
câlamitrestie
câlâmnjeaumirişte
câlapicalup
câlâpodhicalapod
câlâretsucălăreţ
câlârsescucurăţa, un copac de ramuri inutile
calaruacoperis
calarucălare
calarucăprior
câlarucăprior
calaru, calariacoperiş
calaru, calaricăprior
câlârushuciorchine
câlâstrâpsescunimici, v
câlathâcoş
câlâthicâcoşuleţ
câlâthicicoşuleţ
câlâtorucălător
câlâuzcălăuză
câlâuzlâkicălăuzire
câlâyuzucălăuz
calărugrindă la cort
calbicufals
calc pi... anjîmplini, v - ani
câlcânjiucălcâi
câlcânjiucoltuc, de pâine
câlcânjiu di pitârefec de plăcintă
câlcaricălcare
câlcatucălcat
câlcâturâcălcătură
calcavurudojană, bătaie
câlcinjicălţun - papuci de casă
câlciuncălţun, şosetă
câlciunicălţun - papuci de casă
câlciunucălţun - papuci de casă
calcucălca cu fierul, v
calcucălca, v
calcuparcurge, v
calcuprăda, v
calcusurprinde, v
calcuumbla, v
câlcurână
câldârâmicaldarâm
câldaricăldare
câldârmăpavaj din piatră
câldârushicâldăruşe
câldishorucălduţ
caldubogat, fig
calducald
câldurâcăldură
câldurâtemperatură
câldurifriguri
câldurosucălduros
calefortăreaţă
cale ambardrum bun
caleao, caleicolibă
caleashcâcaleaşcă
calemecondei de trestie
câlescucăli, v
câlescufugi pe ascuns, v -
câlescufura, v
câlescuîmbăta, v
câlescupotoli foamea, v
câlescutuli, v
caleshuoacheş
calezmatâinvitare
calfâcalfă
câlfâlâkicălfie-a fi calfă
câlfăcalfă
câlgâritsâcălugăriţă
caliadevăr
calicale
calidată
calidreptate
calidrum
calirută
calisfat
calistradă
calitransport
câlicipotecă
câlicucăluşel
calihealferice de..
câlimirsescubineţe a da, v
câlimirsescubună ziua a da, v
câlimirsescusaluta, v
câlimisescubobina fir, v
calimkearânăframă
calimkerinăframă
calindarucalendar
câlingoacicatalige
câlingoacipicioroange
câlipodâgheată
câlipushufes
câliricălire
câlisarucavaler de onoare la nuntă
câlisescuinvita, v
câlishoarâcălicică
calishuberbec bălan-oacheş
câlisiriinvitare
câlisitorvornicel - care invită la nuntă
câlitorucălător
câlitsâcălicică
câlitucălit
câliushuşef de grup
câlivâcolibă
câlivarucolibaş
câlivocicolibuţă
câlivucicolibuţă
caliyrafcaligraf
caliyrafiicaligrafie
caliyrafiicaliyrafie
câliyuthikisac pt trusa de potcovit
caljeapreferabil
câlkerivar
câloariarşiţă
câloaricăldură
calohitferice de...
calohtferice de...
caloirucălugăr
calotihfericit
câlpakicăciulă mare boierească
câlpâzanucalp, fals
câlpâzanufals
câlpedispărut
calpicucalp, fals
calpicufals
câlpitorucărpător pt întins pita
câlpiturâcrăpătură
calpufals, calp
calpuzanuînşelător
caltsâîncălţăminte
câltsâvetâjartieră pt prins cioarecii sub genuchi
caltsinuţesăturâ pt cioareci
calu al Dumnidzălibelulă
calu areatiarmăsar
calu cu arivanical buiestraş
calu di câvalâcal de călărie
calu di furtiical de povară
calu shutsâtucal jugănit, castrat
calu, caljical
câlufiînvelitoare
câlugârescucălugăresc
câlugârucălugăr
câlugârushucălugăraş
câlugrucălugăr
câluguritsâcălugăritsă
câlugurucălugăr
câlupcicalupuri care face
câlupicalapod
câlupicalapod
câlupiformă
câlupitipar
câlupi săpun
calupodhicalapod
calupodhitipar
calurizicufericit
câlushucăluş - pt gura calului
câluyreauâcălugăriţă
câluyritsâcălugăriţă
câluzucălăuză
calvuchel
calvuchelbos
camaîncă
camamai
camamai mult
camâfâlcare
camâfamilie
camâstilet
cama - pozitivmai
câmacu, câmakiharpon
câmacu, câmakisuliţă
câmâgelâflanelă de lână
câmâlafkipotcap - pălărie fără boruri pt popi
câmangubumbac
camarâcameră
câmarâboltă
câmarâglorie
câmarâmândrie
câmarâorgoliu
câmârusescumândri, v
câmârusirimândrie
câmârusitînmândrit
camatâscul
câmbâcukiplăcintă de mălai
câmbanâclopot
cambanaryioclopotniţă
câmbaniclopot
câmblafipotcap - pălărie fără boruri pt popi
câmborupistol
camburâcocoaşă
camburucocoşat
camburughebos
câmburupistol
câmburyipsescucocoşa, v
câmburyisiricocoşare
câmburyisitucocoşat
câmcikibici
câmeashicămaşă
camfurâcamfor
câmigeanâflanelă de lână
câmigelâflanelă de lână
câmilâcămilă
câmilafipotcap - pălărie fără boruri pt popi
câmilafkipotcap - pălărie fără boruri pt popi
câmilarucămilar - conducător de cămile
câminjicuptor pt cărbune
câminjiusescuîntreţine focul la cuptorul pt cărbune
câmishutsâcămăşuţă
camisolâhaină scurtă femeiască
camo păs
camomatimaniere
camomatinazuri
câmparucâmpean
câmpicucâmp mic
campiricartofi
campirucartof
câmpishucâmp mic
câmpishucâmpenesc
câmpucâmp
câmpucâmpie
câmpuloc plat
câmpuşes
cancel puţin
cande loc
canânimeni
cânâfard
canâ, canăljifir de păr
canâ, canăljiscamă
canacikimicşunea
canai cel puţin
canai deşi
canai că..cel puţin
canai că..deşi
cânâkearcualintat
cânakialintare
cânâkipsescualinta, v
canalicanal
cânalicanal
canapeicanapea
cânârăstâncă, loc stâncos
canarucanar
cânatâoblon de fereastră
cânatâulcior
cânatioblon de fereastră
cânatuoblon de fereastră
cânâvatsâboccea
cânâvăcanava - ţesătură de bumbac pt broderie
cânavicânepă
canăpat de tun
canăpipirig
cândcând
candacând
candaparcă
cândârgicântaragiu
cândaricântar
cândârmăcaldarâm
cândârmăpavaj
cândârsescuconvinge, v
cândâsescudecide, v
cândâturashuadolescent
cândilâbăşică
cândilâcandelă
cândilâgură - fig
candilanaftuparacliser
cândilarucandelâ, tub de
cândilarulumânărar
cândirsescuconvinge, v
cândisescuconvinge, v
cândisiriconvingere
cândisituconvins
cândrâmăcaldarâm
cândrâmăpavaj
cânducând
candu s-hibaoricand
cândushihaină lunga
candyiucandel - zahăr
câneashticâineşte
canelâcep
canelâscorţişoară
cânescucâinesc
cânestrâcoş de nuiele
canfurâcamfor
cangebelea
cangenenorocire
cângheljiuîntortocheat
canghiluzăbrea
cângicuciocănel
cângikicârlig
cângikicaţă
cangrenâcangrenă
cânicâine
câni omuom rău
cânikicânepă
cânikipsescualinta, v
cânikishticânepişte
câniljirăutate
canimcel puţin
canimmăcar
cânipâcânepă
canirinucanar
câniscucadou de nuntă, vas
câniscucolac de nuntă
cânistealâcoş de nuiele
cânistrâcoş de nuiele
câniucâini mulţi
canivanimeni
cânivuriloc stâncos
cânjinâamărâre
cânjinâîndurerare
cânjinâîntristare
cânjinâmahnire
cânjinâmâhnire
cânjinâştevie veninoasă
cânjisescucăina, v
cânjisescumâhni, v
cânjisirimâhnire
cânjisitumâhnit
cânkishdooricând
canonâ, canonjcanon
canoni, canonjtun
cântaricântar
cântaricântare
cântâriisunătoare
cântatâcântat
cântâtorashucocoş
cântâtorucântător
cântatucântat
cântatufermecat
cântatunăzdrăvan
cântatu puljimăiastră, pasăre
cantatu, calufermecat, cal
cântatu, locuvrăjit, loc
cânticaricântare
cânticucântec
cânticu di mortubocet
cântsi
cântsidooricând
cantsivanimic
cântuboci, v
cântucânta, v
cântuciti, v
cântuciti, v
cântuîndruga, v
canurâfir de lână gros
cânusescuameninţa, v
cânusescuintimida, v
cânusiriameninţare
cânusituameninţat
cânusituînspăimântat
cânusitusperiat
cânuticucărunţel
cânuticugrizonat
cânutsâriîncărunţire
cânutsâtuîncărunţit
cânutsăscuîncărunţi, v
cânutucărunt
cânutucenuşiu
cap, daapare, v
capâmanta cu capişon+C5149
câpâescuextenua, v
câpâescumuri de râs, v
câpâiriextenuare
câpâirileşin
câpâituistovit
câpakicapac
câpaki di ocljiupleoapă
câpâkisescucapac a pune, v
câpâkisescucăpăci, v
câpâkisiriacoperire cu capac
câpâkisituacoperit cu capac
câpâkisitucăpăcit
câpâkisitumuşamalizat
câpâlahtuzăvor
câpâmămâncare din carne de miel, pasăre cu stafide
câpanicursă
câparâarvună
câpârarucăprar
câpârleadzâcăprăreatsă - locul de odihnă al caprelor
câpârleatsâ
caparoshupasăre cu capul roşu
câpârusescuarvuni, v
câpârusiriarvunire
capelâpălărie
câperdhâcuvertură pt cai
câpestrucăpăstru
câpicucăpuşor
câpicucopeică
capidanucăpitan
capidanucăpitan
câpiicăpetenie
câpiicomandant
câpiiconducător
câpincâzmeură
capisâzuhaimana
capishonâcapişon
câpisteari - ti frmtari aloatlucăpistere
câpistrusescucăpăstru a pune, v
câpistrusescuînfrâna, v
câpistrusiriînfrânare
câpistrusiripunere de căpăstru
câpistrusituînfrânt
câpitaljiucapital
capitalucapital
câpitanatâcăpitănie
câpitanatâcăpitănie
câpitânjiucăpătâi
câpitânjiupernă
câpitânlâkicăpitănie
câpitanucăpitan
câpitedzutunde capitul
câpitsâcăpiţă
câpitsânâcăpăţână
capitu tunde capitul
capitu, capiticapăt
capitu, capitilână de la cap şi de la coadă
câplâdisescucăptuşi, v
câplâdisiricăptuşire
câplâdisitucăptuşit
câplâmămanta
câpnjeauâfuningine
câponjiuclapon, cocoş
câponuclapon, cocoş
câposucăpăţânos
capotâ, capotimanta
capotu, capoatimanta
caprâcapră
câprâriu
câprarucăprar
caprezcărămiziu
câpricearucapricios
câpriciucapriciu
câprinâpăr de capră
câprindzucăpresc - de capră
câprioru căprior
câprioru, căprioarăcăprior
câpritsâcăpriţă
câpritsusescucapricios a deveni, v
câpritsusitucapricios devenit
câpruljicăprior
câpruljiucăprior
capsâcapsă
câpsalâarsură
câpsalâpâlitură
câpsâlsescupârli, v
câpsâlsescuşterpeli, v
câpsâlsitupârlit
câpsescuconsimnţi, v
câpsheanâcăpşună
câpshunâcăpşună
capsi, căpsiconstipaţie
capsi, căpsifebră
capsi, căpsitemperatură
capsubiet
capsusăracu, fig
capsumanuîncăpăţânat
capsumanuîndărătnic
capucap
capufrunte
capuînceput
capulider
capuşef
câpuşef
capu di pâradzcapital
capu, înexact
capu-di cânicăpcăun
capu-di-arâuizvor
câpuesculeşina de râs, v
câpuljiecrupă
câpuljiucrupă
câpushicăpshună
câpushicăpuşă
câpushucapuşon
câputâcăpută - partea superioară a labei piciorului
câputsucăpuşă
caraatunci
caracând
caradacă
caradupă ce
carâcarne
carabashucu negru la cap - oaie albă
carabeuciocănitoare
carabinâcarabină
cârâbushucărăbuş
CârâcâceanuSărăcăcean
caracandzudiavol
caracaxâcoţofană
caracolipatrulă
cârâcushutuberculos
câradhicorabie
cârâdzeljiucoapsa, de cal
cârafâcarafă
cârâfetâţeastă
CâragâSâmbăta morţilor
cârâgariologire
cârâgatuologit
caraghiosucaraghios
caraghiuzlâkicaraghiozlâc
caragrosuicosar
câraguologi, v
cârâljiubobină
cârâljiumosor
cârâlushuciorchine
cârâmânghiolâghilotină
carambolâcarambol
caramuzunegricios
cârândanâgologan
cârândiicatrafuse
caranfilâgaroafă
caranfilugaroafă
caranfirugaroafă
cârânti carpen
cârapâcraniu
câraricărare
cârarirezoluţie
cârarisentinţă
cârâricâcărăruie
cârâricicărăruie
carasnegru-roşcat
carasoyiftuţigan negru
cârâtorudeşteptător din somn - persoană angajată
cârâulâsantinelă
cârâulgisantinelă
cârâulisantinelă
cârâulsescuveghea, v
cârâveljiugraur
câravicorabie
cârâvidhârac
cârâvukilucorăbier
cârâvukilumatelot
cârâvyearucorăbier
cârâvyiotucorăbier
cârâyaciuulm
câră, câradzmurg, negricios
cârbatsâbici
cârbunamicărbuni multsi
cârbunârlâkicărbunărie
cârbunarucărbunar
cârbunicărbune
cârbushufurcă
carcalandzudiavol
carcalecugreier
carcaledzugreier
cârcâletsugreier
cârcândăbagaj
carcandzaludiavol
cârcângicartof
cârcâraricârâire
cârcârarihohotire
cârcâredzucârâi, v
cârcâredzucotcodăci, v
cârcâredzuhohoti, v
cârcâshinâzdreanţă
cârcealjiuger
cârciliu, cârciliuricreştet
cârciljiosubuclat
cârciljiucreştet
cârcim, cârcimeanjmîrţoagă
cârcinarugioală - de care se spânzură mieii
cârciorucârcel
cârcociu, cârcoacicracă
carcuîncărca, v
cârdâshlâkicamaraderie
cârdiliumasacru
CâreagâSâmbăta morţilor
careclâscaun
câredzucrâcni, v
câredzucrâcni, v
carekishdooricare
caretâtrăsură închisă
caretsidooricare
câreziduşmănie
cârfetâţeastă
cârfitsâac de siguranţă
cârghiidulap -în zidul casei
cariatunci
caricând
caricare
caridacă
cârigucârlig
cârinâcoşniţă
cârindicanin, dinte
cârindicolţ
cârindirevanşă
cârintanâgologan
cârintanâplisc
cârinticanin, dinte
cârinticanin, dinte
cârinticanin, dinte
cârinticolţ
cârintirevanşă
cârintsosucolţuros
cari-shticine ştie
caritcuverde închis
caritsi oricare
caritsidooricare
caritsindooricare
carivacineva
cârjanulemn strâmb
cârkeauâbelciug
cârkeljiubelciug
cârkerivar
carkinucancer
cârleagâlăsat sec de carne
CârleagâSâmbăta morţilor
cârledzucrâcni, v
cârledzucroncăni, v
cârlejcăpuşă
cârleshivărsare, de sânge
cârlibanâcârlig pt oi
cârlidzaricrâcnire
cârlidzatucrâcnit
cârligucârlig
cârligucârlig de împletit
cârligucaţă
cârligucaţă
cârmâsescumândri, v
cârmâsirimândrire
cârmâsituînmândrit
cârmâstaruciorchine
cârmezicârmiziu
cârminâlână ţigae
cârmoalâmasacru
cârmucănjlemne sparte
cârmuescudescânta, v
cârmuescuexorciza, v
cârnâbitâconopidă
carnacs!noroc! - mustrător
cârnarumăcelar
carnas!noroc! - mustrător
cârnashumelc
carnavalcarnaval
cârneciucovăţică
cârneciupungă
cârneciupungă de blană
cârneciurăboj
carnicarne
cârniciucovăţică
cârniciupungă de blană
cârniciurăboj
cârniciu, cârnicipungă
cârnicociuţeapă
cârnjidâmurdar
cârnosucărnos
cârnucârn
câroariarşiţă
câroaricăldură
carofilâpuşcă
carotsâcăruţă
cârpâcârpă
cârpaciucârpaci
cârpâshinâcăpşună
carpezucârmiziu
cârpilogufurcă
cârpinishucărpiniş
carpinucarpen
cârpitorucârpător pt plăcinte
cârpiturâcrăpătură
carporod, fruct
carposverde
carpozverde
cârpuljiucăprior
carpuloyufurcă
carpuzupepene verde
cârsheljiuconfuzie
cârsheljiufărâmitură
cârsheljiuîncâlcitură
carshivis-a-vis
cârshilâkiobstrucţie
cârshilâtisescuopune, v
cârshiledzuîncurca, v
cârshiljeariîncâlcire
cârshiljeatuîncâlcit
cârshiljiufărâmitură
cârshiljiuîncâlcitură
cârshutâcapră shută
cârshutufără coarne
cârtâtiratustrălucitor
cârtearisupărare
cârteljiubelciug
cârteljiuinel, belciug
carteri, tupândă, la
cârtescuatinge, v
cârtescuderanja, v
cârtescuîntrista, v
cârtescusupăra, v
cartiact
carticarte
carticarte de joc
cartihârtie, coală
cartiregistru
cartiscrisoare
carti, a mortsâlorupomelnic
cârtilivosuaţâţos
cârtilivosucârcotaş
cârtilivosucârtitor
cârtiljearigăurire
cârtiljeatugăurit
cârtiljedzugăuri, v
cârtiriatingere
cârtitamărât
cârtitatins
cârtitderanjat
cârtitsupărat
cârtit tu cheptutuberculos
cârtiturâatingere
cârtiturâsupărare
cartoficartofi
cârtonâornament
cârtonâstofă
cârtsâconjiu, cârtsâcoaniscârţâitor
cârtsâconjiu, cârtsâcoanjcrocant
cârtsânescucrăpa, v
cârtsânescuizbi, v
cârtsânescuscârţâi, v
cârtsânescuscrâşni, v
cârtsânescutrosni, v
cârtsâniriscârţâire
cârtsâniriscrâşnire
cârtsâniritrosnire
cârtsânituscârţâit
cârtsânituscrâşnit
cârtsânitutrosnit
cârtsânosuscârţâitor
cârtsânosutrosnitor
cartsidooricare
cârtsioarâiie
cârtsunâcăpăţână
cartusfert
câruljiubobină
câruljiumosor
cârunâcunună
carupilâpuşcă
cârushuscripete
cârutâjgheab
cârutsâcăruţă
cârutsarucăruţaş
cârutserucăruţaş
cârvalucaval
cârvânarucărăvănar-propietar sau conductor de caravana
cârvânaruchirigiu-propietar sau conducător de caravana
cârvânicaravană
cârvânliucaravană, de
cârvâsarâhan pt caravane
cârvealjipâine întreagă
cârvukirucărăuş
câryaciuulm
câryiidulap - în zidul casei+C5338
casâcasă
casâfamilie
casâgospodărie
câsâbăoraş
câsâbă, câsâbadzoraş
câsâbunjiuorăşean
câsâpnitsâmăcelărie
câsaricoasă
câsâtorucăsătorit
casavetisupărare
câsâveti, câsâvetssupărare
câsâvyearucavaler de onoare
câsâvyearucolăcar - duce colacul de nuntă
câscândisescusâcâi, v
câscândisescutachina, v
câscaricăscare
cascucăsca, v
caselâcufăr
câsenustrăin
câsharisituaţie-stare
câsharistână
câshâriicăşărie-unde se face caşul
câsharubaci
câsharucâsharu
câshcâvâlarucaşcaval, cel ce face
câshcâvalucaşcaval
câshearistână
câsheatubânză, cu
cashericaşcava, specie de
câsherigroapă de catran
câshigicuiarbă - specie de
câshingicuceafă
câshirlâkibaci, meseria de
câshlă, câshladzcazarmă
câshlă, câshladzloc de iernat
câshleagâlăsat sec de caş
cashmiricaşmir
câshoarâcăscioară
câshtigâatenţie
câshtigâgrijă
câshtigâgrijă, băgare de seamă
câshtigâ, cuatenţie cu
câshtigariîngrijire
câshtighedzuîngriji, v
câshtigosuatent
câshtigosugrijuliu
câshtigosu, la giocucâştigător
cashubrânză
cashucaş
câshugcoşniţă
câsicâcăscioară
câsidhârâie
câsidhosurâios
câsidhyearurâios
câsiivargă de aramă
câsistrâcoteţ
câsmetinoroc
câsmiricaşmir
câsnacucoş de nuiele
casoitarubufon
casonâladă
castanaryiopădure de castani
câstânatcastaniu
câstânjicastană
câstânjishticastani , loc cu
câstânjiucastan
castelculâ
castileaanume
castileaexpres
castilianume
castiliexpres
câstinishucastani, loc cu
castoricastor
castravetsucastravete
câstrâvetsucastravete
câstriicetate
castrucitadelă
castrufortăreaţă
castrutabără
câsturâbriceag
câsturâcuţit
catacum
catacum
catadupă
catadupă
câtâcătre
câtâspre
cata cumudupă cum
cataclizmocataclism
cataclizmopotop
câtâcniipâclă
câtâdhicâtsescucondamna, v
câtâdixescubinevoi, v
câtâdixescucatadixi, v
câtâdixiricatadixire
câtâdixituumilit
câtâfronisescuînjosi, v
catafronisidispreţ
câtâfronjidispreţ
câtâhniiceaţă
câtâhniiceaţă
câtâhniipâclă
catahrisiabuz
cataidupă cum
câtâlahtuzăvor
cataloyucatalog
catandâavere
câtândiiavere
câtândiibagaje
câtândiinoroc
câtândisescudeveni, v
câtândisescuîngriji, v
câtândisescutermina, v
catandisihal
catandisisituaţie - rea
catandisistare
câtândisiriajungere
câtândisiridevenire
câtândisitudevenit
câtândorashucocoş
câtâpâtsescuîncerca, v
câtâpâtsiriîncercare
câtâpâtsituconstatat
câtâpâtsituîncercat
câtâpâtsituobservat
câtâprâesculinişti, v
câtâprâescurelaxa, v
câtarâblestem
câtârâsescuexcomunica, v
câtrânescucătrăni, v
câtrânsescucătrăni, v
câtârnâsescucătrăni, v
catartucorabie
câtâryarexcroc
câtâryarviclean
câtâryârliljiticăloşenie
câtâryisescuafurisi, v
câtâryisiriafurisire
câtâryisituafurisit
catasarcâflanelă de lână
catasarcuflanelă de lână
catashisisechestru
catastasisituaţie
catastihregistru
câtâstrâpsescudistruge, v
câtâtyisescuafurisi, v
cataxipsescuînvrednici, v
câtâyrafiiînregistrare
câtâyrafiirecensământ
câtâyuriljiacuzare
câthâbroască ţestoasă
câthârâsescucurăţi, v
câthârâsescupurifica, v
câthârisiricurăţire
câthârisiriepurare
catharticupurgativ
cathedrâfotoliu
cathifiecare
cathishunufiecare
cathmericusur
cathmeridefect
catholikiiuniversal
câthurisitucurăţit
catijudecător
câticâte
câticâte
catifecatifea
catifurupovârniş
câtikisesculocui, v
catileasasin
catilecriminal
catilerău de tot, om
câtilinucătinel
câtilinupuţin câte puţin
catinâcheie
câtinâspinare
câtinarulacăt
câtiyuriiacuzare
câtiyuriljiacuzare
câtiyursescureproşa
câtiyursescuacuza, v
câtiyursescublama, v
câtiyursescuponegri, v
câtiyursiriacuzare
câtiyursitublamat
câtiyursitucriticat
câtiyursituponegrit
catmericusur
catmeridefect
câtnălâcâtuş
catorthosirezultat
catoyibeci
câtrâcătre
câtrâînspre
câtrâspre
câtrâcearcurăutăcios
catrafusibagaj
catrafusicatrafuse
câtrânarucatran, care face
câtrânarurău
câtranu, câtranânefericit
câtranicatran
câtrânitucătrănit
câtranunenorocos
câtratsânenorocire
catregucorabie
catricucorabie
catrigcorabie
catrigcorabie
câtruvâcarafă
câtsâlacucăţeluş
câtsâlicucăţeluş
câtsâlushucăţeluş
câtsâmakilegănare
câtsâmaki mi faculegăna, v
câtsânufarfurie
catsaonuGrecotei
câtsâroanjiplăcintă rumenită, cu foi multe
câtsârosubuclat
câtsârosucreţ
câtsaucăţea
câtsaurăutăcoiasă-fig
câtsaurea-fig
câtsălucăţel
câtsălu di aljiucăţel de usturoi
câtsănufarfurie
câ-tse ?de ce ?
câ-tse?de ce?
câtseijocu pe vine la ceamcu
câtsescuînsăila, v
catsidumonedă de 20 bani
câtsiivătrai
câtsiriînsăilare
câtsithban
câtsithmonedă
câtsonstrakină
câtsutucuţit
câtucât
câtucât
câtudeabia
câtuîndată ce
câtuhiistăpânire
câtukishdooricât
câtunâavere
câtunâstare, avere
câtunâavut
câtunucătun
câturthusescureuşi, v
câtushiipocrit-fig
câtushipisică
câtushucotoi
câtushumotan
catxipsescuînvrednici, v
câuliconditsie
câurâarsură
câurâarsură stomacală
câurupăgân
cavai!vai!
câvalâcal de călărit
câvalâcârcă, în
câvalâcălare
câvalâcălărie
câvalâcălărit
câvalâdeasupra-fig
cavalarâcălăreţ
câvâlâriicavalerie
câvâlarucălăreţ
cavalucaval
cavanuulcior
cavazupoliţist, agent
câvgâgicertăreţ, om
câvramâconservă de carne
câvramâtocană
cavrurac
câvukipălărie ciudată
câvuliacord
câvurimormânt
cavururac
cavururac
câvururac
câvyâgicertăreţ, om
câvyângicertăreţ, om
câvyâturâceartă
câvyăceartă
câvyăscandal
cazacâpiatră la arşice
câzâmiicazanie
câzângicazangiu
câzanicazan
câzânsescucâştiga, v
câzânuljicazan mic
câzădistrict
câzinaruopaiţ
cazinucafenea de rând
câzmătârnăcop
cazmiricaşmir
pentru că
căpriorucăprior
cărăbushucărăbuş
cărăulâcaraulă
cărăulâsantinelă
cărăulgisantinelă
cărăulsescucaraulă, a sta de
cărăusiricărăulă, stare de cărăulă
cărăveljiugraur
cărshiljikirăspuns
cătinarulacăt
căuruinfidel
ceacalşacal
ceacâzâsacâz
ceacîrusaşiu, privire
ceacrâfierărie
ceadrâcort
ceafâceafă
ceahriaspect
ceaiceai
ceaiplantă din Pind, aromată ca teiul
ceaketuvestă la femei
cealâcustejar
cealâmisabie
cealistrăfierul lung al plugului
cealmaturban
cealpâpas
cealyagimuzician
ceamceacîzâsacâz
ceamcufel de dans popular
ceamnjidropie
ceamucastron de pământ
ceamunâconflict
ceandâgeantă
ceangiidansatoare ţigancă
ceantăgeantă
ceapâ, ceapipas
ceapcânlâkirăutate
ceapcânlâkiticăloşenie
ceapcânurău
ceapcânuticălos
ceapcânuviclean
ceaprazceapraz
cearâguturai
cearâguturai
cearcutrăgaci
ceareimijloc, mod
ceareimod, mijloc
cearniceanidude
cearnicenudud
cearnicidudă
cearpernebun
cearperzbârlit
ceashugroază
ceaşavînfiorător
ceaşavînfricoşător
ceaşcâceaşcă
ceatâceată
ceatrafilugreier
ceaunuschelălăi, v
ceaushescusergentesc
ceaushusergent turc
ceflâcoajă
celepiugalant
celepiupoliticos
celniccelnic
cemirvenin
cemirvenin
cepcuescupişca, v
cepucep
cergâcergă
cernu, cernâmohorât
cetcâperie
cicâlescuflecări, v
cicalişacal
cicânescu, cicâniri, palpita, v
cicânescu, cicâniri, zvâcni, v
cicânitunebun
cicânitusmintit
cicârdisescusminti, v
cicârdisirisminteală
cicârdisitunebun
cicârdisitusmintit
ciceroanânăframă albă la fărşeroţi
ciciorupas
ciciorupicior
cicmacamnar
cicmacâgang
cicmigisertar
cicnescuscrânti, v - de minte
cicricâbeat criţă, fig
cicricâruletă
cicricâvârtelniţă
cicricâvârtelniţă, rodan
cicricoanjsfârlează mare
cicutealâsocoteală
cidâricort
cifciclăcaş
ciftiarmă de vânătoare
ciftiliurău
CifutuEvreu
cihtâsescusminti, v
cihtâsirisminteală
cihtâsituconfuz
cihtâsitusmintit
cihtâsituzăpăcit
ciiripăşune
cijdisesculinia, v
cijmâcizmă
ciketvestă
cilâstisescu, cilâstisiri, cilâstisituagonisi, v
cilâstisescu, cilâstisiri, cilâstisituinsista, v
cilâstisescu, cilâstisiri, cilâstisitustărui, v
cildâsescuului, v
cildâsitusmintit
cildisirismintire
cileahtinuvatra focului
cilecâţurcă
cilekioţel
cilengâciucur
cilibinobil
cilicusescuoţeli, v
cilicusirioţelire
cilicusituoţelit
cilihtisescuinsista, v
cilihtisescusilinţa a da, v
cilihtisescustrădui, v
ciliişuviţă
cilikioţel
cilimeanucopil de 7-10 ani
cilipârlâkibrutărie
cilistrârază
ciljlufalcă
cilnicamicelnicime
cilnicoanjcelnică
cilualb
cimbermaramă
cimbrosuavar
cimbrosuzgârcit
cimbrucimbru
cimbuzipetrecere
cimentuciment
cimshescu, cimshiri, cimshituatinge uşor, v
cinacâstrachină
cinacustrachină
cinakistrachină
cingârliucreştet
cingârnescu, cingărsiri, cingârsituciocni, v
cingârshescu, cingârsiri, cingârsituciocni, v
cingheljiubelciug
cingheljiucârlig
cingheljiuinel
cinghiiţigancă dansatoare
cinghilacucârlig de împletit
cinghilacuigliţă
cingrâmiger aspru
cingufarfurie din zinc
cinguzinc
ciniicarafă
ciniicofă
cinufuştei de scară
cinusharucenuşar
cinushicenuşă
cioahânevoiaşe
cioarâsfoară
cioaricucraci de pantaloni
ciocanuclopot de oi
ciocucioc
ciocuciocan
cioljiumaxilar
cioljiuzdreanţă
ciomburâfulg
ciomirvenin
ciomumândru
cionâ, cionjiuvrabie, vrăbioi
ciopusorţ
ciorbâciorbă
ciorbagigospodar
ciorbagiînstărit
ciorbaginotabil
ciorbagilâkiburghezie
ciorgâpătură
ciorliganlungan la picioare
ciornicuîndărătnic
ciorupicior
ciotâmânuţă
ciotrâciutură, găleată
cipâcăciulă grămustenească
ciparigalon
cipitnimic ca zgomot
cipitucreştet
cipkenurever
ciplitoariciocănitoare
cipocucoapsă
cipocuşold
cipocuşold
cipucu urechi mici
ciracucalfă
ciracucirac
circeaficearceaf
circivecercevea
cirdakicerdac
cireapucuptor
cireashicireaşă
cirec, cirekisfert
cirecâpâine întreagă
cireshucireş
ciricidudă
ciricimură
ciriciudud
cirijeclei
cirikeţest
cirikelcuptoraş
cirinidhâţiglă
ciriparubrutar
ciripicucuptor mic
CirisharuIunie
cirishuclei
cirishulipici
cirkeljiuţest
cirkezucerchez - călăreţ turc
cirnicidudă neagră
cirniciudud
cirniciurăboj
cirnidâţiglă, olan
cirnidhâţiglă
cirnidhâţiglă, olan
cirshescucerşi, v
cirshiipiaţă
cirshiitârg
cirshirirăscolire
cirshitucăutat insistent
cirtâsescu, cirtâsiri, cirtâsitubuimăci, v
cirtuescu, cirtuiri, cirtuituzăpăci, v
cirtusescu, cirtusiri, cirtusitubuimăci, v
cishiescu, cishiiri, cishiituîngrozi, v
cishitieşantion
cishitimostră
cishitisoi
cishitispecie
cishituspion
cishuituînfricoşat
citmâlc
citaljiagăţătoare
citaljifurcă- braţele
citâmanuindivid
citâsescunăvăli
citâsirinăvălire
citâsituasaltat
citiiacoperiş
citurâdovleac sălbatec
citus!taci!
ciubâbuturugă
ciubanâlingură de lemn
ciubuccitutungiu
ciubukipipă turcească
ciucâcreştet
ciucanâoaie cu talangă
ciucâniciutalangă mică
ciucanicutalangă mică
ciucanuciocan
ciucâtoariciocănitoare
ciuciuprunc
ciuciusugar
ciuciulâcreştet
ciuciulâpisc
ciuciulâvârf de munte
ciuciulanuciocârlan
ciuciulcâmoţ
ciuciuleauâ, ciuciuleanuciocârlie
ciuciuredzuşopti, v
ciuciurliiciocârlie
ciuciuru, ciuciurari, ciuciuratuşopti, v
ciuciurushupicioruş
ciuculatâciocolată
ciucutescuciocăni, v
ciucutescu, ciucutiri, ciucutitciocni, v
ciucutescu, ciucutiri, ciucutit - bea, v
ciucutescu, ciucutiri, ciucutit - minteafrământa, v - gândul
ciucutonjiubăutor
ciucutuboală de inimă
ciucutuzvâcnire dureroasă
ciudâciudă
ciudâminune
ciudâmiracol
ciudescuuimi, v
ciudiiminune
ciudiimirare
ciudiiuimire
ciudiosuciudat
ciudisescumira, v
ciudisescu, ciudisiri, ciudisituminuna, v
ciudisescu, ciudisiri, ciudisitumira, v
ciuduescu, ciudusiri, ciudusituminuna, v
ciuduescu, ciudusiri, ciudusituuimi, v
ciufîncâlcit
ciufleacâîndopat
ciuflecâîndopat
ciuflicmicuţ
ciuflicâburduf
ciuflicaruboier
ciuflicarumoşier
ciuflikifermă
ciuflikimoşie
ciufulescu, ciufuliri, ciufulituîncâlci, v
ciufulicâburduf
ciufutinâcăpăţână
ciuiescumâna, v
ciulciuntit
ciulcu urechi mici
ciulacuciung
ciulduescuului, v
ciulesoldat vânător
ciuleaiuciocârlie
ciulekioţel
ciulengâbăţ de joc
ciulescu, ciuliri, ciulituciuli, v
ciulescu, ciuliri, ciulitucurăţa de ramuri
ciulescu, ciuliri, ciulituşterpeli, v
ciulescu, ciuliri, ciulitutăia, v
ciulescu, ciuliri, ciulitutuli, v
ciulicâţurcă
ciuliganupasăre răpitoare
ciuliişuviţă
ciulikioţel
ciuljeaprostănac
ciulu musculiţă
ciulubetuvârf
ciumâ moţ de lână
ciumagu, ciumagâciomag
ciumâracupilon
ciumbâcucui
ciumberivoal de mireasă
ciumealâhrană
ciumlekighiveci, mâncare
ciumulescuînşira, v
ciumulescu, ciumuliri, ciumulitubălăci, v
ciumulescu, ciumuliri, ciumulitumolfăi, v
ciumulescu, ciumuliri, ciumulituşifona, v
ciumulicâvârfuleţ
ciunarilamentare
ciunarivăitare
ciunedzuvăita, v
ciunganipisc
ciunguciung, fără o mână, un corn
ciunjearivăitare
ciunjeatuvăitat
ciunkepentru că
ciunumărăcine
ciunuprăjină
ciunu, ciunari, ciunatufura, v
ciunu, ciunari, ciunatuşterpeli, v
ciupâlicupieire, guşter verde
ciuparipanglică
ciuparuciorap
ciupatâşoltâc
ciupernicâciupercă
ciupernicuvoinic
ciupilaruşopârlă
ciuplescu, ciupliri, ciuplitustâlci, v
ciuplescu, ciupliri, ciuplituşterpeli, v
ciuplitaniplisc
ciupliturâstâlcitură
ciupocuşold
ciuporuţeapă
ciuprakiagrafă
ciuprakiagrafă
ciuprăfiică
ciuprecâagrafă
ciupu câlţi
ciupu copilaş
ciupulicudezastru
ciupulicuguşter verde
ciupulicupieire
ciupurtescuatinge uşor, v
ciuraciuucenic
ciurbagigospodar
ciurbagiînstărit
ciurbâgioanjisoţia gospodarului
ciurbăciorbă
ciurecusfert
ciurigatusucit
ciurliganulungan la picioare
ciurlu-papâpopă candriu, ţicnit
ciurucputreziciune
ciurunidâcărămidă
ciurutipsescu, ciurutipsiri, ciurutipsitudegenera, v
ciushciunuştiuce
ciushtuoricare
ciushuitunăucit
ciuşcâardei iute
ciut, ciutâşut - fără coarne
ciutrâcăuş
ciuturâcăuş
ciuvanjiuoală spartă
ciuvrebatistă brodată
civiicui
civitliiindigo, culoare
civrimifriptură
cizmâcizmă
cîcimorucăpuşe mare
cîftanimaramă
cîrinâcoşniţă
clâdhiftirucosor
clâdhipsescutăia cu cosorul, v
clândulână scărmănată
clapâcursă
clapâîncuietoare
clapâlanţ
clarâprăjină
clârnetâclarinet
clâtescuclăti, v
clatinuclătina, v
cleacicâcărbune mic
cleaciucleşte
cleaciumugure
cleambâprăjină
cleashticleşte
clendzâsanda din lemn
clidhushiarticulaţie
clidhushiîncheietură
climâclimă
climâtsidhâviţă de vie uscată
climbuciurămurea
climbuciusurcea
clincâvale
clindâbobârnac
clinumsirimoştenire
clircler
clirprogenitură
clirsorţ
clirâprogenitură
clirâspecimen
clirunomumoştenitor
clirunumiimoştenire
clirunumsescumoşteni, v
clisâargilă
clisicitaţie
clistiruirigator
clivâtâreauboltă de viţă
cljeaguavere - fig
cljeagucheag
cljeagurânză
cljeaibroască de uşă
cljeaicheie
cljeamâ, si insemna, v
cljeashticleşte
cljeciurămurea
cljeguînchega, v
cljemchema, v
cljemchema, v
cljeminvita, v
cljemuchema, v
cljiitsâcheiţă
cljimarichemare
cljimarichemare
cljimariinvitaţie
cljimatuchemat
cljimatuinvitat
cljinuclin
cljinuînchina, v
cljinutoană
cljishutsâagrafă
cljishutsâcopcă, agrafă
cloacolo
cloacicloşcă
cloatsâcopită, lovitură de
clocicloşcă
clocutuclocot
clondirubutelie
clondiruvas de pâmant
clopututalangă
closhcâcloshcă
clotsâcopită, lovitură de
clucescucloci, v
cluciriclocire
clucituclocit
clucutescuclocoti, v
clucutescufierbe în clocot, v
clucutiriclocotire
clucutituclocotit
cluputiciutalangă mică
cluputicutalangă mică
clurâcovrig
clutsatâcopită, lovitură de
clutsuescuazvârli cu copita, v
cluviicolivie
cluvyisescucloci, v - strica, v
cluvyisituclocit, stricat
cluvyiuclocit, stricat
cluzunescuscrânti, v
cluzuniriscrântire
cluzunitscrântit
cmu-tsioricum
coaîncoace
coacâcrestătură
coacâcurmătură
coacâgaură
coacâzcoacăz
coaciflanelă
coadâcoadă
coajicoajă
coalăcoală
coamâcoamă
coapsâcoapsă
coarâscoarţă
coardâcoardă
coardâsabie
coardâsabie
coardâsfoară
coardâţarc mic
coardâ, cordzâpanglică
coasâcoasă
coastâcoastă
coatsinuroşcat la cap
coatsiricoacere
cobânenorocire
cobusingur sărman
cocâbomboană
cocâcăpăţână
cocalâsâmbure
cocinâcoteţ
cociuarşic
cocoshurâumflătură
cocucoace, v
cocupuroia, v
cocutcocoş
codoshucodoş
codru, codurucodru
codru, codurucodru
codru, codurupădure
codru, codurupiaţă publică
codushlâkicodoşenie
cofâcap
cofâcraniu
cofâploscă
cofetâcofeturi
cohicolţ
cohicolţ
cohiungher
cojoccojoc
cojocarcojocar
cokinitsâscarlatină
cokiroshiluroşietic
cokiubastard
colâscrobeală
colaculinguşitor
colasiântuneric
colasiinfern
colburecâplăcintă de carne
colea-mboleafleacuri
colibâcolibă
colicâcolică
colindâMos ajun
colinducovrig
colivâcolivă
coljiucoi
colonjeadezastru
colpidiplăcinte
coluvberc, fără coadă
comâ, comatiparte
comâ, comatipartid
cominâdrojdie
condarulance
condicâcondică
condrâcontra
congulâneghină
consultuconsulta, v
consuluconsul
contracontra
contraccicontractant
copâcăpiţă
copâclaie
copâteslă
copancopaie
copancopilaş
copanpulpă
copilbastard
copososteneală
coptucopt
coracucorb
coranupăstrăv
corbucorb
corbunefericit
corbunegru
corbusitunenorocit
corcanuţeapăn
cornubucium
cornucolţ
cornucolţ
cornucorn de animal
cornucorn, pm
cornugând -fig
cortsâploşniţă
coruhoră
cosâcoasă
cosagicosaş
coshucoş
costenlivcosteliv
cosucoase, v
cothrâmurdărie
cothurucerc de gât
cotsalâpleavă
cotucot
cozmulume
cozmuunivers
crâcimâadălmaş
crâciunubuştean
CrâciunuCrăciun
cracmiperciuni
crahtudeşteptător din somn - persoană angajată
crangâcracă
craniucraniu
crapucrap
crâshmă, crâshmadzadălmaş
crâshthârşt - tăiere
cravatâcravată
creacupripor
creashtiricreştere
creashtitucreştet
creastâcreastă
creaşticcreştet
creditucredit
creducrede, v
crefcufraged
crefcuproaspat
creftufraged
creftuproaspat
crehtufraged
crehtuproaspat
cremasilegătura
creminicremene
crepâvopsea roşie
crepucrăpa, v
crepumuri, v - fig
cresâcreastă
crescucreşte, v
crierucreier
crimâgrămadă
crimâmulţime
crimâpăcat
crinâbaniţă
crinâladă
crinâstup
crinticanin, dinte
crinucrin
criparicrăpare
criparinecaz, fig
cripatâzori de zi
cripatâzori de zi
cripatucrăpat
cripatuîngrijorat, fig
cripatunefericit, fig
cripatunenorocit
cripirurâcrăpătură
cripsanâascunzătoare
criscutucrescut
criseproces
crisescujudeca, v
crisescuraţiona, v
crishtinamimulţime de creştini
crishtinâtaticreştinătate
crishtinedzucreştina, v
crishtinescucreştinesc
crishtinipsescucreştina, v
crishtinipsiricreştinare
crishtinipsitucreştinat
crishtinucreştin
crishtinuom bun, fig
crivatipat
crocugălbenuş de ou+C725
crocuşofran
cropuclocotită
cropufierbinte
crotularmă
crubâgaură
crucishaluicruciş
crucudhilucrocodil
crudu, crudâ, crudz, crudicrud
cruescuaranja, v fig
cruescucroi, v
cruescuurzi, v fig
cruiricroire
cruitucroit
cruiturâcroitură
crunâcunună
crunducurând
crupuoală
crushuciorkine
crushusorb
crustalucristal
crutsescuîntoarce ceasul, v
crutsicruce
crutsicâcruciuliţă
crutsicăljiurirăspântie
cshură, cshuranjnaiv
cshură, cshuranjprostuţ
ctituructitor
cu fatsa albâcurat, cu faţa
cu numârenumit
cuâcoajă de pâine
cubâescucobi, v
cubâiricobire
cubeiboltă
cubeluboltă
cubilikicobire
cubilitsâcobiliţă
cubiljicobire
cuburipistol
cucâbonetă
cuceafcâcrestătură
cuceaftâcrestătură
cuceanucocean
cuceanuvarză
cucescucloci, v
cucescughici, v
cuci-cucicuţu-cuţu
cucigibirjar
cuciitrăsură
cucitoarighicitoare
cuciubbuştean
cuciubciung
cuciumitucârn
cuciumorunămol
cuciuropătul
cuclâpăpuşă
cucoashicucă
cuconâcocoană
cuconucocon
cucoshunuc, pom
cucotucocoş
cucubonetă
cucucuc
cucuciucon de pin
cucuciuştiulete
cucudâbubă pe piele
cuculâcapuşon
cuculescucocoloşi
cuculiciucon de pin
cuculiciuştiulete
cuculiricocoloşire
cuculitucocoloşit
cuculjeatucucuiat
cuculjeatumoţat
cuculjiucucui
cuculjiumoţ
cucumbiciupepene verde crud
cucumbishuplăcintă, fel de
cucumishuplăcintă, fel de
cucureciuaperitiv fript
cucureciuaperitiv friptură
cucuruzaperitiv din măruntaie
cucusheatucocoşat
cucushicănucă mică
cucutâcucută
cucuticiucocoşel
cucuticiufelie de pâine
cucutsălucocoşel
cucuvaicucuvea
cucuveauâcucuvea
cucuvitsâpipirig, plantă nuiele
cudarucodaş
cudisescupoposi, v
cuditsâcodiţă
cuditsânoadă
cudoshucodoş
cudumanuvoinic
cudushlâkicodoşie
cufsurd
cufalscorbură
cufciugarucoşciugar
cufciugucoşciug
cufculâgăoace
cufetâbomboană
cufiipahar
cufinâcoş
cufitsâcoşuleţ
cufkisescucariat, a deveni
cufkisescugăunos, a deveni
cufkisitugăunos devenit
cufkiugăunos
cufkiustricat
cufoaridiaree
cuftorcuptor
cufumâcadavru
cufumâhoit
cufumâscorbură
cufurescucufuri, v
cufuritucufurit
cufuritufricos, fig
cufuryearucufuros
cufuryearufricos, fig
cufusescuasurzi, v
cufusiriasurzire
cufusitasurzit
cugeacogeamite
cugiricasă de bani
cuhmâcadavru
cuia cui
cuibairucuib
cuibarucuib
cuibucuib
cuikishdooricine
cuikishdooricui
cuinivacineva
cuitescugândi, v
cuitiriamintire
cukeauâbob
cukirosiatic
cukilamitineret
cul, culâroscat-sein
culâcastel
culâcastel
culâturn
culacucolac
culacuturtă
culâcushucolăcel
culaiuşor
culaiuşurinţă
culâkiilinguşire
culâkipsesculinguşi, v
culâkipsirilinguşire
culâkipsituflatat
culanicolier
cularigluga
cularipafta
culârsescuscrobi, v
culârsiriscrobire
culârsituscrobit
cularuguler
culâsescupedepsi, v
culasicolonel
culastrâ-protlu lapticurasta - primul lapte
culcariculcare
culcatuculcat
culcuculca, v
culcuroib
culcushuculcuş
culcusuricolportor
culcutescuclăti, v
culcutiriclătire
culcutituclătit
culeaciuterci
culeashuterci
culeastranduclopoţei
culeatsâţâţa oii
culedzublestema, v
culeguculege, v
culeucârnat
culgiosuantreu, la casa
culidzariblestemate
culimbisescuscălada, v
culimbisiriscăldare
culimbisituscăldat
culindâcolindă
culindarucolindător
culindedzucolinda, v
culingiosupirpiriu
culistrăfurcă
culmâ, culmivărf
culoanâcoloană
culpanuscutec
culucancucârnat
culucushucolăcel
culufiînvelitoare
culughiosuantreu, la casa
culumbirâpederast
culumbishâporumbiţă
culumbuporumbel
culumbushuporumbel
culupanuscutec
culususâcodubatură
culutumbâtumbă
culuviicolivie
cumcum
cumpe când
cumalindruşiret
cumandâcomandă
cumândârgigardian
cumândârgiîngrijitor
cumândârsescuîngriji, v
cumândârsirisupraveghere
cumândârsituingrijit
cumândarucomandant
cumânicucumineca, c
cumânicuîmpărtăşi, v
cumanjprovizii
cumarâcătină
cumarâdulap
cumârgicartofor
cumarupomişor
cumashuadăpost
cumashustofă
cumasucoteţ
cumatâbucată
cumâthisescutăia in bucăţi
cumâticibucăţică
cumâtushubucăţică
cumbaniisocietate
cumbanutrântor
cumbarâpuşculiţă
cumbârlâkicumetrie
cumbarufin
cumbostrâsalată
cumbuloyimătănii
cumburâpistol
cumburârevolver
cumburâzăpăcit
cumbushoanjvecinătate
cumenjdrojdie
cumerkivamă
cumidhiicomedie
cumisarucomisar
cumitagicomitagiu - revoluţionar bulgar
cumitiirebeliune
cumitucomitagiu - revoluţionar bulgar
cumnatucumnat
cumnicaricuminecare
cumnicariîmpărtăşire
cumnicatucuminecat
cumnicatuîmpărtăşit
cumnicâturâcuminecătură
cumnicâturâîmpărtăşanie
cumpirucartof
cumpiticumpăt
cumshoanjadunare
cunakiconac
cunakidistanţa dintre 2 popasuri
cunakipopas
cunakitribunal
cunâscâtorucunăscător
cunavidihor
cuncavucolţuros
cundacupat de puşcă
cundândiruvestă cu mâneci
cundarulancie
cundiljeatupictat
cundiljeauâsemnătură
cundiljisescuîncondeia, v
cundiljisiriconsemnare
cundiljisituîncondeiat
cundiljiucondei
cundisescupoposi, v
cundisiripoposire
cundrakicontract
cundratâcontract
cundupsescupoposi, v
cundurâpantof
cunduragicizmar
cunduragilâkicizmărie
cundusescupoposi, v
cundushuhaină lungă
cunetâflacon
cunetâsticlă
cunetâsticluţă
cunivanimeni
cunivaniumănui
cunjeacuarşic plumbuit
cunjeacuconiac
cunjileagăn
cunoashtiricunoashtere
cunoscucunoashte, v
cunsoltuconsultare
cunsulatâconsulat
cunupi, cunukiţânţar
cunupidhâconopidă
cunuscutorucunoscător
cunuscutucunoscut
cunushmaicunoştinţă
cunushtusescuconvorbi, v
cunushtusescuîntâlni, v
cupâcupă
cupâcearcâsapă
cupâcearulemnar, care vinde lemn
cupâcinâstejăriş
cupaciucopac
cupaciustejar
cupanâalbie
cupanâcopaie
cupanjalbie
cupanjcopaie
cupânjeatsăpat adânc
cupânjitsâalbie mică
cupânjitsâcopaie mică
cupâranhaină
cupâsescupofti, v
cupceauagrafă
cupel, cupelâcopil, copilă
cupiiturmă
cupilaciucopilandru
cupilciucopil fin flori
cupilciucopilaş
cupitâcopită
cupitsâcopcă
cupriigunoi
cupriigunoi
cupriigunoi
cuprisescugunoi, v
cuprisirigunoire
cuprisitigunoite
cuptorucuptor
cupturăpuroi
cupuranhaină
cupusescuinvita, v
cupusescupofti, v
cupusiriinvitare
cupusituinvitat
curâpetrece, se
curabe, curabadzprăjitură uscată
curacu, curatscorb
curagiosu-oasâcurajos
curaiucuraj
curajucuraj
curamanâtain
curanucoran
curaricurăţare
curaricurgere
curariscurgere
curasani, curasănjtencuială
curatucurat
curatu-tâ, curats-ticurăţat
curauâ, curăicurea
curazadzmătăsuri
curazeipânză de mătase
curazipânză de mătase
curbaiu, curbairi-curbaicuib
curbanisacrificiu
curbani mi facusacrifica, v
curbani, curbănjadorat, fig
curbani, curbănjdrăguţ, fig
curbani, curbănjjertfă
curbani, curbănjmiel, .. Etc -fript
curbani, curbănjsacrificiu
curbani, curbănjscump, fig
curbeti, curbetsstrăinătate
curbetu-tâ, curbets-tiţigan
curbisescu, curbisiri, curbisitunenoroci, v, nenorocire, nenorocit
curbishanu- nâ, curbishanj - ninefericit
curcacicartof
curcalecugreier
curcari, curcăriarpagic
curconjiu, curconjisoţ, însoţitor
curcu, curtsâcurcan
curcubetâ, curcubetidovleac
curcubetâ, curcubetifleacuri- fig
curcubeu, curcubeicurcubeu
curcubitaruvânzător de dovleac
curcufelifleacuri- fig
curcufelimofturi
curcufeliprostii
curcushoruştafetă
curcusuruintrigant
curdeauâ, curdelipanglică
curdelâ, curdeipanglică
curdheauâ, curdheicuraj
curdheauâ, curdhelipanglică
curdheljigheată
curdhilarucizmar
curdhilăcizmar
curdhonicordon
curdhusescuacorda, v
curdisescu - mi, curdisitu, curdisiriaşterne la..., v
curdisescu - mi, curdisitu, curdisirifuduli, v
curdisescu - mi, curdisitu, curdisiriinstala, v
curdisescu, curdisitu, curdisiriîntoarce ceasul, v
curdusitu, curdisitâaranjat lucru, treabă
cureciucurişor
curescucroi, v
curescuplînui, v
curghiosucurios
curi ?cui ?
CuricuIulie
curiipădure
curiricroire
curitucroit
curmâ, curmadzcurmală
curmariînţărcare
curmatînţărcat
curmâturâcurmătură
curmâturâruptură
curmâturâterminătură
curmicamiflacără mare
curmidhâceapă
curmuabate, v
curmucauza, v
curmudespărţi, v
curmudesprinde, v
curmudevia, v
curmuînceta, v
curmuînţărca, v
curmuînţărca, v
curmulăsa de , a se, v -
curmuopri, v
curmuopri, v
curmuretrage, v -
curmusepara, v
curmuspeti, v
curmutăia, v
curmutermina, v
curmu, - miobosi, v
curmu, curmurifunie, capăt de
curnidhâcornişă
curnidhâramă
curnitsâcornişă
curnitsâramă
curnizâcornişă
curnizâramă
curnjeahtopraf
curnjeahtopulbere
curnutseauâfruct
curnutseluroşcovă
curnutucornut
curoaricăldură
curoiugăleată
curpaiegunoi
curpanucurpen
cursarupirat
curshumglonţ
curshumatîmpuşcat
curshumiglonţ
curshumiglonţ
cursuprăpăd
cursuvuiet
cursuzgomot
curtelâcuţit mare
curticurte
curtsorişale, crucea de la
curturisescu, curturisiri, curturisituscăpa, v
curtusuultim
curucur
curucurăţa, v
curucurge, v
curunâcoroană
curundarigrăbire
curundeatsâiuţeală
curundedzugrăbi, b
curunducurând
curunducurând
curunucununa, v
curvâcurvă
curvâriicurvie
curvârisescucurvăsări, v
curvarucurvar
cuscrâljicuscrie
cuscramicuscrime
cuscrucuscru
cuscuniprofil
cusearicoasere
cuseauâcoadă de păr
cuseauâcosiţă
cusheariamic
cushearicamarad
cushearivăr
cusheljiucoş
cushiriamic
cushiricamarad
cushirivăr
cushorucoş
cushorustup
cushugudulap
cushuriamic
cushuricamarad
cushurivăr
cusitsâcosiţă
cusorucocoaşă
cusoruseceră
custâ, custatu, custarispori, v
custicâcostiţă
custisescu, custisiri, custisitucosta, v
custumicostum
custurâbriceag
cusuescu, cusuiri, cusuitucosi, v
cusuratucocoşat
cusuridefect
cusurirămăşiţă
cusurirest
cusurinuvăr
cusurinuverişor
cusurinu-veruvăr primar
cusutucusut
cusuturâcusătură
cutarstrungă
cutarţarc
cutâretsuţărcuşor
cutâvâlescutăvăli, v
cuteatsâcoteţ
cutedzu, cutidzaricuteza, v- cutezare
cutedzu, cutidzariîndrăzni, v - îndrăznire
cutiicoşciug
cutiicutie
cutiioglindă
cutlâbaniţă
cutlâcăuş
cutmaciulapte de putină
cutniiţesătură din bumbac şi mătase
cutreamburucutremur
cutreamburucutremura, v
cutreamburuîfioria v
cutreamurucutremur
cutreamurucutremura, v
cutreamuruîfioria v
cutremburucutremur
cutremucutremur
cutremurucutremur
cutrimburaricutremurare
cutrimburatucutremurat
cutriyirucutreiera, v
cutromgroază
cutruburatutulburat
cutruburutulbure
cutruljeauâgrâu alb
cutrumuredzuînfiora de groază, v
cutrumuredzuîngrozi, v
cutrusescutunde, v
cutsearicoacere
cutsusemi
cutsu-bearisemi băută
cutsu-biutusemi băut
cutsurubuştean
cutsurubutuc
cutsuruprost, fig
cutsuticucuţitaş
cutsutucuţit
cutsutushucuţitaş
cutulburutulbura, v
cutumagupitricea
cutumascocină
cutunittolănit
cuturacu toptanul
cuturafără măsură
cuturala noroc
cuturburattulbure
cuturburutulbura, v
cuturelanesăbuit
cuturginesocotit, om
cutursescu, cutursiri, cutursitdebarasa, v
cuturucu toptanul
cuturufără măsură
cuturula noroc
cutuvlescutăvăli, v
cutuvulescutăvăli, v
cutuvulitutăvălit
cuuâcoajă de pâine
cuvârdădarnic
cuvârdăgeneros
cuvarighem
cuvatâstrachină din lemn
cuvâticâstrachină mică
cuvâticistrachină mică
cuvăgăleată
cuvendâconvorbire
cuvendâcuvânt
cuvendâdiscurs
cuvertâpătura de pe cal
cuvetforţă
cuvetiforţă
cuvintedzucuvânta, v
cuvlukiubaldachin
cuvurdhăgeneros
cuvurdhălikidărnicie
cuvutosuscobit
cuzmicanlaic
da neauâninge, v
da ploaiploua, v
dâblâtavă de servit cafea,...
dabloanâdubloană - monedă de aur spaniolă
dablonâdubloană - monedă de aur spaniolă
daboga, daudescotorosi, v
daboha, daudescotorosi, v
daboljeanaiv
daboljeaprostănac
dacâtocător
dadâmamă
dâdearidare
dadunuîmpreună
dafinâdafină - floare de dafin
dafinudafin
dafnădafină - floare de dafin
dâgâescuauzi, v
dâguescuauzi, v
dâhnescuduhni, v
daimândru
dâiakireazem
dâilâkimândrie
daileanuchipeş
dâilikimândrie
dailjeanâpuşcă
dailjeanu, dailjeanâchipeş
dailjeanu, dailjeanâmandru
dailjeanu, dailjeanâvoinic
daimatotdeauna
daimacuciocan
dâinsescurezista, v
dairetobă mică
dâiretamburină
daitcuorgolios
dalâlapte bătut
dalacâboală de splină
dâlacâboală de splină
dalagafuga
dalagaiute
dalagarepede
dâlagualerga, v
dâldâsescu, dâldâsiri, dâldâsitunăvăli, v
dâldâsescu, dâldâsiri, dâldâsiturisca, v
dâldâsescu, dâldâsiri, dâldâsiturisca, v
dâldâsiriînfruntare
dâldâsiriînfruntare
dâldâsitucurajos
dâldâsitudecis
dâldâsituexpus
dâldâsituexpus
dâldâsituhotărăt
dalgâval
dâlgani, acatsudiscordie
dâlgani, acatsudiscordie
dalingâbirjă
daljeanuchipeş
damâgrajd
damâgrajd
dâmâpagubă
damageanâdamigeană
dâmâljiuguplug
dâmâljiuguplug
dâmarârasă
dâmarârasă
dâmârlitcude rasă
dâmârlitcude rasă
dâmâzlâkiprăsilă
dâmâzlâkiprăsilă, de
dâmblădambla
damcâpată
damcâsigiliu
damca bagupecetlui, v
damca bagustigmatiza, v
dâmcusescupăta, v
dâmcusescusigila, v
dâmlaidambla
dâmlusescu, dâmlusiri, dâmlusitparaliza, v
dâmurihârtoape
dânaljicleşte de cizmar
dânâpoiînapoi
dânâsescuopri, v
dânâsescureziata, v
dânâsescurezista, v
dânâsirioprire
dânâsirirezistare
dânâsituoprit
dancâadânc
dandade când
dândânaidandana
dândânădandana
daneavraadineauri
danelâcremă
danelâelită
dangâadânc
dângadin belşug
dângadoldora
dângânescu, dângâniri, dângânitucrăpa de necaz, v
dângânescu, dângâniri, dângânituplesni, v
dângăasin
dângăobraznic
dânglirâmăgar, măgăriţă
dângljeatuurchiat
dângljinatuurechiat
dângusescu, dângusiri, dângusituumple doldora, v
daodoi
daosprădzatsidoisprezece
dapoiaapoi
daporpoiaapoi
dar, pishkeshidar, cadou
dârâdâră
dârâurmă
daracudrac
dârâmarifărâmare
dârâmatdărâmat
daraverăafacere
daraverătranzacţie
dârciploaie grea
dardarâsfârlează zbârnâitoare
dârdârescu, dârdâriri, dârdâritbâlbâi, v
dârdârescu, dârdâriri, dârdârituflecări
dârdârescu, dârdâriri, dârdâritutrăncăni
dârdâririflecărie
dârdârosuflecar
daridat
dariimpozit
daripomană
dari-loareafacere
dari-loarecomerţ
dari-loaretranzacţie
dari-loarialişveriţâş
dari-loaricomerţ
dari-loaritranzacţie
dârlicumaldăr
dârmâbasma mare
dârmâcracă
dârmâramură
dârmâramură
dârmâramură
dârmalânemernic
dârmaniruine
dârmâtseaurămurea
dârmonjiudârmon - ciur pt cereale
dartmăbroboadă
dâruescudărui, v
dârvarlemnar
dârvenibarieră
dâryatupândar
dâryatupaznic
dâs, dâshidânsul, dânshii
dasharuiubit
dasharuproprietar
dasharustăpânul casei
dashudrag
dashuiubit
dashuruiubit
datâdată, a da
datâEst
datâobicei
datâobicei
datâRăsărit
datâRăsărit
datâspaimă
datâ - unâdată - o
dâtordătător
datudat, a da
datudatină
datudatorie
datuimpozit
datuivit
datuobicei
datupromis
daturăsărit, a răsări
datuvenit
daturâdurere de picioare
dauapuca, v - pe la
dauda, v
dauda, v
daurăsări, v - soarele
dauâdouă
dâuledzudeşela, v
dâulgitoboşar, v
dauliamândouă
dauliambele
dâuljitobă
dâvaijudecată
dâvanitavan
dâvânisescu, dâvânisiri, dâvânisitutăvăni - a face tavanul
davanusalcâm
davanutăun
dâvâturâcerturi
davelicâine alb cu negru
dâviiproces
dâvrânescuinsista, v
dâvrânescuîndrăzni
davunutăun
dălagaiute
deaşadar
dedeci
de!deh!
dea dar- de ce
deadunuîmpreună
deadunuîmpreună
deadzitudeget
deagâcreangă
deagâramură
deagâramură
dealiheaadevărat
dealiheaîntradevăr
deaneavraadineaori
deaneavraadineauri
deapinu, dipinari, dipinatudepăna, v
deapirudepăra - smulgere de păr
deapiruextenua, v
deapirugeme, v
deapiruîncăiera, v
deapirusfâşia - de durere, v
deapirutângui, v
deapiruvaiet
deapiruvăicăreală
deapiruvăicări, v
deapiruvăita, v
deapoaiaapoi
deaspirdesperare
deaspirdesperat
deavârligaîmprejur
de-ayiide grabă
deazitudeget
decapentru că
defiducă-se
degâcracă
demdar- de ce
demecadică
demunudrac
demushuviţel
dengacu vârf şi îndesat
dengâbalot mare
derâpoartă
derâuşă
deriporc
derlictain greu
dertâgrijă
dertânenorocire
dertâpăs
dertâsuferinţă
desades
desdes
desidacă
detunâdetuna, v
detunâtuna, v
deunâtotdeauna
deunâtotdeauna
devrâtur
dhafneauâdafin
dhafneauâlaur - pom
dhafnidafin
dhafnilaur - pom
dhahtilithrâdegetar
dhalâlapte bătut
dhamalutaur
dhamaskinprun
dhamaskinâprună
dhascaldascăl
dhâscâliidăscălie
dhâscâlikidăscălie
dhasiispirit rudimentar
dhasupădure
dhecatdijmă
dheftiral doilea
dheftiraa doua
dhelfinusomon
dhemunudiavol
dhesidig
dhiacrisidiscernământ
dhiadhohuprinţ moştenitor
dhiadhohusuccesor
dhialectudialect
dhialoydialog
dhiamandâdiamant
dhiariidiarie
dhiaskidhasipetrecere
dhiastimâdistanţă
dhiatâtestament
dhiatâtestament
dhiataymâordonanţă
dhiathikitestament
dhiathikitestament
dhicanikibaston
dhicanikicârjă
dhicarugologan
dhicuhturâguguştiuc
dhicunjearucerşetor
dhicunjicerşetorie
dhidhahiipredică
dhidhâxescu, dhidhâxiri, dhidhâxituinstrui
dhietâdietă
dhifterilistă
dhifteriregistru
dhiftursescu, dhiftursiri, dhiftursiturepeta, v
dhihtâlithrâdegetar
dhiitâyiiordin
dhikelitârnăcop
dhikidreptate
dhikijusteţe
dhikiyoruavocat
dhiladhiadică
dhilfinusomon
dhimarhuprimar
dhimatimănuchi
dhimitupostav din lână
dhimuneatsâdrăcie
dhimunsescu, dhimunsiri, dhimunsituîndrăci, v
dhimuyerundiimunicipalitate
dhimuyerunduconsilier comunal
dhinâcutare
dhinamiforţă
dhinamiputere
dhintenâplisc
dhiotumânz de doi ani
dhiplacurmeziş
dhiplâpliu
dhiplâstrat
dhiplarcuspătos
dhiplodublu
dhiplumâdiplomă
dhiplumatiidiplomaţie
dhiplumatudiplomat
dhiplusescu, dhiplusiri, dhiplusitudubla, v
dhiplusescu, dhiplusiri, dhiplusituîmpâturi, v
dhiplusescu, dhiplusiri, dhiplusituplia, v
dhirpaniseceră
dhiscuplatou
dhiscutaler
dhisculiidificultate
dhisculiigreutate
dhisculudificil
dhisculugreu
dhispotiarhiereu
dhisputamiarhierei, tagmă
dhisputeashtiarhiereu, ca
dhisputescuarhieresc
dhisputsâljiarhierie
dhistihiinenorocire
dhistihipsescunenoroci, v
dhistihunenorocit
dhiuriitermen
dhixescuaccepta, v
dhixescuadmite, v
dhixescuprimi, v
dhixescuprimi, v
dhixescuprimi, v
dhixiriprimire
dhixituprimit
dhoarâcadou
dhoarâdar
dhohisecret
dhohistare civilă
dholjiusărman
dholuviclenie
dhonoloyiidoxologie
dhonoloyiiofrandă
dhoxâglorie
dhoxâmărire
dhoxâsitâglorie
dhoxoloyisescuglorifica pe Dumnezeu, v
dhoymâdogmă
dhoymâindice
dhoymâsemn
dhramidram
dhramipuţin
dhukimâsescu, dhukimâsiri, dhukimâsituîncerca, v
dhukimiiîncercare
dhuluservitor
dhuluvalet
dhursescu, dhursiri, dhursitudărui, v
dhuxaruarc
dhuxâsescu, dhuxâsiri, dhuxâsitupreamări, v
dhuxisescu, dhuxisiri, dhixisitupreamări, v
dhuxitupreamărit
dhuxusescu, dhuxusiri, dhuxusitupreamări, v
dhyeacudiacon
dhyeafuruinteres
dhyeafuruprofit
dhyeamandidiamante
dhyearâgologan
dhyearyurăzor
dhyeatâtestament
dhyeavâsicuminecătură
dhyeavâsigrijanie
dhyeavâsiîmpărtăşanie
dhyeavatucălător
dhyeavatutrecător
dhyeaveranuasistent
dhyeaveranusecund
dhyeaveruasistent
dhyeaverusecund
dhyeavuliidrăcie
dhyeavuludiavol
dhyiuvâsescuciti, v
dhyivâsescuciti, v
dide
didecât
didin
di averîntradevăr
di...din cauza..
diacutotaluitot, de
di-a-cu-totaluiintegral
diaghinealuideabinelea
di-alagafuga
dialjiumtreadealtminteri
di-aljiumtreadealtminteri
di-altheaîntradevăr
di-a-lunguluide-a-lungul
di-andade când
di-anumireaumăr, pe
di-anvâligaluide jur împrejur
di-apoiaapoi
di-ayieabia
di-ayiiiute
dibinâtotal
dicaradeci
dicaradupă ce
dicâtudecât
dicâtutotuşi
dicunjearucerşetor
dicunjiicerşire
dicutotutotal
didimarcugeamăn
didimarcugemen
didindidincolo+B6223
diftilidhidegetar
dighiosujos, de jos, în jos
digosurămuros
dihalâfurcă
dihamincălduţ
dihanjiucălduţ
dihturarătător
dihturindicator
dijgljinu, dijgljinari, dijgljinatudejghina- desprinde ramură
dijgljinu, dijgljinari, dijgljinatudetaşa
dijgljinu, dijgljinari, dijgljinatusepara
dijiredzu, dijirari, dijiratujerui -răscolirea focului
dikitoruinteligent
dilbideruderbedeu
dilbideruvagabond
dilealâkianunţ
dilealuanunţător la mezat
dilicatudelicat
diligiturârază
diliiliber
dimândâciunirecomandare
dimândaricerinţă
dimândaricondiţie
dimândariordin
dimândarirecomandare
dimândarirugăminte
dimândatâcomandă
dimândatucomandat
dimândaturecomandat
dimânduordin
dimândurecomanda, v
dimariîngrijire
dimidin moment ce
dimi de vreme ce
dimi deoarece
dimi întrucât
dimineatsâdimineaţă
dimneatsâdimineaţă
dimultudedemult
dindin
dinâcredinţă
dinâcalidintr-o dată
dinâcaliimediat
dinâcaliimediat
dinafoarâde afară
dinâindiînainte
dinâintiînainte
dinântidinainte
dinanumireape umăr
dinâoarâdintr-o dată
dinâoarâdintrodată
dinâoarâimediat
dinapadihabrusc
dinapadihaneaşteptat
dinapandicabrusc
dinapandicaneaşteptat
dinapandicaneaşteptat, pe neaşteptate
dinâpartidincolo
dinâpoidinapoi
dinâpoiîn dos
dinâpoispate, la
dinâsescu, dinâsiri, dinâsiturezista, v
dinâsescu, dinâsiri, dinâsitusprijini, v
dinâuntrudinăuntru
dinclodincolo
dincoadincoace
dincoatsidincoace
dindidincolo
dindisescurezista, v
dingadoldora
dingari, digatu, dingâturâdumicare
dinghiosuvale, la
dinglodincolo
dingoadincoace
dinintidinainte
dinjicâturâdumicătură
dinjicu, dinjicari, dinjicatudumica, v
dinjicu, dinjicari, dinjicatumărunţi, v
dinjicu, dinjicari, dinjicatusfâşia - de durere, v
dinsâznecredincios
dintacumânz
dintacumânz de doi ani
dintanâplisc
dintânecioc
dintidinte
dintrâdintre
di-oarâde mult
diosprasdoisprezece
diospratsidoisprezece
dipde loc
dipdetot
dipfoarte
dip foarte
dip ma..cel mai...
dipârtaridepărtare
dipârtaticudepărtare
dipârtaticuîndepărtare
dipârtatudepărtat
dipârtatuîndepărtat
dipârtatuînstrăinat
dipârtedzuîndepărta, v
dipartideparte
dipârtosuîndepărtat
diperudecât
dipidecât
dipinaridepănare
dipinâtorudepănător
dipinatudepănat
dipinâturâdepănătură
dipiraridepărare - smulgere de păr
dipiraridesperare
dipirarivăitare
dipiratuderărat - cu părul smuls
dipiratudesperat
dipishescu, dipishitu, dipishiriînghiţi, v
di-pistaneude prisos
dipozitudepozit
di-pri-apoiaapoi
di-pri-suprâde prisos
di-pri-suprâde-deasupra
dipriunâîmpreună
dipriunâîntotdeauna
dipriunâîntruna- timp
dipriunâlaolaltă
dipriunâmereu
dipriunâtotdeauna
dipudupă
dipunu, dipunearicoborâ, v
dipusuabătut
dipusucoborât
diraîn voie
diraliber
dircefurtună
direcustâlp
direptudrept
dirin, prăpăd
dirin, dirinari, dirinatuepuiza, v
dirin, dirinari, dirinatuistovi, v
dirin, dirinari, dirinatusfâşia - de durere, v
dirin, dirinari, dirinatuzbuciuma, v
dirmanileac
dirmaniremediu
dirmanivindecare
dirmide vreme ce
dirmidin moment ce
dirvenibarieră
dirvenidefileu
dirvenitrecătoare
dirvingivameş
dirvishuderviş - călugăr musulman
disadânsa
disâjumătate
disagâdesagă
disbaiur, disbâirari, disbâiratudeşira, v
disbârâiturâdeshirare
disbetudezbate, v
disbilescu, disbilari, disbilitudescoji, v
disbiliturâbelitură
disbiliturâjupuitură
disbitaridezâmbătare
disbitatudezâmbătat
disbitâturâdezâmbătare
disbuljitsaridesbrobodire
discâcârarirăscăcărare
discâcârâturârăscrăcănare
discacărurăscrăcăna, v
discâcearidescâlcire
discâceatudescâlcit
discâciorupieptene
discâcirosneâncâlcit
discâcitorupieptene rar
discaciudescâlci, v
discairudesface caierele, v
discâlicaridescălecat
discâlicatâdescălecat
discâlicâtoaredescălecat, loc de
discâlicatudescălecat
discalicudescăleca, v
discâlnedzuslăbi, v
discalnudesprinde, v
discâltsaridespotcovire
discâltsatudescălţat
discaltsudescălţa, v
discaltsudespocovi, v
discântaridescântare
discântatudescântat
discântâturâdescântare
discânticudescântec
discântudescânta, v
discârcaridescărcare
discârcatudescărcat
discârcâturâdescărcătură
discarcudescărca, v
discârfusescu, discârfusiri, discârfusitudescoase mintea, v
discârfusescu, discârfusiri, discârfusituscoate cuiele, v
discăcăraturăscăcărat
discoapirudescoperi, v
discoasiridescoasere
discosuinteroga, v
discosuscos din nou, v
discosu, discuseari, discusutudescoase, v
discreashtiridescreştere
discrescudescreşte, v
discriscutudescrescut
discufusescudescoperi capul, v
discufusiridescoperirea capului
discufutucap descoperit
discultsu desculţ
discultsu sărac
discultsu, discultsari, discultsatdescălţa, v
discumpâru, discumpârari, discumpâraturăscumpăra, v
discumpâru, discumpârari, discumpâraturăsplăti, v
discupiriridescoperire
discupiritudescoperit
discurmariconcediu
discurmariodihnă
discurmu, discurmari, discurmatodihni, v
discurmu, discurmari, discurmatrepauza, v
disdarudesgăti, v
disfacu, disfătseari, disfaptudeschide, v
disfacu, disfătseari, disfaptudesface, v
disfacu, disfătseari, disfaptudespărţi, v
disfacu, disfătseari, disfaptudesprinde, v
disfacu, disfătseari, disfaptudezveli, v
disfacu, disfătseari, disfaptudizolva, v
disfacu, disfătseari, disfaptustrica, v
disfashu, disfâsheari, disfâshatudesfăşa, v
disfoljiudeschide burduful, v
disfunda, disfundari, disfundatudesfunda, v
disfungu, disfundziri, disfimtuîmbucătăţi, aluatul, v
disgârdescu, disgârdiri, disgârditudesângrădi, v
disgulescu, disguliri, disgulitudezgolire, v
dishădânşii
dishcântâ, dishcântadzcântâtor
dishcledzu, dishcljeari, dishcljiatudeschide, v
dishclisudeschis
dishclisudeştept
dishclisuindiscret
dishclisuprimitor
dishclisusincer
dishcljidu, dishcljideari, dishcljisudeschide, v
dishcljidu, dishcljideari, dishcljisuînflori, v
dishcljidu, dishcljideari, dishcljisuînsenina, v
dishcljidzâturâdeschizătură
dishcljitoaricheie
dishcljitorurăşchitor
dishcljitoru - lâshcljitorurăşchitor
dishertudeşertat
dishertu,dishirtatu, dishirtarideşerta, v
dishkitoru - lâshcljitorurăşchitor
dishteptu deştept
dishteptu inteligent
dishteptu, dishtiptari, dishtiptatudeştepta, v
dishteptu, dishtiptari, dishtiptatutrezi, v
dishternu, dishtirnatu, dishtirnaridezaşterne, v
dishtiptâciuniinteligenţă
dishtiptâciuniperspicacitate
dishtiptatâtrezie
dishutsu, dishutsâtu, dishutsâridesuci, v
disidacă
disidânsele
disicaridespicare
disicarispargere
disicatudespicat
disicatuspart
disicâturâdespicătură
disicu, disicari, disicatucrăpa, v
disicu, disicari, disicatudespica, v
disicu, disicari, disicatusfâşia, v
disicu, disicari, disicatusparge, v
diskeadicu, diskidicari, diskidicatudespiedica, v
dislikescu, dislikeari, dislikitudezlipi, v
dislikiturâdezlipitură
disludânsul
dismânâpeşin
dismâritu, dismârtari, dismâritudivorţa, v
dismurtsăscu, dismurtsari, dismurtsâtudezmorţi, v
dismurtu, dismurtsari, dismurtsâtudezmorţi, v
disnjierdu, disnjirdari, disnjirdatudezmierda, v
disnjirdâtorudezmierdător
disnjirdosudezmierdător
disnoudin nou
dispânticu, dispânticari, dispânticatudespinteca, v
dispârtsâturâdespărţitură
dispârtsâturâseparaţie
dispartu, dispârtsâri, dispârtsâtudespărţi, v
dispartu, dispârtsâri, dispârtsâtudivorţa, v
dispeaticu, dispiticari, dispiticatudespetici, v
dispeaturu, dispiturari, dispituratudesface în foi, v
dispeturu, dispiturari, dispituratudesface în foi, v
dispiducljedzu, dispiducljeari, dispiducljeatudespăduchia, v
dispindzuru, dispindzurari, dispindzuratudespânzura, v
dispindzuru, dispindzurari, dispindzuratudesprinde, v
dispituredzucoşcovi, v
dispituredzudesface în foi, v
displâtescu, displâtiri, displititudespleti, v
dispoljiu, dispuljeari, dispuljeatudespuia, v
dispuiatunemernic
dispuljiturâzdreanţă
dispurintu, curăţa, v - vasele înainte de post
dispustusescuodihni, v
disputu, disputsâri, disputsâtudesâmpuţi, v
distimelibasma
distimelibasma
distimelibatistă
distorcu, distoartsiri, distorsudestoarce, v
distorsudereglat
distrâmtudestins
distrâmtunestrâns
distramu, distrâmari, distrâmatudestrăma, v
distrângu, distrândziri, distresudestinde, v
distrângu, distrândziri, distresudestrânge, v
distrângu, distrândziri, distresurelaxa, v
distrimedzudestrăma, v
distsingu, distsimtu, distsindziridescinge, v
distuldestul
distupu, distupari, distupatudestupa, v
disturidestul
disturisuficient
disturudestul
disudânsul
disucljedzu, disucljeari, disucljeatudes-deochia, v
disuflu, disuflari, disuflatudezumfla, v
disufrâsescu, disufrâsiri, disufrusitudescreţi, v
disumfludezumfla, v
disuprâdeasupra
disuprâmai sus
disusescudes-logodi, v
disveruîmpăca, v
disveruîmpăcare
disvireadzâînsenina, v
disvocu, disvucari, disvucatuderăpăna, v
disvursescu, disvursitu, disvursiriodihni, v
ditrâdin
ditrâpentru că
di-trudintru...
ditudin
diucljearideochere
diucljeatudeocheat
diucljedzudeochea, v
diunâtotdeauna
diunâcalidintrodată
di-unâ-calidintr-o dată
di-unâ-caliimediat
di-unâ-unâimediat
di-unâ-unâtotdeauna
diunjeailume
divâgiacuzator
divâgilâkiacuzaţie
divanâ, divanadznărod
divanâ, divanadzprost
divanidivan
divarigaîn jur
divarligaîn jur
divarligalaîn jur
divu, diviuriaş
dizbârnedzu, dizbârnari, dizbârnatudescinge, v
dizbrânedzu, dizbrânari, dizbrânatudescinge, v
dizgâmargine de postav
dizgârdescu, dizgârdiri, dizgârditudezgrădi, v
dizghinu, dizghinari, dizghinatudejghina, v
dizgiugu, dizgiugari, dizgiucatudesjuga, v
dizgljetsu, dizgljitsari, dizgljitsatudezgheţa, v
dizgljinu, dizgljinari, dizgljinatudejghina, v
dizgoljiu, dizguljeari, dizguljiatudescoji, v
dizgropu, dizgrupari, dizgrupatudezgropa, v
dizgrupâciunidezgropare
dizlâcescu, dizlâciri, dizlâcitulimpezi, v
dizlâciturâlimpezitură
dizlâxescu, dizlâxiri, dizlîcsitudezbrăca, v
dizlegu, dizligari, dizligatuconfesa, v
dizlegu, dizligari, dizligatudezlega, v
dizlegu, dizligari, dizligaturezolva, v
dizmâlâratudestrăbălat
dizmalu, dizmâlari, dizmâlatudestrăma, v
dizmatsu, dizmâtsari, dizmâtsatuscoate maţele, v
dizmeasticudescurca, v
diznâirâescu, diznâiriri, diznâiritudes-supăra, v
diznăudin nou
diznăuiarăşi
diznjerdudezmierdare
diznjerdu, diznjirdari, diznjirdatudezmierda, v
diznjirdâciunidezmierdăciune
diznjirdâtorudezmierdător
diznodu, diznudari, diznudatudeznoda, v
diznoudin nou
diznouiarăşi
diznudâturânod dezlegat
dizvâlescu, dizvâliri, dizvâlitudezvălui, v
dizvâlescu, dizvâliri, dizvâlitudezveli, v
dizvâlitudezgustat
dizvârtescu, dizvârtiri, dizvârtitudesfăşura, v
dizvârtescu, dizvârtiri, dizvârtitudezvârti, v
dizvescu, dizvishteari, dizviscutudezbrăca, v
dizvetsu dezvăţ
dizvetsu, dizvitsari, dizvitsatudezobişnui, v
dizvocu, dizvucari, dizvucatunaşte, v
dizvocu, dizvucari, dizvucatusfâşia, v
dizvocu, dizvucari, dizvucatusmulge, v
dizvulusescudespecetlui, v
doagâcergă
doagâdoagă, de butoi
doagâplapumă
doagâvelinţă
doahâascunziş
doamnâstăpână
doarâcadou
doarâhar
doarăcadou
doarăhar
doarizestre
dobrublajin
dobruljeaculiliac
docârăghindă
dociubastard
dodâdodă
dodâsoră mai mare
dodâverişoară mai mare
dohiascunziş
dolinvidie
doljiuduios
domâpalat
dominâdomino, joc
domnuboier
domnudomn
domnustăpân
domnuturc
donciizmene
donuriizmene
dormudormi, v
dorudor
dorudori, v
dorudorinţă
dorudurea, v
dorudurere
doruiubire
dorunostalgie
dorupasiune
dosâcurvă
dospratsidoisprezece
dosprădoisprezece
dosprădzatsidoisprezece
dotude fel - negaţie
dotude tot - negaţie
dotudeloc
dotunici
doxâmărire
drâclătumbă
drâcoanjdrăcoaică
drâcosudrăcos
dracsâdrăcoaică
drâcsescu, drâcsiri, drâcsituîndrăci, v
drâcsescu, drâcurii, drâcuituîndrăci, v
dracudrac
drâcurescudiabolic
drâcuriidrăcie
drâcuriljidrăcie
dragumanudragoman
draicâreziduu de unt
drâmăramură
drâmbalâscrânciob
drâmbâlâsescu, drâmbâlâsiri, drâmbâlâsitulegăna, v
dramnâbroboadă
drapnâbroboadă
drâshcljeauâpas
drâshtealâdârstă
drâshtealâpiuă
drashtolinâdeşeu
drâtseascudrăcesc
drâyâsiighereta de pază
drâzgâtufiş
drăcurosudrăcos
drăcusescu, drăcusiri, drăcusituîndrăci, v
drăcushudrăcuşor
drăyatupândar
drăyatupaznic
dreptudrept
driheaadevăr, în
driptatidreptate
driptâticu, driptâticâdrept
driptâticu, driptâticâechitabil
driptâticu, driptâticâjust
driptâticu, driptâticâpe drept, pe dreptate,
drugâfurcă de tors
drugufus
drumudrum
dubâraculiliac,
dubâraifarsă
dubecupiua pt cafea - din piatră, lemn
dubekipiua pt cafea - din piatră, lemn
dublâmonedă de aur
dubloanâdublon - monedă austriacă de aur
dubludublu
dubracupădure
dubruljeaculiliac- animal
ducâducă
ducâducere
ducâdus
ducâturâducere
ducâturâdus
ducheaniprăvălie
ducmengalben
ducuduce, v
dudâdudă
dudiiduduie
dudiiporumbel sălbatic
dududud
duduulcior
dudusheanâmireasă
duganiprăvălie
dugarudogar
dugoarâdogoare
dugră, dugradzpuşcă
dugurescu, duguriri, duguritudogori, v
duguritănerăbdare
dugurosudogoritor
duhuduh
duhurespiraţie
dui, duiu doi de treflă
duiarugologani
dukeanămagazin
dukeanăprăvălie
dukeanimagazin
dukeaniprăvălie
dukescu, dukiri, dukituînţelege, v
dukescu, dukiri, dukitusimţi, v
dukiriînţelegere
dukirisimţire
dulaitârcoale
dulâmăhaină scurtă din blană, boierească
dulapi, dulăkidulap
dularugologan
dulbenu, dulbenibatic de doliu
dulberu, dulberăfermecător
dulberu, dulberăfrumos foarte
dulberu, dulberăîncântător
dulbiiochean
dulgherutâmplar
duliicarafă
duljeatunefericit
duljeatunenorocos
duljeatusărman
dulmăhaină scurtă din blană, boierească
dulmeciuhăinuţă
dulmiciuhăinuţă
dultsedulceaţă
dultseamidulceaţă
dultseamiprăjitură
dultseatsădulceaţă
dultsidulce
dulumăhaină scurtă din blană, boierească
dulumiciuhăinuţă
dumaniceaţă
dumanifum
dumatâroşie - legumă
dumatâtomată
dumbaotova
dumbaprostănac
dumbârătamburină
dumeicârmă
dumenicârmă
dumnamiboierime
dumneashtidomneşte
dumnescudomnesc
dumnescudomni, v
dumnescustăpâni, v
dumnidzâljidivinitate
dumnidzăscudumnezeiesc
DumnidzăuDumnezeu
dumniljidomnie
dumusharu, dumusharcublând
dumusharu, dumusharcucasnic
dumusharu, dumusharcuinocent
dumusharu, dumusharculiniştit
DunaDunăre
dundurmaiîngheţată
dundurmăîngheţată
dunjeailume
dunjeauâlume
dunjeauâlume
dupâdupă
dupâ-nâsâtoruurmător
dupcâgalben mare
dupludublu
dupudupă
durdudurduliu
durdursescu, durdursiri, durdursituumple doldora, v
durduruzvăpăiat
durearidurere
durearisuferinţă
durecustâlp
durecustâlp
duridestul
durisuficient
durimidurime
durinroib, ca
durirosudureros
duriuroib, ca
durnjiariadormire
durnjiridormire
durnjituadormit
durnjitudormit
durnjitugură-cască
durusescu, durusiri, durusitudăriu, v
durusitudotat
durutudoritor
durutuiubitor
durututandru
dushcupăr, specie
dushec, dushekisaltea
dushmanăboală de oi
dushmâniljiduşmănie
dushmanuduşman
dusudus
dusumort
dusuplecat
dutseariducere
duvairugăciune
duvaletipodoabă
duvalipodoabă
duvleti, duvletsstat
duyaniprăvălie
duyeanututun
duyrâmâgitâmplar
duzeniacord
duzeniordine
duziadaptat
duzineted
duzipotrivit
duzinâduzină
duzinjearcuadaptat
duzinjearcuarmonios
dyeatâdiată
dyeatâtestament
dzâcâspusă
dzâcâvorbă
dzâcâturâzicătură
dzâcuzice, v
dzacu, dzâtseari, dzâcutuzăcea, v
dzâcutâzacere
dzâcutubolnav
dzadâopaiţ
dzadâzadă - lemn de pin pt aprins focul
dzadilafricos
dzâdosuzadă, cu
dzâdzâescu, dzâdzâiri, dzâdzâituzâzâi, v
dzâfnosuarţăgos
dzâfnosuţâfnos
dzâgâdescu, dzâgâdiri, dzâgâdituascunde, v
dzâgâdescu, dzâgâdiri, dzâgâditurătăci, v
dzamâzeamă
dzamarâcaval
dzâmarâcaval
dzâmoszemos
dzânâzână
dzandzâarţag
dzandzâtemperament
dzândzâvosuarţăgos
dzândzâvosucertăreţ
dzândzosuarţăgos
dzândzosuarţăgos
dzângârrăliră
dzangrâzăvor
dzânu, dzânjdemon
dzânu, dzânjgeniu rău
dzânu, dzânjspirit rău
dzâpidifterie
dzâpitucrăpet
dzâpitutuse
dzardzacukinaiba
dzardzavulinaiba
dzârdzealizarzără
dzarizare
dzarunaiba
dzâruzer
dzâsu, dzâsâzis, zisă
dzâtsearizăcere
dzâtsearizicere
dzatsizece
dzâtsirizacere
dzâtsirizicere
dzâuâ, dzâlizi
dzeaditudeget
dzeadzirudegera, v
dzeadziruger mare
dzeadzitudeget
dzeaminugeamăn
dzeamirigemere
dzeamitugeamăt
dzeanâcolină
dzeanâ, dzeanisprânceană
dzeanâ, dzenideal
dzeditudeget
dzemu, dzeamiri, dzeamitugeme, v
dzendzerugreiere
dzenuricoline
dzenuridealuri
dzeruger
dzidzerugreiere
dzidzinaridegerare
dzidziratudegerat
dzidzirâturâdegerătură
dzidzirosugeros
DzidzirushuGerilă
dzidzitarudegetar
dzidziticudegetul cel mic
dzif, dzihiochi - peioratif
dzigurescu, dziguriri, dziguritucastra, v
dzimearigemere
dzindziigingie
dzindzinarugreiere
dzindzirugreiere
dzinicâcolină mică
dzinicâdeal mic
dziniracuginerică
dziniriginere
dzinosudeluros
dzinosusprânceană
dzinugeniu
dzinucljiugenuchi
dzirdzeljiucercel
dzoyiurviezure
dzugranâpieptene cu dinţi rari
dzuuâzi
dzuuâziuă
eda
eiar
esau
eşi
eaea
eclesiarisparacliser
edecedec
edectrântor
edepsâzlâkiticăloşenie
eduied
efculuşor
efculauşor
efculiiuşurinţă
efculipsescu, efculipsiri, efculipsitufacilita, v
efculipsescu, efculipsiri, efculipsituuşura, v
efendimdomnule
efharistiimulţumire
efhâristisescu, efhâristisiri, efhâristisitumulţumi, v
efharistomersi
efhelimaslu
efsevissmerit
eftihiifericire
eftihipsescu, eftihipsiri, eftihipsituferici, v
eftinâtatiieftinătate
eftineatsâieftinătate
eftiniiieftinătate
eftinipsescu, eftinipsiri, eftinipsituieftini, v
eftinuieftin
efuriiadministraţie
efuriieforie
efurlâkiadministraţie
efurlâkieforie
efuruadministrator
efuruefor
egipteanmisir
eguarici
ehliînşelător
ehtruduşman
ehturuduşman
elavino!
elbetipoate
elefanduelefant
elefteriilibertate
elefthiruliber
elefthirusescu, elefthirusiri, elefthirusituelibera, v
elefthirusescu, elefthirusiri, elefthirusitulibera, v
eleimosinipomană
elenucerb
elinupăgân
elmaiguler de vulpe
elpidhâsperanţă
elpisescu, elpisiri, elpisituspera, v
eluel
emşi
embistimenuconfident
embistusiniîncredere
emburipsescu, comercializa, v
emburipsescu, negocia, v
emburiucomerţ
emburlâkicomerţ
emburlâkinegustorie
emburucomerciant
emriordin
endecgroapă
endoliiporuncă
eneryiienergie
eneryisescuactiva energic, v
eneryisiristăruire
entipusiimpresie
enuriienorie
epanastaturevoluţionar
eparhiieparhie
epidhi fiindcă
epidhimiiepidemie
epinde laudă
epinde mândrie
episcopatepiscopat
episcopuepiscop
episcupiiepiscopie
epistatusupraveghetor
epitafiuepitaf
epitidhiuabil
epitropepitrop
epitrupiiepitropie
ergiprobitate
ermudezolat
ermunefericit
ermupustiu
ermupustnic
ermuretras
ermusingiratic
ermuxescupustii, v
ermuxescupustii, v
ermuxiridevastare
erotipsituamorezat
eryidemnitate
eryuinvidie
eryupresimţire
escufi, v
eshâasemănare
eshâegalitate
estanuanul acesta
estanuestimp
estu, estăacest, aceasta
esuapare, v
esuieşi, v
esutermina, v
etâeternitate
etâîmprejurări
etâlume
etâodată
etâsecol
etâtimp
etâveac
etâviaţă
etepsâzuticălos
etimâsescu, etimâsiri, etimâsitupregăti, v
etimâsiipregătire
etimu, etimâgata
etimu, etimâpregătit
etmu, etmâgata
etmu, etmâpregătit
EusforScaraoţchi
evâînşelătoare
evashcu, evashcâdomol
evashcu, evashcâîncet
evil, evilâuriaş
evlaviievlavie
evlaviipietate
evlaviosuevlavios
evluyiibinecuvântare
evluyisescubinecuvânta, v
exafnu, exafnainopinant
exafnu, exafnaneaşteptat
exafnu, exafnasubit
exarhatuexarhat
exarhiiexarhat
exarhuexarh - inspector bisericesc
exetaseexamen
exetaseinvestigaţie
exiyisescuexplica, v
exiyisiexplicaţie
exiyisituexplicat
exudu, exudicheltuială
exumuluyiiconfesiune
exumuluyisescuconfesa, v
exuriiexil
exusiiautoritate
fabricâfabrică
facâfaptă
fâcâtorufăcător
facucăca - la copii
facucoace, v
facucomite, v
facufabrica, v
facuface, v
facunaşte, v
facuproduce, v
facurealiza, v
facutransforma, v
facuvalora, v
facu încloapuca întracolo, v
facu pâradzcosta, v
facu pâzaritocmi
fâdzimifăget
fafaljearuflecar
fafuta, fafutanjfomf
fagâjir
fagufag
faimâncare
fai, făivină
fakiluplic
falâfală
falâglorie
falâmândrie
falâorgoliu
falcâfalcă
fâlcarigrup de câteva zeci de familii
fâlcâryiotumembru de fălcare
fâlcetâcuţit de cizmar
fâlescufăli, v
falimentufaliment
fâljioruumflătură
fâljiursescumofluzi, v
fâljiursirifaliment
fâljiursitumofluzit
fâlosufălos
fâltacâbăşică
fâltacuschioapă
fambricâfabrică
fambricantufabricant
familitucu familie mare
fanâ, faniaspect
fanâ, fanifaimă
fanâ, fanirenume
fânarifelinar
fânâtescu, fânâtitu, fânâtirisătura, v
fanaticufanatic
fanatizmofanatism
fândâcuanus
fândâcucur
fândâcuglonţ
fândakimănuchi
fândâsiifantezie
fândâxescumândri, v
fândâxiriimaginare
fândâxiriînchipuire
fândâxituprezumţios
fândâziifantezie
fandazmâfantazmă
fandazmâfantomă
fândecuglonţ
fandi, fandzâvalet - la cărţi
fanelâflanelă
fanfaronufanfaron
fânico, fânicadzasasinat
fânico, fânicadzbătălie
fânico, fânicadzcarnagiu
fânico, fânicadzmasacru
fânico, fânicadzmăcel
fanirâfăţiş
fanirâvizibil
fânirusescuapărea, v
fânirusescuarăta, v
fânirusescuprezenta, v
fânitescusătura, v
fântânâfântână
fântânarufântânar
fântâneauâfântânea
fântânelâventuză
fântânicâfântânică
fântânicifântânică
fântânjioarâfântânioară
fantasifantazmă
fanuminuarătos
fanuminufalnic
fanuminufălos
faptâfaptă
faptucăcat
faptudevenit
faptufarmec
faptufăcut
faptuîmplinit
faptunăscut
faptuvrajă
fâpturâfăptură
farfarmec
farânem
farâtrib
fârâfără
fârâfără
farafurâpalavragiu
fârâmiturâfărămitură
fârasifăraş
farcâdeosebire
fârceperie
fârfâljiushifetişcană
fârfârescuflecări
fârfâriuporţelan
fârfaru, fârfarâflecar
fârfudâcapriciu
fârfulâtânără amorezată
faricomplet
faritotal
fâricaripotcovire
fârinâfăină
fârinarufăinar
fârinosufăinos
farkidiferenţă
farkidistincţie
farki, arideosebi, v
fârmâcariotrăvire
fârmâcatuotrăvit
farmâcuotrăvi, v
fârmacuplantă veninoasă
fârmacu otravă
fârmacu, fârmaţiamărăciune
fârmacu, fârmaţinecazuri
fârmacu, fârmaţisupărări
fârmâcusescuotrăvi, v
fârmâkirosuveninos
farmazondisimulat
farmazonfrancmason
farmazonînşelător
farmazonperfid
farmazonseducător
fârmintufrământa, v
fârmitufrământa, v
farmufărâmiţa, v
fârnufrâu
fârnufrâu
fârnufrâu
farsiperfect
fârtâtlikicamaderie
fârtâtlikicolegialitate
fârtâtsâljicamaderie
fârtâtsâljicolegialitate
fârtatucamarad
fârtatucavaler de onoare
fârtatucoleg
fârtatufărtat
fârticufărtat-diminutiv
fasâguguştiuc
fasâ, fasiporumbel sălbatic
fâsâriitapaj
fashanofazan
fâshcalâschioapă
fâshcatâşchioapă + 15 cm
fashifaşă
fâstacâfisticuri
fâsuljifasole
fasuljiufasole
fatazâursitoare
fatigeidepravat
fatsâaspect
fatsâculoare
fatsâfaţă
fatsa groasânesimţit
fatsâ lainemernic
fâtsearifacere
fatsirifacere
fauâfasole
fauâlinte
favâbob
favricâfabrică
favricantufabricant
favrufaur
favrufierar
favurufaur
favurufierar
fâyăescroc
fâyămâncător mare
fâyurâmâncărime
fădzetufăget
fălitfălos
fărmacuvenin
făshifâşie
feaminâfemeie
feaminu, feaminâfeminin
fearicâferigă
featâfată
featâ minteaînţelege
fedicredinţă
felisescufolosi, v
fenerifelinar
ferari, facudifuzat
fesfesiarţăgos
fesifes
festâfarsă
festâpetrecere
festiberetă
fetubăieţel
fetucopil mic
fetuface pui, păsările
fetufăt
fetufăta, v
fetu mariflăcău
fexilumină
fheacâfarsă
fialâbutelie
ficiorufecior
ficiră, ficiroanjsărman
ficiupitic - om puţin crescut
ficiuracuadolescent
ficiuramicopii mulţi
ficiuramitinereţe
ficiurangucopilandru
ficiureashticopilăreşte
ficiureaţâcopilărie
ficiureaţâtinereţe
ficiurescucopilăresc
ficiuricucopilaş
ficiuriljicopilărie
ficurinâvatră
fidanâ, fidănjvlăstar
fidânlâkiţinută voinicească
fidanu, fidănjflăcău
fidanu, fidănjvlăstar
fidanu, fidănjzvelt
fidefidea
fifupitic - om puţin crescut
figiurâfigură
figurâfigură
fikiriraţiune
filâfilă
filadhâcaiet
filâkiipuşcărie
filanthropiljifilantropie
filanthropufilantrop
filaryiriiavariţie
filaryiriizgârcenie
filaryiruavar
filaryiruzgârcit
filculiber
fildishinuelefant
fildishufildeş
fileanucutare
fileanucutare
filgeanâceaşcă
filgeaniceaşcă
filieamiciţie
filigeanâceaşcă
filiibucată
filiifelie
filikiiînchisoare
filinarufelinar
filipsescu, filipsiri, filipsituospăta, v
filipsescu, filipsiri, filipsituservi mâncare, v
filipsescu, filipsiri, filipsitutrata cu mâncare, v
filisescu, filisiri, filisitufolosi, v
filisescu, filisiri, filisituprofita, v
filjioarâfluier
filjiusoc
filoloyufilolog
filomelâprivighetoare
filoniodajdie
filotimudarnic
filotimugalanton
filotimugeneros
filozofufilozof
filu, filjielefant
filuluyiifilologie
filundivoluntar
filunikiiceartă
filunikiidispută
filureauâtei, pădure de
filutimiidărnicie
filutimiigenerozitate
filutimisescudărui, v
filuzufiifilozofie
fimiridhâziar
finerifelinar
fingebăţ
fingidhuopaiţ
fingituopaiţ
finjebăţ
finu, finâfin - adjectiv
fiongufundă
fiongupompon
firadhâlipsă
firadhâpierdere
firaonuperfid
firaunlâkiinfamie
firaunuperfid
firălipsă
firăpierdere
fireastâfereastră
firescuferi, v
firfârushubăieţandru
firfiredzufoşni, v
firfiridzarifoşnet
firfiriţâfetişcană
firidâfantă
firidâfereastră
firidhâfereastră
firige, firigeadzhaină turcească de damâ
firisescuîmpuţina, v
firisesculipsi, v
firisescupierde, v
firisescureduce, v
firisescuscădea, v
firisiriscădere
firisitupierdere, cu
firisituscăzut
firitâpază
firitsimiferigă multă
firizâfantă
firizâfereastră
firliciubătător de unt
firmâfirmă
firmanifirman - ordin scris al sultanului
firmintufrământa, v
firmitufrământa, v
fishekicartuş
fishicu, fishitsicartuş
fishturâulceraţie
fisicaracter
fisinatură
fisipuţă
fisicânatural
fisico, fisicadzfire
fisico, fisicadznatural
fisikiifizică
fisiunumiifizionomie
fistikefistic
fistulâulceraţie
fisuljiufasole
fisuljiufasole
fitadhâ, firădzcrăpătură
fitaljiufătare
fitaljiufătat
fitamifete multe
fitarifătare
fitarifătare
fitaryiofete multe
fitâtoarifătătoare
fitatufătat
fitealjiufătălău
fitescufetesc
fitfaisentinţă juridică
fitheauâviţă tânârâ
fiticâfetiţă
fiticiufătălău
fitiljifetişcănie
fitilji, fitiljifitil
fitiljiufitil
fitipsescuplanta, v
fititsâfetiţă
fitrucolţ - sămânţă
fitrugermen
fitrusescuîncolţi, v
fitsâimpertinenţă
fitsâobraznică
fituchit - nu-ţi datorez niumic
fiturişkişoim
fituriufete multe
fixesculumina, v
fiyurâimpresie
fiyuratufastuos
fiyuratuimpresionant
fkeasidhifard
flamâflacără
flamâflacără
flamârază
flamburâdrapel
flamburâflamură
flamburarustegar
flamurâdrapel
flamurâflamură
flanelâflanelă
flanelâpulovăr
flascutâpalmă
flautâflaut
fleacâflacără
fleacârază
fleamâflacără
flevâvână
flintâflintă
fliscutâpalmă
flituracufluşturatic
flituredzuflutura, v
fliturisescuînflori, v
fliturufâlfâit
flituruflutura, v
flituru, fliturâfluture
FlivaruFebruarie
flivirosujalnic - de jale
floarăfloare
floarifloare
flocufloc
florâ, florifloare
floru, floarâ, flori, floarialb auriu
florucanatusur cu capul alb
floyâarşiţă
flucatu, flucatâ, flucats, flucatifloc, cu
flucatu, flucatâ, flucats, flucatimiţos
flucosuflocos
flucusescuîntemniţa, v
fludhâcoajă
fludhâpieliţă
fluiarâ, fluierifluier
fluirigalben - bănuţ
fluirufluier
fluirutibie
fluminumulţime
fluminupuhoi
fluricigălbenior - bănuţ
fluriiauriu
fluriicolier de aur
fluriimonedă de aur
fluriţâfăină superioară
foaliburduf
foaliburtă
foalifoale
foamifoame
foamitâfoamete
foamitifoamete
foarficâfoarfece
foarticâfoarfece
foarticuforfeca, v
focâboală contagioasă - erizipel
focufierbânţeală
focufoc
focuiute
focuvioi
focurusâcertăreaţă
fokicingătoare de piele
folâbuton - nasture
folânasture
folâpastilă
foljifrunze
foljiucuibar
forafaţă, pe
forafăţiş
forimâcostum
fortsâforţă
fortsâforţă
fortsâputere
fortumâ, fortunjfrânghie
fortumâ, fortunjîncărcătură dusă de o persoană
foruimpozit
forupiaţă publică
fosfurufosfor
FotaBobotează
fotâstofă
fotisescuinspira, v
fotisiinspiraţie
frâmtifrunte
frâmtseauâsprânceană
frâmtufrânt
frâmtuînfrânt
frâmturâşnit
frâmturâcotitură pe drum
frâmturâfrântură
frâmtura a cânticluimodulaţie
frâmtura a trupluilegănătură
FrâncuFrancez
frândzâfoi
frândzâfoi de carte
frândzâfrunză
frândzâpagină
frândzâziar
frândzearifrângere
frândzescufrancez, occidental
frândzosufruzos
franga - a la frangafranţuzeşte
frangăfragă
frangiolâfranzelă - pâine franceză
frangominăroşie - pătlăgea
frangufranc
frângudeclin, a fi în
frângudiminua, v
FrânguFrancez
frângufrânge, v
frânguîmbătrâni
frânguînfrânge, v
frânguînvinge, v
frânguprăpădi, v
frângurupe, v
frânguslăbi, v
frângu caleacoti, c
frângu di auatuli, v
frângu foameaastâmpăra foamea, v
frângu inimaîntrista, v
frângu nâpoiretrage, v
frângu nărliumili, v
frangu-araftucroitor în stil apusean
frântseausprânceană
frântselufuruncul
frântsescueuropenesc
frântsescufrancez
frânufrâu
frâpsinamifrăsinet
frâpsinetufrăsinet
frapsinufrasin
frashifăraş
frâshtuesculovi cu biciul, v
frâshtuiribiciuire
fratifrate
frâticufrate drag
frâticufrăţior
frâtsâljifrăţie
frâtseashtifrăţeşte
frâtsescufrăţesc
freamitufreamăt
frecu, fricari, fricatufreca, v
frencuzăvor
FrenguFrancez
freshcuproaspăt
fricâfrică
fricarifrecţionare
fricatuîncercat - fig
fricâturâfrecătură
fricosufricos
fricosuînfricoşător
fricu, fricuiri, fricuituînfrica, v
fricuescuînfricoşa, v
fricuiriînfricare
fricuituînfricat
fricusheatuînfricoşat
fridâfereastră
frigânatuavântat
frigânedzuzvânta, v
frigu frige, v
frigu, fridzeari, friptufrige, v
frigurosufriguros
frimintufrământa, v
frintselufuruncul
friptaljiufriptură
friptu fript
friptu prăjit
fripturâfriptură
frishtuitubiciuit
fritsescufrăţesc
fromineatsâpurtare bună
fronimucuminte
fronimuliniştit
fructu, fructifruct
frumâ, frumilustru
frumâ, frumipuf de lână
frumineatsâpurtare bună
fruminescu, fruminii, fruminitu, fruminiriîmblânzi, v
frundidhâ, frundidzgrijă
frundisescuîngriji, v
frundisescuocupa de, v
frundisescupreocupa, v
frundixescuîngriji, v
frundixescuocupa de, v
frundixescupreocupa, v
frundzâ, frundzâfrunză
frundzami, frundzănjfrunzet
frundzaru, frundzarifrunzar
frundzosu, frundzoasăfrunzos
frunge, frundzâfrunte
frunimadâ, frunimadzpurtare bună
frunimeatsâpurtare bună
frunti, fruntsâfrunte
frunzâfrunză
frutâ, frutifruct
fruti, frutivolan, la rochie
frutu, frutifruct
fsatu, fsatitranşee
fsheki, fshekicartuş
ftazmitcupâine cu năut
ftă, ftadzcuvertură de pânză
ftehâ, ftehioctoih - carte bisericească
ftexim, fteximivină
ftinâ, ftinicap
ftinâ, ftinioală
ftisescu, ftisii, ftisitu, ftisirivină, a fi de - v
ftisi, ftisioftică
ftisicoftizie
ftisicooftică
ftisiri, greşire
ftiuâfurcă de la vârtelniţă
ftixescugreşi, v
ftixirigreşire
ftixitvinovat
ftohisărăcie
ftohu, ftohâ, ftohi, ftohisărac
ftonu, ftonuriinvidie
ftuhipsescusărăci, v
ftuihi, ftuihioctoih - carte bisericească
ftunirosuinvidios
ftunisescuinvidia, v
ftunjearcuinvidios
ftursescudura, v
fucâramisăraci mulţi
fucâră, fucâroanjsărac
fucârescusărac, de
fucârlâkisărăcie
fucâroanjsăracă bătrână
fucosufocos
fucurinâvatră
fucurinâvatră cu foc
fudulâkifudulie
fuduleatsâfudulie
fudulescufuduli, v
fuduliifudulie
fuduliiorgoliu
fudulirifudulire
fudulituarogant
fuduluarogant
fudulufudul
fudzearifugire
fudzirifugărire
fudzitfugit
fudzitâfugă
fufulescugoli pe cineva de..., v
fugâfugă
fugâplecare
fugarifugărire
fugariplecare
fugarufugitif
fugatufugit
fugatuplecat
fugualerga, v
fugufugi, v
fugupleca, v
fuldzirâfulgera, v
fuldzirarifulgerare
fulgufulg
fulidzinifuningine
fuljeauâcuib
fuljeauâcuib
fuljicufoale mic
fuljinâburduf
fuljinâburtă
fuljinosuburtos
fuljiorufuior
fultacâşchioapă
fultâcaribăşicare
fultâcatubăşicat
fultacuschioapă
fultacuşchioapă
fultâkedzubăşica, v
fultutiriprăjină-furcă
fulunikisescu, fulunikisiri, fulunikisitucerta, v
fumarifumare
fumarifumat
fumealjicopii
fumealjifamilie
fumealjifamilie
fumealjiprogenitură
fumilitufamilist
fumitosuflămând
fumu, fumurifum
fumu, fumurifunungine
fumu, fumuritsigară
fundâ, fundiciucure
fundâ, fundifundă
fundâ, fundimoţ
fundufund
fundusescuafunda, v
fundusescuînfrunzi, v
fundusiriînfrunzire
fundusiriscufundare
fundusituînfrunzit
fundusituscufundat
fundutosustufos
fungarucoş de fum
fungaruhorn
funifunie
funicadu, funicadzrău
funicoasasinat
funicobătălie
funicocarnagiu
funicomasacru
funicomăcel
funicoomor
funipsitublestemat
funtânâfântână
furacuhaiduc tânăr
furacuhoţ mic,
furamihoţi mulţi
furarifurt
furarifurt
furatufurat
furatufurat
furcâfurcă
furcacifurcuţă
furceperie
furcudaruhoţ
furculiţâfurculiţă
furcutashudisc
furcutashuroată
furduesculegăna, v
furduirilegănare în mers
furduitînmândrit
fureashtihoţeşte
furentselufuruncul
furentselufuruncul
furescuhaiducesc
furescuhoţesc
furfuredzubate inima, v
furi-cădacă
furidzinâfuningine
furigâfurnică
furiigalben - bănuţ
furiljihoţie
furishaluihoţie
furisheauâcostum
furishuhoţie
furkisescuîndrăci, v
furlâkihoţie
furlâkitâlhărie
furlăpiruetă
furlăsfârlează
furliciubătător de unt
furnarubrutar
furnăcuptor
furnă, furnadzcuptor
furnăgibrutar
furnicâfiori
furnicâfurnică
furnicâfurnică
furnicamifurnici multe
furnicuumple de furnici, v
furnigăfiori
furnigăfurnică
furnigibrutar
furnisescuapărea, v
furnisescuarăta, v
furnisescuarăta, v
furnisescuprezenta, v
furnitselufuruncul
furnjiicauză
furnjiimotiv
furnjiipretext
furnucuptor
furnuciucuptor
furnutselufuruncul
furrucuptor
fursatli, fursatladzfavorabil
furtâpliu
furtatucavaler de onoare
furtatufărtat
furticariforfecare
furtiiâncarcătură
furtiiîncărcătură dusă de un cal, catâr
furtiiîncărcătură pe catâr
furtiipovară
furtiisarcină
furtii, câdzuinsista
furtikedzuforfeca, v
furtsatâfortsă
furtsuescumânia, v
furtsuirimâniere
furtsuitumâniat
furtufurt
furtunâfurtună
furtunatufurtună, lovit de
furtunatunefericit
furtunosufurtunos
furtunosuimpetuos
furtusescuâncărca
furtusescuîncărca, v
furtutirepar-furcă la cort
furtutiriprăjină-furcă
furubrigand
furufur, v
furufura, v
furufurişa, v
furuhaiduc
furuhoţ
furuhoţ
furu, furicuptor
fusarcare face fuse
fusarufuse, care face
fusatitranşee
fuscâbăşică
fuscâbăşică
fuscâlithrâclăbuc
fuscâlitrâclăbuc
fushcatâschioapă
fushekicartuş
fushiclikicartuşieră
fushtibâtă
fustâfustă
fustâfustă
fustanatufalduri, cu
fustanatupliuri, cu
fustâneauâfustanelă
fustanelâfustanelă
fustanirochie
fustanirochie
fusufus
fusupicior
futâ - participiul trecutfost - participiul trecut
futseascu, futsiri, fitsituaghezmui, v
futugraffotograf
futuyrafiifotografie
futuyrafiljifotografie
futuyrâfsescu, futuyrâfsiri, futuyrâfsitufotografia, v
fuverăameninţare
fuviriiameninţare
fuvirosameninţător
fuvirosînfiorător
fuvirsescu, fuvirsiri, fuvirsituameninţa, v
fuzmâelan
gaberucarpen
gabileacceptabil
gabileposibil
gâbjeujep
gâbunu, gâbunihaină groasă
gâburucenushiu
gâburugri
gâburusur
gâburusur
gâciuţap fruntaş
gadafeicatifea
gâdâificataif - prăjitură din tăiţei însiropaţi, cu frişc
gâdâlicugâdila, v
gâdâlitsugâdilicios
gâdicarigădilare
gâdicugâdila, v
gâdilarigădilare
gâdilicugâdila, b
gâdilu, migâdila, v
gadu, gadzprunc sugar
gâdzâmoiucocoşat
gâdzâmoljiughemuit
gâdzoafâflanelă de lână
gafânecaz
gâgânjearuros
gâgânjiosuros
gâganufruntaş
gaganu, gaganjgrec
gaganu, gaganjlaş
gâgâratsâcăcărează
gâgâreatsâcăcărează
gâgâredzugugăi, v - gâşte
gâgâritsâcăcărează
gâgivreascuri
gâgoashigogoashe
gagurucastrat
gâguruţap jugănit
gai, găicioară
gai, găiţigan
gâiarnushuciorchine
gaidâcimpoi
gâidâgicimpoier
gailegrijă
gâilelucios
gairei, gaireicuraj
gaireticuraj
gairetiefort
gairetiemulaţie
gâitânatugăitănat
gâlâganugologan
gâlâgustâlăcustă
gâlâitsunegru lucios
galantugalant
galanu, galanâcâine negru
gâlbadzâgălbează
gâlbâgiosugâlbejos - de gălbeaţă
gâlbeatsâgălbează
gâlbidzăscugălbeji - îmbolnăvi de gălbeaţă
gâlbinarigălbinare
gâlbinariicter
gâlbineatsâgălbeneală - culoare
gâlbinescugălbeni, v - vopsi galben
gâlbiniturâvomitură galbenă
gâlbinjiorugălbior
gâlbinosugâlbiniu
galbinugalben - culoare
galbinugalben - monedă
gâlbinushigalben - monedă
gâlbinushiliră - monedî
gâlbonjiupepene galben
gâlbushugălbenuş de ou
galeaagale
galeadomol
galeaîncet
galguruverde închis
galjeamanu, galjeamanâcolos
gâljinâgăină
GâljinushiCloşca cu pui - constelaţie
gâlmădzflăcări mari
galonu, galoanigalon
galonu, galoanigrad
galunegricios
gamâfâlcare
gamâfamilie
gamilâcămilă
gângâvetsugângav
gângugângav
ganguruverde închis
gânjivreascuri putrede
gânojuom de nimic
gantâ, gantimănuşă
ganumâcositor, de
garafilâgaroafă
garametimigală
garamitliuanevoios
gârbaciubici
gârbăcadă
gârbufurcă
gârbuvugârbov
gârdeljiucârd
gârdeljiuturmă
gârdinâgrădină
gârdinigigrădină
gârdinushigrădină
gardugard
garduobstacol
gârgâljeanugrumaz
gârgaljiufoc cu flacără mare
gârgalugâtlej
gârgâredzususur, v
gârgâriciuzdrăngănici pt copii
gârguljiupiatră rotundă
gâritsububă
garivaldupurpură
gârkinâscul mic de fire textile
gârkinuprun, specie de
gârmadzbani
gârmadzgologani
gârmisescuprăvăli, v
gârncolivă
gârngrâu
gârneatsâfăină de grâu
gârnetâclarinet
gârnetăgiclarinetist
gârnishoruporumb
gârnishoruporumb
gârnishufulger
gârnitsâfrontieră
gârnitsâgraniţă
gârnjescumârâi, v
gârnugrâu
gârnugrâu
gârnutsbob
gârnutsedzu, gârnutsari, gârnutsatucoş, a scoate pe faţă, v
gârnutsicubobuleţ
gârnutsosububos
gârnutsubob
gârnutsububă
gârnutsugrăunte
garoaflâgaroafă
garofilcalomfir
garofirucalomfir
gârtsuescurăsuna, v
gârtucolibă ciobănească
gârucolivă
gârugrâu
garufiljeatucalomfiriu
garufiljiucalomfir
garvanoţesătură din lână
gârvanucorb mare
gâscâgâscă
gâscugâscan
gâshnitsâomidă
gâstânjcastană
gâstanjicastană
gâstânjucastan
gatu, gaturiprunc sugar
gâtunjiugutui
gâvanâscobitură în lemn
gâvânosuscobit, lemn
gâvojdu, gâvojdzâcaielă - cui de potcoavă
gâvozducaielă - cui de potcoavă
gavrâgaură
gavranucorb mare
gâvranucorb mare
gavrucarpen
gavu, gavâ, gayi, gavichior
gavumarâorbire
gâvunosuzbârcit
gâvunuexcrement mare
gâvusescuchiorî, v
gazdugazdă
gazepisupărare
gâzepisupărare
gazetâgazetă
gâzetâgologan
gazigaz lampant
gazonâpromoroacă
gazu, gazuriopaiţ
găitanigăitan
gălbinushugălbiniu colorat
gărmaribani
gărmarigologani
geabadegeaba
geadeişosea
geadiu, geadiistricată - femeie
geadiu, geadiizvăpăiată
geagiu, geagimoş
geahtidorinţă vie
geahtu, geahtivarză
geaizepermis, admisibil
gealâ, gealiarţăgoasă
geamală, geamaliciufulită
geamandanumintean - haină scurtă bărbătească
geamantani, geamantănjmintean - haină scurtă bărbătească
geambashu, geambashigeambaş
geambâzlâkigeambaşlâc - profesie
geambazu, geambajigeambaş
geamfesi, geamfesurimătase
geamgiugeamgiu
geamifereastră
geamigeam
geamiigeamie
geamlâkigeamlâc
geamugeam
geanabetutrepăduş
geanămusuflet
geandarujandarm
geanusuflet
geapibuzunar
gengâjaf
gengâpradă
gengâ, gendzâluptă
gepibuzunar
gheafrudobanda
ghearyirumercur
gheatrumedic
gheatsâtrai
gheatsâviatsă
gheaurugheaur
gheavoludiavol
gheazâscrisa parte a unei monede
GheganuBulgar
ghelâmâncare
ghelâgiubucătar
ghelinducilindru
ghelindusferă
ghemifrâu
ghemifrâu
ghengâjaf
ghengâpradă
gherduverde-albastru
ghesuroşcat
ghesucânatualb-roşcat
ghesu-laiunegru-roşcat
ghevghiriclădire din piatră
ghiderinenorocire
ghiftâoală
ghiftamiţigănime
ghiftulăutar
GhiftuŢigan
ghigânescughegănesc - albanezesc
ghigantugigant
ghighiftescuţigănesc
ghigorupiatră ponce
ghilandrucilindru
ghilandrucocoloş
ghilandrusferă
ghilindescurostogoli
ghilirucâştig ilicit
ghilishtideranjat
ghimiiluntre
ghimiiluntre
ghimtânaţie
ghimtâpopor
ghimtuescupârâi, v
ghinâteatsâbineţe
ghincâpâlnie
ghincalâchingă
ghincalâgreier
ghindâghindă
ghineatsâfericire
ghinericaro
ghinibine
ghintânaţie
ghintâpopor
ghintanâplisc
ghintanâplisc
ghinuescuda bineţe, v
ghinuescusaluta, v
ghiodoar
ghioparcă
ghiopare-se că...
ghioamdoar
ghioamparcă
ghioampare-se că...
ghioarâviorea
ghioădoar
ghioăparcă
ghioăpare-se că...
ghiocuroib - cal brun-roşcat
ghioiaparcă
ghioiamparcă
ghiolilac
ghionâpingea
ghionighionoaie - pasăre
ghionipingea
ghionupingea
ghioshanilocuitorii din josul localităţii
ghiosujos
ghioz-boiagiprestidigitator
ghioz-boiagiscamator
ghirâkinaşoim
ghirdapicataractă de râu
ghirgaluroată
ghirgefigherghef
ghirgheanâfecioară - fată
ghirghenfecior
ghirghinâsimpatic
ghirghirustrecurătoare
ghiritâboală de ochi
ghiritsufulger
ghirizucanal subteran
ghirnuescucinsti, v
ghismâdijmă
GhismâciuniSeptembrie
ghismedzudijmui, v
ghitâviţă de vie
ghitriimedicament
ghitrishcâleac
ghiuviu
ghiubecupiuă de piatră
ghiubecupodoabă de cap
ghiucâdificultate
ghiucipărere de rău
ghiuleghiulea
ghiuleghiulea
ghiuleabiutrandafiriu
ghiuleabiutrandafiriu
ghiuleapiapă de trandafir
ghiulgiugiulgiu
ghiulsuapă de trandafir
ghiulvaracăplăcintă dulce
ghiumtobă
ghiumvas din cupru cositorit pt apă
ghiumacâibric
ghiumaciuibric
ghiumbrucâvamă
ghiumivas din cupru cositorit pt apă
ghiumiciuibric
ghiumitsâibric
ghiumsâmăsură
ghiuralantâstambă înflorată
ghiurdanicolier
ghiurdanisalbă
ghiurdânitsâcolier mic
ghiurdânitsâsalbă mică
ghiurghiuliuîncântător
ghiurghiuvanuliliac - floare
ghiurultâgicertăreţ
ghiurultiigălăgie
ghiurultiitapaj
ghiushâreauâpalmă pe ceafă
ghiushtâpalmă pe ceafă
ghiushubunic
ghiuvâsescuciti, v
ghiuveciughiveci - pt flori
ghiuveziroşu-închis
ghiuvrecucovrig
ghiuzdanghiozdan
ghivărmâncare scumpă
ghiveciughiveci - pt flori
ghivezuroşiatic
ghivisescuciti, v
ghivregucovrig
ghivregucrud
ghizâbrânză
ghizaiamendă
ghizapuapă tare
ghizâreauâbrânză slabă
ghizarubrânză, care face
ghizăamendă
ghizeriplimbare
ghiziiţesătură lucioasă
ghizintiiantreu
ghizirsescuplimba, v
giditsânădragi
gifâ, gifadzglumă
gigantuuriaş
gigiveibric
giglatâpas
gijveibric
gijveiibric
gilatu, gilatâcălău
gilatu, gilatârău - om
gilatu, gilatârău - om
gileailustru
gileatucălău
gileatugealat
gilepciîncasator de taxa de oierit
gileputaxa de oierit
gilitipsescumasacra, v
gilitu, gilitiraza soarelui
gilitu, gilitisuliţă
giliturâsăgeată
gilveigraţie
gilveişarm
gimandanimintean - haină scurtă bărbătească
gimbushiospăţ
gimbushipetrecere
gimbushiveselie
gimiigeamie
gindârmăjandarm
gindarujandarm
gindi, gindzâdemon
gindosufurios
ginemiinfern
ginsânaţiune
ginsâneam
ginsâpopor
gintânaţiune
gintâneam
gintâpopor
giocudansa, v
giocujoc
giocujoc
giocujuca, v
giocujuca, v
giocu, giotsmanta de lână
gioijoi
GioiaJoimăriţa
gioni, gionjbrav
gioni, gionjflăcău
gioni, gionjjune
gioni, gionjviteaz
gioni, gionjvoinic
gioni-aleptufăt-frumos
giopibuzunar
girahuchirurg
girimeamendă
girimitisescuamenda, v
girimitsescuamenda, v
girimitsituamendat
gisveibric
giubă, giubihaină lungă şi largă boierească
giucâreauâjucărie
giucarijucare
giucâriijucărie
giucâtorujucător
giucâtorujucător
giucatujucat
giudetsujudecată
giudetsutribunal
giudicarijudecare
giudicarimustrare
giudicatâjudecată
giudicatâproces
giudicatâtribunal
giudicâtorujudecător
giudicatujudecat
giudicuaprecia, v
giudicucerta, v
giudicucugeta, v
giudicujudeca, v
giudicujudecător
giudicumustra, v
giufâ, giufadztărăboi
giufcâ, giuftsicreastă de cocoş
giugaruvătrai
giugastrujugastru - pom
giugâtorubou de jug
giugia, giugianjpitic
giugii, giugiipereche
giugiufcâmoţ
giugiunarugreier
giugiveibric
giugujug
giugusuiş
giuguurcuş
giuguescuînjuga, v
giuiapirăspuns
giumacuciomag
giumaetiadunare
giumaeticomunitate
giumandanimintean - haină scurtă bărbătească
giumbâcucui
giumbâumflătură
giumbrăcucui
giumbrăumflătură
giumbushioapăţ
giumbushipetrecere
giumbushiveselie
giumcâcucui
giumcâumflătură
giumetâ, giumetsjumătate
giumetru, giumertsâdarnic
giumitatijumătate
giumiticu, giumiticâjumătăţică
giunacucurajos
giunacuviteaz
giunamibravură
giunamitineret
giunamivitejie
giunarutânăr
giunaruvoinic
giunaticubravură
giunaticutinereţe
giuncujuncan
giunealibravură
giunealitinereţe
giuneapinijneapăn
giuneashtibrav
giuneashtivitejeşte
giuneashtivoiniceşte
giuneatsâbravură
giunelu, giuneauâvoinicel
giunescuvitejesc
giungiularazna
giungiunârazna
giungljearijunghi, durere de
giungljedzujunghi, a avea - v
giungljiujunghi dureros
giungujuncan
giunopuvoinicel
giupâjupon
giuphanimuniţie
giupuanteriu
giurarijurare
giuraticujurat
giuraticujurământ
giuratujurat
giuratujurământ
giurgiunâdandana
giurujura, v
giustaexact
giustaprecis
giustuexact
giustuprecis
giuvairgibijutier
giuvairgigiuvaergiu
giuvairigiuvaer
giuvairugiuvaer
giuvapirăspuns
givaricogiuvaer
gizâamendă
glâburâmocirlă de zăpadă
glâburosunoroios
glâcâesofag
glâcâgâtlej
glâcâescuînfuleca, v
glâcâirihlăpăire
glâcâithlăpăit
glâmirahat
glâpuescuînfuleca, v
glarprost
glâreatsâprostie
glârescuînnebuni, v
glârescuprostesc
glârescuprosti, v
glâriljiprostie
glârimiprostii
glâririprostire
glârituprostit
glaruprost
glaruprost
glaru-lishoruuşuratic
glarumarâprostie
glârushcuprostuţ
glasuştire
glâvâniichepeng
glâvâniitrapă
glibâpieptene rar+B8417
gljeatsâgheatsă
gljemughem
gljetsugheatsă
gljiciucrud
gljiciunecopt
gljiciuverde - necopt
gljimâglumă
gljinarulin - peşte
gljindâghindă
gljindurâghindă
gljindurâglandă
gljinduriighindă multă
gljioagâghioagă
gljiomughem
gljitsimcâpâine necoaptă
gljiurâzmeură
gloatâgloată
glubescuamenda, v
glubudanuaur, de
glubuescuamenda, v
glupuţeavă
glutsiriclocire
goadâlovitură
goadâlovitură
goalifleacuri
goalishugolaş
goalishupleşuv
goalji... di tseapâfoi de .... Ceapă
goartsâpară
gofi, gohighete, fel de
gofu, goafâ, gohi, goaficatriat
gofu, goafâ, gohi, goafiscorburos
gofu, goafi, gofurişold
Gogu, Gogâporeclă pt armânj shi ortodocşi dată de albanezi
golinâcolină
golinâcreştet pleşuv
golnâcolină
golnâcreştet pleşuv
golu, goalâ, golji, goalifleac
golu, goalâ, golji, goaligol - dezbrăcat
golu, goalâ, golji, goaligol - vid
golu, goalâ, golji, goalinumai
golu, goalâ, golji, goalisărman
golu, goalâ, golji, goalisingur
gongalâneghină
gonghisescugângăvi, v
gongulâneghină
gonjeaiute
gornâhaină - palton
gortsupăr - pom
gotcapoarcă - joc
grâcicâ, ăncârcă, în
gradhugrad
grâdinâgrădină
grâdinarugrădinar
grâdiniciugrădiniţă
grâdinushigrădiniţă
grâditâcetate
grâditâoraş
Grailu-mariÎnvierea Domnului
grairu, grairicuvânt
grairu, grairivorbă
graiugrai
gramâcarte
gramâliteră
gramarauâpiaza rea
grambelumire
grambomire
GrâmusteanuGrămostean
grâmustinescugrămostenesc
grândinigrindină
grandzânimicuri
grandzalânimicuri
grandzalâstrugure sălbatec
grâneatsâgrâu
grangâcreangă
granitsâgranitsă
grânitsâfrontieră
grânitsâgraniţă
grânucolivă
grânugrâu
grânutsufuruncul
grâshtealâdârstă
grâshtealâpiuă
grâsicugrăsuţ
grâsimigrăsime
grasugras
gratsâgreblă
grâtsu, grâtsâbucată
grâvâniciuţesătură din lână
gravanoţesătură din lână
gră , gradzcarabină - armă
grămadâgrămadă
grea iasti iapagravidă este iapa
grea lâyoarigravă boală
greaiugrai
greaiuvorbă
greasâgresie
greasigresie
greasugras
greatsâgreatsă
greatsâgreutate
greblurâpă
grebu,râpă
grebu, greghi, greburiperete
gremupovârniş
gremururâpă
grendâgrindă
grepuundiţă
grescuchema, v
grescugrăi, v
grescuinvita, v
grescuspune, v
grescustriga, v
grescuzice, v
greugreu
greunecaz
greupenibil
greu nicukirbogat gospodar
greu somnuadânc somn
gribâpieptene rar
griblâpieptene rar
gribosucocoşat
gribuescugheboşa, v
gricamigreci mulţi
grieatsâgreatsă
grieatsâgreutate
griiugrai
grijubuturugă de zadă
grimeljiurâpă
grimurârâpă
grindinâgrindină
grindinarigrindinare
grindinatgrindina, ca - strălucitor
grindinatstrălucitor
grindineadzâgrindină bate, v
gripuundiţă
gririgrăire
grishcâ, încârcă, în
grishtipleavă
gritâchemare
gritsosugreţos
gritugrăit
grivâcoamă
griveljiucoamă
grivucenuşiu
grivugri
grivusur
grivuescucărunţi, v
grivuescugrisona, v
grivuitucărunt
grohtufierbere în clocot
grohutuhohot
grominumere pădureţe
grondumătase
gronumătase
gropuîngropa, v
gropusăculeţ de bani
grosugros
grosupiastru
grozdavenugrăsuliu
gruhtescuclocoti
grumadzuesofag
grumadzugrumaz
grumadzularinge
grumbâgrămadă
grumburugrămadă
grumurugrămadă
grumurugrup
grundâbucată
grundzâbucată
grundzâtărâţă
grunflarihorcăială
grungibucată
grunjearigrohăire
grunjedzugrohăi, v
grunjiubărbie
gruparugropar
grupishticimitir
gualjigăoace
gube, gubedzboltă
gube, gubedzpafta
gubesugârbov
gubilosuboltit
gucescughici, v
guciliicreştet
gudalgârepede
gudescubucura, v
gudiljearcugudurat
gudiljearugudurat
gudurescugudura, v
gudurugudura, v
gugea...cogeamite
gugea...enorm
gugeabashiprimar
gugeamitecogeamite
gugilescumângâia, v
gugiupitic
gugiufoarticâurechelniţă
gugiuliivârf de arbore
gugoshuglonţ
guguciguguştiuc
guguciguguştuc
guguciuştiulete
gugufcâştiulete
gugufciştiulete
guguljeanâciupercă
guguljeanâmândruţă
gugurarigângurire
gugureciuplatan - fructul
guguredzugânguri, v
gugustariîmbrăţişare
gugustatusărutat
gugustedzuîmbrăţişa, v
gugustescuîmbrăţişa, v
gugutsânarcis
guhticuguturai
guhtisădzutuşi, v
gulâciunigoliciune
gulâciuninuditate
guldânecumusafir nepoftit
guleacifloarea lui Hristos
gulescudezbrăca de tot, v
gulescugoli, v
gulescujefui
gulicifloarea lui Hristos
gulinâcolină
gulinâdeal gol
gulirigolire
gulisheanugolaş
gulishinaridespuiere
gulishinatudespuiat
gulishinedzudespuia, v
gulishinedzufura, v
gulishinedzujefui, v
gulitugolit
gulivragâluncă
guljeanosomn - peşte
gulubizdrănemernică
gulucustâlăcustă
gulugescusta lângă foc iarna, v
GulugeuIanuarie
gulugustâlăcustă
gulumeuexcrement mare
guluvanuexcrement mare
gumaradhâgrămadă de pietre
gumoljiubulz
gumoljiucocoloş
gumuljiubulz
gumuljiucocoloş
gunâhaină îmblănită
gunducosteliv
gundulukidiurnă
gunealâhaină lunga
gunealâmanta de damă fără mâneci
gunelâflanelă de lână
gunelâmanta de damă fără mâneci
gunosuscârbă
gunusârescuspoitoresc
gunusaruspoitor
gunusescuspoi, v
gunusosudezgustător
gunusosuscârbos
gurâgură
gurabiiprăjitură uscată
gurahanuplângăcios mare
gurbiiprăjitură uscată
gurguleadzâchiorăi, v - maţele
gurguleadzâvui, v
gurgulitedzurotunji, v
gurguljeaturotund
gurguljitosurotund
gurguljiupiatră rotundă
gurguljiutoartă
gurgureadzâchiorăi, v - maţele
gurgureadzâvui, v
gurguredzususura, v
gurgurususur
guritsâguritsă
guritsâpere rădureţe
guritsupăr pădureţ
gurleadzâchiorăi, v - maţele
gurleadzâvui, v
gurledzuchiorăi, v
gurledzuguiţa, v
gurmadzuesofag
gurmadzugrumaz
gurmadzularinge
gurnâbazin
gurnitsupăr - pm
gurnjedzugrohăi, v
gurshoarâguriţă
guryitsâceafă
guryitsâgreabăn
gusacugâscan
gushigât
gushi, picârcă, în
gushtiritsâguşteriţă
gushtiruguşter
gushturariînrăutăţire
gushturatuînrăutăit
gushturedzuirita ca un guşter, v
gushturitsâguşteriţă
gushturuguşter
gushuescudecapita
gushuescugâtui, v
gushuiridecapitare
gushuitudecapitat
gustosugustos
gustudispoziţie bună
gustugust
gustugusta, v
gustugusta, v
gustuplăcere
gutunjigutuie
gutunjitsâgutuiţă
gutunjiugutui
guualjigăoace
guvâgaură
guvâleacigăurice
guvâlicigăurice
guvatâstrachină din lemn
guvicâgăurice
guvicigăurice
guvojducaia
guvojducui de potcoavă
guvorucocoşat
guvujdeighimpe
guvunosugăunos
guvunuexcrement mare
guvuzdeighimpe
guvuzdeljiughimpe
guzgunipsescuscotoci, v
guzgunuscormonitor
guzmoljiugem
hâbarinoutate
hâbariştire
hâbariveste proastă
hâbârseariconsiderare
hâbârsescuconsidera, v
hâbârsitconsiderat
habinâ, habinibaltă
habinucălduţ
habinulejer
habinuliber
hâboatâbăşică
hacanu
hadhyearcurăsfâţat
hadhyimângâiere
hadum, hadunjeunuc
hagibâoare ?
hâgilâkibinefacere
hâgilâkihagealâc
hâgilâkipelegrinaj
hagiuhagiu
hahâgăgăuţă
hahâprostănac
hahamurabin
hâiati, hâietstindă - prispă
hâidipsescurăsfăţa, v
hai-huizăpăcit
haileasuleneş
haileazuleneş
haileslikihoinăreală
haimalâ, haimaladzamuletă
haimalâ, haimaladztalisman
haimani, haimanadzamuletă
haimani, haimanadztalisman
haimanlii, haimanliiamuletă
haimanlii, haimanliitalisman
hâinlâkilenevie
hâinuleneş
hainu, hainâleneş
hâiri, hâirifolos
hâiri, hâiriprofit
hâirlâtcunorocos
hâirusescuprofita, v
hakidreptate
hakihac
hakirustofă de mătase
halâhal
halâstare proastă
hâlâciudărăcitor
halalbravo
halalhalal
hâlândârăscuhoinări, v
hâlati, hâlătsinstrument
hâlati, hâlătsmembru al corpului
hâlati, hâlătsunealtă
halatugălăgie
halatuzgomot
halazmo, halazmadzruină
halcumâaramă
haldupuhrăpăreţ
haldupunătâng
haldupusoldat turc
hale, haleadzlatrină
hale, haleadzwc
hali, hăljiuriapoplexie
hali, hăljiurihal
hali, hăljiurinevoia
hâlikipietrărie
halimâpoveste încurcată
hâlitsâstâncă
hâlitsâstâncărie
haljeatiinstrumente
hâljiurâhal
hâlkerivar
hâlvângihalvagiu
hâlvăhalva
hâmâlâkihamalâc
hâmâleashtihamal, ca un
hâmâlescuhamal, de
hamaluhamal
hâmamibaie turcească
hâmbarihambar
hambilumâdepresiune
hamblâjos
hâmblusescujos a se lăsa, v
hâminedzutempera, v
haminucălduţ
haminulejer
haminuliber
hamnârău
hamomilâmuşeţel
hamu-arâdearizâmbire
hamu-arâdusurâde, v
hamu-arâsusurâs
hâncâpâlnie
handaadânc
hândacuşanţ
hândâcusescuafunda, v
hândâcusescuînfunda, v
hândâcusiricufundare
hândâcusitîndundat
hândakigroapă
hândakişanţ
hândosuadânc
hândosuprofund
hânducusitunenorocit
hângearâhanger
hângearuhanger
hângihangiu
hanihan
hanihotel
hanirestaurant
hânjaruhanger
hânjeaticucheltuială de han
hanumsâcadână - femeie turcă
hapâpilulă
hapcâpilulă
haphipilulă
hap-hupcăpcăun
hap-hupmâncău
hâpsânăuînchisoare
hâpsaniînchisoare
hâpsânituîncarcerat
hâpsânituîntemniţat
hâpsânitupuşcăriaş
hapsiînchisoare
hapupilulă
hâpuescuhăpăi, v - mâncare în grabă
harmoarte
haraferice
harabeljiuvrabie
harabeuvrabie
haracastrâcoţofană
hârâceharaci
haraciharaci
hârâcopuvesel
haractirucaracter
haractirufire
haracu, haratsilinie
hârâculicoţofană
hârâcupiljivoioşie
hârâfiljiuvrabie
haragmâzori
hârâhastâcoţofană
hârâhaxâcoţofană
hârâhulicoţofană
hâraii, hârăibalot
haraimerâzori de zi
hârâkescusforăi, v
hârakilinie - riglă
hârâmgiparazit
haramiharam - pomană, nemeritat
hâramiharam
hârâmituhoţ
haramiuhaiduc
haramiuhoţ
haramufaipierde-vară
hârapidărăpănătură
hârapiruină
hâraru, hâraribalot
hâraru, hârarisac de lână mare
hârâsescumângâia, v
harasmâzori de zi
haratsumâbir
harauâbucurie
harauânuntă
hârâxescucresta, v
hârâxitâzori de zi
hârâyiizori de zi
harazmâzori de zi
harbâsuliţă
hârbiisuliţă
hârboalâflegmă
hârbuledzusforăi, v
hârbulescusforăi, v
hârbutugurmand
hârbutulacom - gurmand
hârdalâhârdău - vas de lemn
harei, hareinuntă
haremiharem
harengihering - peşte
hârescuhrăni, v
hareshu, hareshigraţios
harfâharpă - instrument
hârgescucheltui, v
hargi, hărgicheltuială
hargi, hărgiuricheltuială
hârgiizori de zi
hârgilâkicheltuială
hârgiricheltuire
hârgiuescucheltui, v
hârgiuiricheltuire
hârgiuitorucheltuitor
hârgiuitucheltuit
harhabeivrabie
hârhalâpământ steril
hârhaljicreasta cocoşului
hârhândeljiu, hârhândealjjicoi
hârhândeljiu, hârhândealjjitesticul
hârhârescurâde în hohote, v
hârhârescurâde în hohote, v
hârhastâcoţofană
hârhidhârac
hari, hăribunătăţi
hari, hăricadou
hari, hăricalitate
hari, hărifarmec
hari, hărifavor
hari, hărigratitudine
hari, hărigraţie
hari, hărihar
hari, hăriputere sfântă
hari, hăritalent
hâriifolos
hâriosubucuros
hâriosuvesel
hârisescubucura, v
harishu, harishigraţios
harismâgraţie
hârjescucheltui, v
hârkescusforăi, v
hârkinucancer
hârlâputugurmand
hârlâticânoroc, cu
hârlugata
hârnescuhrăni, v
hârnescuhrăni, v
hârosubucuros
hârosuvesel
hârpâflegmă
hârpuescuflegma, v
hârsescubucura, v
hârsescumângâia, v
hartâdatorită
hartâhartă
hârtâ, hârtiogar
hârtakicarte de joc
hârtiihârtie
hartupexi, hartupexanjjucător
haruCharon - zeul morţii
haru, harimoartea
harvaldărăpănat
harvalruinat
hârvâlisituholbat
hâryiiaurora
hâryiizori de zi
hârzâescutrebui, v
hârzescudărui, v
hârzescuestima, v
hârzescupreţui, v
hârzescuvalora, v
hârziridăruire
hârzitorudăruitor
hârzitudăruit
hasâas
hâsâbăoraş
hâsâdhearucolăcar - duce colacul de nuntă
hâsâmnitsâmăcelărie
hâsâpăoraş
hâsâpăoraş
hâsâpescumăcelăresc
hâsâplâkimăcelar , meserie
hasapljiomăcelărie
hâsâpnitsâmăcelărie
hâsapumăcelar
hâsâvyearucolăcar - duce colacul de nuntă
hascagură-cască
hascanifurunătăfleţ
hâscaricăscat
hâscatu, hâscatâcăscat
hascucăsca, v
hascufin - de calitate
hascusuperior - de calitate
hase, haseadzpânză de Olanda
hâseanlâkiantipatie
hâseanlâkiduşmănie
hâseanlâkiostilitate
haselâcufăr
haselâladă
hashatăgadă
hâshcâcoţofană
hashcâ, hashticioară
hashishuopiu
hâshotulocuitor din Hâshi
hâshtiimbold
hâshtitermen
hasidhearucolăcar - duce colacul de nuntă
hâsiljiuorz
hasmuduşman
hasu, hasâfin - de calitate
hasu, haşias
hasumeripierdere de timp
hâsumirsescupierde timp, v
hâsumirsescupregeta, v - pierde timp
hâtaigreşeală
hâtaipagubă
hâtârgiserviabil
hâtârgitolerant
hâtârihatâr
hâtâriplac
hâtâriplăcere
hâtâripoftă
hatrâhatâr
hatuarmăsar
hauâ, hăuriabis
hauâ, hăurihaos
hâusescuînfunda, v
hâvaiaer
hâvaiclimă
hâvaimelodie
havali, havaleadzinoportunitate
havali, havaleadzîndatorire
hâvanipiuă din bronz
hâvăarie de cântec
hâvăclimă
hâvăpărere
havrâ, havrisinagogă
hâvuzibazin cu apă
hâvyearuicre
hâzârcugata
hâzârcugata
hâzârcupregătit
hâzârigata
hâzâriâgata
hâzâriâpregătit
hazihaz
hazmuadversar
hazmuduşman
hazmugalben-monedă
hazmuinamic
hâzmusescuduşmăni, v
hâznâtaruvistiernic
hâznăhazna
hâznătresorerie
hazo, hazeauâprost
hazumarâ, hazumăriprostie
hâzuritihnă
hazuscuprost
hâzusescuprosti, v
hâzusituînnebunit
hălkefierar
heamâdulceaţă de must
heamâpuţină
heaminufeminin
heamupuţin
hearbirifierbere
hearhicupiersic
hearhirâpiersică
hearhirupiersic
hearhit, kearsicpiersic
hearhitâpiersică
hearhitupiersic
hearifiere
hearirăutate
heavrâbondar
heavrâfebră
heavrâfierbânţeală
heavrâfriguri
heljiţipar
herâlipsă
herâsescu, vdespărţi de..., v
herâsescu, vlipsi, v
herbufierbe, v
herhicâpiersică
herhicupiersic
herhicupiersic
herhirupiersic
herovico, hirovicadzimn bisericesc ortodox
hertufiert
heru, hearifier
hicâsmokină
hicat, ditinimă, din
hicatuficat
hicatuiubire
hicatusuflet
hicideloc
hicusmokin
hidzeariînfigere
hidziriînfigere
higuînfige, v
hilandruadolescent
hilandrubăieţandru
hilâriiveselie
hilheanu, hiljeaniscobitori
hilidhonârândunică
hilietinedreptate
hiljearcâo mie
hiljearcâsticlă de ...l
hiljeastrufiu adoptiv
hiljifiică
hiljinufin
hiljiorufiuţ
hiljiufiu
himsunt, a fi, să fiu
himajos
himavale, la
himâfurie
himâprăpastie
himâzicupuţinel
himidurerile naşterii
himil, himilâgalben deschis
himos, himoasânăvalnic
himunicupepene verde
himusescunăpusti, v
himusescurepezi, v
hinâgâscă
hindekigroapă
hinticlână ordinară
hioli, hiljiţipar
hiopsumort - animal
hiorufior
hioti, hiotscoamă
hipsuînfipt
hiptuînfipt
hirâkinâşoimană
hirâriljifierărie
hirarufierar
hirisescuîmpuţina, v
hirisescureduce, v
hirisirimicşorare
hirisitumicşorat
hirisituscăzut
hiritimaticomplimente
hiritimatisalutări
hiritisescusaluta, v
hiritisescusăruta, v
hiritisirisalutare
hiritisirisărutare
hiritisitusalutat
hiritisitusărutat
hiritseascuîmbrăţişa, v
hirotâ, hiroti, hirotsmănuşă
hirotunisescuhirotonisi, v
hirtulacom
hirturâfiertură
hirufior
hirufir
hirunimic
hiru, pide puţin
hiru, unpuţin
hiruryuchirurg
hisapisocoteală
histrărăzuitoare
histrisescuţesăla, v
hitruabil
hitruşiret
hitruşiret
hitruviclean
hiu fi, v
hiumânicupepene verde
hiumunicupepene verde
hiumusescurepezi, v
hiupsescumuri, v - animale
hiurarifreamăt
hiurariînfiorare
hiuridurerile naşterii
hiuvrescufriguri a avea, v
hivadhâdulap în perete
hivrescufebră a avea, v
hivrescufriguri a avea, v
hivrosfriguri, apucat de
hlamburâdrapel
hlamburâflamură
hlâpuescuhăpăi, v
hlimbusescucufunda, v
hliocălduţ
hljeara, hljearanjprostănac
hljearâ, hljerilingură mare de lemn
hljearâ, hljerilinguroi
hljinufin
hljiushcucăldişor
hnoatâsuflare
hoarâsat
hoardâsabie
hoardâsfoară
hogihoge
honoatâsuflare
hopâclipă
hopâdată
hopâmoment
horhanucurcan
horhutufreamăt
horyeaseparat
hranâhrană
hrânescuhrăni, v
hranuhrean
hraobucurie
hrâshtuescudecapita, v
hrâshtuiridecapitare
hrâstii, inutilitate
hrâxescucresta, v
hrâxitâzori de zi
hreamicuvertură
hreudatorie
hreusdatorie
hreusidatorie
hriilatrină
hrisafifir de aur
hriscuargintar
hrisicargintar
hrisiclikiargintar - meseria de
hrismâmiruire
hrisozmâfir de aur
hristiiinutilitate
HristoHristos
hrisusescuauri, v
hrisusescumirui, v
hrisusescustrăluci ca aurul, v
hrisusiripoleire
hrisusituaurit
hrisusitunepreţuit
hriusescuîndatori
hroabucurie
hromâculoare
hromucrom
hrupâblândă - bube pe fatsa pruncilor
hrupuciob
htapodhepolip
htibariconsideraţie
htibaristimă
htizânecesitate
htizânevoie
hu şic
huciudiidovadă
hudumucastrat
huescustriga, v
huftâ, huftipumn
hugiudiidovadă
huhulescupipăi, v
huhutâpisc de munte
huhutâstrigăt
huhutescuarunca, v
huhutescuchiui, v
huhutescurăsuna, v
huhutescuvui, v
huicaracter
huinărav
huilînărăvaş
hukefire
hukenărav
hukeobicei
hukimatitribunal
hukiumatitribunal
hulandaruhoinar
huledzucerta, v
hulerâholeră
hulescucerta, v
hulidzarihulire
hulidzatumustrat
huliifurie
huliivărsătură de fiere
hulirosucoleric
hulirosuholeric
huljisescusupăra, v - din fiere
hulusescusupăra , v
hulusescusupăra, v
hulusescusupăra, v - din fiere
humbaînfulecare
huncâ, huntsiloc adăpostit
hundosuadânc
hundratâcontract
hundratâtratat
hundruvenaluac mare
hunerâdandana
hunerâdexteritate
hunerâpăţanie
huneridandana
huneridexteritate
huneripăţanie
huni, huniuri depresiune ca o pâlnie
huniipâlnie
huniipâlnie
hunipsescuepuiza, v
hunipsescuînghiţi în sec, v
hunipsescumistui, v
hurhonjiusoţ
hurhulescuderanja, v
hurhurescufierbe în clocot, v
hurhutescufremăta, v
hurhutulashucopil
huricâsătuc
hurietidemocraţie
hurietilibertate
hurmâcurmală
hurmaicurmală
huro, huradzhoră
hursescudatori, v
huryeanituconsătean
huryeatâseparatism
huryeatusătean
huryeatuţăran
huryiteashtiţărăneşte
hushaficompot
husulimanieră
husulimăsură
hutâ, hutişoim
hutsâljiprostie
hutsâriîndobitocire
hutsăscuprosti, v
hutsăscustupid
hutu, hutâbuimăcit
hutu, hutâprost
hutulistreaşină
huţamiprostie
huzmetiserviciu
huzmetitreabă
huzmikearuservitor
huzmitipsescusluji, v
huzuritihnă
huzuritihnă
huzuripsescuhuzuri, v
ieste
isau
iasau
iabangiustrămutat
iacâguler
iacmageaişoim
iadâiadă
iadirâiederă
iadiriiederă
iadirishuiederă
iahniiiahnie
ialangiumincinos
ialaniminciună
iamâjaf
iamâpâclă
iamacâibric
iambulâcuvertură
iambulâpătură
iamiperioadă de timp
iandzânaiba
ianglâshieroare
ianitsaruienicer
ianurâcrâng
iapâiapă
iariar
iariarăshi
iaraiar
iaraiarăshi
iarâiarnă
iarâiarnă
iaran, iaranjamant
iaranlâkicurvie
iarbâiarbă
iarcimic şi frumos
iargiiaurt, vânzător de
iarnâiarnă
iasaminiasomie
iascâiască
iasi soarlirăsări, v - soarele
iasmiuiasomie
iaspiruperspicace
iatâmamă
iataganuiatagan
iavaşagale
iavaşdomol
iaveiată
iaveaiată
iavriupăsărică
iazagisecretar
iazâkiruşine
ibojubozie
ibozusoc
ibrâsimifir de aţă răsucit
ibretiexemplu de teroare
ibretigroază
ibretiteroare
ibricuibric
ibrishimifir de aţă răsucit
icano, icanadzvrednic
icăsau
icideloc
icoanâicoană
icriicre
icunaruiconar - fabricant, vânzător
icunomueconom
icunumiieconomie
icunumisearicueconom
icunumisescueconomisi, v
icunustasuiconostas
icusaruicosar - monedă
iczaricitaţie
idheiidee
idhiomâobicei
idhisiştire
idhiuacelaşi
idhiumâcaracter
idhololatruidolatru
idholuidol
idhulatriiidolatrie
idhulatruidolatru
idhuluidol
idhyiuacelaşi
idipsâzuticăloasă
idusescupotrivi, v
ieduied
iehlâbrad
ieriaieri
ieriieri
iesuieşi, v
iesutermina, v
iesu nafoarâam scaun
iesu nafoarâmerge la wc
ifculiiuşurinţă
ifculipsescuuşura, v
ifhăristisescumulţumi, v
ifhiibinecuvântare
ifkeauâbinecuvântare
ifkiibinecuvântare
iftihiifericire
iftinâtatiieftinătate
ihoacompaniament
ihoison
ihtibariconsideraţie
ihtibaridemnitate
ihtibaridemnitate
ihtibaristimă
ihtisescuruina, v
ihtisescutopi, v
ihtizâ, ihtizadzânevoie
ihtizai, ihtizăinevoie
ihtriljiduşmănie
ihtriljiostilitate
ikishdoorice
ilâcâştergar, de lână
ilatsveniţi!
ileasau
ileacâparte
ileacileac
ileagidoctorie
ileagileac
ileakimaşadar
ileamisentinţă
ileamiverdict
ileanisentinţă
ileaniverdict
ilecâilic
ileişiretlic
ilekiilic
ilenilighean
ilisau
iliftiriilibertate
iliftiriilibertate
ilikiietate
iliumai, ilumăiintelectualitate
iljeamisentinţă
iljeamiverdict
iljeanisentinţă
iljeaniverdict
iljedzurotunjire de şolduri, v
ilji, iişold
ilmâ, ilmadzguler de vulpe
ilmai, ilmăiguler de vulpe
ilpidhâ, ilpidzsperanţă
imâ, imimamă
imamhoge
imanicredinţă
imansâzuinfidel
imbrublând
imbruccivameş
imirblând
imiramiblândeţe
imireatsâblândeţe
imiredzuîmblânzi, v
imiripsescuîmblânzi, v
imiripsiriîmblânzire
imirominiidată
imnariumblare
imnarupedestru
imnatâumblat
imnatâumblet
imnaticuumblat
imnaticuumblet
imnatuumblat
imnatuumblet
imnâturâumblătură
imnumerge, v
imnuumbla, v
impetigâ, impetidzierupţie a pieli
imutiintenţie
imzaiatestare
inaciusupărăcios
inagilâkiirascibilitate
inagilâkiîndărătnicie
inagilâkiobstinaţie
inagiusupărăcios
inantiînainte
inâtcimânios
inatimânie
inatiobstinaţie
inatisupărare
inâtusescuînfuria, v
incanucel puţin
indades
indamereu
indamiînfâţişare
indatiajutor
indihakihac, de
indruintra, v
induescuîndoi, v
InglezuEnglez
inifibre
iniibrăzdar
inimâcord
inimâcuraj
inimâinimă
inimâmiez
inimâtoi
inimarcucurajos
inimarcuinimos
inimarcuîntreprizător
inimarcuviteaz
inimosuinimos
inimusescuîncuraja, v
inimushiinimioară
ininipace
injioarâinimioară
insa egal
insafifără măsură
insafimilă
inshirâ arâurlirevărsa, v
inshiriieşire
inshitâ terminare
inshitâ, tusfârşit, la
insuins
insuînsushi
insushînsushi
intatiajutor
intiresuinteres
intrariintrare
intratâintrat
intratâînceput
intruintra, v
intrupătrunde
intrupenetra, v
intru tu eryubănui, v
inuriiparohie
ioeu
ioeu
iomine
iodhiod
ipâarşic
ipaptususpect
iparhiieparhie
ipatu, ipatidorinţă
ipatu, ipatificat
ipatu, ipatiputere
ipiryu, ipiryisculă
ipodhiastolivirgulă
ipolipsiconsideraţiune
ipolipsireputaţie
iposhisipromisiune
ipothisiafacere
ipsuipsos
ipsumâprescură
ipuarşic
ipucrisiiipocrizie
ipucrituipocrit
ipuhiiocazie
ipuhiioportunitate
ipuhondruipohondru
ipuhreusiobligaţie
ipuhriusescuobliga, v
ipuhriuticoobligatoriu
ipuhundriljiipohondrie
ipuhundrisescuipohondru a deveni, v
ipukimenupersoană
ipumuniirăbdare
ipupsiibănuială
ipuptususpect
ipuryiuminister
ipuryoministru
ipushisescupromite, v
ipuyrafiisemnătură
ipuyrâpsescuiscăli, v
ipuyrâpsescusemna, v
irade, iradedzdecret
iradei, iradeidecret
iratâ, irativenituri
irati, irătsvenituri
irbapicapabil
irbapicompetent
irbapu, irbakicompetent
irbosuierbos
irghiliiherghelie
irghilishuherghelie, de
irinipsesculinişti, v
irinipsescupacifica
Iriritsâ*** constelaţia
irmuxescupustii, v
irmuxiridevastare
irmuxiripustiire
irmuxitupustiit
irmuxitusinguratic
irnariiernat
irnatuiernat
irnedzuierna, v
irnedzuierna, v
irnjiipustiu
irnjitusolitar
irnjiudeşert
irnjiu, irnjiipustiu
irushiiureş
irushinăvală
irusiiureş
irusinăvală
iryâliiunelte
isaegal
isâ, isidânsa
isafimăsură
isafimilă
isapisocoteală
iseadirect
ishalacu vrerea lui Dumnezeu
isheadirect
ishicuarşic
ishiridiaree
ishiriieşire
ishitâieshire
ishituieşit
ishiturevărsat
isihâsescucalma, v
isihâsesculinişti, v
isihâsescupacifica, v
isihiilinişte
isihuliniştit
iskearinivelare
iskeatuaplatizat
iskeatunivelat
iskedzunivela, v
iskedzuomorî, v
iskinarudansator mascat
iskiudrept - plat
iskiuneted
ismerunegricios cu faţa palidă
isnafcibreslaş
isnafcimeseriaş
isnafibreaslă
isnaficomunitate
isnafisocietate
isosmâlogodnă
isosmatâlogodnă
ispapiţesătură din lână
ispatichitanţă
ispatidovadă
ispatimărturie
ispituexamen
istindakiinterogatoriu
istirisesculipsi, v
istirisescupriva, v
istirisitulipsit
istretiocupaţie
isturiiistorie
isuison
isu, isâegal
isu, ishidânsul
isusescuarvuni, v
isusesculogodi, v
isusirilogodire
isusituaranjat
isusitugătit
isusitulogodit
itâriiasociaţie
itiimotiv
itinuorfan
itipasaoricine
itsiorice
itsioricine
itsidoorice
itsidooricine
itsindoorice
itsindooricine
iuunde
iubricuibric
iudooriunde
iuguaustru - vânt de sud
iukishdooriunde
iukiumetitribunal
IuliuIulie
iulmaisamar
iurganilac
iurganuplapumă
iurnecâexemplu
iurnecâmodel
iurnecâspeţă
iurushiiureş
iurushinăvală
iurusiiureş
iurusinăvală
iusesculogodi, v
iutaganiiatagan
iutayaniiatagan
iutsidooriunde
iuvanicăieri
iuva-sh-iuvade loc
iuzmikearuservitor
ivlaviievlavie
ivlaviosuevlavios
ixikilipsă
ixuriiexil
iyienâigienă
iyrasiiigrasie
iyrasiiumiditate
iyuminuegumen
izbâbeci
izinipermisiune
izinipermisiune
izmâciunicules de vie
izoticapabil
izoticapabil
izotiîn stare de
izvuricuizvoraş
izvuruizvor
îlu ia n-gurâîl vorbeşte de rău
îmbairuînşira, v
îmbânatureînviat
îmbânedzureînvia, v
îmbâreatsânoroc bun
îmbarubine, cu
îmbaruîndemână, la
îmbaruînşira, v
îmbarunorocos
îmbaruplin, din
îmbetuîmbăta, v
îmbitâtorubeţiv
îmbitâtsâljibeţie
îmbitatubeţiv
îmbogrubătrân ghebos
îmbogruprostănac
îmbogrutolomac
îmbugatubogat
îmbulisescuacoperi faţa, v
împârjinedzubătaie a da, v
împârtâciunidivizare
împârtâciuniîmpărţire
împartuîmpărţi, v
împâturarialergătură
împiunuîmpăuna, v
împlinuplin
împraduprăda, v
împrânjescuatinge, v
împreunâîmpreună
împrostupicioare, în
împrustatudezvoltat
împrustedzuarogant a deveni, v
împrustedzuridica în picioare, v
împumuratusumbru
înîn
înbulzinaribuhăire
înbulzinatubuhăit
încaciucerta, v
încalicuîncăleca, v
încaltsuîncălţa, v
încânescugeme, v
încânirigemere
încapuîncape, v
încârcatuplin
încarcuîncărca, v
încârligatuîncârligat
încârlighedzuîncârliga, v
încârlighedzuînconvoia, v
înciornicuîntuneca, v
înciuvânjeatucârn
încljeguînchega, v
încljiatuîncheiat
încljiduînchide, v
încljinâciuniînchinăciune
încljinâciunisalutare
încljinâtoruînchinător
încljinuezita, v
încljinuînchina, v
încljinumoţăi, v
încljisuînchis
încloîncolo
încreduîncrede, v
încucinedzuînţepeni de frig, v
încucutedzucuraj a prinde, v
încucutedzuînviora, v
încucutedzurăţoi, v
înculeaîncolo
încurpiljedzuîmbrăţişa, v
încurpiljedzuînconjura, v
încurunucununa, v
încusuratucocoşat
încusuratughebos
încusuratuîncovoiat
încusuredzugârbovi, v
îndârluîngâmfat
îndatâajutor
îndhuplâsescu, înduplâsiri, înduplâsitudubla, v
îndhuplâsescu, înduplâsiri, înduplâsituîmpâturi, v
îndhuplâsescu, înduplâsiri, înduplâsituplia, v
îndirsescujena, v
îndisatuîndesat, v
îndoi, îndoauâ, îndaocâţiva, câteva
îndregupregăti, v
îndreptudirect
îndreptu, îndreaptâaranjat
îndreptu, îndreaptâdres, dreasă
îndreptu, îndreaptâgătit
îndrupâciunireazem
înduhakihac, de
îndultsescuîndulci, v
îndultsitupleurezie
îndupâratusprijinit
îndupâritusprijinit
înduperurezema, v
îndzinucljedzuîngenuchea, v
înfarmâcuotrăvi, v
înfricushatuînfricoşat
înfricushedzuînfricoşa , v
înfushtatuîntristat, v
înfushtatusupărat
îngâlatumurdărit
îngâlbidatufrâu - cu frâul pus
îngâtanuatenţie
îngâtanubăgare de seamă
îngâtanugrijă
înghiosujos
îngljetsuîngheţa, v
îngljimâglumă, în
îngljinescuglumi, v
îngljituînghiţi, v
îngrânjidiscordie
îngrânjimârâială
îngreacîlene , a fi
îngrecuîndatora, v
îngreculene, a fi
îngropuîngropa, v
îngucescughici, v
îngucinedzuînţepeni de frig, v
îngusâastm
îngusosumâhnitor
îngusosusufocant
înintiîntâi
înj....mi-a....
înkearinegaţie
înkearităgadă
înkerducâştig
înkerdunoroc
înkisescuîncepe, v
înkisescuporni, v
înkismâ gelozie
înkismâ invidie
înkismâsescugelos a fi, v
înkismâsescuinvidia
înkismâtâricugelos
înkismâtâricuinvidios
înprapâiute
însirinatuînseninat
însoruînsura, v
întânjeaîntâia
întânjiuîntâi
întardâîncet
întardâtârziu
întintuîntins
într..întru...
întreatsitâtrecător
întrebuîntreba, v
întreguîntreg
întribariîntrebare
întricuhrăni, v
întru...intre...
întrupusescuîncarna, v
întrupusescuîntrupa, v
întsâpâlicosuascuţit
întsâpâturâintrigă
întsâpâturâînşţepătură
întsâpulicosuascuţit
întunearicâînnoptează, v
întunearicuîntuneric
întunicâîntuneca, v
întunicatuîntunecat
întunicatutrist
întunicosuîntunecos
întunicosuobscur
întunicosusumbru
întunicuîntuneca, v
înturinâviscoli, v
înturtsescuturcesc
învapsunenorocit
învârgosurotund
învârligosuarcuit
învârligosuîncovoiat
învârtescuînvârti, v
învârtushedzuînvârtoşa, v
înveastânevastă
înveastâ noauâmireasă
înverigatuînconjurat
învescâmintiîmbrăcăminte
învescuîmbrăca, v
învescuînvesti, v
învescuînveşmânta
învescuprocura, v
înviduescuvăduv a rămâne, v
învinguînvinge, v
învirinatuamărât
învirinatuîntristat
învirinatusupărat
învupsescuvopsi, v
înyiliciosustrălucitor
înyisedzuvisa, v
înzârzâlatuînzorzonat
îshi....şi-l...
îts...îţi.....
jabâbroască râioasă
jabecpipernicit soldat turc
jaghinâlintitsă
jaghinâmătasea broaştei
jaghinâmormoloc
jaketâjachetă
jâlescucompătimi, v
jalidoliu
jalijale
jalitristeţe
jandarujandarm
janu, janjicercel
janurâcrâng
jarujăratic
jealidoliu
jealijale
jealitristeţe
jeghinâmuşchi de copac
jeghiulintitsă
jeghiumătasea broaştei
jeghiumormoloc
jeynâ, jeynialgă
jgljioatâpas
jgljiotupas
jibâcosustârpitură
jibicosustârpitură
jibnacâmătasea broaştei
jigârditsâlapoviţă
jigârditsâmăzăriche
jighinâturâlintitsă
jighinâturâmătasea broaştei
jighinâturâmormoloc
jigo, jigouricreasta muntelui
jilâ, jilicrâng
jilavu, jilayiflexibil
jilescuboci, v
jilescudoliu a ţine, v
jilescuîntrista, v
jilescujeli, v
jilescutângui, v
jilirijelire
jilituîndoliat
jilituîntristat
jilitujelit
jilosuîndurerat
jilosujalnic
jilosutrist
jimbuştirb
jindaricunărăvaş, cal
jireaglji, jiregljijurubiţă - scul mic de fire textile
jirtuescubiciui, v
jirtuescutrage cu biciul, v
jirujir
jongâdinte
jongâştirb
jongu, jondzânod de arbore
jubârjescurida
jubârjescuriduri a face, v
jubârjescuzbârci, v
jucâbuză
judavupipernicit
judetsujudecată
judetsutribunal
judicatucondamnat
jugastrujugastru - pom
jugiipereche
juhnavoal
jujigreier
jujuescuţiui, v
jujui, jujuljijivină
jujunarugreier
julescujuli, v
juljiupiele
juljiurăscopt
jumbâcucui
jumbâumflătură
jumbuştirb
jumearâbălării
jumitatijumătate
junâcoajă de castană
junâgândac verde lucitor
junamibravură
junaruvoinic
junaticubravură
juncluvoal
juncuviţel
juneashtivitejeşte
junelu, junealibrav
junescuvoinicesc
junicâviţea
junjescufremăta
junjulâgaroafă
junopuvoinicel
jupârochie
jupânescugrosolan
jupânescunecioplit
jupânu, jupânjfusar - fabricant de fusuri
jupânu, jupânjom de rând
jurahumănuchi
juratujurâmânt
jurcucârn
jurdunâ, jurdunimulţime
jurebi, jureghijurubiţă - scul mic de fire textile
jurtuescubiciui, v
juyurditsâlapoviţă
juyurditsâmăzăriche
keadicâpiedică
keadicuîmpiedica, v
keadinghem
keadintort, fire
keafâceafă
keafetidemnitate
keafetiorgoliu
keaicheie
kealea , u deadi a preftuluimuri
kealea groasânesimnţit
kealea lji-u umflăbataie
kealea, âlj poaticapabil
kealiburduf
kealipiele
keandzâneghină
keaniţăneghină
keantsâneghină
keaptinipieptăne
keaptinupieptăne
keardiripagubă
keardiripierdere
keardiripierzanie
keari tăgadă
keari, kerurineânsorit, loc
keari, tsânu întăgădui, v
kearsicâpiersică
kearsicupiersic
keatrâpiatră
keatra a caluipiatră vânătă
keatrâ albâalun
keatrâ vinitâpiatră vânătă
keci, keciberetă de pâslă
kedicâpiedică
kedinutort, fire
kefaluchefal
kefichef
kefiplăcere
kefi, pidispus, bine
kekirâmazăre
kelcâpahar
kelcâsticlă
kelcipahar
kelcisticlă
kelcupahar
kelcusticlă
keleshu, keleshichel
keli lunetă
keli ochean
kelindrucilindru
kelindrusferă
kelkipahar
kelkisticlă
kelu, kelâ, kelji, kelichel
kemuchema, v
kenatssalbă pe cap
kendcând
kendiculână de rând
kendimâ, kendimatibroderie
kendrâstabilitate
kentrucentru
keptaripieptar
keptubundiţă
keptupiept
keptusân
keptu, di pisugar
keptu, tsânirezista
kerâ boală - căderea părului
kerâ, kericar
keră, keradzchirie
kerdudispare, v
kerdupierde, v
kerdupieri, v
kerdurătăci, v
kerduucide, v
kerkinezugreier
kerudispare, v
kerupierde, v
kerupieri, v
kerurătăci, v
keruucide, v
keru pusuladezorienta, v
keru torlupierde urma, v
kesâ, kesipungă
keshkide ar fi
ketruciocănitoare
ketsas
kets as - la cărţi
ketsari, arucâintriga
ketucât
kiametifurtună
kiametinenorocire mare
kiametipotop
kiametiprăpăd
kiaptinpieptene
kiardiripierdere
kibape, kibăkikebab
kibardistins
kibarnobil
kibarcudistins
kibarcunobil
kibarcusuperb
kibâreashtiartistic
kibâreatsâlux
kibritâchibrit
kibrituchibrit
kiburchiabur, prea bogat
kicâchică
kicâchică
kicâpicătură
kicâpuţin
kicaripicare
kicâsescuînţelege, v
kicâsescupricepe, v
kicatupicat
kicâturâpicătură
kicazmopricepere
kicazmopricepere
kicerâvârf de munte
kiciorupicior
kicisescusupăra , v
kiclâpiruetâ
kicuatârna, v
kicupăta, v
kicupica, v
kicupicura, v
kicupune, v
kicusupăra, v
kicuvârâ, v
kicuredzpicura, v
kicuredzupicura, v
kicurupicura, v
kicusescupâta, v
kicusescusupăra, v
kicusirisupărare
kicusitusupărat
kicutaparakiyie
kicutâapoplexie
kicutâdambla
kicutâpicătură
kicutâtrăsnet
kicuta, lai, greauâapoplexie
kicuta, oarfân casărac lipit
kicuta, pi tinitrăsnet
kicuta,lu agudidamblagi, v
kicutariapoplexie
kicutaripicurare
kicutatuparalitic
kicutedzupicura, v
kiderinenorocire
kiderinenorocire
kifâlâreauâpielea capului
kifaletegarantie
kifaluindependent
kifâlucâscufiţă
kifili cauţiune
kifilimeicauţiune
kifiljiotgirant
kifiljiugirant
kiftechiftea
kihâiechehaia
kihâoanjichehaia - soţia lui
kihlibarichihlimbar
kihtrâmult
kikir-mikiralună americană
kilarbeci, subsol
kilârgichelar
kileafâcăciula turcească
kileaficăciula turcească
kilefâcăciula turcească
kileshu, kileshichel
kilicâpieliţă
kiliichilie
kilimi, kilinjcovor
kilindescurostogoli
kilipirgichilipirgiu
kiliposhiscufiţă
kilipurgichilipirgiu
kilipurikilipir
kilitsâpieliţă
kilitsâ, kilitsiburduşel
kilitsu, kilitsburduşel
kilobaniţe, 2-3
kilodhramukilogram
kilometrukilometru
kilumi, kilunjcovor
kilungeburlan
kilungepicior, fluier
kiluvetâpodoabă de cap
kimâval
kimanei, kimaneivioară
kimangilăutar
kimani, kimanedzvioară
kimenecaz
kimeribrâu, de lană
kimerichimir
kiminchimen
kimitircimitir
kimitiriucimitir
kimitiryiucimitir
kimpaze, kimpazadzom de nimic
kimvalţambal
kinâchenar
kinarâ, kinărianghinare
kinari, kinăribordură
kinari, kinărichenar
kină, kinadzfranjuri
kină, kinichinină
kindhimâbroderie
kindhimâ, kindhimatibroderie
kindicosude calitate slabă
kindiichindie
kindimâbroderie
kindinpericol
kindin, pipericol, ân
kindinâ, kindinibroderie
kindinar, kindinarişir
kindinipsescupericlita
kindinushuiarbă căţărătoare
kindisescubroda, v
kindisescucâştiga, v
kindrâmulţime
kindrii, kindriiac
kindrisescucolora, v
kindrisescuîmpestriţa, v
kindrisitâmpodobit
kindruescupoposi, v
kindruirepoposire
kindurescupoposi, v
kindzdantelă
kinefelatrină
kinetupinet
kingeru, kingerimărăcini
kinimâpornire
kinisepurgativ
kinisescuporni, v
kinitcopurgativ
kiniyiivânătoare
kiniyitorvânător
kinocomun
kinotitâcomunitate
kinupin
kiolachiar
kioladeja
kioruchior
kioshcuchioşc
kioshicolţ
kiosispin
kipariciuchiparos
kiparishuchiparos
kiparoshuchiparos
kipaze, kipazadzom de nimic
kipărishuchiparos
kipenechepeng
kipengechepeng
kipenioblon
kiperupiper
kipinâ, mipişca, v
kipinâturâpişcătură
kipitâcreştet
kipitâkiscuvârf
kipitatciupit de vărsat
kipitoruascuţit
kipitosuascuţit
kipitosuciupit de vărsat
kipituciupi, v
kipriciuclopoţel
kipruclopot
kiptarupieptar
kiptosupieptos
kipuriciuclopoţel
kipuruciupi, v
kipuruclopot
kirdomn
kirâdoamnă
kiracâmagiun de opiu
kirâciunipieire
kiragichirigiu
kiragilâkicărăuşie
kiralfiepomadă
kiramaryiocărămidărie
kirâmidhâolane
kirâmidhâţiglă
kirâmidharucărămidar
kirâsescucinsti, v
kirată, kirâtadz, kirâtoanjticălos
kirâturâfleac
kirauăcumnată - sora soţului
kirauădoamnă
kirturiprostii
kiră, kiradzchirie
kirdâciunipieire
kirdearipagubă
kirdearipierdere
kirdearipierzanie
kirdutupierdut
kirhanprostituat
kiriichirie
kiriripierire
kiristecherestea
kiristigicherestegiu
kiritâapus
kiritâdeşert
kiritudement
kiritunebun
kiritupierit
kirixescupredica, v
kirkinecugreier
kirkinecuuliu
kirkinedzuvârf
kirkirinâsturz
kirnisescucinsti, v
kirnisescucinsti, v
kirotimp
kirovreme
kirosuchelbos - chel
kirturâfleac
kirusescucerui
kirut, lucruinutil
kirutudezorientat
kirutunebun
kisâântuneric
kisâgaiţă
kisâinfern
kisâpăcură
kisâgitâlhar
kisalichesea, pt dulceaţă
kisaripisare
kisatecriză
kisatupisat
kisâturâpisătură
kisavrocomoară
kiscâlegătură
kiscupisc
kisedzupisa, v
kisharipişare
kishatupişat
kishcupişca, v
kishigihoţ turc
kishupişa, v
kisigihoţ turc
kiskineatsâcurăţenie
kiskinetsuândemânatec
kiskinuager
kiskinucurat
kismâpizmă
kisusescucufunda în iad, v
kisusitblestemat
kisusitcondamnat iadului
kitabistofă
kitapcilibrar
kitapicarte
kitarâchitară
kităkicărţi
kitcâbuchet
kitharâchitară
kitib, kitibeanjgrefier
kitrăfructul chitrului
kitrishupietriş
kitritseauâpietricea
kitrosupietros
kitruchitru, arbore ca lămâiul
kitrubobalâenibahar
kiulaficăciula turcească
kiuleaficăciula turcească
kiumurecărbune
kiunecapital comun
kiungeburlan
kiunghiburlan
kiunguapeduct
kiupâchiup - vas de lut
kiupechiup - vas de lut
kiupuchiup - vas de lut
kiurpiui, v
kiuraripiuire
kiurcciblănar
kiurcublană
kiurhanuprostituat
kiusecolţ
kiushecolţ
kiuskiipilon
kiustecâlănţişor
kiustekilănţişor
kiutandalurău
kiutecâbătaie
kiuti, kiutadz,kiutoanjfricos
kiutilikiteamă
kiutipsescudescuraja, v
kiutucubuştean
kiutucuprostănac
kiutucu, kitucheacarte
kivernisiguvern
kivirnisescuadministra, v
kivirnisescuchivernisi, v
kivirnisescueconomisi, v
kivirnisescugestiona, v
kivirnisescuîntreţine, v
kivirnisescutrata, v
kivirnitguvernator
kivurecoşciug
kivurimormânt
lâcârdiiconvorbire
lâcârmarilăcrimare
lâcescutulbura, v
lâciritulburare
lâcitutulburat
lacrâmâlacrimă
lâcrâmatulăcrimare
lâcrâmedzulăcrima, v
lâcrâmosulăcrămos
lacrimâlacrimă
lâcrimeauâlacrimă
lâcrimedzulăcrima, v
lâcrimosulăcrămos
ladhi, lădhuriuntdelemn
ladzinâcâmp de păşunat sub munte
lâescuînnegri, v
lafâzanuvorbăreţ
lafi, lăhiconversaţie
lafi, lăhipalavră
lafi, lăhitaifas
lâgâmâorigine bună, neam bun
lâgamicanal
lâgârsitulimpezit
lâghiifel
lâghiioglindă
lâghinulighean
lâgumicavernă
LâhiotuPolonez
lâhmâ, lâhmadzsorţi
lahnoloterie
lahnosoartă
lâhtarâgroază
lâhtarâspaimă
lâhtarigroază
lâhtarispaimă
lâhtârosuînfricoşător
lâhtârosuînspăimântător
lâhtârosulugubru
lâhtârsescuîngrozi, v
lâhtârsescuînspăimânta, v
lâhtârsituîngrozit
lâhtârsituînspăimântat
lâhtârsitusperiat
lâhtărsiriînfricare
lâhtărsiriînspăimântare
lâhurâ, broboadă
lâhurâ, năframă
lâhuribroboadă
lâhurinăframă
lâiatsâ, lâietsghinion
lâiatsâ, lâietsîntunecime
lâiatsâ, lâietsnegreaţă
lâiatsâ, lâietsnenorocire
laicolaic
lâiescuamărâ, v
lâiescubronza, v
lâiescuînnegri, v
lâiescuîntrista, v
lâiescupată a forma, v
lâiescupăta, v
lâiescu, reflexivplictisi, v
lâiescu, reflexivurî, v - plictisi
lâiljidesgust
lâiriînnegrire
lâitsunegru de tot
lâitubronzat
lâituînnegrit
lâitunefericit
lâitunefericit
lâitusărman
lâiturânegreaţă
laiubiet
laiucafea turcească
laiudrag
laiuîndurerat
laiunefericit
laiunegru
laiunenorocos
laiupericulos
laiusărac
laiusărman
laiutrist
laiu omupericulos om
lâkeardhâton - peşte
lakigaură la arşice
lalâunchi
lâlânghitâmâncare - fel de
lâlâtoarilucrătoare zi
lalei, laleilalea
lalitsâfructul socului
lâlitsâsoc - flori de
laltarialaltăieri
lâludâfloare
lâludhâfloare
lâludzflori - de pom
lamâ, lamilamă
lamarinâtablă de fier
lâmârinâtablă de fier
lambâlampă
lâmbadhâlumânare albă mare
lâmbadhâlumânare albă mare
lambagilampagiu
lâmbicualambic
lâmbiiflacără strălucitoare
lâmbisescustrăluci, v
lâmbricosulimbrici, cu
lâmbriculimbric
lâmbrusescustrăluci, v
lâmbusescustrăluci, v
lamibalaur
lamniiţeavă
lamnji, lămnjibalaur
lamnjiiţeavă
lampâlampă
lampsistrălucire
lânâlână
lânâ arudâlână moale
lânarulânar
lândârushirândunea
landonicupeu
lândurâbarcă
lândurâluntre
lândurârândunea
lândurârândunică
lândureauârândunică
lândurushirândunică
lândurushirândunică
lândzâdzâriîmbolnăvire
lândzâdzârilâncezire
lândzâdzâtuîmbolnăvit
lândzâdzăscuîmbolnăvi a se, v
lândzâdzăsculâncezi, v
lândzidubolnav
lândzitubolnav
lângârosulanguros
lânghidhâgogoşi - mai ales pt lăuză
lânghirulimpede
lânghirutescovină
lângoariboală
lângurosubolnăvicios
lângurosulanguros
lângutâpicătură
lânosulânos
lântsidubolnav
lântucelalt
laopopor
lapâlapoviţă
lâpâcataplasmă
lâpâitsâlapoviţă
lâpârdiibalivernă
lâptarăplăcintă de lapte
lâptariplăcintă de lapte
lâptariulapte mult
lâptarulăptar
laptilapte
laptilapte
lâptoariplăcintă de lapte
lâptoasălăptos
lâptucâgâleată pt lapte
lâptuescumulge, v
lâptuirimulgere
lâptuitumuls
lâpudâciorap
lâpushisfârcul urechii
lâpushufloare de...
lapuvitsâlapoviţă
lârdhiigrăsime
lârdiigrăsime
lârdzesculărgi, v
lârdzimilărgime
lârdzimilăţime
lârdzirilărgire
lârdzitulărgit
lârgonjiu, lârgoanjamplu
largudeparte
largu, largâ, lărdzâlarg
largu, largâ, lărdzâlat
lârguesculărgi, v
lârguriularg prea
larispălare
larispălare
larmâlarmă
lasâlegat bănesc al evlavioşilor
lâsariînchiriere
lâsarilăsare
lâsarilăsare de sânge
lâsatulăsat
lâsâturâlepădătură de om
lâshkitorurăşchitor
lâshturâamestec murdar
lasi !lasă !
laspi, lăskinoroi
lâspusescubulgări, v - pereţi
lâspusescuîntina, v
lâspusescutencui, v
lâspusituînnoroiat
lâstarivlăstar
lasticâbiberon
lasticâelastic
lasticubiberon
lasticuelastic
lastihubiberon
lastihuelastic
lasulăsa, v
laternâinstrument muzical
lâthâsescugreşi, v
lâthâsescuînşela, v - reflexiv
lâthipsescugreşi, v
lâthipsescuînşela, v - reflexiv
lâthosirigreşire
lathosu, lathosurieroare
lathosu, lathosurigreşeală
lâtinesculatinesc
lâtiniciuplângăcios
latinucatolic albanez
lâtinucatolic
lâtrâpodhCarul Mare
latrulătra, v
latsulaţ
latsuochi la împletitură
latulat
latuspălat
lâturâCarul Mare
lâturâlătură
lâturosulăturos - cu lături
lâturosumizerabil
lau, mispăla, v
lâutâlăută - vioară
lâutâvioară
lavâlarmă
lavâzgomot
lâvâsescuzgomot a face, v
lâvâshescumurdări, v
lâvâshirimurdărire
lâvâshitumurdărit
lâvâshiturâmurdărie
lâvâturâvacarm
lâvâturâzgomot mare
lavdâlambda - litera alfabet grecesc
lavdâlăudare
lâvdarilaudă
lâvdatulăudat
lâviljimurdărie
lâvosumurdar
lâvrâsescutânji, v
lâvrâsescutuberculoză a avea, v
lâvrâtoarilucrătoare zi
lavru laur - specie de
lâvrusescuobosi, v
lâvrusiriobosire
lâvrusiriostenire
lâvuescurăni, v - cu glonţ
lâvuirirănire de glonţ
lâvuitu rănit de glonţ
lâvuiturârănire de glonţ
lâvusescurăni, v - cu glonţ
lâvushescumurdări, v
lâvushiimurdărie
lâyarâlimpede
lâyarâoglindă - curat
lâyarâsenin
lâyârsesculimpezi, v
lâyârsirilimpezire
lâyârsitulimpezit
lâyârsitulimpezit
lâyicescuoglindi, v
lâyiioglindă
lâyinu, lâyinilighean
lâyumicanal
lazarinâpaparudă
laznâpopas în transhumanţă
lazupumnal
lăcrâmarilăcrămare
lăcrămatlăcrămat
lăcrimatuînlăcrimat
lăcrimatulăcrimat
lăcustâlăcustă
lăimăi
lăimăi
lăshkitorurăşchitor
lea
leagânuleagăn
leagânulegăna, v
leangâprostănac
leanguprostănac
leanilene
leapâureche de sarică
leasâleasă - împletitură de nuiele
leasâmreajă - pescuit
leastrâaripă de peşte
lefcâplop
lefteriilibertate
lefteruliber
leguangaja, v - reflexiv
leguînconjura, v
legulega, v
legupromite, v
legurodi, v
leguvrăji, v
leledragă
le-le!vai!
le-le!văleu!
leliboală de moarte
lelicubarză
lemaryulacom
lemnulemn
leprâlepră
lepuriiepure
lerâjeg
lercâleoarcă
lerghipantaloni
leshi, leshurimăcelărit
leshu, leshuricadavru
leshu, leshuriînsângerat
leshu, leshurileş - cadavru
lestagata
letnâpăstrăv
letscâzdrenţe
letuporni, v
leuriibasma roşie
lexicolexic
lexuirilăcomie
libadi, libadedzhaină lungă bărbătească
licâturâaşchie
licniihaită
licrâsesculicări, v
licshoruuşor
licuredzulicări, v
licuricesculicări, v
licuriciulicurici
licurikimâncarede post cu dovleac
licurulucire
lieni, lienjilighean
liftocaralun
liftocarâalună
ligâmintulegământ
ligânarilegănare
ligânatulegănat
ligarilegare
ligatuferm
ligatulegat
ligatuvoinic - bine legat
ligâturâcondiţie
ligâturâlegământ
ligâturâlegătură
ligoaciprimulă - floare
ligothetlogofăt
lihnariopaiţ
lihnaruopaiţ
lihoanâlăhuză
lihudulacom
lihudulihnit
lihuneaticulăuză, mâncare pentru
lihuneatsâlăuzie
lihunesculăuză, de
lihuniljilăuzie
lihunipsesculăuzi, v
lihunipsirilăuzire
lihunipsitâlăuzită
lihunlâkilăuzie
likesculipi, v
likipată
likisescupăta, v
likisiripătare
likisitupătat
likiuliceu
lilaliliac - plantă
lilaliliac, pom
lilâliliac - floare
lilecubarză
lilicifloare
lilici albâmuşeţel
lilinghibrânduşe
lilishtrufâfragă
lilishtrufâmură
liliştrufâfragă
limâlăcomie
limâpilă
limâdhurâmeliţă
limâdurâmeliţă
limânescufoame mare a avea, v
limaniliman
limâreauâgât
limâreauâguler
limâryiilăcomie
limâryisesculăcomi, v
limbâflacără
limbâlimbă
limbâ atsea njicaomuşor
limbaruvorbăreţ
limbidzăsculimpezi, v
limbisesculimpezi, v
limbisescustrăluci, v
limbisirilimpezire
limbisiristrălucire
limbisitulimpezit
limbisitulimpezit
limbitulimpede
limbriculimbric
limbushilimbuţă
limbutsescuguraliv
limeriascunzătoare haiducească
limirisescupândi în ascunzătoare, v
limiryisescupândi în ascunzătoare, v
limnarulemnar
limniulemne multe
limnoslemnos
limnusescuîncremeni, v
limnusescuînlemni, v
limnusitustupefiat
limonjilămâie
limonjiulămâi - pom
limontussare de lămâie
limosugurmand
limosulacom
limpidilimpede
limpiduclar
limpidulimpede
limpidusenin
limpidustrălucitoare
limpidzârilimpezire
limpidzâtulimpezit
limpidzăsculimpezi, v
limtulins
limudhetâfular
limunadhâlimonadă
limungilimonagiu
limunishugalben ca lămâia
limunishulimoniu - culoare
limunjeulămâi
limuvetâfular
limuxescufoame mare a avea, v
limuxesculăcomi, v
linâvosleneş
linâvosuleneş
linâvosuputuros
lindilinte
lindinâlindină
lindinosulindinos
lindzearilingere
lindzirilingere
lingâ lângă
lingârsescufoame mare a avea, v
lingârsesculăcomi, v
lingarsuahtiat
lingarsulacom
lingherufarfurie de aramă
lingrâlingură
lingulinge, v
lingurâlingurâ
lingurarulinguraru
linguricilingura pieptului
linguricilinguriţă
linitsâpeşte - specie de
linivosuleneş
linivosuputuros
linosuleneş
lintilinte
liocoprostănac
lipâtei
lipidoliu
lipidatucurajos
lipidatuîndrăzneţ
lipidhâcuţit
lipidhâlamă
lipidhâsabie
lipirosîntristat
lipiscanâpanglică din Lipsca
lipisescuîndolia, v
lipisescuîntrista, v
lipisitunefericit
lipisitunenorocos
liponaşadar
lipondeci
liprosulepros
lipsanâ, lipsanimoaşte
lipsanâ, lipsanirelicvă
lipsanumoaşte
lipsanurelicvă
lipsesculipsi, v
lipsescutrebui, v
lipsirilipsă
lipsirilipsire
lipsiritrebuinţă
lipsiritrebuinţă
lipsit iastinevoie a fi, v
lipsitâlipsă
lipsitânecesitate
lipsitâtrebuinţă
lipsitunecesar
lipuraruvultur iepurar
lipuroanjiiepuroaică
lipurushuiepuraş
lirâliră - instrument
lirâliră turcească
lirosujegos
lirusescumurdări
lirusirimurdărire
lirusitumurdărit
lisâfurie
lisâmânie
lisâsărat prea
lisearcuturbat
liseauâuşă de nuiele
lishinarileşinare
lishinatuleşinat
lishinâturâfleac
lishinâturâleşinătură
lishinuleşin
lishinuleşina, v
lishkitorurăşchitor
lishkitorurăşchitor
lishoruscrânciob
lishoruuşor
lishoruuşor
lishoruuşuratec
lishoru di mintiuşuratec
lishuracufluşturatic
lishuracuuşuratec
lishuramiuşurătate
lishurariuşurare
lishurashcuuşuratec
lishuraticuuşurinţă
lishuratuuşurat
lishureatsâuşurătate
lishuredzuuşura, v
lishuredzu, reflexivprosti, a se
lisivâleşie
lisixescuturba, v
lisixituturbat
lisixsiriturbare
litacicâzmeu de hârtie
litaniilitanie - rugăciune lungă
litaniiprocesiune
litescu, litiri, litituporni, v
litrâlitră
lituryiiprescură
lituryisesculiturghisi, v
lituryisescuslujba a tsine preotul
lituryisirislujire în biserică
lituryisitubinecuvântat
lituryo, lituryadzslujitor în biserică
liuskidâaşchie
liuskidâţepuşă
livâvânt cald de sud
livadhilivadă
livadhipajişte
livadilivadă
livadipajişte
livandâlevandă
livandâparfum
livanduparfum
livandupomadă
livanuleandru
livenduviteaz
livenduvoinic - bine legat
lividhâteacă de fasole
livindeatsâbravură
livindeatsâvitejie
livindlâkibravură
livindlâkivitejie
lixescuculege, v
lixuriilăcomie
lixuriljilăcomie
lixurugurmand
lixurulacom
liyâreauâcăluş
liyâreauânuia
liyâreauârăchită
liydhâuntură
liydosugras - ca mâncare
liydosuunsuros
liydosuunturos
liyeni, liyenjlighean
liyoaciprimulă - floare
liyonu, liyoanâogar
liyucearicăluşari
liyucearucăluşar mascat
liyusescuistovi, v
liyusesculeşina, v
liyusirileşinare
liyusituepuizat
liyutastrutraista pt hrănit caii cu orz
lizetiplăcere
ljeabricupeşte - lup de mare
ljeanumâmărunţiş - bani
ljeanumatimăruntaie
ljeanurâcrâng
ljeapuhrăpăreţ
ljearâbălţată manta
ljearupestriţ
ljeastrâghiveci
ljeauapuca, v
ljeaucăsători, v
ljeaucuceri, v
ljeauîncepe, v
ljeaulua, v
ljeauparaliza, v
ljeau anasârăsufla, v
ljeau di limbâconversa, v
ljeau di ocljiudeochia, v
ljeau di urecljiasculta, v
ljeau di urecljiînţelege, v
ljeau di urecljipricepe, v
ljeau în cicioarigoni, v
ljeau ocljiipleca, v
ljeau peljiifugi, v
ljeau torluurma a lua, v
ljeau vimturăcori, v
ljepuruiepure
ljertudespărţi, v
ljertuierta, v
ljertu unu cu alantumărturisi păcate, v
ljinin
ljinaruinar - de la in
ljinatsâin - resturi de
ljinuin
ljiocâimbecil
ljioladhulei de măsline
ljionducâine ca un leu
ljiopuruiepure
ljipuramiiepurime
ljipuraruvulturul mieilor
ljirtâciuniiertare la moarte
ljirtâciuniiertăciune
ljirtaridespărţire
ljirtariiertare
ljirtari ! Cupardon !
ljirtatuiertat
ljirtatuiertat de Dumnezeu
ljirtaturăposat
ljishoruscrânciob
ljishoruuşor
ljishoruuşuratec
ljishoru di mintiuşuratec
ljishuracuuşuratec
ljishuramiuşurătate
ljishurariuşurare
ljishurashcuuşuratec
ljishuraticuuşurinţă
ljishuratuuşurat
ljishureatsâuşurătate
ljishuredzuuşura, v
ljishuredzu, reflexivprosti, a se
ljitsâiţe - la război
ljiuftâluptă
ljiuftânamilă
ljiuftesculupta, v
ljiuftescuurni, v
ljiuftulupta, v
ljiuftuurni, v
ljiuftuesculupta, v
ljiuftuescuurni, v
ljiuljeaculicurici
ljiunaruerou
ljiunaruleu - animal
ljiundarâleoaică
ljiundaruerou
ljiundaruleu - animal
ljiushoruuşor
ljiushpâsolz
loaricăsătorie
loariluare
loariprimire
loatâluare
lobudâlobodă
locantăbirt
locmai, locmăiplăcintă
loculoc
locupământ
locuţară
locuţărână
locuţinut geografic
locu acatsâutil a fi, v
locumirahat
lohibaionetă
lojiculcuş
lojuculcuş
longhiigălăgie
lordhulord
loscutustrop
loscutuzgomot
lostrupârghie
lostruzăvor
losturupârghie
losturuzăvor
losturuzăvor
lotâriiloterie
lothrârădăcină de dinte
lothruzăvor
lotulot
lotusorţ
loyiotatusavant
luatucăsătorit
luatuluat
luatuparalizat
luatutras
lubrisitustrălucit
lucancucârnat
lucanicucârnat
lucantagibirtaş
lucantăbirt
lucrarilucrare
lucrâtonjiulucrător
lucrâtorulucrător
lucratulucrat
lucredzulucra, v
lucruafacere
lucruchestie
lucrulucru
lucruobiect
lucruocupaţie
lucrutreabă
lucru mariminune
lucuruafacere
lucuruchestie
lucurulucru
lucuruobiect
lucuruocupaţie
lucurutreabă
ludeatsâcopilărime
ludu, ludâ, ludz, ludicopil din flori
lufileafă
lughearicusimpatic
lugriiobiect
lujaruvizuină
lujescupoposi, v
lujescusta în culcuş, v
lujiripoposire
lujitupoposit
lulakiuindigo - nu se decolorează
lulakiuvânăt
lule, luledzlulea
lulecubarză
luludhâfloare
luludhâ galbinâlumânărică
luludhyisescuînflori, v
lulustrufâfragi
lumakiramură
lumakiramură
lumâkisescurămuri, v
lumâkitsârămurea, v
lumbardâlumânare
lumbardâlumânare mare
lumbardhâlumânare mare
lumbârsescustrăluci, v
lumbarucârnat, fel de
lumbrisescustrăluci, v
lumilume
lumioamenii
lumiomenirea
lumisocietate umană
luminarilumânare
lumtâbătălie
lumtâîncăierare
lumtâluptă
lumtashuluptător
lumtulupta, v
lunâ alună
lunâ lună - astru
lunârilimenstruaţie
lunaticulunatic
luncâluncă - vale lungă, lată, cu iarbă
luncarulocuitor din luncă
lundzeamilungime
lundzearilungire
lundzesculungi, v
lundzimilungime
lundzin, lundzinâviaţă lungă
lundzirilungire
lundzitulungit
lungâumflare a picioarelor de frig
lungulung
lungurosubolnăvicios
lungurosusuferind
LuniLuni
lunidâomidă
lunizmâaluviune
lunjidâomidă
lunjinâlumină
lunjinarilumânare
lunjinatuluminat
lunjinedzulumina, v
lunjinosuluminos
luntriluntre
lupatâlopată
lupatâ di vârcâvâslă
lupâtarulopătar - fabricant de lopeti
lupoanjilupoaică
luptâluptă
lupudrac
lupulup
lupudhituborfaş
lupudhitupotlogar
lurânuia
luridhâfâşie
lushiîmbăiere
lusilux
luskidhâaschie
lustragilustragiu
lustrămocirlă de mistreţ
lustrinjilac - de pantof
lustrulustru
lustrusesculustrui, v
lusulux
lutariiloterie
lutosulutos
lutraişnur de mătase
lutruyiiliturghie
lutseafiruluceafăr
lutseasculuci, v
lutsirilucire
lutsitustrălucit
lutsuprunc
lutudoliu
lutulut
luvesculovi, v
luxulux
luyaryeazmosocoteală
luyiifel
luyiifel
luyiioglindă
luyiisortiment
luyiispecie
luyriiobiect
luyumicanal
luyuriiobiect
luyursescu, luyursiri, luyursitucalcula
luyursescu, luyursiri, luyursitusocoti, v
luyuryeazmosocoteală
luyuryisescu, luyuryisiri, luyuryisitucalcula
luyuryisescu, luyuryisiri, luyuryisitusocoti, v
luznâneg
maci
madacă
madar
maîncă
mamai
ma daca
mabulipreferabil
macadaca
macadacă
mâcâescuplânge istovitor, v
mâcâldarâmămăligă
macarcel puţin
macarmăcar
mâcârămacara
mâcâră, mâcâradzmacara
mâcarimâncare
mâcarimâncare
macarimcel puţin
macarimmăcar
macaronjimacaroane
mâcarumăcar
macaticuvertură
mâcâtoarizi de dulce
mâcâtorumâncător
mâcatucare a mâncat
mâcatumâncat
mâcatumâncat
mâcâturâdisensiune
mâcâturâlitigiu
mâcâturâmâncărime
mâcâturâmâncătură
mâcâturâzâzanie
macădacă
macearocucotoi
mâceashimăceş
mâceashimăcieşe
mâceshumăceş
mâcilsescumesteca, v
mâcilsescumolfăi, v
maciocucotoi
mâciucâmăciucă
mâciucâmăciucă
mâclâdarâmămăligă cu magiun
macru, macrâ, macri, macrimacru, macră - fără grăsime
mâcuatinge, v
mâcudistruge, v
mâcumânca, v
macu, matsimac
madamâcucoană
made, madeadzcauză
made, madeadzmotiv
madeicauză
mademimină
madenimină
madhâ, mădzpiatră de joc
mâdularumădular
mâdularumembru
mâduuâcap
mâduuâcreier
mâduuâmăduvă
mâduuâminte
madzârimazăre
madzărimazăre
mâdziricljimazăre
magearumonedă ungurească
mâgheauâ, mâgheiurechea acului
mâghiivrajă
mâghipsescuvrăji, v
mâgirescuunguresc
magiuni
mâgiunimagiun
mâgiunimarmeladă
mâgiunumagiun
mâgiunumarmeladă
magnetimagnet
magorubandulieră
magoruşnur
mâgurâ, mâguricolină
mâgurâ, mâgurimăgură
maguru, magurisalbă
mâhâlăcartier
mâhâlămahala
mâhâlă, mâhâladzcartier
mâhâlă, mâhâladzmahala
mâhânămetehne
mâhânăpretext
mâhânăvină
mâhână, mâhânadzmetehne
mâhână, mâhânadzpretext
mâhână, mâhânadzvină
mahmudei, mahmudeadzmahmudea
mahmudii, mahmudiimahmudea
mahmurlâkimahmureală
mahmurliumahmur
mahmurumahmur
mahmuzipinten
mâhmuzipinten
maimai
mai, măibătrână
mai, măibunică
maiauâcreştet
maiauâmaia
maicâmaică
maidanimaidan
maimaru, maimarimeşter şef
maimibătrâne multe
maimunlâkimaimuţărie
maimunumaimuţă
maimutsâmaimuţă
maimuuâmaimuţă
maioshcuacrişor
maioshcumăr acrişor
maisturumeşter
maitapcibatjocoritor
maitapibatjocură
MaiuMai
mâjotâmănuşă
mâkeliucarnagiu
mâkeliumasacru
mâkeliumăcel
makidhunishupătrunjel
mâkilipsescumasacra, v
makinâautomobil
makinâmaşină
mal'bogăţie
mal'marfă
mal'mult
malâ bogăţie
malâ marfă
malâ mult
malaco, malacadzcrinolina - fusta de dedesubt
malacov, malacoavicrinolina - fusta de dedesubt
mâlâcukimac sălbatic
mâlâfrandzâsifilis
mâlâfrundzosusifilitic
mâlaiiarbă multă
malakiimasturbare
malâmâaur
malâmâaur
malamaternjiuaurit
mâlâmusescuauri, v
mâlâmusiriaurire
mâlâmusituaurit
mâlanjimierlă
mâlathâ, mâlathicufăr
malathrumărar
mâlâxescuobişnui, v
mâlâyaruviclean
mâlâyiiiarbă multă
mâldarumaldăr
mâldzârushicăldare pt muls
maliconsideraţie
mâlifâturâmanufactură
malinâstofă de lână
mâlinaribucurie
mâlinjiumierloi
malinumierlă - specie de
malistada
maljeaclu!taci!
maljeacura!taci!
maljiotumăntăluţă
maljiu, maljimai - de bătut
maltâavere
maltâbogăţie
mâltaritencuială
malteanuporeclă dată celor din Bitolia
malteciucucu urechi lungi şi atârnânde
mâltseadzâvărsat - variolă
mâltseadza pâduriljeivărsat de vânt - varicela
mâltsidzatuciupit de vânt
mâltsidzosuciupit de vărsat
maltudestul
maltumai
malumal
malufrandzâblenoragie
malufrandzâsifilis
mamâ dumict pt sugari
mamâ măduvă la pomi
mamâ miez
mamâ, mamiguşă
mamâ, mamimamă
mamcâguşă
mâmiimoashă
mâmosuguşat
mâmuligumămăligă
mâmushimama fârtatului
mâmushutatăl fârtatului
mânâmână
manâ mană
manâ pâclă
manâ, manimamă
mânâcopâteslă
manafufructar - vânzător de fructe
mânalisfeşnic de biserică
mânarisfeşnic de biserică
mânarumâner
mânarumiel îmblânzit
mânâstirumânăstire
mânatâmână de...flori
mânatâpumn
mânatâpumn de...galbeni
manazimure
mânazimură
mâncâturâhrană
mâncumânca, v
mândâlâkisupărare
mandalupenis
mandaluzăvor
mândanjipiuă
mândatârecomandare
mândată, mândătsmandat
mândată, mândătsştire
mândiifermecătorie
mândilâbatistă
mândipsescufermeca, v
mândipsirivrăjire
mândipsitfermecat
mandisăvrăjitoare
mandrâadăpost de iarnă al oilor
mândrânjeauâstână de iarnă
mândrânjeauâtârlă de iarnă
mandu, măndzîghicitor
mandulinâmandolină
mandulinumandolină
mândzâblestem
mândzâraze
mândzâsemnătură
mândzâtiflă
mandzalinimicuri
mândzatâcameră de iarnă, călduroasă
mândzatumânz
mândzatumânzat
mândzumânz
mândzumânz de doi ani
mândzurâbaniţă
mandzuranâmăgheran
mâneariplăsea de cuţit
mânearuamnar
manei, maneimanea - melodie turcească
manelâ, maneliprăjină de atârnat cântarul
mangâ, manganjşnapan - pungaş, excroc
mângalumangal
mângalumangal
mânganimangal
mangarâ, mangarileţcaie
mângârăgologan
mângâriban de aramă
mângâribani
mângârimangal
mângârugologan
mânghioshucercel
mânghiushucercel
mangimâncare
mânginumai
manglaruprost
mângljirbani
mângljirgologani
manguprost şi mare
mangufânetrebnic
mangusarunetrebnic
mânici
mânimâine
mânicâbraţ fluvial
mânicâcategorie
mânicâmânecă
mânicljiupin - fe de
mânicoacimânecă suflecată
mâniimânie
mâniiură
mâniketâmanşetă
mani-manirepede
manitsâpânză de ???
mânitsâmămiţă
manliherâpuşcă Manlicher cu 5 cartuşe
mânokiruamuletă
mânokirutalisman
manoleacunesociabil
manoleacusolitar
mântilâbatistă
mânucljiumănuchi
mânucljiumănuchi
mânucljiumolid
mânucljiupin - fe de
mânucljiusnop
mânuncljiumănuchi
mânuribrânză grasă
mânuriurdă
manushakivioletă
mânushcâmânutsă
mânushicercel
mânushileagăn
mânushitoartă
mânushitoartă
mânushotâmânuţă
mânzacumânz
mânzatviţel
maparica şi când
marvai de ...
marâpasiune
mârâcui !vai !
maradoiusticlete
mârâescumârâi, v
mârâjarubolvănăvicios
mârâjarusuferind
mârâjosubolvănăvicios
mârâljiumărar
maramangâpăianjen
mârâmnatuîntristat
mârânatuîntristat
maranduamarant - floare de la munte
mârânedzuîntrista, v
mârânedzuveşteji, v
mârânghipsescuofili, v
mârânghisescuofili, v
marango, marangadztâmplar
maranthruamarant - floare de la munte
mârâtsinimărăcine
mâratubiet
mâratubiet
mâratunefericit
mâratusărac - sărman
mâratusărman
mâratusărman
mâratusărman
mârazi, mârăji, mârăzuridor greu
mârazi, mârăji, mârăzurimâhnire
mârazi, mârăji, mârăzurisupărare
marcâ, mărtsâmarcă
mârcâtâgiiaurgiu
mârcatuiaurt
mârcatuiaurt
mârcushunarghilea, tubul de la
mârdaie, mârdăimarfă depreciată
mârdaie, mârdăimeteahnă
mârdaie, mârdăipunct vulnerabil
mârdzeauâmărgea
mârdzeauâ, mârdzealimărgea
mârdzeauâ, mârdzealimărgea - piatră
mârdzeauâ, mârdzeipupilă ochiului
mârdzilatumărgea, ca
mârdzinatutivit
mardzinămargine
mardzinicapăt
mardzinimargine
mârdzinicljicolţ de pâine
mâreatsâîngâmfare
mâreatsâmândrie
marengu, marendzâtâmplar
mârescumândri, v
mârescumări, v
mârgăritarumărgăritar
marghiolulinguşitor
margurâ, marguripervaz
mari bătrân
mari căpetenie
mari mare
mari şef
mari - Marea Laimare - Marea Neagră
mâricâmăricică
mâricui !vai !
mâriljialteţă
mâriljiglorie
mâriljigrandoare
mâriljigrandomanie
mâriljimajestate
mâriljimărire
mâriljirenume
mârinatuîntristat
mârinatu, mârinatsdezolat
mârinedzuîntrista, v
mârinedzuofili, v
mârinuîntrista, v
mâririmărire
mâritsăscuînrăutăţi
mâritu fălos
mâritu mărit
mâritu mărita, v
mâritu orgolios
mâritu pierde
mâritu scăpa de ceva, v
mâritu, mâritsmăritat
mârlescumârli, v
mârliremârlire
mârlitâmârlire
mârliturâmârlire
marmar, marmarimarmoreu
marmar, marmarimarmură
marmarâ, marmarimarmură
marmAră, marmAristearpă grasă
mârmârisescuînmărmuri, v
mârmindumormânt
marmurâ, marmurimarmură
mârmurisescuînmărmuri, v
mârmurisituînmărmurit
mâroiucotoi
mârshicadavru
mârshinedzurăsfira fluierând, v
mârshinurăsfira fluierând, v
mârshinurăsfira, v
mârshusescudedare la cadavru, v
mârshusituînsângerat
marsin, marsinâpost, de
mârsinaripostire
mârsinatupost, de
mârsineatsâpost, de
mârsinedzuposti, v
mârtarimăritare
mârtarimăritare
mârtarimăritat
mârtatâmăritată
mârtatâmăritată
mârtâtoarimăritat, de
mârtâtoruadolescent prostuţ
mârtiipăcat
martinâpuşcă Martini cu un cartuş
mârtiriimărturie
mârtiriljimărturie
martirisescumărturisi
mârtirisescumărturisi, v
mârtirisirimărturie
mârtirisitumărturisit
martirumartor
martiryiumartiriu
mârtishumăritiş
MartsâMarţi
MartsuMartie
martsumarţ
martsumărţişor
mârturiimărturie
marturumartor
marumarele
mârulâpin, fructul de
mâruljilăptucă
mârunâvoal
mâryâritarumărgăritar
mâryeascumurdări, v
maryiolulinguşitor
mas, masurimas - loc de înnoptat
mâsatupilă de ascuţit
mâscâfelcer
mâscâlidhâmăscărici
mâscârăbatjocură
mâscârămascara
mâscârămascara
mâscârăocară
mâscâriljiobscenitate
mâscâripsescumăscări, v
mâscâripsirimăscărire
mâscâripsitumăscărit
mâscâripsituridiculizat
mâscârlâkiobscenitate
mâscurescumasculiniza, v
mascurufecior
mascurumascul
mascurumasculin
mâseauâmăsea
mâseauâmăselăriţă
mashâcleşte de foc
mashalasă nu fii de deochi
mâshcarijunghi
mâshcarimuşcare
mâshcatumuşcat
mâshcâturâîmbucătură
mâshcâturariîmbucătăţire
mâshcâturedzuîmbuca, v
mâshcâturedzuspeti, v
mâshcâturicâîmbucătură mică
mâshcucăi, v
mâshcumuşca, v
mashicleşte de foc
mashidoar
mashinumai
mâshidoar
mâshinumai
mâshitsâmânuţă
mâshitsâmânuţă
mâsidhâ, misidztrăsături ale feţei
masinâmăslină
mâsinatumăsliniu
masinumăslin
maslâmăslină
mâslati, mâslătsdiscuţie
mâslati, mâslătsvorbă
masnâmăslină
mâsnarimăcinare
mâsnatumăcinat
mâsneumăslin
masnumăcina, v
masonufrancmason
masti, mashtichip
masti, mashtifaţă - obraz
masticâmastică
mâsticâmastică
mâsticarimestecare
mâsticatumestecat
masticumesteca, v
mâstihâmastică
mâstihimastică
mastorsâşireată
mastorsâşmecheră
mastorsâţigancă cerşetoare
mastorumeşter
mastracusuliţă
mâstrapâ, mâstrâpadzcupă
mâsturiciumeşter începător
mâsturiimeserie
mâsturipsescumeşteri, v
mâsturipsescumeşteşugi, v
mâsturipsirifasonare
mâsturipsitumeşteşugit
mâsturlâkimeserie
mâsturljiimeserie
masturumeşter
masturuzidar
mâsurubobină
mâşcâlitigăitan
mâşotâmânuţă
mâştinedzurăsplăti, v
matadin nou
mataîncă
matamai
mata - negativmai
mâtafifetru
mâtâracubidon
mâtâracuploscă
mâtârăbidon
mâtârăploscă
mâtasimătase
mateaîn zadar
mathimâ, mathimatilecţie
mathiti, mathitadzşcolar
mâtracucană
mâtrâgunâmătrăgună
mâtratsâmătreaţă
mâtreaţămătreaţă
mâtricâ, mâtritsioaie de lapte după fătare
mâtricamioi mulgătoare
mâtricarupăstor de oi de lapte
mâtricuhrăni din gură, v
matsâ, matsipisică
mâtscâfelcer
mâtsinarimăcinare
mâtsinatumăcinat
matsinumăcina, v
matsinutrăncăni, v
matsirumăcina, v
matsumaţ
mâtsucâmăciucă
MâturuEvreu
mâturu, mâturicopt
matuyealji, matuyealjiochelari
mavrumatuochi negri, cu
mavrunjeatuochi negri, cu
mâxuliprodus ovin
maxusanume
maxusîntradins
maxusspecial, în
maxutarcu, maxutartsâspecial
may, mayimag
mâyâjarucomerciant
mâyâzarunegustoraş
mâyâzâtorubuticar
mâyâziimagazin
mâyeauâurechea acului
mâyeauâvârf
mayi, măyifarmec
mayi, măyivrajă
mâyiivrajă
mâyilicuotrăvită mâncare
mâyipsescuvrăji, v
mâyipsescuvrăji, v
mâyipsirefermecare
mâyipsirifermecare
mâyipsitfermecat
mâyipsitfermecat
mâyipsitvrăjit
mâyirbucătar
mâyirgibucătar
mâyiriimâncare
mâyiripsescugăti, v
mâyirubucătar
mâyiryiobucătărie
mâyistrâvrăjitoare
mâyistruvrăjitor
maynetimagnet
maynetizmomagnetism
mâyulâ, mâyulicolină
mâyulâ, mâyulicolină
mâzâljibatjocură
mâzbâtăproces-verbal
mazdâ, măzdi, măzdziţărm
mâzdracusuliţă
mâzeausuliman - fard
mâzgâmâzgă
mâzgânoroi cleios
mâzgalâferestruică
mâzgâlescuînnoroi, v
mâzgosuvâscos
mâziifard negru
mâziisuliman - fard
mamă
măgazâmagazin
măifarmece
măivrajă
mă'le !mamă !
mănici
mănidar
mărăcine, spinetmărăcine
mărmurisiriîmpietrire
mă'-samaică-sa
mă'-tamaică-ta
măyirgi, măyirgioanj, măyirgeadzbucătar, bucătăreasă
măyisâvrăjitoare
măyiuryiobucătărie- separată de locuinţă
mbadijos
mbâirariînşirare
mbâiratuînşirat
mbâirâturâînşirare
mbairuînşira, v
mbâlsâmedzuîmbălsăma, v
mbaltsuîmbălţa, v - a pune balţul
mbâlţariîmbălţa, v - a pune balţul
mbalumati, mbalumatadzcârpaci
mbârbâtariîmbărbătare
mbârbâtatuîmbărbătatu
mbârbâtedzuîmbărbăta, v
mbârbâtedzuîncuraja, v
mbâreatsânoroc
mbaruînşirat
mbarunorocos
mbâryicivezi arădz
mbâxescuîmbâcsi, b
mbâxescuoxida, v
mberdhosescuîncurca, v
mbetuîmbăta, v
mbiducljearidespăduchere
mbiducljeatuplin de păduchi
mbiducljedzudespăduchea, v
mbirduescuîncurca, v
mbirshariînfiorare
mbirshatuzbârlit
mbirshedzuzbârli, v
mbitaribeţie
mbitariîmbătare
mbitâtorubeţiv
mbitâtoruîmbătător
mbitâtsâljibeţie
mbitâtsâljiîmbătare
mbitatuîmbătat
mbitâturâbeţie
mbitâturâîmbătare
mbitharu, mbitharâîncredere
mbitrânescuîmbătrâni, v
mbizuescua-şi bate joc
mbizuiribătaie de joc
mbizuitorubatjocoritor
mbizuitubatjocorit
mbizuiturâbatjocură
mblaricatârcă
mblâtescuîmpleti, v
mblâtescuînnota, v
mblâtiriîmpletitură
mblâtiriînotare
mblâtituînotat
mblâtiturâîmpletitură
mbljearifemeie
mblustelabăgăcioasă femeie
mboalâîn poală
mbodh, mbodhuripiedică
mbogru, mbogrâ, mbogri, mboagribiet
mbogru, mbogrâ, mbogri, mboagrinefericit
mbogru, mbogrâ, mbogri, mboagrisărman
mbolitsariîmbrobodire
mbolitsatuîmbrobodit
mbolitsedzuîmbrobodi, v
mbpipiredzupipera, v
mbratsâîn braţe
mbrâtsisheatuîmbrăţişat
mbrâtsishedzuîmbrătsisha, v
mbrescuprivi, v
mbririprivire
mbrostishoru, mbrotishoarâprostuţ
mbrostudrept
mbrostuîn picioare
mbrostuîndrepta, v
mbrumaribruma, cădere de
mbrumatbrumă căzutâ
mbrumeadzâbruma a cădea, v
mbrumutedzuîmprumuta, v
mbrumutuîmprumut
mbrustaruoblânc - cornul şeii
mbrustedzuîndrepta, v
mbrustedzuridica în picioare, v
mbrustelabăgăcioasă femeie
mbrustelaşorţ
mbrustishoruprostuţ
mbrustushoruprostuţ
mbubukisescuînmuguri, v
mbuburicaturinichi, ca un
mbucuîmbuca, v
mbucurubucura, v
mbudhuescuîmpiedica, v
mbudzatubuzat
mbudzinaribosumflare
mbudzinatubosumflat
mbudzinedzubosumfla, v
mbufnatuîmbufnat
mbufunedzuîmbufna, v
mbugâtsâljibogăţie
mbugâtsâriîmbogăţire
mbugâtsăscuîmbogăţi, v
mbugâtsituîmbogăţit
mbugatubogat
mbugrusescutermina dând cu tifla, v
mbuiruîmpunge, v
mbujuratuîmbujorat
mbulbukedzubulbuca, v
mbulitsariîmbrobodire
mbunedzuîmbuna, v
mbunedzuîmpăca, v
mbunuîmbuna, v
mbunuîmpăca, v
mburescuîmplini, v
mburescutermina, v
mburitâtoi
mbutoariputoare
mbutsariîmpungere
mbutsescuîmpunge, v
mbutsinedzuîmpuţina, v
mbutsuîmpunge, v
mbutsuîmpungere
mbutuîmpunge, v
mcarimâncare
mcarimâncat, de
mcatumâncat
meaci
meadar
meaiată
mealjilână de pe cap, coadă, picioare
mealu, mealuricoclaură
mealuricoclauri
mearâvas de lemn pt lapte
measâmasă
meashtiricinstire
measticâ, meastitsiconfluenţă
measticuamesteca, v
measticumesteca, v
MecanuBulgar
mectepi, mectipedzşcoală
medaljioanimedalion
megidiiMedjid sultan, ca el
mehengihangiu
mejdâ, mejdiţărm
mekhemi, mekhemedztribunal
melazâmsublocotenent
meljiumei - plantă
meljiuulm - specie de
melumeu
menadoar
mendâmentă
mengâ, mengiatenţie
mengâ, mengigând
mentâmentă
merâvas de lemn pt lapte
merahunuamar
merdu, merdzâexcrement
mergi bălţat
mergiubălţat
merhameticlemenţă
merimagâpăianjen
merimagâpăianjen
merimangâpăianjen
merosuparte
merumăr
mescucinsti, v
mescucinsti, v
mescuda bacciş, v
mescuda un ban cuiva, v
meshufierul lat de la plug - brăzdar
mesimijloc
mesitalie
mestrâ, mestripapuc
mesulună - timp
mesumenstruaţie
metalumetal
metichiar
metrumăsură
metrumetru
metsideşi
metsi cu toate că
metsi fie
metsi că....deşi
meturâ, meturibarbă
meturâ, meturimătură
meturu mătura, v
meturu, meturimăturar- care face mături
mezdâţărm
meziabia
mgljearimuiere
mi facu bileaideranja, v
mianeicabaret
micamimăiestrie
micetimoschee mică
micruscopumicroscop
midhichiar
miduljiucreier
miduuâmăduvă
midzitrâbrânză - fel de
miengiuhangiu
mighetâimbecil
migideimonedă turcească
migideistocojiu
migitumigidii
miglisiconsiliu comunal
mihanâ, mihânadzbirt
mihani, mihănjfoale
miheni, mihenjcabaret
mihlemiconsolare
mihlemiunguent
mihrisescucocoşa, v
mihrisescumicşora, v
mijacoucadet
milancoliimelancolie
milani, milănjcerneală
miletinaţiune
miletineam
miletipopor
milgeanmărgean
miliileşin
miliileşin
militsâscutec
miliunâ, miliunimilion
miliunistrumilionar
miljiorumiel de 2 ani
miludhiimelodie
milurârâpă
minareiminaret
minarimişcare
minatumişcat
minciunâminciună
minciunariminciunare
minciunedzuminţi, v
minciunedzuminţi, v
minciuniminciună
minciunilea, de-aminciuni, cu
minciunosumincinos
minciushamipăducherie
minciushicercel
mincucopil
mindanumintean - haină
mindedzâînţelepciune
minderisofa fixă
minderusofa fixă
mindescuamesteca, v
mindescutulbura, v
mindi, mindzâminte
mindimenuînţelept
mindiminiljiprudenţă
mindiosuînţelept
mindireajiînvălmăşală
mindireaziînvălmăşală
mindiriamestecare
mindirisofa fixă
mindirlâkicuvertură
minditoruturbulent
mindituamestecat
minditurârăscoală
mindizinginer
mindizlâkiînginerie
minduescugândi, v
minduescuîngândura, v
minduhiigalben - ban
minduirigând
minduirigândire
minduituîngândurat
minduosuînţelept
mindzaljiaşchie
mindzithrâbrânză - fel de
mineucarte bisericească cu sfinţii din lună
minghetudomol
minghinadhâpată
minghinadhâprihană
minghinimenghină
minghiushicercel
minghiushimărgăritar
minghiushucercel
minghiushucercel
minghiushumărgăritar
mingiliziconsiliu comunal
mingiunâminciună
mingiunamiminciuni multe
mingiunariminciunare
mingiunatuminţit
mingiunedzuminţi, v
mingiunosumincinos
mingiusharipăduchere
mingiushatuplin de păduchi
mingiusholâpingea
mingiushupăduchel
mingucopil
minieu
minimine - pronume
minipe mine
miningitâmeningită
mintani, mintănjmătanie
mintâtorubăţ ca un făcăleţ
mintescuamesteca, v
mintescurăscoli
mintescutulbura, v
mintescuzăpăci, v
mintezâminte ascuţită
mintiatenţie
mintideşteptăciune
mintigând
mintiinteligenţă
mintiintenţie
mintiminte
mintiopinie
mintipărere
mintisfat
minticâminte ascuţită
mintimenuînţelept
mintiminiljiînţelepciune
mintiminiljiprudenţă
mintiosumintos
mintireajiînvălmăşeală
mintireajiprobleme
mintireajirăscoală
mintiriamestecare
mintitoruamestecător
mintitoruturbulent
mintitutulbure
mintiturâamestecătură
mintiturâanarhie
mintiturâconfuzie
mintiturâînvălmăşeală
mintiturârevoluţie
mintsâgalben - ban
mintsaljiaşchie
mintsimipăducherie
mintuescugândi, v
mintuirigândire
minumişca, v
minutâclipă
minutâminut
minutarisubţiere
minutatusubţiat
minutedzusărăci, v
minutedzusubţia, v
minutsalji, minutsăljiaşchie
minutsalji, minutsăljimărunţiş
minutsamimărunţişuri
minutsăljimărunţiş
minutsăscumărunţi, v
minutuminut
minutu, minutâ, minuts, minutifin - calitate
minutu, minutâ, minuts, minutimărunt
mirâdestin
mirâsoartă
mirâursită
mirâursitoare
miracli, miracleadz, miracloanjidoritor
miracunipiatră de ascuţit
mirakidorinţă
mirakipasiune
mirakiplăcere
mirakiregret
miralaiuamiral
mirârescuîmpărătesc
mirashigimoştenitor
miratumirat
mirazimoştenire
mirdzeanimărgean
mirgeanicoral roşu
mirgeanimărgean
mirghinosumărgean, ca
miri, miredzislaz
miriadhâmulţime
miriadhânumăr mare de..
miriciumăr mic
miricumăr mic
miridzuodihni la prânz, v
miridzurepaosul de prânz
mirimangâpăianjen
mirimetireparaţie
mirimitisescurepara, v
mirimiţescurepara, v
mirindarigustarea de la ora 16-17
mirindatugustat de ora 16-17
mirindichindie - orele 16-17
mirindimerinde
mirindugusta la ora 16-17, v
miringeuportocal - soi de
miriumulţime
mirizmadhâmirodenii
mirkezigarnizoană
mirmerumarmură
mirmerumărgea colorată
mirmintumormânt
mirmitumormânt
mirumir
mirumuci
mirudhatuodorant
mirudhyeauâmiros
miruloyiubocit
mirulyisescuboci, v
mirulyisescuboci, v
mirumagâpăianjen
miruminjiprimele 12 zile ale lui August
mirunicusalbă
mirusescumirui, v
mirushumăr mic
mirusitumiruit, v
miryiuloiubocet
miryiulotubocet
miryiulunescuboci, v
miryiuluniribocire
miryiulunitubocit
misalifaţă de masă
misalimasă
misalipomană
misandrâgarderobă în perete
misâreauârarişte
miscâcurcă
miscucurcan
miscumosc
miscutucinstit
mishacâmijlociu
mishicuarşic
mishinipiele tăbăcită ordinară
mishkinuieluşă
mishkiuparfumat cu mosc
mishtearicinstire
mishtearicinstire
mishusholjipingea
misicâmasă mică
misidhâ, misidzchip
misidhâ, misidztrăsătură a feţei
misimerâsiestă
misircu, misircâcurcan, curcă
misirioraş
misirocucurcan
misitiimediere
misitiinegociere
misituagent comercial
misituintermediar
misitumediator
miskiuparfumat cu mosc
misokiruîntre două vârste
misotrivumediocru
misticariamestecare
misticatuamestecat
misticatuîmbinat
misticatusociabil, om
misticâturâamestecătură
misticosecret
mistiryipsescusecret a ţine, v
mistiryipsescutăinui, v
mistiryipsirităinuire
mistiryipsitutăinuit
mistiryiusecret
misto, mistadzsalariu
mistriimistrie
misu-aroshusemi-roşiu
misucupsescudeşela, v
misucupsescuspeti, v
misuhoricentrul localităţii
misuhoripiaţă
misurâfarfurie
misurâmăsură
misurarfarfurii care face
misurarimăsurare
misurarinumărare
misuratumăsurat
misuratunumărat
misurufarfurie
misurumăsura
misurumăsura din priviri, v
misurunumăra
misurunumăra, v
misuruporumb
misuruporumb
mitâmită
mitani, mitănjmănuşă fără deget
mitanji, mitănjgenoflexiune
mitanji, mitănjmătanie
mitânjiusescucăi, v
mitasimătase
mithcâ, mithtsicreştet
mithcâ, mithtsivârf
mithoadhâmetodă
mithuluyiimitologie
mitilicugologan
mitilugălbează
mitirizimeterez
mitohilocuinţă la mânăstire
mitohulocuinţă la mânăstire
mitrâmatrice
mitrâmitră - acoperământ al capului
mitricarihrănire
mitricaruhrăni, cel ce
mitricatuhrănit
mitricuhrăni, v
mitropolimitropolie
mitrupulitumitropolit
mitunjiusescuregreta, v
miturarimăturare
miturarumăturar - cel ce face mături
mituricâmăturică
miţiujumătate de vin
miucâescuistovi, v
miuftaruperceptor
miuhiurlidisescusigila, v
miurgisigila - cel care
miurisigiliu
mixâ, miximuci
mixosumucos
miydalmigdal
miydaniiveală
miydaniloc deschis
miydanisuprafaţă
miydhalâmigdală
miydhâlatumigdala, ca
miydhâljeauâmigdal
miyirgiiartă culinară
miyiriimâncare gătită
miylemimângâiere
miylenimângâiere
mizeaperitiv
mizemezelic
miziabia
miziaabia
mizilepoştă - termen învechit
mizilikiaperitiv
mizilikimezelic
mizilishticonsiliu
mizlisiconsiliu
mizurâmăsură
mlarecatârcă
mljearifemeie
mljiorumior, mioară
mnatâpumn
moaliexcrement
moalimoale
moarâmoară
moarimoare
moashibabă
moashtimoashte
modhâmodă
mogurusalbă
molavublând
molavumolatic
molci !taci, tăceţi - mâlc
molimâmolimă
molitsâmolie
moljiuameliora, v
moljiuatenua, v
moljiucalma, v
moljiuleoarcă
moljiumuia, v
moltsâmolie
molu, molurichei, ţărm
momilâmobilă
monâ, monias
monedhâmonedă
monohucastrat
monohujugănit
monokiruamuletă
morâcoşmar
morcupurpuriu
moremăi
morimăi, pt femeie
moricupurpuriu
morozâamantă
morozâibovnică
mortumort
mortului, amoarte, de
morumuri, v - despre oameni
moruucide, v
morvu, morvănenorocit
moscumosc
moscuparfum
mostrâmostră
mostrubalaur
mostrupocitură
mpadijos
mpârliguplămădi, v
mpârmâtedzuîmprumuta, v
mpârmutuîmprumut
mpârmuturăsplată
mpârtsâriîmpărţire
mpârtsâripomană
mpârtsâtuîmpărţit
mpartudespărţi, v
mpartuîmpărţi, v
mpartupomană a da, v
mpartusepara, v
mparuîmpunge, v
mpâturarigalopare
mpaturugalopa, v
mpeaticucârpi, v
mpeaticupetici, v
mpeaturuîntinde foi de plăcintă, c
mpihioruînfira
mpihiuruînfira
mpikiuîntâlni, v
mpiltescuîmpleti
mpipiratpiperat
mpipiredzupipera, v
mpirpiraripiperare
mpirusharifior
mpirushedzuzbârli, v - de frig
mpiticaripeticire
mpiticâtorucârpaci
mpiticatupeticit
mpiticâturâcârpoceală
mpiturariîntindere de foi
mpizuescubatjocori, v
mpladeapieziş
mplascuplezni palmele, v
mplâtescuîmpleti, v
mplâtescuînota, v
mplinuîncărcat
mplinuplin
mpliteturâîmpletitură
mplititurâîmpletitură
mpluariploare
mpluatuplouat
mpluiadzâplouă, v
mpotuînvinge, v
mpraduprăda, v
mprâmutedzuîmprumuta, v
mpriunâîmpreună
mprostuîn picioare
mprumutariîmprumutare
mprumutatuîmprumutat
mprumutedzuîmprumuta, v
mprumutuîmprumut
mprumutuîmprumuta, v
mprustariridicare
mprustatuîn picioare
mprustaturidicat
mprustedzudemara, v
mprustedzuprogresa, v
mprustishoruprostuţ
mpuljeariîmnulţire
mpuljeatupuiat
mpuljedzuînfrăţi, v
mpuljedzupui a scoate, v
mpushcljeatuciumat
mpushcljedzuciuma, v
mputoariputoare
mputsânariîmpuţinare
mputsânatuîmpuţinat
mputsânedzudiminua, v
mputsânedzuîmpuţina, v
mputsâtuîmpuţit
mputupuţi, v
mreanâmreană - peşte
mshatufrumos
mtrescuprivi, v
mudar
mu- meamuma mea
muabetidiscuţie
muabetipetrecere
muagearurefugiat
muagirurefugiat
muarifuconsiliu de instrucţiune
mucâmuci
mucademinormă
mucaetihotărâre
mucaetiîndemn
mucaitlâgrijuliu
mucaitlâkiîndemnare
mucarimucozitate
mucâvamucava
mucealâmocirlă
mucealileoarcă
mucearâcortegiu nupţial
mucearâmocirlă
muceashimăceşe
mucilescuuda de ploaie, v
muciliriudare
mucilituudat
mucio ucenic
muciorumocirlă
mucirlâmocirlă
muciuculimbă de cântar
muciulescuuda de ploaie, v
muciuliribălăcire
muciulitumucegăit
muclishtileoarcă
mucljimuchie
mucoarimucozitate
mucosumucos
mucu, mutsmuci
mudhistrâmodistă
mudzescumugi, v
mudzirimugire
mufluzescumofluzi, v
mufluzipsescumofluzi, v
mufluzipsitumofluzit
mufluzirimofluzire
mufluzitumofluzit
mufluzlâkifaliment
mufluzufaliment
mufluzumofluz
muftiumuftiu - lider religios
mugrisescumugi, v
mugrisirimugire
mugumugi, v
muhabetidiscuţie
muhabetipetrecere
muhlâmucegai
muhladhâmoină - vreme umedă călduţă
muhlidumucegăit
muhlidzamimucegăire
muhlidzârimucegăire
muhlidzâtumucegăit
muhlidzăscumucegăi, v
muhljimuchie
muhlutuleu - fir de păr
muhmudemahmudea
muhmurlâkimahmureală
muhmurlimahmur
muhmuzâpinten
muhtanicalomnie
muhtârlâkipercepţie
muhtaruperceptor
muhurisigiliu
muinâ, muinjmoină - vreme umedă călduţă
mujde, mujdedzcadou de veste bună
mujde, mujdedzrecompensă
mulâ, mulicatârcă
mulâlikicâmpie
mulâlikidomeniu
mulamicerneală
mulari, mulăricatâr
mulâritsâcatârcă mică
mulashcublajin
muldzarâmânzară -
muldzarcâmânzară -
muldzaru, muldzărimulgător
muldzearimulgere
muldzirimulgere
muleaftâcioclu
muleaftâtăcut
muleaftadzciocli
muleaftadztăcuţi
mulfluzipsirimofluzire
mulgâtorumulgător
mulgumulge, v
mulicâcatârcă mică
mulicicatârcă mică
muliciucatârcă mică
mulidhiglonţ
mulidhiplumb
mulidhusescuplomba, v
mulidiglonţ
mulidiplumb
muliftumolift - molid
mulipsescucontamina
mulipsescuinfecta
mulipsescumolipsi, v
mulitsâmolie
mulitsâmolie
muliv, muliyicreion
muliviglonţ
muljearifemeie
muljeariînmuiere
muljearimuiere
muljeatumuiat
muljeazimu, muljeazimenjsublocotenent
muljiramifemei multe
muljiramimuieret
muljiramimuieri multe
muljirashcuafemeiat
muljirescufemeiesc
muljirescumuieresc
muljirescupartea posterioară a bisericii rezervată femeilor
muljiroanjfemeie voinică
muljirushuafemeiat
muljitsâmolie
muljitsarimolii a prinde, v
muljitsatuciupit de vărsat
muljitsatumolii care a prins
muljitsedzuciupit a fi de vărsat
muljitsedzumolii a prinde, v
muljiturâlichid
muljiturâmâncare lichidă
muljiturâmoale
muljiturâvreme umedă
muljiu, muljinegricios
muljrushcuafemeiat
mulkidomeniu
mulkiproprietate
muloahânalbă
mulsâmulsă
multeatsâmulţime
multsâmimulţime
multsarimolii a prinde, v
multsatmolii care a prins
multsăscuînmulţi, v
multseadzâvărsat de vânt
multsidzosuciupit de vărsat
multufoarte
multumult
mulu, mulâ, mulji, mulicatâr
muluetsumălăieţ
mulufrandzâsifilis
muluyiipoliţă - obligaţie
mumâconducător
mumâmamă
mumâşef
mu-meamaică-mea
mumulescubombăni, v
mumulicumămăligă
mumuligumămăligă
mumuliribombănire
munâficlikiintrigă
munaficu, munaficâ, munafits, munafitsiintrigant
munaficu, munaficuriintrigă
munâsipiacord, de
munatu, munatâ, munats, munatineamestecat
munatu, munatâ, munats, munatisimplu, neamestecat
mundâ, mundicaznă
mundâ, mundzârază
mundimunte
mundishumunte, de
mundobrun
mundosumbru
mundrescuprivi, v
munduescucăzni, v
munduescutortura, v
munduiricaznă
munduirisuferinţă
munduirisupliciu
munduitucăznit
munduituchinuit
munduitutorturat
mundzâdemnătură cu degetul
mundzâtiflă
mundzuescutifla , a da cu - v
mundzusescutifla , a da cu - v
mungârisescumugi, v
munokiruamuletă
munolcunesociabil
munolcusolitar
munrdhâmonedă
muntimunte
muntishumunte, de
muntosumuntos
muntrescuprivi, v
muntritâprivire
munuflikiintrigă
munuhucastrat
munuhucastrat
munuhujugănit
munuhujugănit
munupatipotecă
munzurâbaniţă
murâmură
murafetiabilitate
murafetişmecherie
murafitlâkiabilitate
murarumorar
murdâriljimurdărie
murdâripsescumurdări
murdâripsirimurdărire
murdâripsitumurdărit
murdârlâkimurdărie
murdarumurdar
murdzearimulgere
murdzeashtiamurgi, v
murdzeashtiînsera, v
murdzescuamurgi, v
murdzescuînsera, v
murdziriamurgire
murdzishuamurg
murdzitâamurg
murdzituamurgit
mureauâdud
murgishuamurg
murgiuamurg
murguamurg
murgumurg - cal gri
muririmoarte
muririmurire
murisciruine
muritumort
muritumurit
murlaimizerabil
murlaisărman
murlaiticălos
murlaiumizerabil
murlaiusărman
murlaiuticălos
murmiicalendarul lunilor după zile
murmin, murminjisoroc
murmindumormânt
murminjicalendarul lunilor după zile
murmintimormânt
murmintsâcimitir
murmintumormânt
murmuredzumurmura
murmurumurmur
murmurumurmura
murneatsâbrun-închis
murnescuînvineţi, v
murnescuvânăt
murniriînvineţire
murnituînvineţit
murnubrun
murozâamantă
murtamimorţii cei mulţi
murtârauârea foarte
murtiirentă
murtikirentă
murtsinâcadavru
murtuamorţi, v
murtuţinâhoit
murtuţinâmortăciune
murububă de cal
muruzid
murumunjicalendarul lunilor după zile
murunicusalbă
murvâdare-ar....
musafirlâkimusafir, primire de
musafirumusafir
muscâmuscă
muscamimuşte multe
muscaruviţel
muscu - mâcumânca, bine, v
muscusapnâsăpun parfumat
muscuvulsescuparfuma
muscuvulsiriparfumare
muscuvulsituparfumat
musgalgâcrenel de meterez
mushafericonsultaţie
musharecâmoşnegutsă
mushatiliiele
mushatufrumos
mushaveramant
mushavireiconsiliu
mushăfericonsfătuire
mushăferiînţelegere
mushăvericonsfătuire
mushăveriînţelegere
mushcâcatârcă
mushcarimuşcare
mushcarimuşcătură
mushcâturâmuşcătură
mushcljiosumusculos
mushcljiumuşchi
mushcljiumuşchi - lichen
mushconjuţânţar
mushcrumuscur - alb cu pete negre pe bot
mushcrumuscur - alb cu pete negre pe bot
mushcruescucărunţi, v
mushcucatâr
mushcumuşca, v
mushdecadou de veste bună
mushderecompensă
musheashtibăbeşte
musheatudrăguţ
musheatufrumos
musheatu, musheatâfrumos
mushescubăbesc
mushescuîmbătrâni, v - despre femei
mushimama fârtatului
mushicâbăbuţă
mushicumoşuleţ
mushidârisulfat de amoniac
mushimâmuşama
mushinghinâalbastru deschis
mushiriîmbătrânire
mushiteatsâbunătate
mushiteatsâfrumuseţe
mushiteatsârăutate
mushitescufrumuşel
mushiticadzfrumuşel
mushiticufrumuşel
mushitsâmusculiţă
mushitsâtuînfrumuseţat
mushitsăscufrumos a se face, v
mushitsăscuînfrumuseţa, v
mushmancârtiţă
mushmoalâşiret, şireată
mushmoalâviclean
mushmulâşiret, şireată
mushmulâviclean
mushonjiumoşuleţ
mushtinarirăsplată
mushtinarirecompensă
mushtinedzurăsplăti, v
mushtinedzurecompensa, v
mushtiră, mushtiroanj, mushtiradzclient
mushtiră, mushtiroanj, mushtiradzmuşteriu
mushtirekilatrină
mushtiri, mushtiradz, mushtiranjclient
mushtiri, mushtiradz, mushtiranjmuşteriu
mushtucubelciug de cântar
mushu tatăl fârtatului
mushumămuşama
mushurecâmoşnegutsă
mushuronjiucârtiţă
mushuru, mushurimareşal
mushuteatsâfapră rea, reprobabilă
mushuteatsâfrumuseţe
mushuticufrumuşel
mushutsâtuînfrumuseţat
mushutsăscuînfrumusetsa, v
musitsâmusculiţă
muskidhâviţea
mustacâmustaţă
mustâcatumustăcios
mustâcioarâmustăcioară
mustâcushimustăcioară
mustândicujudecător
mustatsâmustaţă
mustosumustos
mustumust
mustusescumust a face, v
mustusirimust, facere de
mustusitumust, murdărit de
mutâ loclurăscoli, v
mutâ locluzgudui, v
mutafi, mutăhi, mutăfuricuvertură de rând
mutaljiumuţenie
mutarimutare
mutatumutat
mutcâmai de presat struguri
muteaiumutălău
mutisarifuguvernator de judeţ - vilaet
mutlacusigur
mutrâmutră
mutreauite
mutrescuîngriji, v
mutrescuobserva, v
mutrescuprivi, v
mutririîngrijire
mutririprivire
mutritâîngrijire
mutritâprivire
mutrituîngrijit
mutrituprivit
mutrusescumutre a face, v
mutrusescusupărat a se uita, v
mutrusiriîmbufnare
mutrusitusupărat, v
mutsâbot
mutsamimuţenie
mutsariamuţire
mutsâriamutsire
mutsâtuamuţit
mutsăscuamuţi, v
mutscâbot
mutsosumucos
mutsubot
mutsusuge, v
mutsunâmască
mutumut
mutu fura, v
mutu începe, v
mutu jefui, v
mutu muta, v
mutu ridica, v
mutu sălta, v
mutu scula, v
mutu cânticlucâta subţire, v
mutu caplurăscula, v
mutu di coadâlăuda, v
mutu, muts, mutâ, mutimut
mutuleangâmutălău
mutus !taci !
mutuvilâ, mutuvilirăşchitor
mutvakibucătărie
muuâmaimuţă
muvletitermen
muzâ, muzimăr
muzâ, muzioaia care merge în frunte
muzaicumozaic
muzavirlâkiintrigă
muzaviruintrigant
muzgânoroi cleios
muzicâmuzică
muzicâmuzicuţă - instrument
muzicandumuzicant
muzikiimuzicuţă - instrument
mvescuîmbrăca, v
mvirinatamărât
mvirinatsupărat
mvulbedzurula urzitura, v
nîn
naiată
nala
nana
o
una
una
nacanu cumva
naca,nacadoar
naciu, nacigurgui - vărful opincii, pantofului
nacrâgrijă
nadâsperanţă
nâdâescuspera, v
nâdâirinădejde
nâdâirisperare
nâdâitusperat
nadanlâkiinsolenţă
nadanlâkiobrăznicie
nâdiisperanţă
nâdufunăduf
nâdufuzăpuşeală
nâearcâmamă vitregă
naeveaaevea
naeveareal
naevearealitate, în
nâfâcăhrană
nâfâcăsoartă
nâfamâmulţime
nâfâtescuîndopa, v
nâfâtescusătura, v
nâfâtitusăturat
nâfâturiîndopare
nâfeamâpuţin
nafeesamur - animal
nafilezadar, în
nafoarâafară
nafoarâafară
nafoarâWC
nâftescunavigator, de
naftumarinar
naftunavigator
nafurâanafură
nâfuzicertificat de naştere
nâheamâpuţin
nâheamâtâpuţin
nâheamâzâpuţin
nahimâblestemat să fie
nahtinumerar
nâhusetunefast
naicorabie
nairegiune
nai....cel mai...
naietiintenţie
nâietiintenţie
nâindiînainte
nâinteaînainte
nâintiînainte
nâintiînainte
nâintiînainte
nâintruînăuntru
nâireatsâsupărare
nâirescumânii, v
nâirescusupăra, v
nâiririsupărare
nâiritusupărat
najinazuri
nâlânghitâmâncare - fel de
nalănjcatalige
nalbânalbă
nalbanpotcovar
nalbanupotcovar
nalbastrusur
nalciplacheu la pantof
naletublestemat
nalimânari
naljiureaaiurea
naljiureaaiurea
nalonisandale din lemn
nâlsesculamenta, v
naltsuînălţa, v
naltuînalt
naltusus
namâ, namifaimă
namâ, namirenume
nâmaljiumiel, oaie pt frigare
namalodestul
nâmâtisescuvrăji, v
nâmâtisirivrăjire
nâmâtisituvrăjit
namisaîntre
namisa di...printre....
nâmliiţeavă de puşcă
nâmuzidemnitate
nâmuzidemnitate
nâmuzimândrie
nâmuzimândrie
nâmuzionoare
nâmuzionoare
nâmuzliom de onoare
nâmuzlionoare, om de
nanâleagăn
nanâştevie, fel de
nanciupenis
nandreaptadreapta, la
nângâlângă
nânghidhâun pic
nânghidhâun pic
nântiînainte
nântiînainte
nantualtul
nanumireaumăr, pe
naotemplu
nâoarâcândva
nâoarâodată
napanu cumva
napânu cumva
nâpâdescunăvăli, v
nâpârtecâpârtie
napartidincolo
nâpârticânăpârcă
nâpârticâreptilă
nâpârticâşarpe, v
nâpoi iarăşi
nâpoi înapoi
nâpoi totuşi
nâpoiuapoi
nâpoiuînapoi
napranuîndăratnic
napunu cumva
nâpudhearicuturbulent
napudhishaluide-a-ndărătelea
nâpuescuîntoarce, v
nâpuescuretrage, v
nâpuiriînapoiere
napulioninapoleon - monedă
nârâescumânia, v
nârâescusupăra , v
nârâescusupăra, v
nârâescusupăra, v
nârâirimânie
nârâirisupărare
nârâitumâniat
nârâitusupărat
nârândzucarpen - specie de
nârângeufrasin - specie de
narăurăutate, cu
nârecinăsuc
nâreciucârn
nargaîncet
narghilenarghilea
narghileinarghilea
narinas
narkipreţ maximal
nârleatsâmânie
nârosunăsos
nartipreţ maximal
narticâpronaos - tinda bisericii
naryaîncet
nasgurgui - vărful opincii, pantofului
nâs, nâshidânsul, dânshii
nâsadânsa
nâsadumneaei
nâsaea
nâsâhatisfat
nâscânducâţiva
nâscândunişte
nâscândupuţin
nâscându, niscândâpuţin
nâscântucâţiva
nâscântunişte
nâscântupuţin
nâscântu, niscântâpiţin
nâscâriicurăţenie
nâscârsescucurăţenie a face, v
nâscârsescuderetica, v
nâscârsescuface curat, v
nâscârsiridereticare
nâscârsitudereticat
nascurăsări, v
nascu, minaşte, a se
nâscumbusescusufleca mânecile, v
nâshtinişte
nâsihatisfat
nâskirsescucurăţenie a face, v
nâskirsescuderetica, v
nastângastânga, la
nâstâsescuînvia, v
nâstâsiriînviere
nâstâsituînviat
nasturunasture
nasturunasture
nâsudânsul
nâsudumnealui
nâsuel
nâsu, nâshi, nâsa, nâsidânsul, dânsa..
nâtheamâpuţin
nathemaanatemă
nathimablestemat să fie
nathimatublestemat
nâthimedzublestema, v
natu, naturiprunc
nauânouă
nauâ nouă - număr
nauâ, nalinoutate
nâundruînăuntru
nauntruînăuntru
nâuntruînăuntru
nâuntruînăuntru
naurlial 9-lea
nausprâdzatsinouăsprezece
nâvâdescunăvădi, v
nâvâdescunăvădi, v
nâvâescuviscoli, v
nâvaiuninsoare
nâvaiuviscolire
nâvalânăvală
nâvâlescucoborâ, v
nâvâlescucuprinde, v
nâvaljiutroian de ninsoare
nâvalunăvală
navlutaxă de navigare
nâvoiusul de răzbiu
naxisupărare
naxuincapabil
nazi, năji, nazinaz
năltsâmiînălţime
năltsariînăltsari
năltsatuînăltsatu
năorunor
năunou
năureadzânoura, v
năurualbastru
năurunor
năvrâscâviţă de vie sălbatică
nbirdhuescuîncurca, v
ncâceariceartă
ncâcearicertare
ncâcearidispută
ncâceatucertat
ncacigâlceavă
ncâciturâceartă
ncaciucerta, v
ncâlarucălare
ncâldurariîncălzire
ncâlduratuîncălzit
ncâlduredzuînfierbânta, v
ncâldzâriîncălzire
ncâldzâtuîncălzit
ncâldzăscuîncălzi, v
ncâlicariîncălecare
ncâlicatuîncălecat
ncâlicâturâfemeie josnică
ncâlicâturâîncălecare
ncalicuîncăleca, v
ncâltsariîncălţare
ncâltsatuîncălţat
ncaltsuîncălţa, v
ncaltsuînşela, v
ncaltsupotcovi, v
ncâlulariîncălzire
ncâluratuînfierbântat
ncâluredzuîncălzi, v
ncâluredzunăduşi, v
ncâpâtoruîncăpător
ncâpeariîncăpere
ncapuîncăpea, v
ncâputuîncăput
ncâraguologi, v
ncârcariîncărcare
ncârcarimurdărire
ncârcâtoaributoiaş de gloanţe
ncârcatucopleşit
ncârcatuîncărcat
ncârcatumâjit, v
ncârcatumurdărit
ncârcatuplin
ncârcâturâîncărcătură
ncârciliuîn vârf
ncârciljeatucârlionţat
ncarcuîncărca, v
ncarcumurdări, v
ncarcumuri, v
ncârdzeliuciorapi a broda
ncârdziljearibrodare
ncârdziljeatubrodat
ncârfusescubate în cuie, v
ncârfusescuînţepeni, v
ncârfusescupironi, v
ncârligariîncăierare
ncârligatuîncârligat
ncârlighedzuîncârliga, v
ncârnjidariînnegrire
ncârnjidedzuînnegri, v
ncârshiljeariîncâlcire
ncârshiljeatucârlionţată
ncârshiljedzuîncâlci, v
ncârshiljedzuîncurca, v
ncâtrâmariînfrânare
ncâtrâmedzuînfrâna calul, v
ncărciljiosucârlionţ
ncemirotravă
ncernubiet
ncernunefericit
ncernunenorocit
ncernusărman
ncimiratumâhnit
ncimiratuotrăvit de supărare
ncioamiruînvenina, v
nciomiruînvenina, v
ncionjiuscânci, v
ncionjiuschelălăi, v
nciornicuîntuneca, v
nciornikedzuîntuneca, v
ncircljeatuîncercui, v
ncirgariacoperire cu cerga, v
ncirgariînvelire cu cerga
ncirgatuînvelit cu cerga
ncirghedzuînveli cu cerga, v
nciulescuşterpeli, v
nciumirarimâhnire
nciumiratumâhnit
nciumiredzuînvenina, v
nciumulescubălăci, v
nciumuliribălăcire
nciunedzuscânci, v
nciunedzuschelălăi, v
nciunishariîncenuşare
nciunishedzuîncenuşa, v
nciunishedzumurdări cu cenuşă, v
nciunushatuîncenuşat
nciupariîncăierare
nciupatîncăierat
nciupuîncăiera, v
nciuredzuciripi, v
nciuredzuscânci, v
nciuricatuchior
nclishtatuîncleştat
nclishtedzuîncleşta, v
ncljeguînchega, v
ncljiariîncuiare
ncljiatuîncuiat
ncljideariînchidere
ncljidiriînchidere
ncljidubloca, v
ncljiduconsimţi, v
ncljidudecide, v
ncljiduîmplini ani
ncljiduînchide, v
ncljidupune la închisoare, v
ncljiedzuîncuia, v
ncljigariînchegare
ncljigatuconstrui, v
ncljigatuîmpodobi, v
ncljigatuînchegat
ncljinâciunâcomplimente
ncljinâciunâînchinăciune
ncljinâciunâsalutare
ncljinâciunicomplimente
ncljinâciuniînchinăciune
ncljinâciunisalutare
ncljinariînchinare
ncljinarimoţăială
ncljinarirugăciune
ncljinatuînchinat
ncljinucapitula, v
ncljinuceda, v
ncljinuînchina, v
ncljinumoţăi, v
ncljinupreda, v
ncljinuruga, v
ncljinusupune, v
ncljisoariînchisoare
ncljisuînchis
ncljisuîntemniţat
ncljisupuşcăriaş
ncljitorucovăţică cu capac
ncljiturâîncheietură
ncloîncolo
nclotsiîncolo
ncoaîncoa
ncoaîncoace
ncoarnishugogonat
ncoatsiîncoace
ncotdegeaba
ncotgeaba
ncrâfusescubate în cuie, v
ncrâfusescuînţepeni, v
ncrâfusescupironi, v
ncrâshcaîn cârcă
ncreduîncrede
ncrunaricununare
ncrunatucununat
ncrunucăsători, v
ncrunucununa, v
ncrutsescucruci, v
ncrutsiljeatucrucificat
ncrutsiljeatuîncrucişat
ncrutsiljedzuîncrucişa, v
ncrutsishaluicruciş
ncrutsishucruciş
ncrutsituîncrucişat
ncucinariînţepenire de frig, v
ncucinedzuînţepeni de frig, v
ncucushedzucocoşa, v
ncucushedzugârbovi, v
ncucutariroţăire
ncucutatucocoţat
ncucutatudârz
ncucutaturăţoit
ncucutedzuînviora, v
ncucutedzuprinde curaj, v
ncucutedzurăţoi, v
ncuduraturăsucit
nculeacolea
nculeaîncoace
nculoîncolo
nculosunecurat
ncunjeatuîn flăcări
ncunjeatuînfierbântat
ncunjeatuînteţit
ncunjiuscoate fum, v
ncupuljedzuucide, v
ncurdusescuaşterne la..., v
ncurdusescufuduli, v
ncurdusescuinstala, v
ncurdusescuîntoarce ceasul, v
ncurfusituînţepenit
ncurpiljearicuprindere
ncurpiljedzuconţine
ncurpiljedzucuprinde
ncurpiljedzuîmbrăţişa
ncurpiljedzuînconjura, v
ncurpiljedzuîndopa
ncurpiljiuconţine
ncurpiljiucuprinde
ncurpiljiuîmbrăţişa
ncurpiljiuînconjura, v
ncurpiljiuîndopa
ncurtsiljeatucrucificat
ncurtsiljeatuîncrucişat
ncurunaricununare
ncurunatucununat
ncurunucăsători, v
ncurunucununa, v
ncuscrariîncuscrare
ncuscratuîncuscrit
ncuscredzuîmprieteni, v
ncuscredzuîncuscri, v
ncusorugârbovi, v
ncusuredzugârbovi, v
ndacând
ndâcânescurespira înnăbuşit, v
ndâcâniriînnăbuşire
ndâcânituînnăbuşit
ndâhâniriduhnire
ndâhânituduhnit
ndâhnescuduhni, v
ndâhniriduhnire
ndâhnituduhnit
ndalicudelicat
ndâmusescuaduna, v
ndâmusescuîntâlni, v
ndamusiadunare
ndamusiîntâlnire
ndaocâteva
ndârsescuameţi, v
ndârsescuameţi, v
ndârsiriuluire
ndârsituameţit
ndasiadesea
ndâturedzuîndatora, v
ndesuîndesa, v
ndesuînfuleca, v
ndesuninge îndesat, v
ndezmâbelea
ndezmâîncurcătură
ndilicatudelicat
ndilicatugingaş
ndilisifrică
ndilisisfială
ndilisitimiditate
ndipiraturup de tot
ndireguîntreg
ndireptudrept
ndireptudreptate
ndirisescujena, v
ndirisijenă
ndirusescuînţepeni, v
ndisariîndesare
ndisatuapăsat
ndisatudes
ndisatuîndesat
ndisescunimeri rău, v
ndisirinimerire mâhnitoare
ndisitubelea, care a dat de
ndizmâbelea
ndizmâîncurcătură
ndizmusescubrodi, a se - v
ndoapârupropti, v
ndoapârusprijin
ndoapirurezema, v a se
ndoapirususţine, v
ndoarnicuaventurier
ndoicâţiva
ndo-pâimânirăs-poimâine
ndrâshtedzudrâstă, a da la - v
ndrâshtescudrâstă, a da la - v
ndrâshtitudrâstă, dat la
ndrălângă
ndreadziriaranjare
ndreaoandrea
ndreapâla apă
ndre-apâla apă
ndreaptala dreapta
ndreguaranja, v
ndregudrege, v
ndregugăti, v
ndreguîntreg
ndreguînţelege cu, v
ndregupregăti, v
ndregurepara, v
ndreicerb
ndrepsudrept
ndrepsudreptate
ndreptudrept
ndreptudreptate
ndreptudres
ndreptugătit
ndreptuîndrepta, v
ndreptujust
NdreuDecembrie
ndridzeariaranjare
ndridzeariaranjare
ndriptaciudreptaci
ndriptariîndreptare
ndriptatiadevăr
ndriptatidreptate
ndriptedzuîndrepta
NdriuDecembrie
ndruminuputernic
nduhunilac de munte
ndukescupersecuta, v
ndulţescuîndulci, v
ndulţiriîndulcire
ndulţitîndulcit
ndupârâciunireazem
ndupârarirezemare
ndupâraturezemat
ndupârâturezemat
ndupirarirezemare
nduplicatuîndupleca, v
ndupuraturezemat
ndurlunebun
ndurtedzuturti, v
ndzâmarisupurare
ndzâmarizemuire
ndzâmatusupurat
ndzâmedzuapare, v
ndzâmedzuivi, v
ndzâmedzusupura, v
ndzapuînţepa, v
ndzârescuzări, v
ndzarizare
ndzârimizărire
ndzărituzărit
ndzeaminucununa, v
ndzeaminuîngemăna, v
ndzeanâsus
ndzernucerceta, v
ndzernucerne, v
ndzernunenorocit
ndziminariîngemănare
ndziminatuîngemănat
ndziminedzucununa, v
ndziminedzuîngemăna, v
ndzinucljeariîngenuchiere
ndzinucljedzuîngenuchia, v
ndzinucljiuîngenuchia, v
ndzirnearicernere
ndzirnutucernut
NeamtsuGerman
neaonea
neaozăpadă
nearcâvitregă
neauânea
neauâzăpadă
necanici
necănici
necifotă
necişorţ
necicâfotă
necicâşorţ
necuinunda, v
necuînec
necuîneca, v
necupotop
neftimarinar
neftinavigator
negrunegru
negurânegură
negurunegru
neisifie
neisiîn fine
nelu, nealiinel
nenâştevie, fel de
nenitată - copilăresc
neracarbust - specie de
nercuvitreg
nergumerge, v
nevrânerv
nevralyiinevralgie
nevriconervos
nfârinedzuînfăina, v - a se umple de făină
nfârmâcariînveninare
nfârmâcatuînveninat
nfârmâcosuînveninat
nfârmâcosuveninos
nfarmâcuînvenina, v
nfarmâcuotrăvi, v
nfârmâcusescuînvenina, v
nfârmâcusescuotrăvi, v
nfâsheariînfăşare
nfâshearinaştere
nfâsheatuînfăşat
nfâshedzuînfăşa, v
nfâshedzunaşte, v
nfâshiminduscutec
nfashuînfăşa, v
nfashunaşte, v
nflucatuflocos
nflurescuînflori, v
nfoljiuburduf, a pune în - v
nfricuînfrica, v
nfricusharispaimă
nfricusheatuinfern
nfricusheatuînfricoşător
nfricushedzuînfricoşa, v
nfricushedzuîngrozi, v
nfricushedzuînspăimânta, v
nfricushedzusperia, v
nfrigurarifrig, simţire de
nfriguratuînfrigurat
nfriguredzufrig, a simţi - v
nfrikedzuînfricoşa, v
nfrikedzuîngrozi, v
nfrikedzuînspăimânta, v
nfrikedzusperia, v
nfrundzăscuînfrunzi, v
nfuljeariburduf, punere în
nfuljeatuburduf, pus în
nfumiljearicopii, a avea
nfumiljeariprocreere
nfumiljeatucopii care are
nfumiljedzucopii, a avea - v
nfushtatumâhnit
nfushtedzumâhni, v
ngâceariceartă
ngâciturâceartă
ngaciucerta, v
ngâlarimurdărire
ngâlbâgearigălbejire
ngâlbâgeatugălbejit
ngâlbâgedzugălbeji, v
ngâlbinariîngălbenire
ngâlbinescuîngălbeni, v
ngâlbinituîngălbenit
ngâlcitoarighicitoare
ngâledzuîngăla, v
ngâluredzuîncălzi, v
ngâluredzunăduşi, v
ngânescuofta, v
ngânirioftare
ngânitugemut
ngârdedzuîngrădi, v
ngârdescuîngrădi, v
ngârlimcăţăra, v ref
ngârmârugologan, nici un
ngârmisescurisipi, v
ngârnjearicusâcâitor
ngârnjescumârâi, v
ngârnjescusâcâi, v
ngâsâiescuîndemna, v
ngâtanugrijă
ngărditurâîngrăditură
ngernunefericit
ngernunenorocit
ngernunenorocos
nghidhâintrigă
nghidhâvrabie
nghihuredzuud leoarcă a fi, v
nghiiiute
nghiirepede
nghiosujos
nghiosuminus
nghiosupuţin
nghiosurajos, în
nghisarivisare
nghisatuvisat
nghisedzuvisa, v
ngindarifurie
nginduînfuria, v
ngiornicariîntunecare
ngiornicatuîntunecat
ngiornikedzuîntuneca, v
ngiugariînjugare, v
ngiugatuînjugat
ngiuguînjuga, v
ngiulnamiînsănătoşire
ngiulnariînsănătoşire
ngiulnedzuîntrema, v
ngiumeaticuînjumătăţi, v
ngiumetâdouă, pe
ngiumetâjumătate, pe
ngiumiticariînjumătăţire
ngiumiticatuînjumătăţit
ngiumitikedzuînjumătăţi, v
ngiunedzuschelălăi, v
ngiunedzuurla , v
ngiurariînjurare
ngiuratuînjurat
ngiurâturâînjurătură
ngiuruînjura, v
nglârescuînnebuni, v
ngljeguînchega, v
ngljetsuîngheţa, v
ngljiciughici
ngljigatuînchegat
ngljigatuplin
ngljimâglumă
ngljimariglumire
ngljimatuglumit
ngljimedzuglumi, v
ngljimuescuglumi, v
ngljinescuglumi, v
ngljitariînghiţire
ngljitatuînghiţit
ngljitsaricongelare
ngljitsariîngheţare
ngljitsatuîngheţat
ngljituînghiţi, v
nglubudaripoleire
nglubudedzuauri, v
ngorduînţepenit de frig
ngrâcicâcârcă, în
ngrânjearcumârâitor
ngrânjearcusâcâitor
ngrânjearcuscânciitoru
ngrânjescumârâi, v
ngrânjescuscânci, v
ngrânjidezacord
ngrânjidiscordie
ngrânjimârâială
ngrânjirimârâire
ngrânjitumârâit
ngrâpsescuscrie, v
ngrâshariîngrăşare
ngrâshatuîngrăşat
ngrâshcacârcă, în
ngrâshedzuîngrăşa, v
ngrashuîngrăşa, v
ngrecuapăsa, v
ngrecu, greu, a atârna, a fi
ngrecu, lene, v a fi
ngrecu, ruga, v - stăruitor
ngrecu, trage în jos, v
ngricarigreutate
ngricaristăruinţă
ngricatuleneş
ngricatusupraâncărcat
ngricosugreoi
ngrishcaîn cârcă
ngropuîngropa, v
ngroshuîngroşa, v
ngrupâciuniînmormântare
ngrupariîngropare
ngrupatuîngropat
ngrupiljeariîngropare
ngrupiljeatuîngropat
ngrupiljedzuconţine, v
ngrupiljedzucuprinde, v
ngrupiljedzuîngropa, v
ngrupuljeatuînconjurat
ngrupuljedzuîngropa, v
ngrusheariîngroşare
ngrusheatuîngroşat
ngrushedzuexagera, v
ngrushedzuîngroşa, v
ngucescughici, v
ngucinariînţepenire de frig
ngucinatuînţepenit de frig
ngucinedzuînţepeni de frig - v
ngucusharigheboşare
ngucusheatucocoşat
ngucushedzucocoşa, v
ngulishareparalizie bucală
ngulishatuîncleştată, cu gura
ngulishedzuîncleşta gura, v
ngupiljeariîmbrăţişare
ngurdescuînţepeni, v
ngurdiriamorţire
ngureadzâînnegura, v
ngurguljearirotunjire
ngurguljeaturotunjit
ngusâapăsare
ngusâgreaţă
ngusâmăhnire
ngusâstrâmtorare
ngusâsuferinţă
ngusarisaturaţie
ngusatusăturat peste măsură
ngusedzusătura cu greaţă, v
ngusescusătura cu greaţă, v
ngustaridejun
ngustariîngustare
ngustatuîngustat
ngusteatsâîngustime
ngustedzudejuna, v
ngustedzuîngusta, v
ngustudejuna, v
ngustuîngust
nguvariizolare ca în gaură
nguvaturetras ca în gaură, v
nguvedzutrăi izolat ca în gaură
nguvujdariînghimpare
nguvujdariînţepare
nguvujdatuînţepat
nguvujdatusupărat
nguvujdedzucaiele a bate
nguvujdedzusupărat a fi, v
nguvuzdatusupărat
nguzmuljedzughemui, v
nheamâpuţin
nhidzeariînfigere
nhiguînfige, v
nhiguvârâ, v
nhiljeariadopţie
nhiljeariînfiere
nhiljeatuadoptat
nhiljeatuînfiat
nhiljedzuadopta, v
nhiljedzuînfia, v
nhimajos, în
nhimâjos, în
nhipsuînfipt
nhipsuvârât
nhiptuînfipt
nhiptuvârât
nhiumusescurepezi, v
nhiurariînfiorare
nhiurâtoruînfiorător
nhiuratuînfiorat
nhiuredzuînfiora, v
ninici
ni nici
ni-acâtsatuliber
ni-acâtsatuneocupat
ni-acâtsatuşomer
niacsuincapabil
niacsunevrednic
niacumtinarineprimire
ni-acumtinarineîncetare
ni-acumtinatunepotolit
ni-adukirineînţelegere
ni-adukirinepricepere
niadukitunesimţit
ni-aduratunecioplit
ni-agârsharineuitare
ni-agârshituneuitat
ni-agiumtunecopt
ni-agiundzearineajungere
ni-agiundzearisărăcie
ni-agiunsunecopt
ni-ahârzituinestimabil
ni-ahârzitunepreţuit
ni-akâkisituneînţelegător
ni-akâkisituneînţeles
ni-akikâsirineînţelegere
ni-alâgatuneumblat
ni-alâxirineschimbare
ni-alâxituneprimenit
ni-amârtipsitnepăcătuit
ni-aminatunedescărcat
ni-apândixituneaşteptat
ni-apârnjirineîncepere
ni-apârnjituneânceput
ni-apcatulua-l-ar dracul
ni-apiritânecrăpare de ziuă
ni-aprukeatuneaprobat
ni-aprukeatuneprimit
ni-apuadusuinflexibil
ni-apudusuinflexibil
ni-aradhâdezordine
ni-arâsunefericit
ni-arâvdarinerăbdare
ni-arâvdatunerăbdat
ni-arhiusituneînceput
ni-arushinarineruşinare
ni-arushinatuneruşinat
ni-arushinosuneruşinat
ni-aruvinatuneudat
ni-ascultarinesupunere
ni-ascultatuneascultat
ni-ashtirnutuzvăpăiat
ni-aspâreatuneînfricat
ni-astâljeatuneîntrecut
ni-astesunestins
ni-asvimtuneînvins
ni-aumtunezugrăvit
ni-avearisărăcie
ni-avutusărac
ni-axiincapabil
ni-axinedemn
nibirbiinăut
nibirbiljinăut
ni-bitisirineterminare
ni-bitisituneterminat
ni-bruirineîngrijire
ni-bunuprost
ni-bunurău
ni-burituneterminat
nicadeja
nicaîncă
ni-câftaricerere, nu
ni-câftarinecăutare
ni-câlcarineîncălcare
ni-cântatâînainte de cântatul cocoşilor
nicariînecare
ni-cârtirineatingere
ni-cârtituintact
nicatuînecat
nicâturâînecat, ceva
nicăîncă
ni-cîlcatuneumblat
nicopâteslă
ni-coptunecopt
nicukiramigrup de notabili
nicukiratâgospodărie
nicukirescugospodăresc
nicukiripsirigospodărire
nicukiripsitugospodărit
nicukirugospodar
nicukirusoţ
nicukirustăpânul casei
ni-cuminicatunecuminecat
ni-cumtinirineîncetare
ni-cumunecum
nicunuscutunecunoscut
ni-curmarineîncetare
ni-curmatuneobosit
ni-curmatunepregetat
nicusescucopleşi, v
ni-datâ soarliînainte de răsăritul soarelui
ni-datâ....înainte de...
ni-dhukimâsituneîncercat
ni-disvucatunezdrenţuite
ni-dreptunedrept
ni-driptatinedreptate
ni-driptaticânedreptate
ni-dukirinesimţire
ni-dukitunesimţit
ni-durnjiriinsomnie
ni-durutunedorit
ni-dusunedus
nidzâmijloc
nietiintenţie
nietiintenţie
ni-faptunefăcut
nifeamâpuţin
niferusoldat simplu turc
nifitsânevăstuică de casă
ni-frâmtuneînfrântă
nifururcuş
nifuruurcuş
nifuruurcuş
nigljeanâpământ argilos
nigoaidâumflătură la deget
nigurariînnegurare
niguratuînnegurat
nigureadzâînnegura, v
niguredzuînnegura, v
nigurosuneguros
ni-hârisitunebucurat
ni-hârisitunemângâiat
niheamâpuţin
niheamâdzâpuţin
niheamâtâpuţin
niheamtâpuţin
nihituafurisit
nihitublestemat
nihitudiavol
nihituîndrăcit
nihoison
nihteri, nihteripriveghi
nihteryiupriveghi
nihtiri, nihtiredzliliac-animal
nihtiridhâ, nihtiridzliliac-animal
nihunipsitunemistuit
nikezuavar
nikichirie
nikichirie
niki, luom cuînkiria
nikicadzâprea puţin
nikicushiprea puţin
nikisescuînvinge
nikisescuînvinge, v
nikisiriînvingere
nikizlâkiavariţie
nilipsituinutil
ni-ljirtatuneiertat
nilsescugeme, v
nilsesculamenta, v
nilsiriprăpădenie
nilsituruinat
ni-lucrariinactivitate
ni-lucruşomaj
nilushuineluş
ni-mâcatumâncat, care nu a
nimaldeajuns
nimaldestul
nimaldestul
nimaljiuanimal pt frigare
nimalodeajuns
nimalodestul
nimalodestul
ni-mbunatuireconciliabil
ni-mbunatuneîmpăcat
ni-minarinemişcare
ni-minatufix
ni-minatuimobil
ni-minduirinecugetare
ni-minduitunecugetat
ni-misuratunemăsurat
ni-mpadineastâmpăr
ni-mprustatuneridicat
nimtsescugerman
NimtsiiGermania
nimucaetinehotărâre
ni-mucaetiindolenţă
ni-mucaetinehotărâre
nimupirimâerizipel - boală a pielii
nimusorizmâtroian de zăpadă
ni-mutririneîngrijire
ni-mutritunrîngrijit
nincaîncă
nincăîncă
nincălângă
nindiînainte
ni-ndreptunepregătit
ningachiar
ningaîncă
ningăîncă
ningălângă
ni-njilosunemilos
ni-njiluitunemiluit
nintiînainte
nintrâlângă
nintsinici
ni-numiratunenumărat
ni-nviscutuneîmbrăcat
ni-nvitsarineînvăţare
ni-nviţatuignorant
ni-nviţatuincult
ni-nviţatuneînvăţat
ni-nviţatu cu...neobişnuit cu..
ni-oaspiduşman
ni-oaspiduşman
ni-omucrud, om
ni-omumonstru
niorihtaneaşteptat
nioru, niori, nioarinour
niparşic
ni-pâpsirineîncetare
ni-pâriyursirineconsolare
ni-pâriyursituneconsolat
nipârticânăpârcă
nipârticâşarpe
nipârticariînfuriere
nipârticatufurios
nipârticatuşarpe, muşcat de
nipârticuînfuria, v
nipârticuşişarpe mic
nipârtikedzuînfuria, v
ni-pâtsâtânenorocire
ni-pâxituneîncetat
niphiu, niphiprunc
ni-pilixitunecioplit
ni-pirâxituintact
ni-pirâxituneatins
nipoiînapoi
nipotu, nipoatânepot
ni-prâxitueducat prost
ni-prâxituneeducat
ni-pteariboală
ni-ptutubolnav
ni-pulitipsitunecivilizat
ni-puteariboală
ni-puteatsâboală
ni-putsamiepidemie
niputsâminepoţime
ni-pututubolnav
niraidhânimfă
nirangeportocal sălbatic
nirangiuportocal sălbatic
niririnichi
niricondâdurere la picior
niruhitilavoar
niruyaladzalbastru
nisafedestul
niscândi, niscânticâteva
niscândzâ, niscântsâcâţiva
niscântucâţiva
niscântucâţiva
niscântunişte
niscântupuţin
niscântupuţin
ni-sciutufără ştiinţă
ni-sciutuignorant
nishalinotoriu
nishalirenumit
nishangiţintaş
nishani, nishenjarvună
nishani, nishenjdaruri de logodnă
nishani, nishenjdecoraţie
nishani, nishenjminune
nishani, nishenjnăzdrăvănie
nishani, nishenjnenorocire
nishani, nishenjsemn distinctiv
nishani, nishenjsplendoare
nishani, nishenjţintă
nishanliuţintaş
nishidâriamoniac
ni-shidzutuactiv
nishinipsescuochi, v
nishinipsescuţinti, v
nishinlitcuremarcabil
nishinlitcusplendid
nishoreatsâuşurătate
nishoruuşor
ni-shteariignoranţă
nishtinişte
ni-shtiutufără ştiinţă
ni-shtiutuignorant
nisiiinsulă
ni-siyurlikinesiguranţă
ni-siyurunesigur
ni-stipsituinocent
ni-stipsitunevinovat
ni-sumnariinsomnie
nisununiciun
ni-tâcutucontinuu
ni-tâcutuindiscret
ni-tâcutulăudăros
ni-tâljeatunetăiat
ni-tâljeatunetuns
nitheamâpuţin
ni-traptusuferinţe mari
ni-treatsirineînţelegere
nitricuhrăni din gură, v
ni-tricutucare nu a trecut
ni-tricutuneîncheiat
ni-tricutunetrecut
nitrusalpetru - sare de azot
nitsâleagăn
nitsenici
nitsinici
nitsidânâoarâniciodată
nitsiununimeni
ni-tumsunetuns
ni-tumtunetuns
ni-tunsunetuns
ni-turnarineîntoarcere
ni-turnatuneîntors
ni-turnatunereturnat
ni-turyisituneascuţit
ni-tutnetot
ni-tutprost
ni-tutunetot
ni-uidisirinepotrivire
ni-uidisitunepotrivit
niurâalbastru
niurariînnourare
niuratuînnorat
ni-urdinatunecălcat de om
ni-urdinatuneieşit în lume
ni-urdinatuneumblat
niureadzâînnora, v
niureadzâînnoura, v
niureadzâposomorâ, v
niurosunoros
niurosusumbru
niurosusupărat
niurosusupărat
niuru, niurâ, niuri, niurialbastru
ni-uspitsâljiduşmănie
nivaiuninsoare
nivaiuviscolire
nivaljiutroian de zăpadă
niveastâtânără proaspăt căsătorită
niveastâ noauâmireasă
ni-videarinevăzut, de
nividzutudispărut
ni-vidzutunevăzut
ni-vidzutusupliciu
ni-vinitâabia venit
ni-vinitânevenit
ni-vinitunedospit
nivistescumireasă, de
nivisticâmireasă mică
nivisticâmiresică
nivistuljinevăstuică
nivoljimizerie
nivoljinevoie
nivoljinunevoiaş
ni-vreariduşmănie
ni-vrearinedrând
ni-vreariură
ni-vrutunedorit
nizamsoldat infanterist turc
nizamiinfanterie
ni-zâptâsirineprins
ni-zburâtunecomentat
nizearcucapricios
ni-zgrunjitunescormonit
nizistiamidon
nizixitunecântărit
njadzâ-noaptimiezul nopţii
njaeadzâ-oarâseară, spre
njeacucopil mic
njeacuprunc
njeadzâmiez
njeadzâ-dzuuâamiază
njeadzâ-dzuuâmiază-zi
njeadzâ-iarnâmiezul iernii
njeadzâ-prândzuprânz, la
njeadzâ-prumuvearâmijlocul primăverii
njeadzâ-toamnâmijlocul toamnei
njeadzâ-vearâneagră
njealâmieluşea
njeamumerge, v
njeardzirimergere
njearimiere
njeatâtinereţe
njeatsâtifos
njeatucopil mic
njeatuprunc
njeauâmieluşea
njeaurumiorlăi, v
njedzlu a locluicartof
njedzumiez
njegumerge, v
njeimei
njelumieluşea
njemumerge, v
NjercuriMiercuri
njergumerge, v
njerimiere
njerlâmierlă
njersumers
njeumea
njeumeu
njicâcopilă mică
njicâzâmicuţă
njicshorumicuţ
njicshoruuşor
njicshurarimicşorare
njicshuratumicşorat
njicşuredzumicşora, v
njicucopil mic
njicumic
njicuprunc
njicuramimicşorime
njicurarimicşorare
njicuredzumicşora, v
njicutsumicuţ
njicuzancumicuţ
njicuzanumicuţ
njicuzumicuţ
njidzâmijoc, la
njidzâprintre
njilâjale
njilâmilă
njilâosujale, cu
njilâosumilos
njilgiocumijlociu
njilgiucanumijlociu
njilicumieluşel
njiljimie
njiljiorumior
njiljoacămijloc
njiljucanumijlociu
njilosujale, cu
njilosumilos
njiluescucompătimi, v
njiluescumilă a avea, v
njiluescumilă a i se face, v
njiluescumilui, v
njiluitumiluit
njilushumieluşel
njioldzucumijlociu
njiolgicanumijlociu
njiolgiucumijlociu
njiorumele
njiorumior
njirâsoartă
njirarimirare
njirarimirare
njiratumirat
njirâturâdistracţie
njirâturâdivertisment
njirdzearimergere
njirdzearimers
njiredzujăratec a se face, v
njiridzumeriza, v
njiridzuodihni după prânz, v
njirlâmierlă
njirlualbastru
njirlualbastru azuriu
njirucăsca gura, v
njirudistra, v
njirumir
njirumira, v
njirumira, v
njirumuci
njiruomorâ timpul, v
njiruuimi, v
njirusitumiruit
njishcarimişcare
njishcatumişcat
njishcumişca, v
njishoruuşor
njishuramiuşurare
njishurariuşurare
njishuratuuşurat
njishuredzuuşura, v
njisidhâtrăsătură a feţei
njitsâlână miţoasă
njitsicoprunc
njitsicosugar
njitsosumiţos
njitsulână miţoasă
njiurdiimiros
njiuredzumiorlăi, v
njiurizmâmireasmă
njiurizmâmiros
njiurizmosumirositor
njiurzescubănui, v
njiurzescumirosi, v
njiurzescusimţi, v
njizâmijloc, la
njizâprintre
nj-u amu că...crede..., se, v
nkeadicuîmpiedica, v
nkeariapus
nkeariasfinţit
nkearineînsorit loc
nkerdhucâştig
nkerdhuprofit
nkerdhu, cunoroc
nkerducâştig
nkerduprofit
nkerdu, cunoroc
nkicutariapoplexie
nkicutedzudamblagi, v
nkidicariîmpiedicat
nkidicâturâpiedică
nkiduînchide, v
nkilescuţinti, v
nkiliriţintire
nkipitedzuciupit de vărsat a fi, v
nkirdhâsescubeneficia, v
nkirdhâsescucâştiga, v
nkirdhâsescuprofit a face, v
nkirdhâsiricâştigare
nkirdhâsiriprofit
nkirdhâsitucâştigat
nkisescuporni la drum, v
nkisiriîncepere
nkisiriînceput
nkisiripornire
nkiuluirimântuire
nkizmâpizmă
nkizmuiripizmuire
nkizmuitpizmuit
nkizmusescupizmui, v
nmârmurisescuînmărmuri, v
nmărmurisiriînmărmurire
nmărmurisiristupefiere
nmărmurisitustupefiat
nmultsăscuînmulţi, v
noacipenis
noadăpenis
noaptinoapte
noatinumiel de un an
noauâinformaţie
noauânouă 9
noauânoutate
noauâdzătsânouăzeci
noaurlual 9-lea
noausprădzatsinouăsprezece
nocupâteslă
noduînnoda, v
nodunod
noinoi
noipe noi
noimâlogică
noimânoimă
noimâpresimţire
noimâsens al unui cuvânt
nolgicanu, nolgicanămijlociu
nolgicu, nolgicâmediocru
nolgicu, nolgicâmijlociu
nolgicu, nolgicâprintre
nolgicu, nolgicurimijloc
nolgiucu, nolgiucâmijloc
noljicu, noljicâmijloc
noljucanumijlociu
noljucu, noljucâmijloc
nomulege
nornoră
norânoră
norunor
norunoră
nost, noastânostru, noastrâ
nostimagreabil
nostimgentil
nostimgust bun
nostimgustos
nostimgustos
nostimplăcut
nostru, noastrănostru , noastre
notiigrasie
notiosuigrasios
notuaustru - vânt de sud
notuaustru - vânt de sud
notuînnot
notuînnota, v
notusud
nounou
npadijos
npârtsâriîmpărţire
npartuîmpărţi, v
npâryiceavizita prima înapoi la părinţii miresii
npiticatucârpit
nsânariînsănătoşire
nsânatuînsănătoşit
nsânatuîntremat
nsânâtushatuînsănătoşit
nsânâtushiriînsănătoşire
nsânedzuînsănătoşi, v
nsânedzuîntrema, v
nsârarisărare
nsâratusărat
nsârâturâsărătură
nsârgociuîmpodobi cu flori artificiale
nsârguceariîmpodobire
nsârtsânedzuînsărcina pe cineva
nsârtsânedzuînsărcinată a rămâne, v
nsârtsinarisarcină
nsârtsinedzuînsărcina pe cineva
nsartsinuînsărcina pe cineva, v
nsartsinuînsărcinată a rămâne
nsarusăra, v
nsarusări, v
nscrumedzuscruma, v
nscrumuscruma, v
nshârpicatuînrăit
nshârpicatumuşcat de şarpe
nsharpicuînrăi, v
nshârpitatuînrăit
nshârpitatumuşcat de şarpe
nsharpituînrăi, v
nshirpicariînrăire
nshirpikedzuînrăi, v
nshirpitariînrăire
nshirpitedzuînrăi, v
nshiuedzuînşeua, v
nsimnedzuînsemna, v
nsirariînserare
nsiratâînserat
nsiratuînserat
nsireadzâînsera, v
nsiredzuînsera, v
nsirinariînseninare
nsirinatuînseninat
nsirineadzâînsenina, v
nsirinedzuînsenina, v
nsirinuînsenina, v
nsoruînsura, v
nstugatughemuit
nsumnaridormire
nsumnatudormit
nsumnedzudormi, v
nsurariînsurare
nsuratuînsurat
nsurinîncălzi la soare, v
nsurinînsenina, v
nsurinînsori, v
nsurinînsorit loc
nsurinariînsorire
nsurinatuînsorit
nsurinedzuîncălzi la soare, v
nsurinedzuînsenina, v
nsurinedzuînsori, v
nsurnedzuîncălzi la soare, v
nsurnedzuînsenina, v
nsurnedzuînsori, v
nsususus
nsususus, în
ntânji întâi
ntânjiuîntâi
ntânjiuîntâi
ntârâcariîmprejmuire cu uluci, v
ntâracuîmprejmui
ntârdedzuîntârzia, v
ntardutârziu
ntâvâlescutăvăli, v
ntheamâpuţin
ntinirariîntinerire
ntiniredzuîntineri, v
ntinirituîntinerit
ntiresuinteres
ntirisariinteresare
ntirisatuinteresat
ntirisedzuinteresa, v
ntirisescuînveseli, v
ntirnearicernere
ntirsescujena, v
ntornicurăzleţ
ntrâdupă
ntrâînainte
ntrâlângă
ntrâlângă
ntratuintrat
ntreatsitutrecător
ntrebuconsulta, v
ntrebuîntreba, v
ntrecuîntreca, v
ntreguîntreg
ntreshcuprost
ntridupă
ntrila
ntribariîntrebare
ntribatuîntrebat
ntricarihrănire din gură
ntricuhrăni din gură, v
ntritseariîntrecere
ntrocumurdar
ntrocupământ, în
ntrocu facumurdări, v
ntruîn
ntruîntru
ntruhisescuascuţi, v
ntrupushădzuîntrupa, v
ntruxescuascuţi, v
ntruxituascuţit
ntsâpariînţepare
ntsâpâtosuînţepător
ntsâpatuînţepat
ntsâpâturâintrigă
ntsâpâturâînţepătură
ntsapuintrigi a pune, v
ntsapuînţepa, v
ntsârcariînţărcare
ntsârcatuînţărcat
ntsarcuînţărca, v
ntsepuîncepe, v
ntsercljiuîncercui, v
ntsernucerne, v
ntsertucerta, v
ntsesufermentat
ntsesuîncins
ntsesustricat
ntsileguînţelege, v
ntsilistratuexpus razelor
ntsilistredzustropi, v
ntsinuînbolnăvi uşor, v
ntsiputuînceput
ntsircariînţărcare
ntsircatuînţărcat
ntsircljeariîncercuire
ntsircljeatuîncercuit
ntsircljedzuîncercui, v
ntsirnutucernut
ntsirtaricertare
ntumnaritomnare
ntumnatutomnat
ntumneadzâtoamna a veni, v
ntumneadzâtomna
ntumneadzâ kirolutoamna, vremea se face de, v
ntumnedzutomna, v - a petrece toamna
ntunearicâînnopta, v
ntunearicâîntuneca, v
ntunearicuînnopta, v
ntunearicuîntuneca, v
ntunearicuîntuneric
ntunicâînnopta, v
ntunicâîntuneca, v
ntunicânoapte a se face, v
ntunicariîntunecare
ntunicatâamurg
ntunicatuîntunecat
ntunicosuîntunecos
ntunicuînnopta, v
ntunicuîntuneca, v
nturhisescuascuţi, v
nturhisiriascuţire
nturhisituascuţit
nturicariîntunecare
nturinâviscoli, v
nturinatuviscolit
nturineadzâviscoli, v
nturinuviscol
nturkipsescuturciza, v
nturkipsiriturcire
nturkipsituturcit
nturocupune în pâmânt, v
nturtâredzuînsănătoşi, v
nturtâredzuîntrema, v
nturtariturtire
nturtatuturtit
nturtedzuturti, v
nturtsescuturci, v
nturturedzuînsănătoşi, v
nturturedzuîntrema, v
nturusescuînţepeni, v
nturusiriînţepenire, v
nturusituînţepenit
nturyisescuascuţi, v
nunu
nunu
nu lu ari locluastâmpăr, nu are
nubetiarie muzicală
nubetisupraveghere
nubicisentinelă
nucâceafă
nucânucă
nucunuc
nudariînnodare
nudâturâînnodătură
nuearcâmamă vitregă
NuembruNoiembrie
nufuzicertificat de naştere
nufuzicertificat de naştere
nujitsânojiţă
nujitsâşiret
nukescususpina, v
nulâzero
nulgicanumijlociu
numânume
numâporeclă
numârenume
numaljiuanimal pt frigare
numâtsescuaminti de, v
numâtsescudestina, v
numâtsescumeni, v
numâtsescumenţiona, v
numâtsirivrăjire
numâtsitudestinat
numâtsitumenit
numinume
numii, numiimas - loc de înnoptare
numii, numiistâlp
numirarinumărare
numiratunumărat
numirinumăr
numiruconsidera
numirumăsura, v
numirunumăr
numirunumăra, v
numiruumăr
numtânuntă
numtarununtaş
nunânaşă
nunaminuntaşii naşului
nuniljinăşie
nuntânuntă
nuntarununtaş
nuntruînăuntru
nununaş
nuoreadzâînnoura, v
nuorunor
nuponu care cumva
nuptatâcăderea nopţii
nupteadzâînnopta, v
nuptedzuînnopta, v
nupunu care cumva
nurariînnourare
nurcânurcă
nuruhidhâlavoar
nustimacusimpatic
nustimadhânostimadă
nustimeatsânostimadă
nutaricrestare la ureche a oilor
nuthiosuigrasios
nutiiigrasie
nutiiumiditate
nutinarupăstor de noateni
nutiosuigrasios
nutirosuigrasios
nutosuigrasios
nutricuhrăni din gură, v
nutsescujilăvi, v
nutsirijilăvire
nutsitujilăvit
nuzitsânojiţă
nuzitsâşiret
nvâlescuacoperi, v
nvâlescuînveli, v
nvâliturâînvelitură
nvârgosurotund
nvârligaîmprejur
nvârligaîn jur
nvârligariînconjurare
nvârlighedzuînconjura, v
nvârliguînconjura, v
nvârtescuînfăşura, v
nvârtescuînvârti, v
nvârtescuînvârti, v
nvârtiriînvârtire
nvârtituînvârtit
nvârtiturâînvârtitură
nvârtushariînvârtoşare
nvârtushedzuînvârtoşi, v
nvârtushedzuputere a prinde, v
nvârtuşatufortificat
nvârtuşatuîntărit
nvârtuşatuînvârtoşat
nvârtuşatuputernic
nvaspunenorocit
nveastâsoţie
nveastâsoţie, de
nveastâ noauâmireasă
nverduînverzi, v
nvernariamărâre
nvernariînveninare
nveruîntrista, v
nverusupărare
nvescubătători, v
nvescudimie - stofă de lână
nvescuîmbrăca, v
nvescuîmpodobi, v
nvescuînvesti în marfă, v
nvescuînveşte, v
nvescuprocura marfă
nvescustofă de lână
nvetsuafla, v
nvetsuînvăţ
nvetsuînvăţa, v
nvetsuobişnui, v
nvetsuobişnuinţă
nvetsusfat
nvetsusfătui, v
nvicljeariînvechire
nvicljeatuînvechit
nvicljedzudesuet a deveni
nvicljedzuîmbătrâni, v
nvicljedzuînvechi, v
nviduescuvăduvi, v
nviduituvăduvit
nvinâtsâriînvineţire
nvinâtsâtuînvineţit
nvipiraturău ca vipera
nvipiraturăutăcios
nvipiredzuînrăi ca o viperă, v
nvirarimâhnire
nvirarivara, sosirea ie
nviratusupărat
nviratuvară - anotimp
nviratuvărat
nvirdzamiînverzire
nvirdzâriînverzire
nvirdzâtuînverzit
nvirdzăscuînverzi
nvireadzâvara, a sosi, v
nviredzuvara, a sosi, v
nvirinariamărâre
nvirinariamărâre
nvirinariînveninare
nvirinariînveninare
nvirinatuamărât
nvirinatuîntristat
nvirinedzuîntrista, v
nvirinedzumâhni, v
nvirinosuîntristat
nvirinuîntrista, v
nvirinumâhni, v
nvirinusupărare
nvirnatuamărât
nvirnatuîntristat
nviscâminduîmbrăcăminte
nviscâminduveşmânt
nviscuminduîmbrăcăminte
nviscuminduveşmânt
nviscutuîmbrăcat
nvishteariîmbrăcare
nvishteariînveştere
nvishtescumireasă, de
nvishtidzăscuveşteji, v
nvistâljeanunevăstuică
nvitsariînvăţare
nvitsariobişnuire
nvitsarisfătuire
nvitsatuînvăţat
nvitsatuobişnuit
nvitsatusfătuit
nvitsâturâinstruire
nvitsâturâînvăţătură
nvolburula urzitura pe sul, v
nvrâgaribrăzdare
nvrâgosurotund
nvragubrăzda, v
nvulbarirulare a urziturii pe sul
nyiariînviere
nyiedzuînvia, v
nyiiiute
nyiirapid
nyiirapid
nyiirepede
nyilicescustrăluci, v
nyilicescustrăluci, v
nyiliciosustrălucitor
nyiliciristrălucire
nyilicitustrălucit
nyiliciuluciu
nyisarivisare
nyisedzuvisa, v
nyispinariînţepare de viespe
nyispinatuînţepat de viespe
nyispinaturăutăcios
nyispinedzuînţepa, v
nyiuratuviorea, ca
nyiuredzulimpezi, v
nyiuredzuviorea, a face ca
nyrâpsescuscrie, v
nzurlusescusminti, v
oacârnuoaie albă cu pete negre la cap
oacljishuoacheş
oaioaie
oalâoală
oamâbabă
oamâbătrână foarte
oamâfemeie voinică
oarâ, oriceas
oarâ, oriceasornic
oarâ, oriclipă
oarâ, orimoment
oarâ, orioră
oarâ, oritimp
oarâ, oritoane
oarâ, unâdată, o
oardzâorz pădureţ
oarfânuorfan
oarfânusărac
oasâ, oasisâmbure
oaspiamic
oaspimusafir
oaspioaspe
oaspiprieten
oastioaste
oatsiaici
oauâoua, v
oborcurte
oborobor
Ocanu, ocanjBulgar - poreclă
ocăoca
ocljilu-al-soarifloarea soarelui
ocljiudesagă
ocljiulaţ la ciorap
ocljiuochelari
ocljiuochi
ocljiuvedere
ocnâfund de butoi
ocrenuoaie albă cu pete negre la cap
odâ, odicameră
ofelimu, ofelimâutil
ofkiuşarpe gros inofensiv
ofticâoftică
ofticosuofticosu
oheljiţipar
ohinu
ohinu
ohrunenorocit
ohticâoftică
ohtu, oahtidâmb
oimăbroderie la extremităţi
oinâjoc de cărţi
olmuhrean
olugu, oludz, oloagâ, oloadziolog
omâbunică
omeaîncet
omeala fel
omnjeaîncet
omnjeala fel
omnjiu, oamnji, oamni, oamnjiasemenea
omuom
onbashisergent
ondusudurere
ondususuferinţă
opdzătsoptzeci
opistaruoblânc
opistohorisiretragere
oplascoarţă mică de proastă calitate
oprescuopri, v
opsiaspect
opsiculoare a feţii
opsifaţă
opsiînfăţişare
opsimină
optuopt
optusprâ optsprezece
optusprâdzatsioptsprezece
optusprâtsioptsprezece
optusprâyinghitsdouăzeci şi opt
orbuignorant
orbuincult
orbuorb
orcala naiba
orcu, orcurijurământ
ordhiniiordin
ordinuordin
ordurânduială
orduurzi, v
ordzuorz
oremăi
oricapricii
orifurii
orimarginea îmbrăcămintei
orimătănii cu 24 piese
oristi !poftim !
orixescupoftă a avea, v
orixipoftă de mâncare
orizuorez
ornicarusupraveghetor de ceasornic
ornicuceas
ornicuceasornic
ornjihrăpăreaţă
ornjivultur
ornjiuhrăpăreţ
ornjiuvultur
oroloyiceasornic
orsi !poftim !
orthodhoxortodox
ortuort
orufelicita, v
oruruga, v
oruura, v
oryanuorgă
oshâogar
oshti !marş !
osmacubanitsă
ostiaşadar
ostrakelâmedalie, monedă austriacă de aur
osuos
osusâmbure
osu di curdheljilimbă de pantof
ououa, v
ovezuovăz
pabeshain
pabesinfidel
pacepiftie
pâcepiftie
pâce, pâceadzpiftie
pacfonialiaj
paciu, paci - paci, paciturtit
pâciurâ, pâciuricârpă
pâciurâ, pâciurifemeie . - epitet depreciativ
pâcivurâ, pâcivuricârpă
pâcsescuînceta, v
pacus, pacusinenorocire
pâdhânarucrac de pantalon
padijos
padi, pădzpadină
padi, pădzşes
padinâpadină
pâdinâ, pâdinjipadină - mic teren plat
padishahupadişah
pâdurami, pâdurănjipădure întinsă
pâduripădure
pâduri, pâduripădure
pâduricâ, pâdiritsipădurice
pâdurici, pâduricipădurice
pâdurishu,pâdurishi, pâdurishi, pâdurishipădureţ
pâdurliki, pâdurlikipădure întinsă
pâdurosu, pâduroasă, pâduroshi, pâduroasipăduros
pafilutinichea
pâfsescu, pâfsiiînceta, v
pafsiîncetare
pâfsiri, pâfsiriîncetare
pâfsitu, pâfsitâ, pâfsits, pâfsitiîncetat
paftâ, paftipafta
pagâleafă
pâgani, pâgănjipoteră
pâgânjioruîncetişor - sunet
pâgorujos, în
pâgoruvale, la
pâhâescu, pâhâiirîde în hohote
pâhâiri, pâhâirirâs în hohote
pâhâitu, pâhâitâ, pâhâits, pâhâitirîde în hohote, care
pâhâvrosubuhav
pâhâvrusescubuhăi
pâhâvrusiribuhăire
pâhăpreţ
pâhăpreţ
pâhăvaloare
pâhnii, pâhniiiesle
pahomanuursuz
pahomu, pahomâ, pahomani, pahoaniursuz
pahtauâpafta
paizestre
paiangupăianjen
pâiatâ, pâiatiadăpost
paidusuarmistiţiu
paimânipoimâine
pâimânipoimâine
paingupăianjen
pâitescu, pâitiiangaja
pâitiri, pâitiriangajare
pâititu, pâititâ, pâitits, pâititiangajat
paitonifaeton
palâpală
palâpâlc
palâsabie
pâlâcârii, pâlâcâriirugăminte
pâlâcârsescu, pâlâcârsiiruga, v
pâlâcârsiri, pâlâcârsirirugăminte
pâlâcârsitu, pâlâcârsitâ, pâlâcârsits, pâlâcârsitirugat
pâlâmaru, pâlâmăricablu
pâlâmaru, pâlâmăriparâmă
pâlâmidhâ, pâlâmidhipălămidă
palandzâbalanţă
pâlandzâ, pâlăndzâbalanţă
palangâpafta
pâlâpascâ, pâlâpăshticartuşieră
pâlârii, pâlâriicadou pentru mireasă
palascâcartuşieră
pâlascâ, pâlăshticartuşieră
pâlâthiri, pâlâthirifereastră
palatipalat
pâlati, pâlătspalat
palatupalat
palavrâpalavră
pâlavrâ, pâlăvripalavre
pâlâvrâgi, pâlâvrâgeadzpalavragiu
pâlâvrâgioanji, pâlâvrâgioanjipalavragioaică
palazudezordonat
pâlcari, pâlcărigrup de câteva zeci de familii
pâldâmâ, pâdâmicurar - parte a hamului
paldesupardesiu
pâlescu, pâliiarde o lovitură
pâlescu, pâliiofili
pâlescu, pâliipârli
pâlescu, pâliipăli
pâlescu, pâliipierde cumpătul
pâlescu, pâliiroşi
pâlescu, pâliiveşteji
palidin nou
paliiarăşi
paliiarăşi
pâlicaru, pâlicaripolicar - degetul mare
pâliri, pâliripăliri
pâlitu, pâlitâ, pâlits, pâlitipălit
paljiupai
paljiuprost
paljiu omudepravat
pâljiuriu, pâljiuriipâlc de arbuşti spinoşi
pâljiuru, pâljiuriarbust spinos
pâljiushu, pâljiushipăiuş - mic pai
palmâpalmă
pâlmunâ, pâlmuniplămân
pâlmutsâlaba piciorului
palonghearuvrăjitor
pâltânitsâ, pâltânitsâcosiţă
paltânuplatan
pâltari, pâltăriomoplat
pâltari, pâltărispate
pâltâtoru, pâltâtoari, pâltâtori, pâltâtoariplătitor
pâltescuplăti, v
pâltescu, pâltiiplăti
pâlthiri, pâlthirifereastră
pâlthiri, pâlthirifereastră
paltinuplatan
pâltiri, pâltiriplătiri
pâltitu, pâltitâ, pâltits, pâltitiplătit
palto, paltadzpalton
paltoni, paltonjpalton
pâlturâ, pâlturivacarm
pâlucu, pâlutsipar
pâmântu, pâmântsâpomană
pamporivapor
pamporuvapor
pânpână
pânpână
panâcârpă
pânâpână
pânâpână
pânadâbalsam
pânadâdoctorie
pânadâ, pânădzâmedicament
panadhâbalsam
panadhâmedicament
panakidâalfabet
panakidâtăbliţă
pânarubrutar
pânâvrakipoturi
pânâyii, pânâyiiprescure
pânâyiru, pânâyiribâlci
pânâyiru, pânâyirisărbătoare patronală
pandatotdeauna
pândâlicâ, pândâlitsipătlagină, fir de
pândarugardian
pândarupândar
pândarupaznic
pândâxescuaştepta, v
pândâxescuaştepta,a se - v
panderâsteag
pandilostotal
pândisescu, pândisiirăspunde
pandispanjipandişpan - pâine din Spania
pândixeari, pândixeripândire
pândixeari, pândixerisperare
pândixescu, pândixiipândi
pândixescu, pândixiispera
pândixitu, pândixitâ, pândixits, pândixitipândit
pândixitu, pândixitâ, pândixits, pândixitisperat
pandoflăpantof
pândrunitsâcerdac
pândrunitsâfoişor
pândzâpânză
pândzarupânzar
pândzâturâpânzătură
pângali, pângăljimasa epitropilor în biserică
pângânâtatiexcrement
pângâneatsâexcrement
pângânescupângări, v
pângânescuspurca, v
pângânipsescupângări, v
pângânipsescuspurca, v
pângânirimurdărire
pângânitescupăgân
pângânituspurcat
pângânupăgân
pângarumasa epitropilor în biserică
pângârupăgân
pângearisfeclă
pânghiidepravare
pânghiosujosnic
pânghiosunedemn
panglicâpanglică
pangupăianjen
pangupăianjen
pângusitutulburat
pâni, pânjipâine
pâniyirescusărbătoare, de
pâniyirescusărbătoresc
pânjeauâfurculiţă
pânjisescumătura cuptorul cu pămătuful, v
pânjisiriîmpăienjenire
pânjisitumăturat
pantalonipantalon
pantalunarufricos
pantalunarupantalon care poartă
pânticâburtă
pânticosuburtos
pânticupântece
pânticushiburtică
pantlicâpanglică
pantocărţi de joc
pânucapâmanta cu glugă
pânucaplâmanta cu glugă
pânucljiciumă
panuyomisupra-încărcată
Panyia-triadhaSfânta fecioară
pânyiicurvie
pânyirusărbătoare patronală
papapapa - de la Roma
papâhrană pt copii
papâpiatră plată la joc
papâ, papiraţă
pâpâdhulâfloricele de porumb
papafingufoişor
papanufigură la carte
paparâbătaie
paparâpapară - mâncare - pâine în zeamă
papardhelâbalivernă
paparicâardei
pâpârunâmac
pâpârusescupitula, v
pâpârusiripitulare
pâpârusitupitit
papayalupapagal
papazacucucui
pâpăpreot
papcâ, papkiraţă
papeanufigură la carte
paphi, paphiraţă
papistanupapistaş
pâpsescuînceta, v
papsiîn
pâpsiriîncetare
pâpsituîncetat
paptâpafta
papubunică
papumoş
pâpugipapugiu
pâpuljiuleoarcă
pâpushipăpuşă
pâputarucizmar
pâputarupapugiu
pâputsâgheată
pâputsâpantof
para-prea - prefix
para.voiuvrea mult, v
para-agiumtudestul, prea
para-agiumtumai mult decât suficient
para-ascultuasculta mult, v
para-avduprea aud
para-baciuajutor de baci - brânzar
para-batubătea foarte, v
para-bearibea foarte, v
para-caduapleca în faţa cuiva, v
para-caduruga stăruitor, v
para-calcucălca greşit, v
pârâcâliirugăminte
pârâcâlsescuruga, v
pârâcâlsirirugare
pârâcâlsiturugat
paraclisibiserică mică
paraclisicapelă
paraclisiparaclis
paraclisirugă la Sf Maria
para-cunoashtiricunoaştere foarte bună
para-cuscrurudele cuscrilor direcţi
para-dariîncredinţa, v
para-daripreda, v
para-daritransmite, v
paradhangalâamigdalită
paradhangalâgâlci - amigdalită
paradhisâSfânta fecioară
paradhisuparadis
paradhisuparadis
paradhisurai
paradhisurai
paradhiymâexemplu
paradhiymâmodel
pârâdhusescupreda, v
paradhusilecţie
pârâdhusiripredare
pârâdhusitupredat
paradisurai
para-facudepăşi, v
paraftaimediat
pârâgurisescucondoleanţe a transmite
pârâgurisescuconsola, v
para-hearbirifierbere foarte
para-kihâiecioban şef
para-kinisescuîndemna, v
pârâkinisescuîndemna, v
para-kinisiîndemn
parakinisiriîndemnare
parakinisituăndemnat
pârâlâkiţârâită
para-larispălare multă
para-lâsarineglijenţă
para-lasuneglija, v
para-latuspălat bine
para-ljeaucerta tare, v
para-ljeaugreşi, v
para-ljeaulua piuitul cuiva, v
para-ljeaulua prea mult
para-mâcumânca prea mult, v
paramanâac de siguranţă
paramanâagrafă
para-manâdoică
paramandâplug
paramazmâavânt
paramendâplug
pârâmiiproverb
paramirâla o parte
pârâmirsescuda la o parte, v
pârâmisubasm
pârâmithbasm
para-mumâdoică
para-ncarcusupraîncărca, v
parangâbarcă
parangagibarcă care are
pârânghilsescucomanda, v
pârânghilsescurecomanda, v
pârânghilsitucomandat
pârânghilsiturecomandat
pârângiliicomandă
pârângiliirecomandare
parangomiporeclă
para-ngrecuinsista, v
para-nipotunepot adoptiv
paranomiljifărădelege
paranomiljifărădelege
paranomiljiilegalitate
para-nomuilegal
para-nomuîmpotriva legii
para-nsarusăra prea, v
para-nsarusări prea, v
para-numâporeclă
para-oarâtârziu
parapanishude prisos
parapanishuîn plus
parapunjearcuplângător
pârâpunjiosuplângător
pârâpunjisescusupăra, v
pârâpunjisirimâhnire
pârâpunjisitumâhnit
parapununecaz
parapunusupărare
parapunutristeţe
para-rucuarunca mult, v
para-scotuscoate mult
pârâsescupărăsi, v
para-sheduşedea prea, v
paraspurucomun
paraspurude rând
paraspuruordinar
pârâstâsescuprezenta
pârâstâsituînfăţişat
pârâstâsituprezentat
para-stausta insistent, v
pârâstisescuapărea, v
pârâstisescuarăta, v
pârâstisescuprezenta, v
pârâstisiriprezentare
para-strâmbustrâmba mult, v
para-strâmbusucit prea
parasumâporeclă
pâratâparadă
parataxialai
pârâthirifereastră
paratirisiobservaţie
pârâtirisiriobservare
pârâtirisituobservat
pârâtirisituremarcat
pârâtirsescuobserva, v
pârâtisescupărăsi, v
pârâtsescupărăsi, v
pârâturâacuzaţie
pârâturâcritică
pârâturâpârâturâ
para-umpluumple de tot, v
paraurâtârziu
para-vegljiuveghea mult, v
pârâvuliianecdotă
pârâvuliifabulă
pârâvuliiparabolă
pârâvuliipoveste
paraxinuciudat
paraxinustraniu
parayrafuparagraf
para-zburăscuflecări, v
parazinâiarbă de toamnă
pârăban
pară, paradzbani
pară, paradzpara
pârcâzonubrăcinar - sfoară de legat pantalonii
pârcâzonucurea
pârceacljibucată
pârcescumârli, v
pârcoavâcovor din lână de capră
pârdâritsâtalpa războiului de ţesut
pârdhunâforţă
pârdhunâsilă
pârdzicufluture metalic
pârdzicusolz
parede exemplu
pâreacljipereche
pârearipărere
pâreasinjipăresimi
pâreasinjipost creştinesc
pareigrup
pareigrup de vizitatori
pareitrupă
paretisidemisie
pârgursescucondoleanţe a transmite
pârgursescuconsola, v
pâricupar mic
pârigoriiconsolare
pârimiiproverb
pârintescupărintesc
pârintipărinte
pâriyuriiconsolare
pâriyurisiriconsolare
pâriyursituconsolat
pârjalâarşiţă
pârjescupârli, v
pârjilescuprăji, v
pârjiliriprăjire
pârjilituprăjit
pârjinâbătaie
pârjirirărire de păr
pârjituprăjit
pârlâcârsescuruga, v
pârleandzâloc ars
pârleatsâloc ars
pârlescupăli, v
pârliripălire
pârmâclâkigard
pârmâclâkigrilaj
parmacuzăbrea
pârmacuzăbrea
pârmacuzăbrea
pârmârâsescuabate, v
pârmâsescuabate, v
pârmâtarucomerciant
pârmâtarunegustor
pârmâteftucomerciant
pârmâteftunegustor
pârmâtiimarfă
parmen, parmenâ, parmenj, parmeniapucat - nebun
parmen, parmenâ, parmenj, parmeninebun
pârmisubasm
pârmithubasm
pârmunâplămun
pârnariarbust spinos
pârnâsescuabandona, v
pârnâsescupărăsi, v
pârnâsiriabandon
pârnâsiripărăsire
pârnâsituabandonat
pârnâsitupărăsit
pârnisescuabandona, v
pârnisescupărăsi, v
pârnishcâportiţă
pârnisiriabandon
pârnisiripărăsire
pârnjescuporni, v
pârnoanjiporeclă
paroha, parohanjparoh
parohiiparohie
pârpâdescuprăpădi, v
parpalangu, parpalandzipar lung
parparii, parpariinaiba
pârpodiciorap
pârpunjisitumâhnit
pârsescunenoroci, v
pârsirinenorocire
pârsitunenorocit
pârtâciunicuminecătură
pârtâdaturuinat
pârtâdescuconvinge
pârtalâzdreanţă
pârtalcuzdrenţăros
pârtaljizdrenţe
pârtâlosuzdrenţăros
pârtaluom de nimic
pârtaluzdrenţuros
partalu, partalâzdreanţă
pârtecânuia
parti, părtsâparte
pârticâcărăruie
pârticâpârtie
pârtidhâpartid
pârtitsâguleraş
pârtselupurcel
parupar
parupărea, v
pârumbudrag
pârumbudrăgălaş
pârumbuporumbel
pâryiceaospăţ de cale primară - obicei
pâryisescupărăsi, v
pâryisiripărăsire
pâryitsâospăţ de cale primară - obicei
pârzâturâaftă - băşică în gură
pasafiecare
pasafiecare
pasafiecare
pasâfiecare
pasâtotdeauna
pâsâpisică
pasaporti, pasaportsâpaşaport
pâscâlitsâbuburuză
pascu, pâscuiuculege
pascu, pâscuiupaşte
pascu, pâscuiuspiona
pascu, pâscuiuurmări
pâsculjiufasole
pâscutupăscut
pâscutu, pâscutâ, pâscuts, pâscutipăscut
pâshâpashă
pâshculetâcuvertură
pâshepashă
pâshescuboiereşte
pâshilâkiboierie
pâshilăpaşale
pâshileashtiboiereşte
pâshilescuboiereşte
pâshoanjboieroaică
pâshpacâpuşcoi
pâshpuramişoptire
pâshpurarişoptire
pâshpuratuşoptit
pâshpuredzuşopti, v
pâshpuredzuşopti, v
pâshtearipaştere
pâshtearipaştere
pâshtearipăscut
Pashti, PashtiPaşte
pashtiripaştere
pâshunipăşune
pâspalâmălai
pâspaljiufaină fină - pulbere de făină
paspâltariharcea-parcea
pâspâtescupipăi, v
pasprâdzatsipatrusprezece
paspratsipatrusprezece
pasprâyinghitsdouăzeci şi patru
pâstaljifasole verde
pâstaljipăstaie
pâstaljiteacă
pastoslănină
pastrâ, păstricurăţenie
pâstrâmăpastramă
pâstraripăstrare
pâstravâpăstrăv
pâstredzupăstra, v
pâstrescucurăţi, v
pâstritcărăţit
pâstritcurat
pâsturâhrană digerată din stomacul unui animal
pâsturmăpastramă
pasu, pashipas
pâsuripăs
patâ, patigâscă
patâ, patiraţă
patâ, patitalpă
pâtâlâmărest de marfă
patalonibraţe, pe
patalonitargă, în
pâtâreauârafală de armă
pâtâreauâsalvă de armă
pâtârescugreşeală de tipar
pâtâritsâcârjă
patarocu, patarotsirăţoi
pâtârzâtuputrezit
pâtatâcartof
patatucu, patatutsipalton
pataxenu, pataxenjstrăin, total
pâtâxescudrăcui, v
pâtâxiridrăcuire
patcâ, patkigâscă
patcâ, patkiraţă
pâteadzâlalea
pâtedzuboteza, v
pateratată
pateranu, paretanjpatriarh
pathimâ, pathimatiaccident
pathimâ, pathimatiaventură
pathimâ, pathimatiîncercare
pathimâ, pathimatinecaz
pathu, ?afecţiune
pathu, ?patos
pathu, ?patos
pathu, ?ranchiună
pathus, ?afecţiune
pathus, ?nenorocire
pathus, ?patos
pathus, ?ranchiună
pâtidzaribotezare
pâtidzâtorubotezător
pâtidzatubotezat
PâtigiuniBobotează
pâtigiunibotez
pâtikitalpa de la războiul de ţesut
pâtiljeauâascunziş
pâtiljeauâloc ascuns
pâtlicâcravată
pâtligeanipătlăgea vânătă
pâtljeauâascunziş
pâtljeauâloc ascuns
patniultima carte de joc
patocu, patocljirăţoi
patonu, patonâ, patonj, patoaniconciliator
patonu, patonâ, patonj, patoaniconciliator
patonu, patonâ, patonj, patoanipacifist
patos, ?grajd
pâtrâhiljipatrafir
patriarhii, patriarhiipatriarhie
patriarhu, patriarhipatriarh
patricu, patritspatriarh
pâtridhâpatrie
patriotu, patrioati, patriots, patrioaticompatriot
patriotu, patrioati, patriots, patrioatiprieten
pâtriţăcârjă
patrupatru
patrudzătspatruzeci
patrusprâdzatsipatrusprezece
pâtsâripăţire
pâtsâri, pâtsâripâţire
pâtsâri, pâtsâripăţanie
pâtsâtupăţit
pâtsâtu, pâtsâtâ, pâtsâts, pâtsâtipăţit
pâtsăascupăţi, v
patu, pâtsâljichinui
patu, pâtsâljideveni
patu, pâtsâljifrământa
patu, pâtsâljipăţi
patu, paturietaj
patu, paturipat
patu, paturirând
pâtuljiuţarc
patumâ, patomatietaj
patunanume dat câinilor cu labe mari
pâtunâtalpă
pâtunjisiripardosire
pâtunjisitupardosit
pâtunjisscupardosi, v
paturaa patra
pâturinădragi
pâturicâtufiş
paturlual patrulea
paturupatru
pâtusescupardosi, v
pâtusiripardosire
pâtusitupardosit
pâunupăun
paunu, paunjipăun
pâvriigroază
pâxescuînceta, v
pâximadhipesmet
pâxiriîncetare
pâxiriliniştire
payaleaagale
payaleaagale
payaleadomol
pâyanâ, pâyănjipoteră
pâyidhâ, pâyidzcursă
pâyuru, pâyuribidon de rachiu
pâzarioraş
pâzaripiaţă
pâzaripreţ
pâzaritârg
pâzaritârguială
pâzâripsescunegocia, v
pâzâripsescutocmi, v
pâzâripsitunegociat
pâzâripsitutocmit
pâzârlâkinegociere
pâzârlâkitârguială
pâzescupăzi, v
pâziripăzire
pâzitupăzit
pâzvandupaznic de noapte
pâzvanupaznic de noapte
păparâbătaie
păparâpapară - mâncare - pâine în zeamă
păpaticartof
păstosescusăra, v
păstriricurăţenie
păstriricurăţire
peajicoajă
peajipieliţă
peanâaripă
peanâcondei
peanâpană
peanâ di ocljiugeană
peapinipepene
pearâpară
peashtipeşte
peaticâbatistă
peaticâcârpă
peaticupetec
peatsâpeliculă
peatsâpojghiţă
pecifotă
pecileapşa
pecişorţ
pecnâpistrui
pecnâvosupistruiat
pecurâpăcură
pedestrupedestru
pedhevsescuchinui, v
pedhimochin
peiarvună
pekida
pelâsatin
pelaryumare - Marea Neagră
pelayumare - Marea Neagră
peltipeltea - gel de fructe
pembitrandafiriu
penpână
pendâpogon
pendâprăjină - unitate de suprafaţă
pendicustarucarte bisericească care ....
pengibănuţ de cercel
pengiubănuţ de cercel
penupană de împănat
penurâcui
penuricâcuiuţ
percâdecât
percalâţesătură de bumbac albă shi fină
percichică
percicoamă de păr
percicositsă
perciplete
perdeperdea
peregiservitor pt oi
pergurâboltă de viţă
periculupericol
perieryiicuriozitate
perieryucurios
perivoligrădină
peronâcui
perpirâcostum aurit
perpirâhaine aurite
perpunâmac
perupară - fruct
perupăr - de pe cap
perupăr - pom
perupericardită exudativă - cancer la oi
peru, didecât
perunâcui
peryeadecât
peryurâboltă de viţă
pescupeşte
peshlivestă
peshuvestă
pestaruoblânc din spatele şeii
pestravpăstrăv
pestravâpăstrăv
pestrupestriţ
pestruvâpăstrăv
pestruvupăstrăv
petalâpotcoavă
petâlarupotcovar
peticâcârpă
peticupetic
petsumâtalpă de încălţăminte
peturi tăiţei
peturicljipotârniche
peturufoaie de plăcintă
pezâbatjocură
pezevenghiupezevenghi - şalatan, excroc ticălos
pheanupian
pheastrubănuţ-agrafă de cosiţă
pheatacufarfurie mică
pheatufarfurie mică
pheshcâpiersică
picontra
pidupă
pila
pipe
pi-anaryaîncet
piatsâpiaţă publică
piatufarfurie
picpicura, v
picânecaz
picâpicătură
picâranchiună
picârăzbunare
picâsupărare
picaripicurare
picatpăcat
picatupăcat
piceanuom fără valoare
piceanusecătură
picivagin
piciocuboabă - în joc de copii
piciupici - mic copil
piciurufuior
picmezidulceaţă
picmezigem
picmezimagiun
picnâmereu
picnâvosupistruiat
picnăpistruiat
picnosudens
picnosudes
picnosupistruiat
piculescuîmblânzi, v
piculjiubani agonisiţi de bătrâni
picunjiubani
picurârashuciobănel
picurâreashticiobăneşte
picurârescupăcurăresc
picurâriljiciobănie
picurârlâkiciobănie
picurâroanjipăstoriţă
picurarucioban
picurarupăcurar
picurarupăstor
picurâturâpăstorie
picurâturâpăstorime
picurescupăcurăresc
picurlâkiciobănie
picuroanjipăstoriţă
pidhayoyupedagog
pidhimochin
pidhimosuferinţă
pidhimotortură
pidhipsescuchinui, v
pidhipsiricăznire
pidhipsirisupliciu
pidhipsitucăznit
pidhupinacucovăţea cu capac
pidikiarcan
pidilocuglamnică - pt transport greutăţi pe cap
piducljearidespăduchiere
piducljedzupăduchi, a se umple de, v
piducljiosupăduchios
piducljiupăduche
piducljiupăduche
pidzuljiuprispă
pifilicvârf
pifilicuvărf
pifkiuulcior, gura mică a
pihavitsâlipitoare
pihicot
pihitsânăframă
pihlivânlâkipehlivănie
pihlivanucircar
pihlivanumucalit
pihlivanupehlivan
pihlivanuşarlatan
pihmezdulceaţă
pihmezgem
pihmezmagiun
pihtiipiftie
pihtusescuînchega, v
pihtusirisâcâire
pihtusitucicălit
pijâprunc nebotezat
pijilinâpieliţă subţire
pilafpilaf
pilafipilaf
pilatuîmbrăcat bine
pilatuprezentabil
pileafipilaf
pilicanubarză
pilicaru, pilicaripolicar - degetul mare
piliciosupipernicit
pilicudhâaşchie
pilidariciripire
pilikidhâcopertă de carte legată
pilikisescuciopli, v
pilikisiricioplire
pilikisitucioplit
pilipiscâfluieraş
pilisterâporumbel
pilisteruporumbel
pilivurirug de munte
pilixescuciopli, v
pilixiricioplire
pilixitucioplit
pilixiturâcioplitură
piljeafipilaf
piljicrestătură
piljiulăptucă
pilmunuplămân
pilonjiuamar
pilonjiupelin
pilpetumesteacăn
pilpisescudescuraja, v
pilpisescudispera, v
pilpisiidisperare
pilpisiridescurajare
pilpisitudescurajat
pilpisitudisperat
piltecupeltic
pilushupluş
pimintupământ
pimnitsâpivniţă
pimtuîmpins
pinprin
pinacâtăbliţă de şcolar
pinacutăbliţă de şcolar
pinacutolopată de cuptor
pinakidhâcopertă de carte legată
pinârishumerişor, de
pindanâpătlagină - iarba oaiei
pindanipătlagină - iarba oaiei
pindanicâpătlagină - iarba oaiei
pindânicâpătlagină - iarba oaiei
pindarâgologan
pindarâpara
pindeartupâine binecuvântată
pindolirâgalben de 5 lire
pinduricâcuiuţ
pindurniţăpost de observaţie
pindzeariîmpingere
pindziriîmpingere
pindzurubrânci
pineshugalben - monedă
pingerifereastră
pingheauâfurculiţă
pingubrânci
pinguîmbrâncire
pinguîmpinge, v
pinikidhâcopertă de carte legată
pinitadhâbani datsi prietenilor la plecarea din sat
pinjisescufăli, v
pinjisesculăuda pe sine, v
pinjisirilăudăroşenie
pintruprintre
pinuricicuiuţ
pionelupăun
pipercâardei
piperupiper
pipilescuucide, v
pipilitsâsolniţă
pipirupipera, v
piponjiupepene galben
pirpe
pirâflacără
pirâpractică
pirâxescutachina
pirâxirideranjare
pirazmodiavol
pirazmotentaţie
pircalâpânză olanda
pirdafimustrare aspră
pirdafiperdaf - dojană
pirdahimustrare aspră
pirdahiperdaf - dojană
pirdeperdea
pirdeperdea
pirdeshispaimă
pirdhicâpotârniche
pirdhicupestriţ
pirdhicupotârniche
pirdhicu, ouou încondeiat
pirdhucljeauâpiedică
pireatsâisteţime
pirgacuisteţ
pirgacuperspicace
pirguriiboltă de viţă
piricljiupericol
piriculupericol
piridariciripire
piridatuciripit
piridauciripi, v
piridharumuneastâmpărat
pirifanjimândrie
pirifânjiljimândrie
pirifanumândru
pirinduajun
piringifurculiţă
piriorizmorestricţie
piripakinimicit
piripatuplimbare
piripinacucovăţea cu capac
piristasiîmprejurare
piristeruporumbel
piriursescumărgini, v
piriursirilimitare
piriursitulimitat
pirizedietă - regim
pirizeregim alimentar
pirkindeprovizoriu
pirkindezilier
pirmisubasm
pirmithubasm
pironjifurculiţă
pirosupăros
pirpinacucovăţea cu capac
pirpiritsâpaparudă
pirpirunâfluture
pirpirunâmac
pirpirunâpaparudă
pirpishorugingaş
pirpishorupomană
pirtsiizestre
piru, pirâ, piri, piriisteţ
pirucljiperucă
piruljifurculiţă
pirumahunăclad
pirunâfurculiţă
pirunigâfloare, specie de
pirunsescupironi, v
pirunsitupironit
pirushanibucle, de păr
pirushanicârlionţi
pirusheanâchipeşă
pirusheanâfată cu păr bogat
pirusheanâfată frumoasă
pirusheanâmândră
pirusheanâperucă
pirusheanâsalbă de 7 galbeni peste frunte sub fes
pirushupăr mic
pirustiipirostrie
piruyifurculiţă
pirvazâpervaz
pirvazipervaz
pirvuliiboltă de viţă
piryu turn
piryuriiboltă de viţă
pisâdoliu
pisâinfern
pisâîntuneric
pisâpăcură
pisâpisică
pisâsmoală
piscâ fluieraş
piscalâţeavă
piscâriljipescărit
piscâroanjipescăreasă
piscarupescar
piscâtranunenorocit
piscoplupeştişor
piscumerişor
piscunod
piscurâprescură
piscuriprescură
piscuruprescură
pishcimaluprosop
pishcireauâpeşteră
pishcireauâstâncă
pishikeruşmecher
pishinucash
pishinunumerar, bani
pishinupeşin
pishinuplata pe loc
pishkeshicadou
pishkirinăframă
pishkiriprosop
pishlijaketă
pishlivestă
pishlirosumurdar
pishmanicăinţă
pishmânipsescucăi, v
pishmânipsiricăire
pishmânipsitucăit
pishmanucăit
pishnicâlipie
pishnicucuptoraş
pishpuredzuşopti, v
pishtamalâprosop
pishtamaluprosop
pishteamaluprosop
pishteauâcurea de haraşament - pe sub coada calului
pishtinâtescovină
pishtireauâpeşteră
pishtireauâstâncă
pishtolâpistol
pishtulicâpistol mic
pisimusărbătoare, de
pisimusolemn
piskesicadou
piskisescudărui, v
piskisiridăruire
piskisitudăruit
piskiulicanaf - ciucure
piskiuliciucure
piskiulifundă
piskiulimoţ
pismâinvidie
pisnicâlipie
pispeatsâşiretenie
pispilescupresăra, v
pispiliripresărare
pispilitâplăcintă de mălai
pispilitupresărat
pispuşiret
pistaljipăstaie
pistarisamar, traversă de
pistaruoblânc
pisteauâcurea de haraşament - pe sub coada calului
pisticredinţă
pistidincolo de
pistiîn timpul
pistipeste
pistilibătaie grea
pistimalişorţ
pistimenucredincios
pistipsescucred
pistipsescucrede, v
pistipsiricredere
pistipsitucrezut
pistocredincios
pistuhorisiretragere
pistuliiscrisoare
pistupsescucrede, v
pisuridzâjumări
pisurudâjumări
pisusescucătrăni, v
pisusescusmoli, v
pisusiricătrănire
pisusitunenorocos
pisuzâacar - cutie cu ace
pitâplăcintă
pitaciucerşetor
pitakizmeu de hârtie
pitâlarupotcovar
pitâloyuglamnică - pt transport greutăţi pe cap
pitâludhâfluture
pitaluryâfluture metalic de cămaşă
pitâroanjiplăcintă mare
pitavrâşindrilă
piteauâcheag
pitharivas de lut cu 2 toarte
pithiugura mică a ulciorului
pitiroanjiplăcintă mare
pitishinâmembrană
pitishinâpieliţă
pitligeanâpătlăgea vânătă
pitmezidulceaţă
pitmezigem
pitmezimagiun
pitrâhiljipatrafir
pitrayişindrilă
pitreacâînsoţire
pitreatsiripetrecere pe cineva
pitreatsiritrimitere
pitrecuînsoţi, v
pitrecupetrece una peste alta, v
pitrecuplia, v
pitrecutrimite, v
pitricâpietricea
pitricutuînsoţit
pitricutupliat
pitricututrimis
pitrikifâşie de fuior
pitrishinâfâşie de fuior
pitritsearipetrecere pe cineva
pitritsearitrimitere
pitrituerete
pitritumândru
pitroanjiplăcintă mare
pi-truprin
pitrumsustrăpuns
pitrumtupătruns
pitrumtupenetrat
pitrundaripătrundere
pitrundatustrăpuns
pitrundearipătrundere
pitrundiripătrundere
pitrundufora, v
pitrundugăuri, v
pitrundupătrunde, v
pitrundustrăbate, v
pitrundzearipătrundere
pitrunicljipotârniche
pitrupiljiepitropie
pitrupuepitrop
pitrusescuapăsa, v
pitrusescupresa, v
pitrusiriapăsare
pitrusiripresare
pitruzaharizahăr candel
pitsetâşervet
pitsindzinâpecingine
pitsusescupingelui, v
pitsusiripingeluire
pitsusitupingeluit
pituprin
pituprin
pituljiuculcuş
pituminâzburător
pituminuzburător
pituricljipotârniche
pituridhâmătreaţă
piturikipotârniche
piturnicljipotârniche
pituroanjiplăcintă de foi
piunarupăun
piuvitsâlipitoare
pivonjiupârâu
pivulupitic
pixarimerişor
pixumerişor
piyadhipuţ
pizescupăzi, v
pizgâşuerătură de vapor
pizitupăzit
pizivinglîkiinfamie
pizivinglîkipezevenglîc
pizmâpizmă
pizmusescuinvidia, v
pizmusescupizmui, v
pizmusiriinvidie
pizmusirimâniere
pizmusituinvidiat
pizmusituînfuriat
pizovulunăvod
pizuescubate joc, v
pizuiaricubatjocoritor, care îşi bate joc
pizuiribatjocură
pizuiribătaie de joc
pizuitorubatjocoritor, care îşi bate joc
pizuljiuprispă
pizurâinfanterie
placeanuturtit
plâciutatuturtit
plâciutedzuturti, v
plâciutosuturtit
plâciuturâturtire
placuplăcea, v
placumâgreutate stomacală
placutolopată de cuptor
pladâtavă
pladeapieziş
pladhâfarfurie de alamă
plahurcubleg de urechi
plainâde-a curmezişul
plainâoblic
plaiuplai
plâmânâplămân
plaminâflacără
plâmtuplâns, plânsă
plâmunâplămân
plânâsescuamăgi, v
plânâsescuînşela, v
plândzeariplângere
plânescuamăgi, v
plânescuînşela, v
plangâpafta
plângaciujalnic
plângu plânc
plângu plânge, v
plângurosujalnic
plângutuplânge, v
plângutuplânset
plânipsescuamăgi, v
plânipsescuamăgi, v
plânipsescuînşela, v
plânipsescuînşela, v
plâniriamăgire
plâniriînşelare
plânituamăgit
plânituînşelat
plânjearuplângăcios
plântariîmplântare
plântariînfigere
plântariplantare
plântatuîmplântat
plântuîmplânta, v
plântuînfige, v
planuamăgitor
planuplan
plapumâplapomă
plâriipâlnie
plasâneam
plasâpală
plasâreţea
plâsariturtire
plâsatucreat
plâsatuturtit
plâsâturâburtă
plâsâturâsecătură
plascâcartuşiere
plâscânamiplesnitură
plâscânescucrăpa, v
plâscânescudetuna
plâscânescudetuna, v
plâscânescuplesni, v
plâscânescuplesni, v
plâscânescutrânti, v
plâscâniriplesnire
plâscânituplesnit
plâscaritumoare
plascupleosc - palmele
plâsedzucrea, v
plâsedzuplăsmui, v
plâsedzuturti, v
plâshiibucată
plasifăptură
plasilume
plasinatură
plasmârudă
plastoyrafiifalsificare
plastoyrafiiplasoyrafie
plastoyrafufalsificator
plastoyrafuplastograf - falsificator
plasturuplasture
platâplată
plâtânamiplatani mulţi
plâtâneuplatan mic
plâtanicuplatan mic
platanuplatan
plâtariprotecţie
plâtarispată
plâtarispate
plâtari, plâtăriomoplat
plâtari, plâtărispate
plâtârosuspătos
plâtescuplăti, v
plâticâplătică
plâtiriplătire
plâtitsâgrâu, specie
plâtitsâscândurică
platonu, omuchipeş
plâtseariplăcere
plâtsintâplăcintă dulce
plâtunucerb
plâturâhaită
plâvântatupete roşii, cu
plâvântedzupăta cu roşu, v
plâvucupământ argilos
plazmâfăptură
plazucălcâi
plazutalpă
plăciusescuturti, v
plăciutariturtire
pleamai
pleacicâbagaj
pleagârană
pleamiobişnuinţă
pleamnitsâpivniţă
pleanguplânge, v
pleantsâgrajd
pleantsâgrajd
pleantsâgrajd
pleashcâpleaşcă
pleashcâpradă
pleashcagiuborfaş
pleatiplete
pleavnitsâpivniţă
plecuapleca, v
plecupleca, v
plicariplecare
plicâtoarioaie de muls
plicatuplecat
pliciosuturtit
plicitosuturtit
plictisescuplictisi, v
plicuplic
plicuplic
pliguescurăni, v
pliguirirănire
pliguiturănit
plihtumâpiftie
plimatcoconfesor
plimirâinundaţie
plimunuplămân
plinuplin
pliofcâpocnitoare
pliopuplop
plirufuriiinformaţie
plirufurisescuinforma, v
plirufurisiriinformare
plirufurisituinformat
plirufursescuinforma, v
plirutusescurăci la plămân, v
plisadhâpară
plisatuturtit
pliscumerişor - pom
pliscutâpalmă
pliscutâpalmă
plitcuadânc puţin
plitencâcosiţă
plitescuîmpleti, v
plitescuurzi, v
plitharichirpici
plithizmomulţime
plitsâpuică
pliumbuglonte
plivescuplivi, v
plivircescurăci la plămân, v
plivitupleurezie
plivricescurăci la plămân, v
plivricirirăcire la plămân
plivriciturăcit la plămân
plivritupleurezie
plivritusescurăci la plămân, v
plivucupâine necoaptă
plixiiplictiseală
pliyiirană
pliyitupleurezie
pliyuescurăni, v
pliyuirirănire
pliyuiturănit
pliyusescurăni, v
pljeacâmoş
pljeacicâbagaj
pljeahurcubleg de urechi
pljeamitsâgrajd
pljeandzâşopron
pljeantsâşopron
pljeashcâpleaşcă
pljeashcâpradă
pljeashcagiborfaş
pljeashcagijefuitor
pljioruplug, parte a
pljitsâpuică
pljiumbâglonte
pljiumbuglonte
ploaciardezie
ploacidală de piatră
ploacilespede
ploacimormânt
ploacipafta
ploaciplacă
ploaiploaie
ploascâploscâ
plocugard
plodumulţime
plopuplop
ploscâploscă
plucicâardezie mică
plucicâdală de piatră mică
plucicâlespede mică
plucicâplacă mică
plucusescunăpădi, v
plucusescupresa, v
plucusiripresare
plucusitupresat
pluguplug
pluinâploaie măruntă
pluiosuploios
pluireadzâploua, v
pluirosuploios
plumbâglonte
plumbuglonte
plumoniplămân
plupplop
plupuplop
pluscukescustropi, v
pluscutâbăşică
pluscutescustropi, v
pluscutiristropire
pluscutitustropit
pluvucupâine necoaptă
pnacutolopată de cuptor
pnevmâspirit
poda
poahâmreajă
poahâpingea
poalâşorţ
poamâfruct
poarcâpoarcă
poartâpoartă
poatipoate
pociucopil
pociuulcior
pocroavăcovor din lână de capră
podhimâîncălţăminte
podidiripodidire
pofkifloricele de porumb
pofkimofturi
pogorujos, în
pointsâţăst
polcâpolcă
polioraş
polieleucandelabru
poliloyiivorbărie
poliloyuvorbăreţ
polimurăzboi
pomeanucolivă
pomeanu, pumeanicolivă
pomeanu, pumeanipomană
pomufruct
pomupom fructifer
ponciupumn, lovitură de
pondâpneumonie
pondublestemat
pondupustiu
pondusolitar
pondzâţăst
poniruşiret
ponjitsâţăst
pontsâţăst
ponudurere
ponusuferinţă
popâghete
popâpreot
poplupopor
populupopor
popurdhâpufai, soi de ciupercă
porcuporc
poricupiele de cârpit pantofi
pornicupiele de cârpit pantofi
portafeluportofel
portuconduce, v
portuconduită
portucostum
portuport - costum
portuport naval
portupurta, v
portutransporta, v
poruvad
poshibatic
poshivoal
poshtâpoştă
postâpoştă
postimâabces
postimâtumoare
potâulcică
potanâpod de casă
potanigrindâ
potanupod de casă
poterâpoteră
potocupotop
potuînvinge, v
potuputea, v
potu, nubolnav a fi, v
prâcâzonubrăcinar
prâcâzonubrăcinar
pracicânuia mică
practikiipractică
pradâpradă
praduprăda, v
praguprag
prâharumolatic
prâhtisescuabandona, v
prâhtisescupărăsi, v
prâhtisituabandonat
prâhtisitupărăsit
prâmâtarucomerciant
prâmâtarunegustor
prâmâteftucomerciant
prâmâteftunegustor
pramaticoduhovnic
prâmaticoduhovnic
prâmâtiimarfă
prâmâtlâkinegustorie
prânduprânzi, v
prândzâriprânzire
prândzâtuprânzit - care a prânzit
prândzăscuprânzi, v
prândzuprânz
prândzuprânzi, v
prangâcătuşe
prangâlanţuri
prânoamâporeclă
prapâiute
prâpâdescuprăpădi, v
prâpâdiriprăpădire
prâpâdituprăpădit
prâpsescusupraveţui
prâpsitugătit
prasatupraz, mâncare de
prascâcaisă
prâscaritumoare
prâscutescustropi, v
prâshescuprăşi, v
prashtipraştie
prâshtinâdrojdie de struguri
prâstânescuîndopa, v
prâstuescuîmprăştia, v
prâstuescurăspândi, v
prâsturâburtă
prâsturâsecătură
praşupraz
pravatostare, glas
pravatoszgomotos
prâvatostumoare
pravdâanimal
pravdâdobitoc
prâvdicâanimal mic
prâxescueduca bine, v
praxipurtare
prâxirieducare bună
prâxituebucat bine
prâzgulapte, crema lui
prâzneauâiarbă multă, specie de
prăban
prepe
preacanupipernicit
preacljipereche
preacnâpistrui
preaguprag
preangupipernicit
preashupraz
preasinjipăresimi
preasinjipost crestinesc
preaspâprispă
preasupraz
preaznâiarbă, specie de
predâmuncă febrilă
prefâjoc de cărţi - prefă
preftupreot
preftupreot
prepsescucadra, v
prepsescutrebui, v
prepuaspect
prepuînfăţişare
preshcavunebun în comportament
preshcavuviolent
prezâpriză de tutun
prezvitubătrân
pripe
priprea
pri anargaîncet
pri-adarureface, v
pri-adunurestrânge
pri-aleadzirialege prea, v
pri-avutuprea bogat
pri-ayaleaagale
pricâzestre
pri-câdeariimplorare
pri-câdearirugăminte
pri-câdearisolicitare
pri-caduimplora, v
pri-caduruga prea, v
pricalâpânză olanda
pri-cânducând, de pe
pri-cădecât
pricifiară
pricijivină
pri-coatsiricoace prea, v
pricunoashtirirecunoaşte, v
pricupsescuîmbogăţi, v
pricupsescupricopsi, v
pri-curmuînceta, v
pri-curmuîntrerupe, v
pri-curmuopri, v
pri-curmususpenda, v
pridâciunijaf
pridâciuniprădăciune
pri-daucapitula, v
pri-daudepune, v
pri-dauînmâna, v
pri-daulivra, v
pri-daupreda, v
pri-dautrăda, v
priepuaspect
priepuînfăţişare
pri-facuface prea, v
pri-facumetamorfoza, v
pri-facumodifica, v
pri-facupreface, v
pri-facurenova, v
pri-facusimula, v
pri-facutransforma, v
priftamicler
priftamipreoţime
prifteasâpreot, soţia lui
prifteasâpreoteasă
priftescuclerical
priftescupopesc
priftescupreoţesc
priftsâljipreoţie
prighiosudedesubt
prighiosujos, de
pri-giudicatârejudecată
pri-giudicurejudeca, v
prigiurucomplota, v
prigiuruconjura, v - jura insistent
prigiuruimplora, v
prigiurujura solemn, v
pri-hearbirifierbe prea, v
priimnariplimbare
priimnaripromenadă
priimnuplimba, v
prikindezilier
pri-laiunegru prea
pri-laiupericulos prea
pri-largudeparte, de
pri-larguindirect
prilinguprelung
primafoarte bine
pri-mâcumânca prea, v
primansusuabundent
primansusuinutil
primansusuprisos
primansususuperfluu
primansususurplus
primâvearâprimăvară
primnuplimba, v
primtumândru
primuvearâprimăvară
prinprin
princâcapcană
princâcursă
prindearipotrivire
prindearitrebuire
prinditrebuie, v
prindiripotrivire
prindiritrebuire
prinduajun
prinduajun
prinduajun, ân
prindudospi aluat, b
prinduînţelege, v
prinduprinde, v
pringâcapcană
pringâcursă
pringâlângă
prinoduarticulaţie
prinoduîncheietură
printrâprintre
printsuprinţ
prionifierăstrău
prionijoagăr
pripilitsâprepeliţă
pripodhâciorap
pripodiciorap
pripsescucadra, v
pripsescuda bine, v
pripsescusta bine cuiva, v
pripsescutrebui, v
pripsituelegant
pripsitumanierat
pripsituprezentabil
pripunearipresupunere
pripuniripresupunere
pripunubănui, v
pripunupropune, v
pripusubănuială
pripusupresupus
PriruAprilie
priscaritumoare
prishidescusaluta, v
prishtinâdrojdie de struguri
prisinadhâverdeaţă
prisiniprisnel - partea inferioară de la fus
prisiniscripete
pristânâsescuîndopa
pristânescuîndopa
pristaneusilă, în
pristipeste
pristinisescuîndopa
pristinisirigrabă
pristuiriîmprăştiere
pristuiturisipit
prisuprâdeasupra
pritsiizestre
prituprin
privatostare, glas
priveduetala, v
privedugăti, v
priveduprevedea, v
privegljiupriveghea, v
prividearidichisire
prividearietalare
prividearigătire - haine
privideariprezentabilitate
privideariprezentare bine
prividzutudichisit
prividzutuetalat
prividzutugătit - haine
prividzutuprezentabil
privigljearipriveghere
privigljeatuprivegheat
proacâcui de încălţăminte
proanjipuroi
proashtipraştie
proaspituproaspăt
prodhromprecursor
prodhuprogres
proeresiintenţie
proestoprezident
profcsoc
prohiruîndemână, la
prohumâdig
proiupuhoi de apă
proiutorent
prokiucui de încălţăminte
prokiuprimi, v
prologuou fără găoace
pronjiuchin
pronjiupuroi
pronjiusuferinţă
pronomiu, pronomiiprivilegiu
proodhprogres
propatorustrăbun
propayandâpropagandă
proscomidhiisacrificiu
proscutustrop
proseacucerşetor
prosefhiirugăciune
prosfaljiuproductul oilor - lapte, lână
prosfayiupapară, specie de
prosfingurefugiat
proskirutemporar
prostihprost
prostihvaloare, fără
prostupicioare, în
prosupâfaţă
prosupufaţă
prosyalulapte, crema lui
protaîntâi
protestuprotest
prothesmiitermen
prothimiipromptitudine
prothimugata
prothimupregătit
prothimuserviabil
protufruntaş
protuprim
protuprimul
prournoapte, de cu
provâdovadă
provâprobă
provatostare, glas
provatoszgomotos
proyonucopil vitreg
proyonuvitreg copil
proyramâprogram
prozgalulapte, crema lui
prucletuîncăpăţânat
pruclitiiîncăpăţânare
prucukiipricopseală
prucukiiprofit
prucukiiprogres
prucupsescupricopsi, v
prucupsiriprocopsire
prucupsituprocopsit
prucuyitsâpojar
prucuzunâbrăcinar
prudaritrădare
prudatutrădat
prudautrăda, v
prudhipsescuprogresa, v
prudhipsiriprogresare
prudhipsituprogresat
prudhotutrădător
prudhusescutrăda, v
prudhusiitrădare
prudhusiritrădare
prudhusitutrădat
prufitiiprofeţie
prufitipsescuprofetiza
prufitipsescuprofeţi, v
prufitipsiriprofetizare
prufitipsituprofetizat
prufituprofet
pruftusescuajunge să...v
pruftusescuapuca să..., v
pruftusescuavea timp să.., v
pruhavubuhav
pruhuyitsâpojar
prumuvearâprimăvară
prumuvirescuprimăvăratic
prunâcorcoduşă
prunamicorcoduşe multe
prunjearipuroiere
prunjearupuroios
prunjeatupuroiat
prunjedzupuroia, v
prunjiosupuruios
prunucorcoduş
pruscukescustropi, v
pruscukiristropire
pruscukitustropit
pruscutescuîmproşca, v
pruscutescustropi, v
pruscutiriîmproşcare
pruscutiristropire
pruscutitâplăcintă stropită cu brânză
pruscutituîmproşcat
pruscutitustropit
prushtinâdrojdie de struguri
prusopiprosop
prusufhiirugăciune
prusupidhâmască
prusvuliiinsultă
prusvulisescuinsulta, v
prusvulsiriinsultare
prutaminotabili mulţi
prutarcunăscut primul
prutarcuprimul născut
prutestuprotest
pruthimisescuprefera, v
prutidputred
prutimisescuprefera, v
prutimisipreferinţă
prutimsiripreferare
prutimsitupreferat
prutusinghiluprotosinghel - grad monahal
pruveduetala, v
pruvedugăti, v
pruveduprevedea, v
pruvideariprevedere
pruxiniljipeţire
pruxiniljipeţitorie
pruxinisescupeţi, v
pruxinitupeţitor
pruxinsiripeţire
pruxinsitupeţit
pruyomicopil vitreg
pruyomivitreg copil
pruzumipipernicit
psalmopsalm
psâlsescupsălmui, v
psâlsiripsălmuire
psâlsitupsălmuit
psâltikiipsalmodie
psâltiripsaltire - cartea psalmilor
psâltisescupsălmui, v
psaltupsalt - cântăreţ în strană
psânacumărunţel
psânamipuţinătate
psânaridiminuare
psânariîmpuţinare
psânarireducere
psandhârogojină
psânedzudiminua, v
psânedzuîmpuţina, v
psânedzureduce, v
psâniriîmpuţinare
psânupuţin
psaricubrumăriu
psarucal sur
psarusur - gri
psaruvotaniarbă de prins peşti
psathârogojină
psautpsalt - cântăreţ în strană
pseftucalitativ prost
pseftumincinos
psemâminciună
psifiibriceag
psifisescuvota, v
psifuvot
psihuhartipomelnic
psihupedhuadoptat copil
psihupedhucopil adoptat
psihupedhucopil de suflet
psimatearumincinos
psirudhâpastă făinoasă prăjită
psiruvotaniarbă de prins peşti
psitofriptură
psofumortalitate de animale
psohiumort, animal
psorârâie
psulisescupsălmui, v
psumâbrutar
psunicumpărătură
psuniprovizii
psunisescuaproviziona, v
psunsiriaprovizionare
psunsituprocurat
psuryearurâios
psusescumuri, v
psusirimurire
psusitumort
psuthiicuţit
psuthimihoit
pteariputere
ptsânupuţin
ptutuputernic
puceamiolărie
pucearuolar
pucicuulcioraş
pudeao, pudeipoală
pudeao, pudeişorţ
pudhâritsâtalpă la război
pudhimatâîncălţăminte
pudhrashuoi cu picioare albe
pudhumatâîncălţăminte
pudhunarucrac de pantalon
pudhuritsâtalpă la război
pudhyeauâpoală
pudhyeauâşorţ
pudidescupodidi
pudrumipesteră
pufcâfloricele de porumb
pufcâmofturi
pufcagifloricele care vinde
pufcagivânzător de floricele
pugacilipie
pugudescuîntâmpla, v - caz fericit
pugudescunimeri, v
pugunicuospăţ a treia zi de la naşterea micului
pugunicuturtă-plăcintă
puh, puhurifulg
puhavlivid
puhâvrusitubuhăit
puhonor de praf
puiatâstreaşină
puiljiupui
puitescuangaja , v
puitiriangajare
puititutocmit
puituescuangaja, v
pulbiramiprăfărie
pulbiripraf
pulbiripulbere
pulcusescuapăsa, v
pulcusescupresa, v
puleacupândar
puleacupaznic
puleacupăzitor
puleanuciomag
pulicarupolicar - degetul mare
pulieleucandelabru
pulimsescurăzboi, v
puliticâpolitică
pulitiioraş
pulitiioraş
pulitikiipoliteţe
pulitipsescuciviliza, v
pulitipsiricivilizare
pulitipsitucivilizat
pulitsâpoliţă
pulitsăpoliţist
pulitsupoliţist
pulituorăşean
puljeacupândar
puljeacupaznic
puljeacupăzitor
puljeanâloc viran
puljeanâpoiană
puljeanuciomag
PuljiCloşca cu pui - constelaţie
puljipuică
puljicâpuică
puljilu picuraruciocârlan
puljishorupuică
puljiupasăre
puljiupui
puljiutimbru poştal
puljiu di noaptealiliac - animal
pulmupumn
pulmunâplămân
pulpâpulpă
pulpâpulpă
pulpariupulpă mare
pulpariupulpe multe
pulpetumestecăniş
pulposupulpos
pultânitsâcositsă
pultarispate
pultari, pultărispate
pultari, pultărispate
pultârosuspătos
pultunitsâ, pultunitsâcosiţă
pulurâpostav gros
pulviripraf
pulviripulbere
pumânicâmănuşe
pumeanucolivă
pumeanu, pumeanicolivă
pumeanu, pumeanipomană
pumetupomet - obraz
pumhipod - punte
pumhipunte - pod
puminiicomemorare
puminiiparastas
pumoarâaiureală
pumoarâcoşmar
pumoarâcoşmar
pumoarâsminteală
pundaturublestemat
pundescupustii, v
pundiipustiu
pundiripustiire
pundixescupustii, v
pundixiripustiire
pundixitupustiit
punduxescupustii, v
pundzâtesticole
pundzirijunghi
puneauâfurculiţă
pungâpungă
pungarugeantă din piele
punghitsâpungutsă
pungipod - punte
pungipunte - pod
puniripsescuviclenii a face, v
puniripsituviclenit
punirouperfid
punirouviclean
puntepod - punte
puntepunte - pod
puntupont
pupâpruncuţă
puparâpapară, specie de
pupâzâpupăză
puplupopor
puponjiupepene galben
puponjiupepene galben
puponjiusâmbure
pupsescuânceta, v
pupsescuînceta, v
pupuprunc
pupugicizmar
pupuiriaolire - de la aoleu
pupujeupasăre - specie de
pupuljiuleoarcă
pupulubebeluş
pupulumulţime
pupulupopor
pupurisescusnopi în bătaie, v
pupusescupoposi, v
pupushipăpuşă
puputsâpantof
pupuzâpupăză
puravâcort
purcâreadzâporc - loc pt
purcâreatsâporc - loc pt
purcaruporcar
purcaryiococină
purcupsescupricopsi, v
purcuyitsâpojar
purdhascaludascăl belfer
purdhecicâspaimă
purdhucaljiportocală
purdhucljeauâpiedică
pureauâpoală
pureauâşorţ
pureauâvad
puricamipurici mulţi
puricupurice
puriipiatră poroasă
purindâmâncare de post
purindumânca de dulce, v
purindumânca puţin v
purindupost - care nu ţine
purintarigustare
purintaripost a nu mai ţine, v
purintatupost care nu ţine
purinteatsâmâncare de dulce
purintumânca de dulce, v
purintumânca puţin v
purintupăgân, turc
purintupost - care nu ţine
purintuturc, păgân
puripsescusubzista, v
puripsescusupravieţui, v
purmunâplămân
purnâcorcoduşă
purnâreauâcorcoduşe multe - loc cu
purnariarbust spinos
purnescuîncepe, v
purniljidesfrâu
purnjescuporni, v
purnjiripornire
purnucorcoduş
purnulasciv
purpodiciorap
purtarcunăscut primul
purtarcuprimul născut
purtaripurtare
purtaricunăscut primul
purtaricuprimul născut
purtaruportar
purtaticuatitudine
purtaticuconduită
purtaticuport
purtaticuţinută
purtatupurtat
purteacânuia
purtecânuia
purtitsâportiţă
purtoyiruvătăşel - curier la primărie
purtseauâpurcea
purtselupurcel
purtselupurcel
purtsilushupurceluş
purtsinâporcină
purtucalâportocală
purtucalishuportocaliu
purtucaljiportocală
purumbuporumbel
purushtinâdrojdie de struguri
puryeauâpoală
puryeauâşorţ
puspus
puscâoţet
puscâiturâacreală
puscaruoţetar
puscuirioţetire
puscuituoţetit
puscusescuacri, v
puscusescuoţeti, v
pushescuînceta, v
pushiriîncetare
pushpurarişoptire
pushpuratuşoptit
pushpuredzuşopti, v
pushpuruşopti, v
pushputarisărire - la păsări
pushputedzusări, v - la păsări
pushputescumângâia, v
pushteanudesfrânat
pushteanulibertin
pushtudesfrânat
pushtunemernic
pushtustricat - om
pushtuescuîmbrăţişa, v
pusiipoziţie de pândă
pusoagâpacoste
pusputescupipăi, v
pusputipsescupipăi, v
putaimpotenţă
putanâcurvă
putanâprostituată
putanaryiobordel
putânescucurvesc
putânlâkicurvie
putânlâkiprostituţie
puteniciodată
puteariforţă
puteariposibilitate
puteariputere
puteariputere
puteariputinţă
putetsuulcior
putiluceafă
putinâputină
putiripahar
putirupahar
putoariputoare
putriduputred
putridzânjiputrezime
putridzânjiuputrezime
putridzâriputrezire
putridzâtuputrezit
putridzăscuputrezi, v
putridzăscusta continuu, v
putriganjiuputregai
putrigiuniputrezime
putrusescuapăsa, v
putrusescucopleşi, v
putrusescunăpădi, v
putrusescupresa, v
putrusescupresa, v
putrusescusufoca, v
putsâpenis
putsânupuţin
putsârâviguros
putsupuţ
puturipantaloni
puturipantaloni
putusescumurdări, v
putusirimurdărire
putusitumânjit
putusitumurdărit
pututuforte
pututuputernic
putututeribil
puvonjiupuhoi
puvonjiutorent
puvunjiosumurdar
puximadhâpesmet
puximadhipesmet
puyacilipie
puyunicuospăţ a treia zi de la naşterea micului
puyunicuturtă-plăcintă
puzgheauâşorţ
puzumistârpitură
râbushurăboj
râcâescurâcâi, v
râcâescurâcâi, v
râcâescurâcâi, v
râcâescurâcâi, v
râcâescurâcâi, v
râcaidungă
râcicâcovăţică cu toartă
râciunibinecuvântare
râciunibinecuvântare
racurac
radâmenstruaţie
radâobicei
radâorânduială
radâpe rând
radârang
radâstare
radâ, tuordine
râdâtsinârădăcină
râdhârikisalbă
râdhârikişir
râdurâde, v
râdurâde, v
râdurâde, v
râdurâde, v
râdurâde, v
radzârază
râdzâtsinârădăcină
rafi, răhicroitor
raftucroitor
râgâescurâgâi, v
râgâirirâgâitură
râgociualuneca, v
râgociualunecuş
râgociuglisa, v
râgozurogoz
râguciosualunecos
râiescuroi, v
raiuparadis
raiurai
râkeirâuleţ
râkiirachiu
râkitâsalcie
râmâturârâmătură
râmâturârâmătură
râmâturârâmătură
râmâturârâmătură
râmâturârâmătură
râmâzaniramazan
râmurâma, v
râmurâma, v
râmurâma, v
râmurâma, v
râmurâma, v
râmurâma, v
ranârană
râncaidungă
râncaidungă
râncaidungă
râncaidungă
râncaidungă
râncaidungă
rândurârândunică
rândurârândunică
rândurârândunică
rândurârândunică
rândurârândunică
rânescurăni, v
rânjirâie
rânjirâie
rânjirâie
rânjirâie
rânjirâie
rânjirâie
râpârâpă
râpârâpă
râpârâpă
râpârâpă
râpârâpă
râpâsedzurepausa, v
râpasurepaos
râposurâpos
râposurâpos
râposurâpos
râposurâpos
râposurâpos
rapunuplatan
rarurar
rasârasă - sutană
rasâsutană
râshcljitorurăşchitor
râshiraturăsfirat
râspândescurăspândi, v
râstornurăsturna, v
râteauâscripete
râteluprisnel
ratsânaţiune
ratsirece
râurâu
râurâu
râurâu
râurâu
rauâcărare în păr
rauârouă
râurarirourare
râurarirourare
râurarirourare
râurarirourare
râuraturourat
râuraturourat
râuraturourat
râuraturourat
râureadzâroura, v
râureadzâroura, v
râureadzâroura, v
râureadzâroura, v
râvâescunăvăli, v
râvdarirăbdare
râventirevent - plantă erbacee
râyazirogoz
râzgâorigine
razirasă - sutană
razisutană
râzuescudărâma, v
răurău
rcoarifrig
readzimureazem
reapinuciorchine
rebilipsescurăscula, v
rebilipsirirăscoală
rebilipsirirebeliune
rebilipsiturăsculat
rebilurebel
recikiuzdreanţă
rehâcreastă de munte
rehavrar - spaţiu
rehavurar
remâguturai
rendârăzătoare
rendirăzător
rendzârăzător
rengâculoare
rengâfarsă
rengiculoare
rengifarsă
repâridiche
resturest
reu alior, plantă
rezâbalama
rgiuhalipetiţie
rgiuhaliplângere - petiţie
ribiljiorebeliune
ricamicalcul
ridiferezervă militară - soldaţi
ridifurecrut
rifinecotă parte
rifinecotozaţie
rigatifregată
rigerugăminte
rigeagirugător
rigeairugăminte
riglâlinie
rihatilinişte
rihatilinişte
rilâliră - monedă
rimâinsectă - specie de
rimuxescupustii, v
rimuxescupustii, v
rinderindea
rinicljiurinichi
ripârâpă
ripanisfeclă
ripâsarirepaus
ripasurepaos
ripidinâpovârniş
ripidinospantă, în
risitianulare
ristorurăsturna, v
ritsinârăşină
rivanibuiestru
rivenirovină - teren accidentat
riyapopă
riyanumăghiran
rizâcatâr alb
rizâcămaşă
rizakiprovizii militare
rizariroib
rizebalama
rizilescuocărî, v
rizilescuocărî, v
rizilescuocărî, v
rizilescuocărî, v
rizilescuocărî, v
rizilescuocărî, v
rizilescuocărî, v
rizilescuocărî, v
rizilescuocărî, v
rizilescuocărî, v
rizilescuocărî, v
rizilibatjocură
rizilipsescuocărî, v
rizilipsescuocărî, v
rizilipsescuocărî, v
rizilipsescuocărî, v
rizilipsescuocărî, v
rizilipsescuocărî, v
rizilipsescuocărî, v
rizilipsescuocărî, v
rizilipsescuocărî, v
rizilipsescuocărî, v
rizilipsescuocărî, v
riziliriocărâre
riziliriocărâre
riziliriocărâre
riziliriocărâre
riziliriocărâre
riziliriocărâre
riziliriocărâre
riziliriocărâre
riziliriocărâre
riziliriocărâre
riziliriocărâre
rizilitubatjocorit
rizilitubatjocorit
rizilitubatjocorit
rizilitubatjocorit
rizilitubatjocorit
rizilitubatjocorit
rizilitubatjocorit
rizilitubatjocorit
rizilitubatjocorit
roamigurumega, v
roamigurumega, v
roamigurumega, v
roamigurumega, v
roamiguvorbi, v - fig
roamiguvorbi, v - fig
roamiguvorbi, v - fig
roamiguvorbi, v - fig
roatâpiatra găurită de moară
roatâpiatra găurită de moară
roatâpiatra găurită de moară
roatâpiatra găurită de moară
roatâroată
roatâroată
roatâroată
roatâroată
roauârouă
roauârouă
roauârouă
roauârouă
roburob
roburob
roburob
roburob
robusclav
robusclav
robusclav
robusclav
robulumolid - specie de
robulumolid - specie de
robulumolid - specie de
robulumolid - specie de
rocuturoată
rocuturoată
rocuturoată
rocuturoată
roduroade, v
roduroade, v
roduroade, v
roduroade, v
rucucotirupăhărel de rachiu - ţoi
rudanivârtelniţă, rodan
rufeifulger
rumbetâtrompetă
rutsâguturai
se
sâaticeas
sâaticeasornic
sâatioră
sâbaidimineaţă
sâbaizori de zi
sabrirăbdare
saburău
sabuurât
sâburârâmâşiţă
sâburialoe, suc de
sâcâiarcurăpciugos
sacaiurăpciugă
sâcakiveston
sâcâldâsescuplictisi, v
sâcâldisiriplictisire
sâcâldisituenervat
sâcâldisituplictisit
sâcâlmaienervare
sâcâricljirecompensă
sâcârikirecompensă
sâcâtinâdiform om
sâcâtipsescuschilodi, v
sâcâtlâkimutilare
sâcatuciung
sâcatuinfirm
sâcatuschilod
sâcâzisacâz
sâcăcovată
sâceakistreaşină
sâcleticauză de nelinişte
sâcletimotiv de nelinişte
sâcoljiusăculeţ
sâcoluşoim
sacuhaină îmblănită
sacusac
sacurafâsac mare
sadenumai
sadeupur
sadeusimplu
sadinâiarbă - specie de
saduvie plantată decurând
sâdzeatâsăgeată
sâdzitedzusăgeta, v
sâfârizero
sâfâruzero
sâfatisofa
safeperfect
sâfheanipiele fină
safiperfect
safirisafir
safranuşofran
saftianâpiele fină
sahanifarfurie
sahanufarfurie
sâhâsituîncet care se mişcă
sâhâtciceasornicar
sâhaticeas
sâhaticeas
sâhaticeasornic
sâhaticeasornic
sâhatioră
sâhatioră
sahnâpaloare
sâhnisescupalid a deveni, v
sâhnisitupalid
sâholarhiuliceu
sâhtianipiele fină
sâhunescuponegri, v
sâhuniridefăimare
sâhunjivorbe rele
saiexact
sainumai
sâi, sâiadzanteriu
saicusigur
saidisescuconsidera, v
saidisescuseamă, a lua în, v
sâinucenuşiu
sâinugri
sâitâsăgeată
salâsală
sâlâghescuda drumul, v
sâlâghescuelibera, v
sâlâghesculăsa, v
sâlâghescurepezi, v
sâlâghescuslobozi, v
sâlâghiriboşorogeală
sâlâghirihernie
sâlâghirislobozire
sâlâghituasmuţit
sâlâghitulăsat liber
sâlâghituslobozit
salamendrâsalamandră
salamurâsaramură
sâlâmurâsaramură
sâlanilibertinaj
sâlâriiplăcintă cu brânză
sâlatâsalatâ
sâlâvatilarmă
sâlâvativacarm
salbitupalid
sâlcâmusalcâm
sâlcâmusalcâm
sâldisescuconsidera, v
sâldisescuseamă, a lua în, v
salepciusalep, vânzător de
sâlepibăutură răcoritoare
salepubăutură răcoritoare
sâlghescuda drumul, v
sâlghescuelibera, v
sâlghesculăsa, v
sâlghescurepezi, v
sâlghescuslobozi, v
sâlghitudarnic
sâlghitugeneros
sâlghitumână largă
sâlipcisalep, vânzător de
sâlistrâpieptăraş - pieptar pt copii
sâlistrâpuşcoci
sâljearuşerveţel
salkiuurâcios
salmâfulg
sâlnâescuconstrânge, v
sâlnâescuforţar, v
sâlnâescusili, v
sâlnâescusilnici, v
sâlnicâflanelă
sâlniosusilnic
sâlniosuviolent
salonsalon
salonisalon
salpâurdoare
saltâsalt
saltamarcâvestă feminină scurtă neagră cu mâneci largi
sâltânatifast
sâltânatipompă - fast
sâltaresăltare
sâltatusăltat
sâltikiipsalmodie
sâltiripsaltire - cartea psalmilor
sâltisescupsălmui, v
saltsâsos
saltsisalcie
saltsinâgravidă
saltsinâîncărcătură
saltsinâînsărcinare
saltsinâînsărcinată
saltsinâpovară
saltsinâsarcină
sâltsioarâsălcioară
saltuarşic plombat
saltusălta, v
sâluescuînteţi, v
sâluescusilnic a deveni, v
sâluescuviolent a deveni, v
sâlusheascuargumenta, v
sâlusheascuraţiona, v
samâminune
sâmânariconsolare
sâmânâtorumângâietor
sâmârăsamargiu - care face/vinde samare
sâmârgisamargiu - care face/vinde samare
sâmârgilâkisamargerie - meseria de samargiu
sâmarusamar
sâmaru di broascâcarapace de broască
sâmârusescupune samarul, v
sâmbucusoc
sâmburisâmbure
samsacâzicolofoniu - sacâz
samsacâzisacâz
sâmsârescusamar, de
sâmsârlâkisamsarlâc
sâmsarusamsar
sâmtusfânt
sâmtusfânt
sâmunâpâine întreagă
sâmunipâine întreagă
sâmurâsamur
samurisamur
samurizebelină
sâmurisamur
sanfarfurie
sansânâtos
sânâtatisănătate
sânâtorughiozdan
sânâtorutraistă
sânâtosusănătos
sânâtosusănătos
sânâtushedzuînsănătoshi
sânâtushescuînsănătoshi
sândaniînchisoare
sândraciupătrat
sândraciurenetă - instrument pt curăţat copita calului
sândukicoşciug
sândukiladă
sândzeanâsânziană - floarea din părul zânelor
sândzirudă
sândzisânge
sândzinariînsângerare
sândzinatuînsângerat
sândzinedzusângera, v
sândzinosusângeros
sândziratuînsângerat
sânedzuînsănătoşi, v
sânedzusănătos a deveni, v
sâneticircumcizie
sângeacudistrict
sankica şi cum
sânluosupăduros
santacrutâmătase
sântirisenzaţie
sântisescusantifica, v
sântisescusfinţi, v
sântsăscusfinţi, v
sântusfânt
sânusănătos
sapâlatâsapă lată
sâpanibuzunar interior
sâparisăpare
sâpâtorusăpător
sâpatusăpat
sâpâturâsăpătură
sâpituşarpe veninos - specie de
sapucerceta, v
sapusăpa, v
sâpunarisăpunire
sâpunarusăpunaru
sâpunedzusăpuni, v
sâpungisăpunar
sâpunisăpun
sâpunsescusăpuni, v
sârâcucibolero - jachetă din lână
saracufaimolie
sârâflikizaraflâc
sârafuavar
sârafuzaraf - casier, cămătar
saragarâleoarcă
sârâgeaiscrofulă - ganglioni inflamaţi
sârâgiscrofulă - ganglioni inflamaţi
sâraisarai
sâraitribunal
sarailisarailie - prăjitură
sârakiconştiinţă
sârakigrijă
sârândarirecviem
sârândarisărindar - rugăciune pt morţi
sârândisescuîmplini 40 de zile, v
sârâsescudetaşat a fi, v
sârâtorughiozdan-traistă
sârâtorusolniţă
sârâtorusolniţă
sârâtorutraistă
sârâturâsărătură
saravalumârţoagă
saravaluprăpădit
sârăordine
sârbâtoaresărbătoare
sârbescuager
sârbescusârbesc
sârbislâkiagerime
sarbitufad
sarbituinsipid
sarbitusearbăd
sârbitucandid
sârbugentil
sarcâsarică
sarcaletsulăcustă
sârcasufrig, rezistent la
sârceanivestiar cu cuier
sârcljedzuprăşi, v
sârcosufrig, rezistent la
sârcusescuîngrăşa, v
sardhelâsardelă
sârghescuda drumul, v
sârghescuelibera, v
sârghesculăsa, v
sârghescurepezi, v
sârghescuslobozi, v
sârghirinăpustire
sârgljescuda drumul, v
sârgljescuda drumul, v
sârgljescuelibera, v
sârgljescuelibera, v
sârgljesculăsa, v
sârgljesculăsa, v
sârgljescurepezi, v
sârgljescurepezi, v
sârgljescuslobozi, v
sârgljescuslobozi, v
sârgucifloare artificială
sârguricisânziană - floarea din părul zânelor
sarisare
saricâsarică - manta din lână, lungă,de iarnă
saricuaba
sârikiturban
sârindarirecviem
sârindarisărindar - rugăciune pt morţi
sârindarurecviem
sârindarusărindar - rugăciune pt morţi
sârinjilocul unde se pune sare pt oi
sâriridans
sâritusărit
sârkirosurezistent om
sârkirosurobust
sârkirosuviguros
sârmâfărâmă
sârmâdeauâlemn galben
sârmâdeauâprunc
sârmânitsâleagăn
sârmânjitamilocuitor di Sarmarina
sârmaripornire
sârmaripunere în mişcare
sârmatupornit
sârmatupus în mişcare
sârmăsarma
sârmetsunuia de viţă
sârmotâfărâmă mică
sârmuporni oile la păscut după repaos
sarpicapabil
sarpienergic
sârpiduager
sârpitsâljiagerime
sârpitsâljibravură
sarpituager
sarpituagil
sarpituaprig
sarpituîndrăcit
sarpituvigilent
sarpituviguros
sârpituager
sârpituagil
sârpituaprig
sârpituîndrăcit
sârpituvigilent
sârpituviguros
sârpoashiînvelitoare
sarpu, sarpâcapabil
sarpu, sarpâenergic
sârpunjisăpunel
sartsâîncărcătură, jumătate de
sartsinâgravidă
sartsinâîncărcătură
sartsinâînsărcinare
sartsinâînsărcinată
sartsinâpovară
sartsinâsarcină
sarusări, v
sârupusurpa, v
sâsângăputină, fel de
sasegilăutar
sâtânădiavol
sâtânăsatana
sâtânăsatana
sâtârisatâr
sâtârucentaur
sâtâxescucerceta, v
satenisatin
satioră
satrazamprim ministru
satrazamvizir, mare
satrusaţ
satrusaţietate
satusat
satusaţietate
satuşaţ
sâtuleatsâsaţietate
sâtuleatsâsăturare
sâtulusătul
sâturarisăturare
sâturatusăturat
saturusătura
saturu, vsătura, v
sâucusoc
saugusoc
sâvânjiusescuacoperi cu linţoliu
savanugiulgiu
savanulinţoliu
sâvânusescuacoperi cu linţoliu
sâvatimarfă de vânzare
sâvonuvoal
savunugiulgiu
savunulinţoliu
sâvurărămăşiţă
sâyitâsăgeată
saylamcusigur
saylamisigur
saylamiveritabil
sâylâmsescuasigura, v
saylamusigur
sazmâţesăturâ din păr de capră
săucusoc
sbârcituzbârcit
sbardhumustrare
sbârlitzbârlit
sboruzbor
sbuldzubulgăraş
sbuldzubulgăre
sbuldzucocoloş
scaculetsulăcustă
scâdeariscădere
scadudegrada, v
scadudiminua, v
scadusărăci, v
scaduscădea, v
scâdzutuscăzut
scafâscafă
scâldariscăldare
scâldâtoariscăldătoare
scâldatuscăldat
scalduscălda, v
scaljiuscai
scâlsescuscurma
scâlsiricurăţire
scâlsitusculptat
scâltizarisuspinare
scâltizatususpin
scâltizatususpinat
scâltizususpina, v
scâltsadzâsuspin
scâltsarisuspin
scâltsarisuspinare
scâltsatususpinat
scâltsedzususpina, v
scalumâchei portuare
scamâscamă
scâmângebumbac
scâmangubumbac
scâmatâspumă de săpun
scâmniciuscăunel
scamnuscaun
scamnusicriu
scamnutron
scancibelea
scândâlithrâscânteie
scandaljearuscandalagiu
scandaljearuturbulent
scandaluscandal
scândiliicursă
scândurâscândură
scânduratuscândură, ca o
scânduriciscândurică
scânduriciscândurică
scândzâlithrâscânteie
scandzohirucârcotaş
scangibelea
scânjisescusâcâi, v
scânjisirisâcâire
scânjisitusâcâit
scântealjiscânteie
scânteljiuscânteie
scânteljiuscânteii, v
scântiljeariscânteiere
scântiljeatuscânteiat
scântiljedzuscânteia, v
scântiljiosuscânteios
scântiljiosustrălucitor
scâpariscăpare
scâpâtorumântuitor
scâpâtorusalvator
scâpirarifulgerare
scâpirariscăpărare
scapiruplezni, v
scapiruscăpăra, v
scâpitariapus
scâpitariscăpătat
scâpitatâapus
scâpitatâscăpătat
scâpitatuapus
scâpitatuscăpătat
scapităscăpătare
scapituapune, v
scapitudispare la orizont, v
scapituscăpăta, v
scapitutrece dincolo
scapumuri, v
scapuscăpa, v
scaputermina, v
scaputrece, v
scâpushupeşte de primăvară
scarâgeneraţie
scarâgrătar
scarâscară
scârcâloc pietros
scarcaleculăcustă
scarcaletsulăcustă
scârcaletsulăcustă
scârciăcariscrâşnire
scârcicariscrâşnire
scârcicatuscrâşnit
scârcicuscrâşni, v
scârcicuscrâşni, v
scârcicuzgârci
scârciuscrâşni, v
scârculetsulăcustă
scâricâscărică
scârkescusuprima, v
scârkescutermina, v
scârkinariscărpinare
scârkinariscărpinat
scârkinatuscărpinat
scarkinuscărpina, v
scârkirisuprimare
scârkiriterminare
scârkituconcediat
scârkitusuprimat
scârkituterminat
scârkiturâterminare
scârledzuistovi, v
scârminariscărminare
scârminatuscărmănat
scârminâturâscărmănătură
scarminuscărmăna, v
scarminutuli, v
scarpâstâncă
scârpâaşchie
scârpâpană
scârpâţandără
scarpinjigheată de femeie
scârpoaciaşchie
scârpoacipană
scârpoaciţandără
scârposuabrupt
scârposurâpos
scârshnescuscrâshni, v
scârtsânuscârţâi, v
scârtsioarâşold
scartsulipsă
scartutalon la cărţi
scatiiscai
scăltsedzususpina, v
sciriştire
sciuşti, v
sciutuştiut
sclabrău
sclâbeatsâdebilitate
sclâbeatsâdispoziie proastă
sclâbeatsâindispoziţie
sclâbeatsâmoleşire
sclâbeatsârău
sclâbeatsârăutate
sclâbeatsâslăbiciune
sclâghescuprost a deveni, v
sclâghescurău a deveni
sclâghescuscădea, v
sclâghescuslăbi, v
sclâviicaptivitate
sclâviirobie
sclâviisclavie
sclâviljicaptivitate
sclâviljirobie
sclâviljisclavie
sclavuostatec
sclavusclav
sclâvuescucaptiv a ţine, v
sclâvuescuostatec a ţine, v
sclâvuescurobi, v
sclâvuescusubjuga, v
sclâvuirirobire
sclâvuiturobit
sclenciuţurcă
sclinceamiavariţie
sclinciuavar
sclingiureatsâavariţie
sclirocrud - dur
sclirodur
scljifurâsulfură
scljifurusulfură
scljimburugeme, v
scljimburuscânci, v
scljimugeamăt
scljimususpin
scljimuvaiet
scljinceamizgârcenie
scljinciuavar
scljinciuzgârcit
sclotsâcopită, lovitură de
scloţâcopită
sclutsatâcopită, lovitură de
sclutsescuazvârli cu copita, v
scoatiricâştig
scodhâcarpen
scoliişcoală
scoluînsănătoşi, v
scolurăscoli, v
scolurăscula, v
scoluridica, v
scoluscoate, v
scoluscula din somn, v
scoluscula, v
scolutrezi, v
scoluzmâîncheiere
scoluzmâsfârşit
sconâpastilă de chinină
scontrâdelicios
scontrâfoarte bun
scontrâminunat
scontuscont - dobândă reţinută în avans
scornâgheată
scorpioanâscorpion
scorpionâscorpion
scorpisescuîmprăştia, v
scorpiuscorpion
scosuexperimentat
scosuscos
scotuarăta, v
scotuevacua, v
scotuinventa, v
scotuprezenta, v
scotuscoate, v
scotusmulge, v
scotu ahtearăzbuna, v
scotu bâsearicatermina slujba bisericească, v
scotu cânticucompune, v
scotu mâna scrânti mâna
scotu minteaînnebuni, v
scotu nafoarâscaun a avea, v
scotu ocljiljiabuza, v
scotu pâneacâştiga pâinea, v
scrâcicuscrâşni, v
scradâiarbă, specie de
scrapuscorpion
scrâshtescucurăţi de rămurele, v
scrâshtescutoaleta arbori
scrâshtiricurăţire pin tăiete a ramurilor
scriariscriere
scriatâdestin
scriatâsoartă
scriatâursită
scriatuchipeş
scriatufrumos
scriatuîmpodobit
scriatupictat
scriatuscris
scriescuscrie, v
scrieturăscriptură
scriirariscriptură
scriiratuscris
scriiruscrie, v
scriitoariscrisoare
scriiturâdestin
scriiturâscriptură
scriiturâsoartă
scriiturâursită
scrinâşifonier
scriptuscris
scripturâscrisoare
scririscriere
scrishtescutăia crăcuţe, v
scrisuscris
scrituchipeş
scritufrumos
scrituîmpodobit
scritupictat
scrituscriere
scrituscris
scriuscrie, v
scrobuvizuină
scrofurâscrofulă - ganglioni inflamaţi
scropuremuşcare
scrumaricarbonizare
scrumariscrumare
scrumatuscrumat
scrumedzuafuma, v
scrumedzuscruma, v
scrumuafuma, v
scrumuscrum
scrumuscruma, v
scrupenucarpen
scrupsescuîmprăştia, v
scrupsiririsipire
scrupsiturisipit
scucaletsulăcustă
scufiiscufie
scufunişosetă
scukeariscuipare
scukeatucastrat
scukeatuscuipat
scukescucastra, v
scukiuscuipa, v
sculariridicare
scularisculare
sculatâsculat
sculatâtrezire
sculaturevoltat
sculatusculat
sculatutrezit
sculiişcoală
sculjioşcoală
sculusescutermina, v
sculusiriterminare
sculusituterminat
scumbriiscrumbie
scumbuscump
scumbusescusufleca, v
scumbusirisuflecare
scumbusirisuflecat
scumbusirisumenit
scumbusitusuflecat
scumbusitusuflecat
scumbusitusumenit
scumpeatiscumpete
scumpeaticuscumpete
scumpiiscumpete
scumpuscump
scumtuascuns
scunbusescusufleca, v
scunbusescusumeni, v
scundiliicursă
scundipsescupoticni, v
scundipsiripoticnire
scundipsitupoticnit
scunduscund
scunghescuscumpi, v
scunkescuscumpi, v
scunkiriscumpire
scunkituscumpit
scupatucastrat
scupo, scupadzfinalitate
scupo, scupadzintenţie
scupo, scupadzscop
scurdhamimujdei
scurpidâscorpie
scurpidâscorpion
scurpisescudisipa, v
scurpisescudispersa, v
scurpisescuîmprăştia, v
scurpisiriîmprăştiere
scurpisituîmprăştiat
scurpisitunefericit
scurtâscurtă
scurtabacuscundicel
scurtabecuscundicel
scurtacuscundicel
scurtamiscurtime
scurtedzuscurta, v
scurtitsâscurtă
scurtuscurt
scurubrun
scutealicovăţea
scuteariscoatere
scutelucelnic mare
scuticuscutec
scutidhiîntuneric
scutidhiobscuritate
scutidhitenebră
scutidhosuîntunecat
scutidhosuîntunecos
scutidhosuobscur
scutidhosutenebros
scutidiântuneric
scutinosuîntunecos
scutudhisescuîntuneca, v
scuturâameţeală
scuturariscuturare
scuturatuscuturat
scuturatuzvelt
scuturuscutura
sdruntsinuzdruncina, v
seaminufeminin
seaminuplanta, v
seaminusemăna, v
searâseară
seatimânie
seatisete
seatsirâseceră
seatsiriseceră
seatsirusecera, v
seavirucrivăţ
secufura, v
secusărăcit
secusec
secuseca, v
seftisaftea
seidspion
seidspion
seimenuseimen - jandarm turc
seiz, seiziconducător
selâşa
seleanâţelină
selinuţelină
selnicâflanelă
semenuseimen - jandarm turc
semnuarvună de logodnă
semnudovadă
semnunumire
semnusemn
semnusemnal
semnuţintă
semnuţintă
semnu ciudă
semnu minune
semnu semna, v
semnu ticălos
semnu vaccina, v
semnu di..rând de...
semticărare
semtihotar
semtipoziţie
SeptemvriuSeptembrie
serghibelciug
sermaifiligran
serticunervos
sertunervos
setakerugeneralisim
seubogăţie
seuseu
sfacâfiecare
sfalangubătaie la tălpi legate cu falangul
sfalmâeroare
sfalmâgreşeală
sfânghiiburete
sfânoskilusfoară de sfârlează
sfântsicuşfanţ - monedă mică
sfârhidâpecete
sfârhidâştampilă
sfârhidezupecetlui
sfârhidezuştampila
sfârliciubătător de lapte pt a scoate untul
sfârnigăfurnică
sfârnutselufuruncul
sfendukicoşciug
sfendukiladă
sferiiunelte de potcovit
sfidanuarţar
sfildiciuelefant
sfinâîngrijorare
sfinâpană
sfinâslăbiciune
sfindaniarţar
sfindukicoşciug
sfindukicoşciug
sfindukiladă
sfindukitsâlăditsă
sfinusescuîntări cu cuie, v
sfinusiriţintuire
sfinusitţintuit
sfiriyiunelte de potcovit
sfirliciubătător de unt
sfoarâsfoară
sfraganucrac de pantalon
sfrâmtealjiuuliu
sfrâmtealjiuuliu
sfrâmtseauâsprâncea
sfrâmtseauâsprâncea
sfreadiniburghiu
sfreadinisfredel
sfreadinuburghiu
sfreadinusfredel
sfridinariforare
sfridinarigăurire cu burghiul
sfridinarisfredelire
sfridinatusfredelit
sfrindzeluuliu
sfuldzirâfulgera, v
sfuldzirâtrăsni fulgerul, v
sfuldzirarifulgerare
sfuldzirariscânteiere
sfuldziratufulgerat
sfuldziratustupefiat
sfuldzirufulger
sfuldziruscânteia, v
sfulgufulger
sfulguitufulgerat
sfulgurâfulgera, v
sfulgurarifulgerare
sfulguratufulgerat
sfulgusitutrăsnit de fulger, v
sfungariburete
sfungârsescuşterge cu buretele, v
sfungârsiriştergere cu buretele
sfungârsituşters cu buretele
sfungiburete
sfunguburete
sfurlâsfârlează
sfurnoskilusfoară de sfârlează
sgaibâciţitoaie - unealtă de dulgherie şi potcovarie
sgaibâescoriaţie
sgaibâzgaibă
sgâirâturâzgârietură
sgâiruzgâria, v
sgârlosuzgâită
sgolubugârbov
sgrâigheară
sgrumâturâsugrumare
sgrumusugruma, v
sgrunjearicuscotocitor
sgulughescusărăci, v
shabacubroderie
shabshaprostănac
shafranuşofran
shâgârughizar - cel ce face ghiza
shahlamarâbalivernă
shahuşah - monarh
shahulcunerod
shaicâbarcă
shaidzătsşaizeci
shainâşoimană
shainuşoim
shaitandiavol
shaitumartor
shalişal
shalişale
shalirâsaramură
shaluşal
shamandurâ
shamanduruprostănac
shambârâsâmbure
shâmbârăsoţie- una din cele 2 soţii ale unui musulman
shamistofă de Damasc
shamiibatistă
shamindoiamândoi
shamindoljiamândoi
shaminpaturljipatru, toţi
shamintreiljitrei, toţi
shandanusfeşnic
shândanucandelabru
shândanusfeşnic
shandoauâamândouă
shandoiamândoi
shândrâmaişandrama
shâneatsânelegiuire
shapcâşapcă
shapsaluprost
shapteşapte
shaptedzătsşaptezeci
shaptesprăşaptesprezece
shaptesprădzatsişaptesprezece
shaptesprăyinghitsdouăzecişişapte
shapuboală grea la rumegătoare la bot şi unghii
sharâfierăstrăi
sharafurazăpăcit
sharcupestriţ
sharenpestriţ
shâretuşiret
shargavupestriţ
sharlatanuşarlatan
sharpirău om
sharpişarpe
shârpicatumuşcat de şarpe, ca
shârpunisăpunel
sharuzer
shasişase
shasirâşasea, a
shasprâşaisprezece
shasprâdzatsişaisprezece
shasprăyinghitsdouăzecişişase
shauâşa
shăfranişofran
shbutuciung
shcâlikiceatustrălucitor
shcâmbâstâncă
shcârcicuscrâşni, v
shcarpâstâncă
shcârpâaşchie
shceptuaştepta, v
shciuşti, v
shcljeandzâavară
shcljeandzâzgârcită
shcljeauâservitor
shcljendzâţurcă
shcljengiţurcă
shcljenzâţurcă
shcljifurusulfuros
shcljimugeamăt
shcljimurariplângere
shcljimurariscâncire surdă
shcljimuratuplângător
shcljimuratuscâncet
shcljimuredzugeme, v
shcljimuredzuscânci, v
shcljimurosuplângător
shcljimurugeamăt
shcljimurugeme, v
shcljimuruscânci, v
shcljinceamizgârcenie
shcljinciuescuavar a deveni, v
shcljinciuescuzgârcit a deveni
shcljinciuituzgârcit
shcljioapicushchiopăta, v
shcljiopuboală a oilor
shcljiopuşchiop
shcljithruarin - pom
shcljiumuredzusmiorcăi, v
shcljiuparişchiopătare
shcljiupicarişchiopătare
shcljiupicatuşchiopătat
shcodhâcarpen
shcopubâtă
shcracuscorpion
shcrâpuescuarticula - în vorbire, v
shcrâpuescupronunţa, v
shcrâpuescuscânteia, v
shcrâpuiriscânteiere
shcrâpuituscânteiat
shcraude fel
shcretuafurisit
shcretublestemat
shcretudrag
shcretuhain
shcretunefericit
shcretunenorocos
shcretupustiu
shcretusinguratec
shcretuticălos
shcretuescuabandona, v
shcretuescupustii, v
shcrituitudevastare
shcrituitunefericit
shcrituitupustiire
shcrumatuars
shcrumatuarzător
shcrumatuchinuit
shcrumatuscrumat
shcrumedzuafuma, v
shcrumedzuscruma, v
shcurtâscurteică - haină
shcurtâsorţ
shcurtabacuscundicel
shcurtacâilic
shcurtacâvestă fără mâneci
shcurtacuvestă fără mâneci
shcurtamiscurtime
shcurtamistatură scundă
shcurtaridecapitare
shcurtariscurtare
shcurtatuscurtat
shcurtedzudecapita, v
shcurtedzuscurta, v
shcurticariscurtare
shcurtikedzudecapita, v
shcurtikedzuscurta, v
shcurtitsâsorţ
shcurtizâprepeliţă
ShcurtuFebruarie
shcurtuscurt
shcurtuscurteică - haină
sheambârăsoţie- una din cele 2 soţii ale unui musulman
sheaptişapte
sheaptidzătsâşaptesprezece
sheaptisprâdzatsişaptesprezece
sheaptisprâyinghitsdouăzecişişapte
shearpişarpe
shearpicuînrăi, v
sheasişase
sheasprâdzatsişaisprezece
sheauâşa
sheboimicşunea
shedudura, v
shedulocui, v
shedusta, v
sheduşedea, v
shekerliucenuşiu
shemustofă de Damasc
sheriduşmănie
shgljeatâpas
shgljioatâpas
shgljiotupas
shişi
shiacupostav gros
shiacuţţesătură de lână groasă
shiboimicşunea
shicâgiglumeţ
shicaiglumă
shicai, ca tiglumă, în
shicai, facuglumi, v
shideariinactivitate
shidearirăgaz
shidearişedere
shidzutuaşezat
shidzutuodihnit
shidzutuşezut
shigimisfoară
shigunâhaină lungă bătbătească
shigunihaină lunga
shigunihaină lungă bătbătească
shikeariarmată
shikeruzahăr
shikirgicofetar
shikirgiriicofetărie
shilâturâcurmătură- formă de relief
shileahibrâu
shilirâsaramură
shilivarişalvari
shiljifiricel de păr
shiljigunoi mic
shilteisaltea
shilvarişalvari - pantaluni largi de lână
shilvârushinădrăgei
shimâtăscandal
shimiibatistă
shimshirumerişor
shindanucandelabru
shindanusfeşnic
shindeljiufurtuna
shindeljiuuragan
shingirifrânghie
shingirilanţ
shingirufrânghie
shingirulanţ
shinicubaniţă
shinicubaniţă
shinitsâfelie
shiniţâbucată
shintescu, miîntârzia, v
shintescu, miomorâ timpul, v
shintiriîntârziere
shintituîntârziat
shipcâtrandafir sălbatec
shipcaruşepci care face
shirâmust
shirbetişerbet
shirbetuşerbet
shiretuşiret
shiriakinâcoada şoricelului
shirigecarie
shiritlâkişiretlâc
shiritumulticolor
shirkinâriipepenărie
shirkinupepene verde
shirlanuulei de susan
shirofdop de lemn
shirpaturău ca un şarpe
shirpatuveninos ca un şarpe
shirpicarimuşcătură de şarpe, ca
shirpicatumuşcat de şarpe, ca
shirpidanuşarpe, ca un
shirpikedzumusşcat de şarpe a fi, v
shirpitatumuşcat de şarpe, ca
shirpitedzusperia, a se, ca de şarpe
shirpoanjişerpoaică
shirponjiurău ca un şarpe
shiruescutăia cu fierăstrăul, v
shiruirifierăstruire
shiruitufierăstruit
shirvetişervet de masă
shirvetiturban
shirvetuşervet de masă
shirvetuturban
shishanicarabină
shishcubondoc - persoană scundă şi grasă
shishisticlă
shishirdisescuzăpăci, v
shishirdisiriuluire
shishirdisirizăpăcit
shishirmaizăpăceală
shishmanugros om
shishtacuban de 6 piaştri
shishtamarâuluire
shishtisescuzăpăci, v
shishtuban de 6 piaştri
shishusticlă
shitacugologan
shitrâvanifântână arteziană
shitrâvanijet
shitrâvanijet de apă
shitsâacede pin
shitsâcetină .- ramură de brad, pin
shitsâramură de brad, pin
shitsârază
shiuruşuiera, v
shizmâschismă
shkepibasma
shkepivoal
shkepivoal
shkipoanjivultur
shkiponjiuvultur
shoaricuşoarece
shoganâcârpă
sholipingea
shomburâpiatră mică
shomburupiatră mică
shonjiumăgar
shopatuizvor captat
shopcâciomag
shopubulgar
shoputuizvor captat
shoshibeţiv notoriu
shoshiprostănac notoriu
shpangăbaionetă
shpârtucârn
shpetu !fugi !
shpirtarâchibritelniţă
shpirtuescuaprinde cu chibritul, v
shpirtuescutuli, v
shpirtuiritulire
shpirtuitaprins
shpiunuspion
shporetuaragaz
shporetumaşină de gătit
shporetuplită
shportâcoş
shporu !haide !
shpuljiusescuspăla, v
shtamâlinişte mare, adâncă, profundă
shtârgubarză
shteaiştevie
shteamâlinişte mare, adâncă, profundă
shteardziriştergere
shtearicunoaştere
shteariinformare
shteariştire
shterguşterge, v
shtiflâgheată de damă
shtimudeşeu de lână
shtirăştir
shtirnuştir
shtirnumintutabără
shtirnutaristrănutare
shtirnutatustrănutat
shtirnutedzustrănuta, v
shtirnutuaşternut
shtirrutuaşternut
shtirrutupat
shtiucunoaşte, v
shtiuşti, v
shtiutucunoscut
shtiutuinstruit
shtiutuinteligent
shtiutusavant
shtiutuştiut
shtogusoc
shtracustropitoare
shtrâporioaie de 2 ani
shtrăcubarză
shtsalâfăcăleţ
shubâpalmă
shubâşubă
shubacubroderie
shubăpalmă
shubecumaimuţă
shubeibănuială
shubeilâticususpect
shubiibănuială
shubiilâsuspect
shubupumn
shubupumn, lovitură de
shucâberetă
shucâminge
shufrâvargă
shugiucusugiuc
shugiukisugiuc
shuguescuglumi, v
shugunâcârpă
shuirarifluierare
shuirarişuierare
shuiratufluierat
shuiratuşuierat
shuirâturâşuierătură
shuirufluiera, v
shuiruinspira, v
shuiruplesni o palmă, v
shuiruşuiera, v
shuitescudistra, v
shukirugraţie
shukiurugraţie
shulariînsăilare
shulâtureauâcurmătură- formă de relief
shulevcânuia arcuită
shulinariţeavă de izvor
shulinarutub de şipot
shulirâsaramură
shulivarişalvari
shuljifiricel de păr
shuljigunoi mic
shulteashulapte cu orez
shumâfrunză uscată
shumâfrunziş
shumâpajişte
shumcâfrunză uscată
shumcâfrunziş
shumcâpajişte
shumironjiucârtiţă
shumuronjiucârtiţă
shungrusingur
shunitsâbucată de carne
shunjearisusur de apă în fierbere
shunjedzufierbe cu susur, v
shuntescutârcoale a da, v
shuntiritârcoale, dare de
shuntitudistrat
shupâraribatjocorire
shupârâtorubatjocură care face
shupâratubatjocorit
shupâredzubatjocori, v
shupâronjiubatjocoritor
shupârteacânuia
shuparubatjocori, v
shupiredzubatjocori, v
shupirubatjocori, v
shupirubatjocură
shuplâplăcintă de dovleac
shupleacâpalmă
shuplicuîmbolnăvi, v
shupliduchel
shuplivosuputrezit
shuplivupleşuv
shuplivuputred
shuplupumn
shuplupumn, lovitură de
shuptirarişoptire
shuptiredzuşopti, v
shuptiruşopti, v
shupturarişoptire
shupturatuşoptit
shupturedzuşopti, v
shupturuşopti, v
shupuraribatjocură
shupuredzubatjocori, v
shupurteacânuia
shupurubatjocură
shuputicuizvoraş captat mic
shuputirişoaptă
shuputiruizvor captat
shurcâtub de şipot
shurduescuarde una, v
shurduescuasurzi, v
shuricamişoareci mulţi
shuricinâcoada şoricelului
shuricoanjiacid arsenic
shuricoanjişoarece femelă
shuricoanjişoricioaică
shuricushuşoricel
shurikinâcoada şoricelului
shurpicarimuşcat de şarpe, ca
shurshurarisursurare
shurshuratususurat
shurshuredzususura, v
shurshurususur
shurtescualtoi, v
shurtescuamputa, v
shurtescureteza, v
shurtiriretezare
shurtitualtoit
shurubuşurub
shuruinâşiroi
shushâsticlă
shushâreînnebunire
shushatuînnebunit
shushcâumflătură
shushescuînnebuni, v
shushescuprosti, v
shushuescuînnebuni, v
shushuescuprosti, v
shushuiriînnebunire
shushuiriprostire
shushuituînnebunit
shushuituprostit
shushumagualice
shushurarişoptire
shushuratuşoptit
shutâoală fără toarte
shutâumflătură
shutsalâfăcăleţ
shutsârisucire
shutsâtucastrat
shutsâtuschimbător
shutsâtusucit
shutsâturâcastrare
shutsâturâcotitură
shutsâturâsucitură
shutsăscusuci, v
shutsucastra, v
shutsuîntoarce, v
shutsuînvârti, v
shutsuînvârti, v
shutsujugăni, v
shutsuocoli, v
shutsusuci, v
shutsutusucit
shutuciob
shutudiavol
shutugras
shutuşut - fără urechi
shuvâescuşovăi, v
shuvâirişovăire
shuvâituşovăit
shuvarutrestie
sibepicauză
sibepimotiv
sibepipretext
siboimicşunea
sicarâsecară
sicâreatsâpâine de secară
sicariînfrigurare
sicariparalizie
sicarisecare
sicârinjiloc cu secară
sicatuinfirm
sicatuînfrigurat
sicatuparalizat
sicatusecat
sicatuuscat
sicâturâsecetă
sicletineliniştea singurătăţii
siclitseasusinchisi, v
siclitsirineliniştea singurătăţii
siclitsitudorinţă oprimat
sictârsescusictiri, v
sidefisidef
siferiarmată mobilizată
siftesaftea
sifterşoim
sigeadeicovor turcesc
sigeadicovor turcesc
sigimisfoară
signiperitoneu
signisteag bisericesc
sigurimitija de la coarnele plugului
sigurusigur
sihâricljirecompensă pt veste bună
sihârikicadou de veste bună
sihârikirecompensă
sihârikirecompensă pt veste bună
sihâvyearuvestitor
siimenuseimen - jandarm turc
silâforţă
silâforţă
silâputere
silâputere
silâsilă
silavâsilabă
silaviisilabă
silavisescusilabisi, v
silavisirisilabisire
silavisitusilabisitu
sileafibrâu lat
sileafubrâu lat
sileamisalutare
sileamitisalvare
silihtarucomandant
silimiiţesătură de mătase
silinicâflanelă
silinicâflanelă de lână
silinuşiling
silistrâpieptăraş - pieptar pt copii
silistrâpuşcoci
silivarulanţ de briceag
silixescuculege, v
silixescurecolta, v
silnâosuputernic
silnâvosuputernic
siluiiîngândurare
siluiiîngrijorare
siluyiiîngândurare
siluyiiîngrijorare
siluyisescusocoti, v
siluyisirimeditare
siluyisirireflectare
siluyisitumeditat
siluyisitureflectat
silviichiparos
silviuchiparos
simadhisemn
simadisemn
simandruclopotniţă
simanikifrunză de senă - pt purgativ
simathiticoleg
simbatiisimpatie
simbâtsescuscuza, v
simbeticauză
simbetimotiv
simbetipretext
simbrurecăsătorit
simfonâconsonanţă
simicicovrigar
simigâvârf de ac
simigicovrigar
simigiucovrigar
simigosuvârfuit
similânâlână amestecată
siminarisemănare
siminatusemănat
siminâturâsemănătură
simintsârasă
simintsâsămânţă
simisescuaminti, v
simitâpâine albă mică superioară
simitifăină superioară
simiusescuînsemna, v
simiydhaligriş
simnariînsemnare
simnâtorupecete de lemn
simnatudestinat
simnatusemnat
simnatuvaccinat
simnedzumarca, v
simnedzurezerva, v
simnedzusemna, v
simnedzuvaccina, v
simnicusemn mic
simnitorupărinte
simnitorupecetar
simnitorusemănător
simtusfânt
simtusimţi, v
simvuliiconsiliu
simvulipsescuconsilia
sinahiguturai
sinapimuştar
sinapizmocataplasmă din făină de muştar şi apă
sinapsicarte de rugăciuni
sinaptsicarte de rugăciuni
sinastrufiisocietate
sindaxâsintaxă
sindaymâdictatură
sindhonâlinţoliu
sindiliicataclism
sindiliivijelie
sindiliiviscol
sindiliiviscolire
sindrofiizmană
sindukicoşciug
sindukiladă
sindukisesculadă, a pune în , v
sindukisiriladă, punere în
sindukisituladă, pus în
sindushuvizitiu
sineticircumcizie
sinetipoliţă
sinfadhâcumnată
sinferuinteres
sinfirsescuinteresa, v
sinfuniiacord
sinfuniicondiţie
sinfunipsescuacord, a fi de, v
sinfunipsituacord, de
singastodans specific
singatscodans specific
singâtsescudansa singasto, v
singeakidistrict
singiliisentinţă
singiliiverdict
singirufrânghie
singirulanţ
singiulemn roşu
singriticâcomparativ
singuramisingurătate
singuramisolitudine
singuraticusinguratic
singureatsâsingurătate
singuritatisingurătate
singurusingur
singurushusingurel
sinhisescunelinişti, v
sinhisescusinchisi, v
sinhisiemoţie
sinhisituneliniştit
sinhisitusinchisit
sinian
siniînsuşi
sinisine
sinidhisiconştiinţă
siniimasă joasă cu 3 picioare
sinirsescurivaliza
sinithiiobicei
sinithiiobicei
sinithisiconştiinţă
sinithisiobicei
sinjeacugeruială
sinjicatuînvineţit
sinodhâsinod
sintaxâsintaxă
sintescusimţi, v
sintirisimţire
sintisescusfinţi, v
sintusfânt
sintusimţi, v
sinusân
sinudhsinod
sinudhiisiguranţă
sinunomatnume, cu acelaşi
sinuripsescuhotărnâci, v
sinuripsirihotărnicire
sinuripsithotărnicit
sinurufrontieră
sinurugraniţă
sinuruhotar
sipetivaliză
siptâmânâsăptămână
sirbesuorgolios
sireauâdomeniu
sireauârând
siricontemplaţie
siri, facucontempla, v
sirigecarie
sirinânsorit
sirinusenin
sirmâmătase
sirmâmătase
sirmâsârmă
sirmaicapital
sirmatirofiligran
sirmatirofiligran
sirmiigripă
sirmiiguturai
sirsemuturbulent
sirsenuturbulent
sirsimlâkiarţag
sirsimlâkiceartă, chef de
sirsimlâkiţâfnă
sirtâorigine
sirtâorigine
sirtâprovenienţă
sirtarusertar
sirtlâkiagerime
sirtodans, gen de
sirtuzăvor
sirtuzăvor
sirviljiuchiparos
sirviljiuprivighetoare
siryeanidistracţie privind
siryinsescudistra privind, v
sisamisusan
sistasiadresă
sistasirecomandare
sistimâobicei
sistisescurecomanda, v
sistisirirecomandare
sistisiturecomandat
sistrâţesală
sistrisescuţesăla, v
sitâsită
sitâxescucerceta, v
sitâxiricercetare
sitâxitucercetat
sitosuavid
sitosusetos
sitreijachetă
sitsirarisecerare
sitsirâtorusecerător
sitsiratumort
sitsiratusecerat
sivapibinefacere
sivdaiamor
sivdaiiubire
sivdaiiubire
sivdâlâiubitor
sivdaliuamoros
sivdaliudrăgăstos
sivdâliuiubitor
sivdâlosuiubitor
sivdăamor
sivdăiubire
sivucenuşiu
siyâpace
siyâdhyearuconăcar
siyâryeatuvestitor
siyisiîncurcătură
siyuripsescuasigura, v
siyuripsiriasigurare
siyuripsituasigurat
siyurlikisiguranţă
siyurusigur
skeahtrufantomă
skeardiripagubă
skeardiripierdere
skeardiripierdere
skeardiripierzanie
skeastrâfantomă
skeastrâgogoriţă
skeastrâsperietoare pt copii
skelischelă
skelişold
skepiperitoneu
skepivăl de doliu
skepivoal din ţesătură fină de mătase
skerdupierde, v
skertsâglumă
sketâvoal brodat
sketuneamestecat
sketupur
sketusimplu
skicâspic
skicuspic
skicurâspic
skicuriciusalbă mică
skifteruvultur
skifurâsulf